Felmérés a videomegfigyelő eszközök piacán

Axis M3024-LVE hálózati kamera

Az IHS Research legfrissebb jelentése szerint az Axis megőrizte piacvezető helyzetét a kameragyártók és az IP-kameragyártók kategóriájában, és mostantól első a videoenkóder-gyártók között is.

Az IHS Research „CCTV és videomegfigyelőeszközök a világban – 2013” (CCTV and Video Surveillance Equipment – World – 2013) címmel tette közzé legfrissebb jelentését. A 2012-ben összegyűjtött adatok alapján levont következtetései szerint 2014-ben a globális kameraeladások több mint 50 százalékát teszik majd ki a hálózati kamerák. Összehasonlítva a 2012-es értékesítési adatokkal, ez az érték 40 százalék volt.

Az Axis továbbra is az első helyen áll a hálózati kamerák és a biztonságtechnikai kamerák között. A biztonsági kamerák kategória magába foglalja mind az analóg, mind a hálózati kamerákat. A tavalyi évben az Axis tovább erősítette piaci pozícióját azzal, hogy megszerezte az első helyet a videoenkóderek kategóriájában is. A videoenkóderek olyan termékek, amelyek lehetővé teszik, hogy az analóg kamerákra épülő rendszerek is élvezhessék a hálózati megoldások előnyeit. Az IHS további jelentős piaci növekedést jelez előre, bár kisebbet, mint az előző öt évben. Emellett az IHS azt is megállapította, hogy napjainkban a piacot több olyan szereplő fedi le, amely biztonsági rendszerekhez kínálnak hálózati videotermékeket.

Forrás: Axis

Milyen a jó szállítmánybiztosító?

Magyar Biztonsági Fórum II. Konferenciája, Molnár Sándor

Molnár Sándor, a fuvarozói felelősségbiztosítással és szállítmánybiztosítással is foglalkozó Schunck Group budapesti képviseletének vezetője a szállítmányok biztosításának témájában adott elő a II. MBF Konferencián.

 

A Magyar Biztonsági Fórum II. Konferenciáján Molnár Sándor előadásában részletesen szólt a szállítás szereplőinek, a megbízónak és a fuvarozónak felelősségéről. Az áruért alapesetben annak tulajdonosa felel, nem pedig a szállító, illetve a fuvarozó felelőssége országonként más és más. Szerződéskötés előtt mindenképp tisztázni kell a feltételek, és jó tudni, hogy a ráutaló magatartás, a szóbeli megállapodás már szerződésnek minősül, nem szükséges, de ajánlott írásban rögzíteni szerződést.

Könyvajánló: Túlélés

Könyvajánló: Túlélés

Kézikönyvet írt HorváthSándor volt kommandós és rendőri segélyszervezetek munkatársainak, békefenntartóknak és egyszerű utazóknak. A könyv segít fölmérni a külföldön az utazókra leselkedő veszélyeket, és útmutatást ad a veszélyek elkerülésére.

 

Most először lát napvilágot olyan – bárki számára elérhető – kézikönyv, amely a külmissziók biztonságával foglalkozik, és figyelmeztet a veszélyhelyzetekre.
A szerző, Horváth Sándor volt kommandós és rendőri békefenntartó, aki a személyes biztonság terén egyedülálló gyakorlati tapasztalatra tett szert hazánkban és a világ számos válságövezetében. Saját ismeretei felhasználásával, a rendelkezésre álló szakirodalom feldolgozásával, valamint további szakértők bevonásával készítette el ezt a részletes, jól érthető, a gyakorlati életben is hasznosítható kézikönyvet. A művet így nem csak a válságövezetben dolgozó békefenntartók és a segélyszervezetek munkatársai használhatják eredményesen, de a mindennapi élet során is nagyon jól alkalmazható. A békefenntartás vagy a karitatív munka, a távoli külföldi utazások és az egzotikus tájak nem veszélytelenek, azonban a kockázatok felismerésére és kezelésére fel lehet készülni.

„…Az életem során rendőrként és exkommandósként volt szerencsém munkámból kifolyólag részt venni békefenntartói missziókban és számos sok rendőrségi akcióban, így eljutottam a világ számos távoli pontjára is. Ezeket a helyszíneket nem sorolnám a turisták által kedvelt helyek közé. A békefenntartó misszióimban a kezdetek kezdetén rám várt feladatokra és a mindennapok túlélésére különösen a kilencvenes évek elején Magyarországon még nem állt rendelkezésre profi módon működő, gyakorlatias felkészítő és visszafogadó tréningrendszer és megfelelő színvonalú szakirodalom. Ezek a missziók voltak a tanulás és tapasztalás évei. A tanulás gyakran olyan élményeken keresztül történt, mint amikor az úszni nem tudót bedobják a jéghideg mélyvízbe >>ami nem öl meg az keményebbé tesz<< jelszóval! Túléltük sokan...” – tájékoztatott Horváth Sándor könyve kapcsán.

A könyv ára 2490 forint.

Részletek és könyvrendelés:www.guardiansofpeace.eu

Facebook: https://www.facebook.com/tuleles.egykonyvneked

 

Az év szállítási biztonsági rendszere az Ifsecen

Meggitt Aircraft Breaking Systems: az év szállítási biztonsági rendszere az Ifsecen

A Kings Security Systems Ltd. terméke, a Meggitt Aircraft Breaking Systems nyerte el Az év szállítási biztonsági rendszere címet az Ifsec & Firex 2013 biztonságtechnikai és tűzvédelmi szakkiállításon.

A Meggitt Aircraft Breaking Systems a szokásosnál nagyobb biztonságot nyújt a repülőgépek fékrendszere számára. Az újítás sikerének titka, hogy a fejlesztés proaktív, meghaladja az előírt követelményeket. Ezzel a biztonsági fékrendszerrel bizonyos esetekben a személyzet létszáma is csökkenthető a reptereken. A termék használata növeli az általános biztonságot és tűzvédelmet a repülőgépek leszállása esetén. A Meggitt Aircraft Breaking Systems teljes körűen integrált fékrendszer, amely tartalmazza a kerekeket, a fékeket és a fékvezérlő elemeket. A fékrendszer modern és korszerű, integrált biztonsági megoldás, amely alkalmas az ügyfelek hosszú távú igényeinek kielégítésére.

Forrás: Kings Security Systems

 

 

 

Meggitt Aircraft Breaking Systems: az év szállítási biztonsági rendszere az Ifsecen

Matematikai módszerek a biometriában 1.

Matematikai módszerek a biometriában

A binomiális eloszlás alkalmazási lehetőségei ujjnyomat azonosító rendszerek vizsgálatában, a maximum likelihood elv alkalmazásával.

Személyek biometrikus jellemzők alapján történő azonosítása az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet von magára. Megkülönböztethetünk számos biometrikus jellemzőt, de több ok miatt az ujjnyomat a leggyakrabban alkalmazott ezek között. Ennek oka, hogy az ujjnyomat könnyen hozzáférhető, viszonylag jó hatásfokkal alkalmazható, és az ujjnyom érzékelő szenzoroknak viszonylag alacsony ára. Habár számos ujjnyomat felismerő rendszer hozzáférhető a kereskedelemben, a publikációk nagy száma mutatja, hogy szükség van további kutatásokra e rendszerek megbízhatóságának és hatékonyságának növelése érdekében. Ebben a cikksorozatban néhány olyan valószínűségelméleti és statisztikai módszert mutatunk be, amelyek alkalmasak lehetnek e rendszerek hatékonyságának és a megbízhatóságának értékelésére és növelésére.

1. Bevezetés

Bimetrikus beléptetőrendszereket számos módon lehet jellemezni. A gyártók valamint az üzemeltetők és felhasználók szempontjából azonban különlegesen fontos jelentősége van néhány valószínűségi jellemzőnek.

 • Ezek között szerepel a téves elfogadási arány (FAR = False Accept Rate), amely arról ad felvilágosítást, hogy illetéktelen, tehát nem regisztrált személyek milyen eséllyel jutnak keresztül adott beléptetőrendszeren.
 • A téves elutasítási arány (FRR = False Reject Rate), amely arra vonatkozólag ad információt, hogy a regisztrált felhasználók esetében milyen eséllyel következik be elutasítás, tehát mi a valószínűsége annak, hogy egy jogosult személyt a beléptetőrendszer nem enged át.

Ebben a cikksorozatban elsősorban ennek a két valószínűségi jellemzőnek a vizsgálatával foglalkozunk, de a sort lehet folytatni.

 • Létezik a jellemző paraméterek között téves azonosítási arány is (FIR = False Identification Rate), amely azt jelenti, hogy bizonyos esetekben a beléptetőrendszer egy biometriai jellemzőt úgy azonosít, hogy egy másik regisztrált felhasználó biometriai jellemzőivel összetéveszti. Erről a belépő személy nem is értesül, de nyilván ha ez az érték nagy az nem szolgálja a rendszer javát.

Az alábbi vizsgálatokat elvileg tetszőleges biometrikus azonosító rendszer esetében el lehet végezni. A konkrétum érdekében azonban mi kiválasztottunk egyet a több lehetőség közül, az ujjnyom azonosító rendszereket. Tettük ezt azért, hogy a felhasznált matematikai módszerek alkalmazását konkrét formában is be tudjuk mutatni. Az elv amelyet alkalmazunk az, hogy kiválasztunk egy, a problémához jól illeszkedő valószínűségeloszlás t, majd alkalmazzuk a maximum likelihood elvet, ezek után pedig általános statisztikai módszereket, pont és intervallumbecsléseket, annak érdekében, hogy az azonosító rendszerekre megállapított, már említett valószínűségi adatok statisztikailag szignifikánsak legyenek. Ezt a gondolatsort mutatjuk be részletesen ujjnyom azonosító rendszerekre.

Ez a dolgozat egy három részes cikksorozat első része.

 • Az 1. részben bemutatjuk, hogyan alkalmazható egy konkrét valószínűségeloszlás biometrikus jellemzők vizsgálata során. Ezután pedig a maximum likelihood elv alkalmazásának bemutatása következik, amely arra szolgál, hogy az eloszláshoz megtaláljuk a lehető legjobb, az optimális paramétereket. Már itt hangsúlyozzuk, hogy ez a módszer tetszőleges valószínűségeloszlásra alkalmazható.
 • A cikksorozat 2. részében általános statisztikai módszereket mutatunk majd be. A pontbecslés javítására vonatkozó igen hatékony Bayes-analízist, valamint az intervallumbecslés módszereit és alkalmazási lehetőségeit.
 • A 3. részben pedig a vázolt módszerek alkalmazásaképpen bemutatjuk a FAR és FRR arányok meghatározásának egy konkrét lehetőségét, valamint illusztráljuk, hogyan lehet különböző beléptetőrendszereket összehasonlítani ROC-görbék segítségével.

 

2. binomiális eloszlás és alkalmazása a biometriában

A biometrikus azonosító rendszerek statisztikai elemzésének lehetőségét konkrét példán, egy meghatározott valószínűségeloszlás alkalmazásán keresztül szeretnénk bemutatni. Az általunk választott eloszlás a binomiális eloszlás. Azért választjuk ezt, mert ez az eloszlás a vizsgált témakörben számos szituációban alkalmazható. Ennek lehetőségét az alábbiakban konkrétan az ujjnyomat azonosító rendszerek vizsgálata során részletezzük.
A binomiális eloszlás a Bernoulli-féle feladatra adott válaszként definiálható.
A Bernoulli féle feladat a következő [1, 2, 3]: Adott egy p valószínűségű A esemény, amelyre vonatkozólag végzünk n darab független megfigyelést.
A kérdés a következő: Mi a valószínűsége annak, hogy az n megfigyelés során a vizsgált A jelű esemény pontosan r alkalommal következik be (r = 0, 1, 2, …, n).
Definiáljuk a ξ valószínűségi változót a következő módon: az A esemény bekövetkezéseinek a száma.
Ekkor a ξ valószínűségi változó definíció szerint binomiális eloszlású. Az eloszlás a következő:

(2.1) képlet

A binomiális eloszlást tehát két paraméter határozza meg, a megfigyelések n száma és a p valószínűség. Ezért szokás az eloszlásra egyszerűen a Bin(n, p) jelöléssel hivatkozni. Hangsúlyozzuk, hogy az eloszlás alkalmazhatóságának alapvető kritériuma a függetlenség, amely konkrétan azt jelenti, hogy ha végeztünk egy megfigyelést, akkor a következő megfigyelés eredményét, amelyet szigorúan azonos feltételek mellett kell elvégezni, az előző megfigyelés eredménye nem befolyásolja. Az alábbiakban mutatunk néhány példát, amikor biometrikus rendszerek vizsgálata során ez az eloszlás alkalmazható. A binomiális eloszlás a (2.1) képlet alapján közvetlenül számítható: Egy lehetőség ennek számítására a minden számítógépen telepített Excel szoftver, amelyben „függvény beszúrása” utasítással kiválasztható a binomiális eloszlás értékeit kiszámító alprogram, de léteznek előre gyártott táblázatok is [1].

1. példa

Tegyük fel, hogy egy cég biometrikus azonosító rendszerek gyártásával foglalkozik. Tegyük fel továbbá, hogy n darab üzemeltető vásárol egyazon típusú azonosító rendszerből és – jó közelítéssel – azonos körülmények között működteti azt. Világos, hogy ezek a rendszerek egymástól függetlenül működnek, és az is, hogy mivel azonos rendszerekről van szó, mindegyik meghibásodásának a valószínűsége ugyanaz a p érték.
A kérdés lehet a következő: Mi a valószínűsége, hogy az n darab üzemelő rendszer közül pontosan r darab meghibásodik például egy éven belül. Ez a kérdés példaként garanciális okok miatt felmerülhet a gyártó szempontjából. Világos, hogy a probléma Bernoulli-féle feladat. Ha tehát a ξ valószínűségi változót úgy értelmezzük, hogy az n darab értékesített beléptetőrendszer között az egy éven belül meghibásodott rendszerek száma, akkor a ξ binomiális eloszlású, tehát (2.1) képlet adja meg a választ a kérdésre.

2. példa

Tegyük fel, hogy egy biometrikus beléptetőrendszer üzemel n darab regisztrált felhasználóval. Az üzemeltető és a felhasználók szempontjából egyaránt lényeges kérdés, hogy milyen valószínűséggel következik be egy téves elutasítás, tehát egy olyan esemény, amely során a regisztrált, tehát belépésre jogosult felhasználót a rendszer nem engedi át, elutasítja. Ez a jellemző a téves elutasítási arány (FRR), amely az ilyen beléptetőrendszerek egyik legfontosabb paramétere. Világos, hogy ez nem csak a felhasználók szempontjából lényeges kérdés, hanem a gyártó cég szempontjából is, hiszen minél kisebb ennek az értéke, annál jobban működik a rendszer, könnyebb magas áron értékesíteni. A kérdés, hogyan lehet ezt az arányt kiszámítani.
A konkrétum kedvéért tegyük fel, hogy egy ujjnyomat-azonosításon alapuló beléptetőrendszert vizsgálunk. Ebben az esetben minden felhasználónak az elsődleges ujjnyomata szerepel a rendszer adatbázisában. Belépéskor az olvasófej beolvas egy másodlagos ujjnyomatot. Ezt a másodlagos ujjnyomatot hasonlítja össze a szoftver az adatbázisban levő elsődleges nyomatokkal [4, 5, 6, 7]. Első megközelítésben induljunk ki abból, hogy az egyes felhasználók másodlagos ujjnyomatának szoftveres elemzése egymástól független. Ez világos, hiszen egy ujjnyomat elemzése semmilyen módon nem befolyásolja egy következő ujjnyomat azonosítását. Továbbá tegyük fel, hogy a másodlagos ujjnyomat azonosítása ugyanazzal az 1 – p valószínűséggel történik minden felhasználóra, tehát p annak valószínűsége, hogy egy regisztrált felhasználót a rendszer elutasít. (Ezen a ponton lehet vitatkozni azon, hogy ez valóban ugyanaz a valószínűség vagy sem. Ha figyelembe vesszük azt, hogy minden ember ujjnyomata más, akkor biztosan vannak különbségek, de ha szeretnénk matematikai módszerekkel leírni a problémát, akkor ezzel az idealizációval élnünk kell.)

Definiáljuk a ξ valószínűségi változót a következő módon: Legyen egy adott napon az n darab regisztrált felhasználó egyszeri belépése esetén azok száma, akiket a rendszer elutasít. Ez ugyancsak Bernoulli-féle feladat, tehát a ξ binomiális eloszlású.

Ha ugyanilyen feltételek mellett az η valószínűségi változót úgy értelmezzük, hogy egy adott felhasználó esetén azon esetek száma egy év alatt, amikor a rendszer nem engedi át az adott felhasználót, akkor ez ugyancsak binomiális eloszlású. Ebben az esetben viszont nyilván nem kérdéses, hogy minden egyes belépés esetén az esemény bekövetkezésének valószínűsége ugyanaz a p érték.

Ugyanilyen logikával leírható az az esemény, amikor egy nem regisztrált felhasználó, tehát egy „imposztor” át akar jutni a beléptetőrendszeren. Ezek aránya a téves elfogadási arány (FAR). Ez ugyancsak binomiális eloszlással modellezhető. Ez a paraméter ugyancsak nagyon fontos jellemzője a beléptetőrendszernek. Egy rendszer annál jobb, minél kisebb ez az érték. Az FRR és FAR értékek részletes vizsgálatára a későbbiekben visszatérünk.

3. példa

Foglalkozzunk részletesebben az ujjnyomat azonosító rendszerekkel. Hogyan is azonosít egy ujjnyomat érzékelő és kiértékelő szoftver [4, 5, 6, 7]. Az elsődleges ujjnyomat alapján azonosítanak úgynevezett minutiákat, amelyek az ujjnyom jól azonosítható pontjai. Az 1. ábrán – amely sematikus kép, nem valódi ujjnyom – láthatunk példát ilyenekre.

Matematikai módszerek a biometriában
Az ujjnyom-azonosítás minutiák alapján történik – 1. ábra

Az ábrán látható minutiák neve fentről lefelé haladva: végződés, szem, elágazás, sziget. A lényeg, hogy a „sima”, „hibátlan” barázdarendszer nem eléggé karakteres, nem használható azonosításra. Ehelyett az ábrán látható jellegzetes pontokat használják úgy, hogy figyelembe veszik ezek távolságát, valamint irányát, hiszen ezekhez a pontokhoz rendelhető irány is, amely irány a pontból induló vagy oda érkező barázdának az iránya, vagy egy barázdaszakasznak az iránya. A szoftver az elsődleges ujjnyomatok alapján ezeket regisztrálja és a másodlagos ujjnyomatot ezekhez hasonlítja.

A rendszer általában két vizsgálatot végez:
1. lépés: Meghatározza az adott típusú minutiák – ez azt jelenti, hogy a szoftver referencia minutiákat vesz alapul a vizsgálathoz (1. ábra) – egymástól mért távolságát egy bizonyos távolsági tolerancia figyelembe vételével. Ugyanis bőrünknek van annyi rugalmassága, hogy két különböző alkalommal a minutiák nem kerülnek egzaktul ugyanolyan relatív távolsági helyzetbe. Ha azonban bizonyos okok miatt a távolsági toleranciát áthágjuk, akkor a rendszer természetesen elutasít bizonyos eséllyel. A 2. ábrán láthatunk példákat ilyen távolsági vizsgálatra.

Matematikai módszerek a biometriában
Minutiák távolsági azonosítása – 2. ábra

2. lépés: Miután a távolsági vizsgálat megtörtént, következik az irány szerinti vizsgálat. Azt kell tekintetbe venni, hogy a helyileg és típus szerint azonosított minutiák iránya is megegyezik-e az elsődleges ujjnyomaton található minutiák irányával. Természetesen, ugyancsak a bőr rugalmassága miatt, meg kell engedni egy bizonyos szög szerinti toleranciát is. A 3. ábrán a minutiákhoz rendelt irányok láthatók.

Matematikai módszerek a biometriában
Minutiákhoz rendelt irányítás (pontosan egy végződéshez kék nyílat és egy elágazáshoz piros nyilat rendeltek a képet) 3. ábra

A minutiák szög szerinti azonosítása ugyancsak modellezhető binomiális eloszlással. A pozíció szerinti eloszlás közvetlenül azonban nem, majd a 4. példában megadjuk azt a módosítást, amely már leírható a Bernoulli-féle feladattal.
A minutiák pozíció szerinti azonosítása ismétlés nélküli mintavételi modellel írható le [1, 2, 3]. Ennek oka az, hogy a minutiák pozíció szerinti azonosítása nem független, ha egy minutiát már helyileg azonosítottunk, akkor a következő esetében az azonosítás valószínűsége különbözik az előző lépésétől, mert már kevesebb minutia maradt. Ez tehát nem Bernoulli-feladat. Tegyük fel tehát, hogy a sablon tartalmaz N darab referencia minutiát. Ezek között S darab olyan van, amelyek az adott másodlagos ujjnyomat értékelhető, feldolgozható területén belül vannak. Ezek után a kiértékelhető területen belül következik az összehasonlítás műveletsora. Tegyük fel, hogy a vizsgált területen található u darab minutia amelyek közül a szoftver m darabot tud pozíció szerint azonosítani. Mi ennek az eseménynek a valószínűsége? Az ismétlés nélküli mintavétel, vagy más néven a hipergeometriai eloszlás [1, 2, 3] szerint ez a következő

Matematikai módszerek a biometriában
(2.2) képlet

Ha már azonosított a rendszer m darab minutiát típus és hely szerint, akkor következik az irány szerinti azonosítás. Az irány szerinti azonosítás azonban már Bernoulli-féle feladat, ugyanis az egyes pozícióhelyes minutiák esetén egymástól függetlenül ugyanakkora p valószínűséggel következik be, hogy egy adott minutia iránya egy adott szögtolerancia figyelembe vételével adott szögtartományba esik.

Ha tehát a ξ valószínűségi változót úgy értelmezzük, hogy a hely és típus szerint azonosított m darab minutia között azok száma, legyen ez r, amelyek irány szerint is megfelelőek, akkor ez a valószínűségi változó binomiális eloszlású. Ezek szerint a (2.1) és (2.2) képletek felhasználásával azt mondhatjuk, hogy annak valószínűsége, miszerint egy másodlagos ujjnyomaton r darab minutia azonosítható a következő

Matematikai módszerek a biometriában
(2.3) képlet

Ebben a szituációban is alkalmazható tehát a binomiális eloszlás.

4. példa

Módosíthatjuk a 3. példabeli távolság szerinti azonosítás problémáját úgy, hogy alkalmazható legyen a Bernoulli-féle feladat és így a binomiális eloszlás. Tegyük fel, hogy a rendszer felismer n darab minutiát a másodlagos ujjnyomaton. Ha ezeket párosítjuk, vagyis vizsgáljuk a kölcsönös távolságokat akkor világos, hogy összesen Matematikai módszerek a biometriában  darab minutiapárt tudunk kiválasztani. A távolsági azonosítás abból áll, hogy mindezeket a távolságokat a rendszer „megméri”. Azonban nyilvánvaló, hogy ezek a távolságok nem mind függetlenek. Válasszunk ki ugyanis egy tetszőleges minutiát, és rögzítsük vonatkoztatási pontként. Ha ettől a ponttól mérjük a távolságokat, akkor nyilván elég a többi n – 1 darab minutia távolságát és ezen minutiák vonatkoztatási ponthoz viszonyított irányát meghatározni, a többi pár távolsága ezekből az adatokból már következik.

Matematikai módszerek a biometriában
Független minutiapárok távolsága – 4. ábra

A 4. a) ábrán látható, hogy n = 3 esetén, amikor Matematikai módszerek a biometriában  elég 3 – 1 = 2 független távolságot meghatározni (a piros színű szakaszok), a b) ábrán, tehát n = 4 esetén, amikor, Matematikai módszerek a biometriában  elég 4 – 1 = 3 független távolságot meghatározni (piros színű szakaszok), a többi távolság ezekből már következik, mondhatjuk úgy is, ezekkel együtt a távolságok már nem függetlenek. De n – 1 darab távolság független rendszert alkot.
Módosítsuk tehát a 3. példabeli távolsági azonosítást az alábbi módon.

Rögzítünk egy minutiát vonatkoztatási pontként, és definiáljuk a ξ valószínűségi változót úgy, hogy azon minutiák száma a maradék n – 1 darab minutia között, amelyek távolsága megfelel a sablonbeli távolságoknak. Ekkor – mivel a mondottak szerint ezek a megfigyelések függetlenek – a ξ valószínűségi változó binomiális eloszlású. Ha p jelöli annak valószínűségét, hogy egy adott minutia a vonatkoztatási ponttól megfelelő távolságban van, akkor ezen független megfigyelések eloszlása Bin(n –1, p) Bernoulli eloszlás.
Mivel a későbbiek szempontjából fontos szerepe van, ezért ismét felírjuk annak az eseménynek a valószínűségét, hogy a biometrikus rendszer a vázolt módon azonosít r darab minutiát, a következő

Matematikai módszerek a biometriában
(2.4) képlet

Előrevetítve a későbbi vizsgálatokat, ezzel a formulával lehet meghatározni a téves elutasítási arányt is és a téves elfogadási arányt is. Mindössze annyit kell tenni, hogy p helyére rendre annak az eseménynek a valószínűségét írjuk, hogy a rendszer nem azonosít egy adatbázisban szereplő minutiát, illetve hogy a rendszer elfogad egy adatbázisban nem szereplő minutiát. Ezek részletes vizsgálatára visszatérünk a cikksorozat 3. részében.

A témakör lezárásaképpen tehát elmondhatjuk, hogy a binomiális eloszlás valóban fontos szerepet játszik egy ujjnyomat azonosító rendszer matematikai leírásában. Ezzel az eloszlással lehet leírni, hogy bekövetkezik-e az 5. ábrán látható ujjnyomat azonosítás vagy nem. Az ábrán valódi ujjnyomatok digitalizált, vékonyított képe látható [4, 5, 6, 7]. Az azonosítás minutiapárok segítségével történik, amelyet a mondottak szerint távolsági és szög szerinti összehasonlítás alapján hajt végre egy szoftver. Felmerül a kérdés, hogy hány minutia egyezése esetén tekintünk két ujjnyomatot azonosnak. Ez is egy sarkalatos kérdés, a későbbiekben ennek a kérdésnek a vizsgálatára is visszatérünk.

Matematikai módszerek a biometriában
Elsődleges és másodlagos ujjnyomat azonosítása – 5. ábra

 

3. A maximum likelihood elv alkalmazása a binomiális eloszlás paraméterének optimális becslésére

A maximum likelihood elv széleskörűen alkalmazott eljárás a paraméterekkel adott eloszlások paramétereinek meghatározásában [8]. Lényegében optimalizálási elv, amely a következő módon fogalmazható meg:

 • Keressük a Q paraméter azon értékét, amely a Matematikai módszerek a biometriában   függvényt, vagyis a likelihood függvényt maximálissá teszi. A likelihood függvény nem más, mint egy X valószínűségi változó megfigyelése során kapott X1, X2, … Xn statisztikai minta együttes sűrűségfüggvénye. Ha feltesszük, hogy a megfigyelések függetlenek – a gyakorlatban általában ezzel a feltevéssel élünk -, akkor a likelihood függvény az egyes sűrűségfüggvények szorzata:

Matematikai módszerek a biometriában
(3.1) képlet

A maximum likelihood elv alkalmazása abból áll, hogy ennek a függvénynek meghatározzuk a maximumhelyét, azt a Q értéket, amely az Matematikai módszerek a biometriában  függvényt maximalizálja. Ez azt jelenti, hogy ennek a Q paraméternek az alkalmazásával lesz az  Matematikai módszerek a biometriában  függvénnyel adott valószínűség maximális.
Mivel a szorzat nehézkesen kezelhető, a likelihood függvény természetes logaritmusát szokás alapul venni az optimalizálásnál, valamint azt a tényt, hogy egy függvénynek és a logaritmusának a szélsőértékhelye megegyezik. A maximum likelihood elv tehát a

Matematikai módszerek a biometriában
(3.2) képlet

úgynevezett log-likelihood függvény szélsőértékhelyének meghatározását jelenti. A szélsőértékhely meghatározása a matematikai analízisből megismert módon történik. Első lépésben megoldjuk a Matematikai módszerek a biometriában  egyenletet. Ezek után alkalmazunk a Matematikai módszerek a biometriában  elégséges feltételt annak eldöntésére, hogy valóban maximumhelyet kaptunk.
Alkalmazzuk most a maximum likelihood elvet a binomiális eloszlás Q = p paraméterének becslésére. Tegyük fel, hogy n darab független megfigyelést végeztünk egy p valószínűségű eseményre vonatkozóan. Ha a valószínűségi változó az esemény bekövetkezéseinek r száma, akkor az eloszlás Bin(n, p)-vel jelölt binomiális eloszlás. Ebben a p valószínűséget tekinthetjük ismeretlen paraméternek. A 20130613_Hanka_maximum_3_fuggv_8 likelihood függvény ekkor az

Matematikai módszerek a biometriában
(3.3) képlet

alakban írható. Ennek természetes logaritmusa a log-likelihood függvény:

Matematikai módszerek a biometriában
(3.4) képlet

Képezve a p-paraméter szerinti parciális deriváltat, a következő egyenletet kapjuk:

Matematikai módszerek a biometriában
(3.5) képlet

Amelynek megoldása: Matematikai módszerek a biometriában . Tehát a p paraméter maximum likelihood becslése éppen a megfigyelésekből adódó relatív gyakoriság. Ez valóban a maximumhelye a log-likelihood függvénynek, hiszen

Matematikai módszerek a biometriában
(3.6) képlet

Kaptunk tehát egy pontbecslést a binomiális eloszlás p paraméterének értékére. Erről a pontbecslésről még két fontos tulajdonságot érdemes megemlíteni [9, 10]. Ez a becslés egyrészt torzítatlan, azaz várható értéke éppen a p paraméter

Matematikai módszerek a biometriában
(3.7) képlet

másrészt konzisztens, ez azt jelenti, hogy tetszőleges ε pozitív szám mellett n → ∞ esetén nullához tart annak az eseménynek a valószínűsége, hogy a relatív gyakoriságnak a p-től való eltérése nagyobb, mint ε, azaz

Matematikai módszerek a biometriában
(3.8) képlet

Ezt az összefüggést úgy szokás megfogalmazni, hogy a relatív gyakoriság sztochasztikusan konvergál a p valószínűséghez, ha a megfigyelések n száma minden határon túl növekszik.

A mondandónk lényege az, hogy ha a binomiális eloszlás p paraméterét szeretnénk becsülni, akkor a „legjobb” becslés a vizsgált esemény relatív gyakorisága. Minden további becslő értéket, mérőszámot, jellemzőt, amelyet a továbbiakban a binomiális eloszlással kapcsolatban a vizsgálatok eredményének birtokában megfogalmazunk, célszerűen a maximum likelihood becsléshez (a továbbiakban ML-becslés) fogjuk viszonyítani.

4. összefoglalás

Bemutattuk egy konkrét esetben, ujjnyom érzékelő biometrikus azonosító rendszer esetén egy valószínűségeloszlás, konkrétan a binomiális eloszlás alkalmazásának lehetőségét. Az elvi lehetőség azonban megvan arra, hogy az [1, 2, 3, 8] szakirodalmakban tanulmányozható bármely eloszlást alkalmazzunk egy alkalmas szituációban. Minden egyes ilyen esetben célszerű alkalmazni a 3. pontban vázolt maximális valószínűség elvét, hogy az eloszlás optimális paramétereit megkapjuk. A továbbiakban, a cikksorozat 2. részében az 1. részben vizsgált binomiális eloszlás részletes statisztikai vizsgálata következik annak fényében, hogy az elméletet ujjnyom azonosító rendszerek vizsgálatára alkalmazzuk.

 

Dr. Hanka László PhD., Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Mechatronikai Intézet

hanka.laszlo@bgk.uni-obuda.hu

Felhasznált irodalom

1. Denkinger Géza: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó. Budapest. 1989.
ISBN: 963 18 1552 8
2. William Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba, Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1978. ISBN: 963 10 2070 3
3 Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó. Budapest, 1981.
ISBN: 963175931 8
4. Tsai-Yang Jea,Venu Govindaraju: A minutia-based partial fingerprint recognition system, Pattern Recognition 38 (2005) 1672 – 1684
5. Jin Qi,YangshengWang: A robust fingerprint matching method, Pattern Recognition 38 (2005) 1665 – 1671
6. Hemlata Patel, Pallavi Asrodia: Fingerprint Matching Using Two Methods. International Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 2, Issue 3, May-Jun 2012, pp.857-860
7. Joseph N. Pato, Lynette I. Millett: Biometric Recognition: Challenges and Opportunities, National Academic Press. Washington, D.C. ISBN 978-0-309-14207-6

8. Jánossy Lajos: A valószínűségelmélet alapjai és néhány alkalmazása, Tankönyvkiadó. Budapest. 1965
9. Bolla Marianna, Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete, Typotex Kiadó Budapest, ISBN 9639548413.
10. Prékopa András: Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal, Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1965

 

 

A sorozat cikkei

Matematikai módszerek a biometriában 1. A binomiális eloszlás alkalmazási lehetőségei ujjnyomat azonosító rendszerek vizsgálatában, a maximum likelihood elv alkalmazása

Matematikai módszerek a biometriában 2. A Bayes-analízis és az intervallumbecslés módszere ujjnyom azonosító rendszerek vizsgálatában

Matematikai módszerek a biometriában 3. A Doddington-féle 30-as szabályt és biometrikus rendszerek megbízhatóságának statisztikai elemzése

 

Az év kommunikációs terméke az Ifsecen

Az év kommunikációs terméke az Ifsecen

 

Az Ifsec 2013 biztonságtechnikai kiállításon az év kommunikációs terméke az AES Corporation SiteLink24 kommunikátora lett.

Az AES-Intellinet interaktív biztonsági szolgáltatása az Interactive Security Services (ISS), egyesíti a rádiós technológiát az interaktív kommunikációt biztosító nagysebességű Internettel. SiteLink24 az ISS kommunikátora lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó távolról kezelje és vezérelje az otthoni vagy irodai biztonsági rendszert Apple iOS, Google Android OS okostelefon vagy bármilyen személyi számítógép böngészőjén keresztül. A készülék több riasztórendszer márkát is képes vezérelni, így például Honeywell Vista, DSC Power, UTC (GE) NetworX NX. A gyártó a későbbiekben tovább kívánja bővíteni ezt a listát.

Az új AES ISS sorozat jellemzői és előnyei

 • könnyű telepíteni és vezérelni
 • működése gyors
 • rendkívül megbízható
 • nem fog elavulni a kommunikációs technológia
 • azonos alkalmazáson keresztül képes kezelni több rendszert is, például az otthonit és az irodait
 • a riasztási jelet a rádiós rendszerben és az interaktív szolgáltatást biztosító interneten keresztül is továbbíthatja
 • fejlesztések: klímaszabályozás, világításvezérlés, videószolgáltatások

 

Az Ifsec & Firex-díj többi nyertese

Forrás: aes-intellinet.cmadigital.com

Női önvédelmi képzés

ingyenes női önvédelmi képzés

 

Szerdánként ingyenes női önvédelmi képzést tartanak az Őrmester zuglói központjában.

Helyszín

 • Budapest XIV. kerület
 • Ógyalla tér 8–9.

Időpont

 • minden szerdán
 • 17:30

 

Hazánkban háromnaponta meghal valaki családon belüli erőszak következtében – áll a statisztikában. Úgy tűnik, a családon belüli erőszak témakörében a közvélemény nem elég tájékozott vagy inkább kissé közömbös. Sajnos esetenként maguk a bántalmazott személyek is szemérmesen elhallgatják nyomorúságos életkörülményeiket. És időnként túl későn derülnek ki a dolgok, amikor már a családon belüli erőszak tragédiákba torkollik.
Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy senkinek sem tűnt fel a – gyakran brutális – bántalmazás? A rokonok, a szomszédok legtöbbször úgy gondolják, hogy nem kell beleavatkozniuk mások családi életébe.

Lehet, hogy homokba dugjuk a fejünket, mint a strucc?

 

Több kriminálpszichológus úgy véli, hogy az egyre fokozódó elidegenedés, elmagányosodás és befelé fordulás miatt nem vesszük észre mások tragikus helyzetét vagy talán nem is akarunk tudomást venni róla. Pedig nyilvánvalóan számos árulkodó jelből következtethetnénk a problémára. Mindaddig, amíg sem a társadalmi szokások, sem pedig külön törvényi tényállás nem segíti a családon belüli erőszak visszaszorítását, sajnálatos módon további tragédiák is előfordulhatnak.

A családon belüli erőszak megelőzése nem halogatható feladat a bűnmegelőzési programokban és családsegítő egyesületek működésében. De gyorsan szeretnénk hozzátenni, hogy valamennyien felelősek vagyunk legalábbis a szűkebb környezetünkben történtekért. A „család szentsége” – hitbeli hovatartozástól függetlenül – minden civilizált társadalom számára nagyon fontos érték. A család, mint a társadalom alapsejtje, valamint a felnövekvő generációk egészséges fejlődése azt igényli, sőt, követeli, hogy a családból száműzzük az erőszakot. A családi kötelék nem adhat „menlevelet” semmiféle erőszakos cselekedetre.

Nagy kérdés, hogy mi lesz ezzel az erőszakhullámmal? Családon belül marad?

Az Őrmester társadalmi felelősségvállalási programja keretében mindent megtesz a bűnmegelőzés érdekében. A nőket ért erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében minden héten, szerdánként ingyenes képzést tartunk székházunkban olyan hölgyeknek, akik korábban már áldozatul estek, és olyanoknak is, akik nem szeretnének erőszak áldozatává válni.

A képzésen önvédelmi technikákat, harcművészeti alapokat sajátíthatnak el a részvevők.

 

 

Tények és tévhitek a családon belüli erőszakkal kapcsolatban a NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület oldaláról

Tévhit
A bántalmazás csak a lakosság elenyésző hányadát érinti.
Tény
Minden ötödik nőt rendszeresen bántalmaz partnere. Ez jelenleg Magyarországon mintegy félmillió bántalmazott nőt és ennél valamivel kevesebb bántalmazó férfit jelent.

Tévhit
A családi ügyekbe való rendőri beavatkozással könnyű visszaélni. Sok nő csak bosszúból vádolja partnerét.
Tény
A nyugati statisztikák szerint a családon belüli erőszak miatti téves letartóztatások aránya megközelítőleg kettő százalék, éppen annyi, mint a többi bűncselekmény esetében.

Tévhit
Csak olyan nőket erőszakolnak meg, akik este egyedül mászkálnak az utcán.
Tény
Bármely nő potenciális áldozat. Mivel a legtöbb nemi erőszak előre megtervezett és megszervezett, nem állítható, hogy a nők provokálják ki. Bármely korú, bármilyen társadalmi helyzetű, lakhelyű és életstílusú nő áldozattá válhat.

Kincs István, Őrmester Nyrt.

 

További információ: www.ormester.hu

 

Nemzetközi együttműködés: kamionokat fosztogató banda bukása

Nemzetközi együttműködés: kamionokat fosztogató banda bukása

Magyar Biztonsági Fórum (MBF) II. konferenciáján Balotai Attila őrnagy egy nemzetközi bűnszervezet bukását mesélte el előadásában.

 

A Magyar Biztonsági Fórum II. konferenciáján Balotai Attila elmondta, a szervezet Franciaországban lopott el kamionokból árut, amelyet azután Magyarországra szállítottak, ahol eladták. A tolvajok francia kamionparkolókban fosztogattak ponyvás autókat, és mire az áruval Magyarországra értek, már a vevő is megvolt. A tolvajok nem válogattak, mindent vittek, ami mozdítható volt: a műszaki cikkektől a mosóporon át a tartós élelmiszerekig. A banda tagjai pár napot pihentek Budapesten, majd mentek vissza Franciaországba. A magyar hatóságokkal a francia rendőrség vette föl a kapcsolatot. A nyomozás során több ország rendőrségének együttműködésével sikeresen zárult az ügy: egy időben csaptak le a különböző országokban a banda tagjaira, akik most büntetésüket töltik. Balotai Attila előadásában kihangsúlyozta a szállított áru megfelelő védelmének jelentőségét és több ország rendőrségének példás együttműködését a felderítés érdekében.

A Kékfény videója az esetről, Miklya Attila riportja

Hálózati hőkamera

Axis Q1931-E hálózati hőkamera

 

Az új, bullet hálózati hőkamerát, az Axis Q1931-E kamerát zord környezeti és szélsőséges hőmérsékleti viszonyokhoz tervezték. A versenyképes ár mellett magas kontrasztú, 384 × 288 felbontású képek jellemzik. Ez az első hőkamera, amely a Corridor Formatot is alkalmazza, így jól használható a kültéri védelemben, például ipari létesítmények vagy vasúti vágányok védelmére.

Az Axis Q1931-E új hálózati hőkamera masszív szerkezetű és megfizethető árú, bullet típusú kamera, amely teljes sötétségben és összetett fényviszonyok mellett is használható. További kiegészítők nélkül alkalmazható kültérben, olyan helyeken, ahol a behatolási kísérlet mielőbbi felismerése nagy jelentőségű. Az Axis Corridor Format lehetővé teszi a kép elforgatását, így nagyobb függőleges látószöget biztosít, ez például hosszú kerítésszakaszok megfigyelése esetén előnyös.

Axis Q1931-E hálózati hőkamera
 

Tovább növeli a hatékonyan lefedhető területet a négy lencséből álló választék, a 384 × 288-as felbontás, a fejlett képfeldolgozás. A választható lencsék maximális flexibilitást biztosítanak a szükséges látószög és lefedett terület beállításában, amely 220 m-től (50°) 1800 m-ig (6°) terjed.

A hálózati hőkamerák az IP megfigyelő rendszerek legfontosabb tulajdonságaival rendelkeznek, mint a

 • H.264 és MJPEG tömörítés,
 • a kétirányú hangkapcsolat,
 • a memóriakártyán történő rögzítés vagy
 • a PoE (Power over Ethernet) táplálás.

 


Axis Q1931-E

Az intelligens videoanalitikai megoldások kulcsfontosságú tartozékai minden hőkamerákra épülő rendszernek, az Axis Q1931-E érzékeli a szabotázst, a mozgást, valamint támogatja az Axis Camera Application Platformot.

Az Axis Q1931-E néhány további jellemzője:

 • Kompakt, könnyű, ugyanakkor erős is: IP66/NEMA4X és IK10 védettségű ház, amely ellenáll víznek, pornak és a vandáloknak.
 • Szélsőséges időjárás mellett használható, az Arctic Temperature Control funkció megbízható működést garantál –40°C és +50°C hőmérsékleti tartományban.
 • A kamera kétirányú hangkapcsolatot biztosít, ez akkor fontos, ha szükség lehet a potenciális elkövetők elrettentése.
 • Kamerában történő rögzítéshez memóriakártya foglalattal és 24V DC/AC csatlakozóval is rendelkezik.
 • Gyorsan telepíthető egyetlen kábel csatlakoztatásával, mivel PoE-n keresztül is táplálható.
 • Az egyszerű és jövőbe mutató mechanikai, elektronikai és optikai kialakítás biztosítja a megfelelő képminőséget bármilyen környezetben.
 • A kamera könnyen integrálható meglévő biztonsági rendszerekkel és egyéb termékekkel.
 • Az Q1931-E kamerák számos egyéb videomenedzsment alkalmazással használhatók, mint például az Axis Camera Station vagy az Application Development Partner program eredményeként más gyártók termékeivel is.
 • Továbbá támogatják az Axis Camera Application Platformot, az Axis Video Hosting alkalmazást, valamint az ONVIF-et a szélesebb körű integráció érdekében.

 

Az új kamera erős kiegészítője az Axis Q-sorozatnak. Az Axis Q1931-E 2013 harmadik negyedévétől elérhető az Axis disztribúciós hálózatán keresztül.

Forrás: Axis

Axis Q1931-E hálózati hőkamera

 

Az SzVMSzK éves országos küldöttgyűlése

SzVMSzK

2013. május 31-én tartotta éves rendes küldöttgyűlését a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. A rendezvény helyszíne az ORFK Auditóriuma volt.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) éves rendes küldöttgyűlésén először Német Ferencnek, az országos kamara elnökének előterjesztésében az elnökség beszámolója hangzott el a két küldöttgyűlés között eltelt időszakról. Majd Szalai Attila, gazdasági alelnök beszámolóját hallgatta meg a küldöttgyűlés az országos szervezet 2012. évi gazdálkodásáról, a 2012. évi mérlegről és a 2013. év pénzügyi tervről.
Sánta Károly előterjesztésében a választmány saját működésének ésszerűsítésére vonatkozó javaslatát mutatta be. Ezt követően dr. Király László, a Felügyelő Bizottság elnökének előterjesztésében a Felügyelő Bizottság beszámolója hangzott el, majd az elnök ismertette a Felügyelő Bizottság javaslatát az elnökség beszámolójáról, a pénzügyi tervet és az éves beszámolót. Utána dr. Kárpáti Gábor, az Etikai Bizottság elnöke előterjesztésében az Etikai Bizottság beszámolója hangzott el. Végül a kamara a hatékony működés érdekében a küldöttgyűlés több ponton módosította az alapszabályát. A beszámolókat, előterjesztéseket és az alapszabály módosítását az SzVMSzK küldöttgyűlése elfogadta.

 

Ifsec-díjas hálózati világítás

Vario i8 IP fehér fényű hálózati LED-lámpa

A Raytec Vario IP hálózati világítóteste nyerte el az Ifsec-díjat a CCTV-rendszerek kiegészítőinek szóló kategóriában.

 

A Vario IP az első hálózati, címezhető CCTV-lámpa, amely segítségével a felhasználók távolról is beállíthatják a világítást ugyanolyan felhasználóbarát webes felületen, mint a videorendszerek IP-kameráit.

 

Vario i8 IP fehér fényű hálózati LED-lámpa

A Vario IP infravörös és fehér fényű LED-es kivitelben kapható, és rendelkezik saját IP-címmel, amely lehetővé teszi a távoli elérést az üzembe helyezés, az üzemeltetés és a karbantartása során. A felhasználók valós időben teljes mértékben ellenőrizhetik a világítást, megváltoztathatják a beállításokat, és azonnal reagálhatnak az eseményekre a legjobb videoképek érdekében, ezzel is növelve a biztonságot.

 Vario w8 IP infravörös hálózati LED-lámpa

Vario w8 IP infravörös hálózati LED-lámpa

A hálózati lámpa segítségével sokkal könnyebb üzemeltetni a nagy CCTV-rendszereket, sőt a biztonság mellett zöldebb módon működnek. Ugyanis a Vario IP hálózati lED-lámpa a körülményeknek megfelelően egyénileg vagy csoportosan is vezérelhető, és szükség szerint csökkenthető az elektromos fogyasztás.

Forrás: Raytec

Az Ifsec & Firex-díj többi nyertese

 

Tűzjelzőrendszer-tervező szoftver minden, a tervezésben érintett félnek

Bosch Fire Systems 4.1. tűzjelző rendszer tervező szoftver

A tűzjelzőrendszerek tervezése nagy kihívást jelent, mert szükséges hozzá a projektben érintett, ám a különböző tervezési szinteken lévő felek munkájának egyesítésére.

 

A tűzjelzőrendszerek tervezése során gyakran gyors válaszokat kell adni, például, amikor a kezdeti költségvetésre és kalkulációra kerül sor. A legutóbbi változattal a Bosch frissítette a tűzjelzőrendszerek már kipróbált, az összes érintett fél – azaz építészek, tervezők, konzulensek és rendszerintegrátorok – számára átfogó megoldást nyújtó tervezési szoftverét. A 4.1-e verzió már tartalmazza a Fire System Designer (FSD) funkcionalitását, és ezáltal az integrátorok számára egységes felületet kínál.

Ez az egyszerűen használható tűzjelzőrendszer-tervező szoftver 4.1 a teljes tűzvédelmi tender létrehozásában és a költségek kiszámításában támogatja a felhasználóit. Továbbá lehetővé teszi még a tűzjelzőrendszer pontos megtervezését, beleértve a perifériáknak különböző ciklusokon való elkülönítését, az aktuális tipológiának megfelelően, miközben a teljes ellenőrzés biztosítja, hogy minden projektrészletet figyelembe vegyenek. Általános terminológiájának és intuitív navigációjának köszönhetően gyakorlatilag képzés nélkül használható, ezért is kifejezetten népszerű a szoftver.
A 4.1-es tűzjelzőrendszer-tervező szoftver egységes, adatveszteség nélküli dokumentációt kínál a projektpartnerek közötti egyszerű információátadáshoz. Emellett elég rugalmas ahhoz, hogy egyéni követelményeknek is megfeleljen, mint például a projekt- és országspecifikus termékek vagy cégspecifikus információ, beleértve a saját logókat és cégadatokat, vagy specifikus tenderpéldányokat.

Emellett a projekt kalkulálását nagyban leegyszerűsíti az integrált energiafogyasztási és anyagköltség-kalkulátor, amelynek része egy, a rendszer-integrátorok termékrendelési számain (SAP) alapuló részletes árkalkuláció.

„Tűzjelzőrendszer-tervező szoftverünk 4.1-es verziójával magasabb szintre emeltük a tűzjelző projekttervezés folyamatát,” – magyarázza Johannes Stauber, a Bosch Security Systems termékmenedzsere. „A tűzjelzőrendszer-tervező szoftver 4.1-es változat bevonja a projektben érintett valamennyi felet. A szoftver önmagában alkalmas a tűzjelzőrendszerek alapos és mégis egyszerű megtervezéséhez és a kalkuláció elkészítéséhez.”

A Windows-alapú szoftver felügyeli az EN-szabályoknak, úgymint az EN54-13 és VdS 3536-nak való megfelelést, továbbá 16 nyelven áll rendelkezésre a globális bevezetés és nemzetközi projektekben történő felhasználás céljából.

A tűzjelzőrendszer-tervező 4.1 szoftver ingyenesen letölthető.

 

 

Szeminárium: Plombák és más áruvédelmi eszközök, jelöléstechnikák

A Magyar Biztonsági Fórum konferenciája

Szeminárium tart a Magyar Biztonsági Fórum (MBF) Plombák és egyéb áruvédelmi eszközök, jelöléstechnikák témakörében.

Időpont:

 • 2013. június 5.
 • 8:30-tól 16 óráig

Helyszín:

 • Vendel Irodaház
 • Budapest IX. Vendel utca 11.

 

Program:

 1. Bevezető – bemutatkozás
2. Plombák, a plombálás története
3. Napjaink plombái, áruvédelmi eszközei
4. Plombák fajtái, gyártási technikái:

 • műanyag, betétes, kombinált, fém
 • behúzható, fix hosszúságú, lakat
 • rotoros
 • konténer

 5. A plombák felhasználási területei
 6. A plombák helyes használata:

 • képzés
 • követés
 • műanyag
 • fém

 7. A plombák manipulációs lehetőségei és azok bizonyítása

 • műanyag behúzható – betétes, fix hosszúságú (fogak), betekintő ablak, elő manipuláció (biztonságos megoldások)
 • fém kábel plomba (video & példa)
 • konténerzár (ovál, hajlított, BL)

 8. Jelöléstechnika (lézer, thermal transfer, inkjet…)
 9.ISO 17712, CTPAT, ISMA
10. Többször használható biztonsági plombák:

 • mechanikus
 • RFID („I” & „T”)

11. Beszerzési anomáliák, tenderek

 • a megfelelő beszállító kiválasztása
 • szakember – beszerzés – management
 • tenderkiírások (nyert, analfabéta, olajipari vállalat: termékismeret hiánya)
 • beszállítás biztonsága (elektromos művek példa), illetve annak figyelmen kívül hagyása

12. A raktéren belüli biztonság:

 • címkék (NT, PT, lézer, aláírás védő)
 • szalagok (perforált, sorszámozott, hőálló…)
 • tasakok (egyszer – többször használhatómanipulációk és nyomai
 • ládák
 • áruminőség megóvása (párnazsákok, kötözők)
 • datachassi

13. Raktéren kívüli biztonság:

 • a jó zárlat három ismérve
 • megelőzés (szabályzatok, folyamatok, útvonal, biztonságos parkolók…)
 • speciális zárástechnikák, megoldások (új szabályok felállítása, sofőr bevonása)
 • tréler védelem
 • üzemanyaglopás

14. Nanotechnológia
15. Történetek, case studies, kérdések, összegzés

Részvételi díj

 •  19 990 forint + áfa, amely magában foglalja az előadáson való részvétel  jogát, az ebéd és a frissítők díját, valamint a képzési segédanyagokat, de nem tartalmazza a parkolási díjat.

Jelentkezés:

 • A résztvevők adatait e-mailben a robert.papp@mbf.hu címre küldve vagy faxon a (+36-28) 999-672 számra küldve.

A férőhelyek száma korlátozott, a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében igazolják vissza a rendezők. Csak a visszaigazolt jelentkezések jogosítanak a rendezvényen való részvételre.

IP-kamerák kis alkalmazásokhoz dobozos és dóm kivitelben

Bosch micro 2000 IP-kamera

 

Professzionális minőségű teljes videofelügyeleti megoldást nyújtanak egyetlen kamerában a Bosch Advantage Line termékcsalád micro 2000 IP és Flexidome micro 2000 IP-kamerái.

 

A micro 2000 IP és a Flexidome micro 2000 IP-kamerák bevezetésével a Bosch hálózati videorendszer-portfóliója újabb termékekkel bővült. A két új IP-kamera alkalmazások széles skálájához nyújt megbízható terméket elérhető áron. A kevesebb zajjal részletesebb képet adó, modern külsejű kamerákat kifejezetten a stabil megvilágítású, belső terekhez fejlesztették.

A kamerák

 • dobozos (micro box) és
 • dóm (micro dome)

kivitelben kaphatók.

 A kiváló konstrukción túl a kamerák a funkciók teljes tárházát is tartalmazzák. A professzionális biztonságtechnika legmodernebb érzékelőit és képfeldolgozó technológiáját kisvállalkozási környezetben alkalmazható videomegfigyeléshez optimalizálták.

Bosch micro 2000 IP-kamera

Mindkét kamera teljes, hálózatba kapcsolt videorendszert alkot:

 • a felvételek távoli tárolása Dropbox alkalmazáson keresztül valósul meg, továbbá
 • az intelligens dinamikus zajcsökkentés (iDNR) technológiának köszönhetően a statikus képek 50 százalékkal kevesebb tárolókapacitást igényelnek, amely kisebb memóriaszükségletet, alacsonyabb sávszélességet és költségcsökkentést eredményez.

 

A kamerákhoz ingyenes szoftver jár: a Bosch Video Client PC szoftvere és Live Viewer alkalmazása segítségével számítógépről vagy internethozzáféréssel rendelkező, hordozható eszközről a rögzített vagy élő videók bárhonnan megtekinthetők.

A micro 2000 IP és Flexidome micro 2000 IP-kamerák ONVIF-kompatibilisek, illetve külső integrálók szoftvereivel és tárolási megoldásaival is kompatibilisek.

A Bosch minőségi garanciája és hároméves cseregaranciája teljes biztonságot nyújt a felhasználónak. A Bosch intelligens kamerákat kínál, amelyek a legmagasabb minőségi és megbízhatósági szabványok betartásával készülnek. A kamerákat könnyű telepíteni, beállítani és üzemeltetni, emellett a minimális szervizigény és az intuitív menüalapú interfészek a költség- és időigényt is minimális szinten tartják. A termékek a Bosch kisebb telepítési helyszínek részére kifejlesztett, költség-teljesítmény értékű Advantage Line termékcsaládjához tartoznak.

„Komplett biztonsági videorendszerben történő felhasználás során a micro 2000 IP és Flexidome micro 2000 IP-kamerák alkalmazások széles köréhez nyújtanak minőségi képeket – tájékoztatott Ian Crosby, a Bosch Security Systems termékmenedzsment osztályának vezetője. – Az új kamerák részletgazdag képpel szolgálnak, emellett ár-érték arányuk is rendkívül kedvező. A kamerákat kis- és közepes méretű rendszerekben, otthoni felhasználásra vagy kiskereskedelmi egységek számára ajánljuk.”

 

A micro 2000 IP és Flexidome micro 2000 IP-kamerák 2013 júniusától kerülnek kereskedelmi forgalomba.

 

Forrás: Bosch Biztonságtechnika

 

 

Ifsec-díjas beléptetőrendszer

Ifsec-díjas beléptetőrendszer Genetec Synergis Master Controller

A beléptetőrendszerek kategóriában a Genetec Synergis Master Controller (SMC) nyerte el az Ifsec & Firex-díjat 2013-ban. 


A 2013-as év beléptetőrendszere az Ifsecen a Genetec Synergis Master Controllere (SMC) lett. A Genetec a biztonsági ipar egyik vezető szolgáltatója, a díjat nyert rendszere olyan intelligens IP-kontroller, amely az IP-alapú hozzáférés-vezérlést biztosítja a már meglévő beléptetőrendszerekhez. Annak számára ajánlott ez az eszköz, aki korszerűsíteni szeretné a már meglévő beléptetőrendszerét úgy, hogy lehetővé váljon az IP-alapú hozzáférés-vezérlés, miközben kihasználja a meglévő eszközöket és vezetékeket. Ezzel nagyobb költség nélkül megvalósítható a biztonsági és az informatikai rendszerek összekapcsolása IP-alapon, így kialakítható az adott épület egységes, IP-alapú biztonsági megoldása.

 

Az Ifsec & Firex-díj többi nyertese

Forrás: Genetec

A Dualcom SIA IP tűzátjelző és vezérlő modul

Dualcom SIA IP tűzjelzésátvivő eszköz

A biztonságtechnikai GSM kommunikátorokat gyártó vállalat, a debreceni székhelyű TELL Software Hungária Kft. több mint 15 év tapasztalatát összegezte a tűzjelzés átvitelére szolgáló Dualcom SIA IP fantázianevű termékében.

A Dualcom SIA IP eszköz tervezésekor a tűzjelzés átvitelét jelenleg szabályozó MSZ-EN 54-21-es szabványnak való megfelelés volt a TELL cél – a jelenleg legelterjedtebb technológia – a GPRS-SIA IP keretein belül. Emellett újabb szempont volt a termék fejlesztésekor, hogy funkcionalitásban és ár-érték arányban is a jövőbe mutató termék kerüljön a hazai tűzvédelmi szakemberek szolgálatába.


Dualcom SIA IP tűzjelzésátvivő eszköz

A tűzjelzésátvivő eszköz tulajdonságai

A készülék 6 bemenetes és 6 kimenetes real dual-sim működésű kommunikátor. Egyszerre két független mobiltelefonon, és így két mobilszolgáltatón keresztül visz át minden, a tűzjelző által elindított kontaktusjelzést, emellett 90 másodpercenként életjelet küld mindkét GSM/GPRS csatornáján. A két önálló kommunikációs csatorna folyamatos használatával tökéletesen teljesíti a szabványban előírt feltételeket. A riasztásküldés, illetve csatornánként elvárt periodikus életjelküldés szempontonjából túlteljesíti a jelenlegi minimális követelményszintet.
Az eszköz bemenetei, NO/NC módban is alkalmazhatók, és a legtöbb, a piacon használatos kommunikátortól eltérően NC módban EOL-os bekötéssel is használhatók. Így ellenőrzött a termék oldaláról a kommunikációs útvonal fizikális működőképessége. Szakadás vagy rövidzár esetén, azaz műszaki meghibásodáskor detektálható a hiba, erről pedig a kommunikátormodul automatikusan értesíti a tűzfelügyeletet. Igény szerint a bemenetekre programozott eseményeket egyenként lehet egyszerre több távfelügyeleti központ (IP-cím) számára is küldeni. Így például megvalósítható az eszköz segítségével az is, hogy a tűzjelzés egy időben a megyei katasztrófavédelemhez és egy független, BM-OKF engedéllyel rendelkező távfelügyelethez is eljusson, azonban a hibaesemények jelzéseit csak az utóbbi fogadóközponthoz továbbítja. A kimenetek szabad programozhatósága lehetővé teszi, hogy az készüléklet univerzális bővítő modulként is alkalmazzák a tűzjelző központok mellett. A Dualcom SIA IP kommunikátor segítségével így két eszközt is megvásárolhat egy áráért. További fontos funkciója a készüléknek, illetve paraméterezési lehetősége a reléknek a kommunikátormodul kommunikációs és táphibájának visszajelzése a tűzjelző központ számára. Ezáltal a tűzjelző központ kezelőjén a kommunikátoregység működésének hibája is megjeleníthető.

Szelektív tűzátjelzés

A Dualcom SIA IP modul emellett a szelektív tűzátjelzést is támogatja. Az eszköz ugyanis rendelkezik a tűzjelző központ nyomtatóportjának kommunikációs protokollját és üzeneteit fogadni képes bekötési lehetőséggel a sorkapcson. A tűzjelzőből így kinyert teljes körű információk megjelenítésére a TELL saját fejlesztésű távfelügyeleti szoftvere, a TMS nevű program képes. A Dualcom SIA IP eszköz talán legfontosabb előnye azonban nem csak a technikai paramétereiben, hanem a kommunikátor kommunikációs protokolljában található. A fejlesztők megvizsgálták ugyanis, hogy miként lehet a lehető legolcsóbban kialakítani a tűzjelzésre teljes körűen alkalmas távfelügyeleti rendszert.

Enigma II távfelügyeleti vevőegység
Enigma II távfelügyeleti vevőegység

A válasz egyszerű: olyan eszközre van szükséges, amelynek protokollját képes fogadni a legtöbb hazai tűzoltóságon, és távfelügyeleten már megtalálható Enigma II távfelügyeleti szervereszköz. Illetve ha felügyelet ilyennel nem rendelkezik, akkor a lehető legolcsóbban tudjon beszerezni egy, a Dualcom SIA IP eszközt is fogadni képes GPRS-IP vevőt, amelyet Tellmon vevőként forgalmaz a Novosec Security Kft. a hazai piacon.

Tellmon SIA IP GPRS vevő
Tellmon SIA IP GPRS vevő

A kommunikátor tehát képes mind az Enigmákkal, mind pedig a Tellmon szerverekkel kommunikálni, akár egyszerre (párhuzamos vagy soros kialakításban is) a duplikált és redundáns távfelügyeleti vevőközpontos kialakítás érdekében.

A Dualcom SIA IP-vel, illetve a Tellmon szerverrel kapcsolatos további részletes technikai információk megtalálhatók a www.tell.hu honlapon.
Az eszközök Novosec Security Kft. boltjaiban kaphatók.

 

Szarka Szilveszter, TELL üzletágvezető – Novosec Security Kft.

Novosec Security Kft. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B.
Telefon: (+36-62) 548-533
Fax: (+36-62) 548-532
Honlap: www.novosec.hu
E-mail: szeged@novosec.hu

Megújult a Power Biztonságtechnika jászberényi üzlete

Megújult a Power Biztonságtechnika jászberényi üzlete

A még színvonalasabb kiszolgálás érdekében új, aktív bemutató falakkal és megnövelt árukészlettel várja ügyfeleit a Power Biztonságtechnika Jászberényben.


Megújult a Power Biztonságtechnika jászberényi üzlete

A Power Biztonságtechnika jászberényi kirendeltsége negyedik éve működik sikerrel, és bővíti elégedett ügyfeleinek körét, amelyet a fejlesztésekkel szeretnének tovább növelni. Erőfeszítéseik sikerét bizonyítja, hogy a Power Road-Show kiemelt állomásként kezelt jászberényi helyszínen idén rekordszámú látogató volt kíváncsi előadásaikra.

Forrás: www.powerbizt.hu

Megújult a Power Biztonságtechnika jászberényi üzlete

 

Megújult a Power Biztonságtechnika jászberényi üzlete

 

Megújult a Power Biztonságtechnika jászberényi üzlete

A videomegfigyelés története képekben

Ifsec 2013

 

Az Ifsec 2013 kiállításon mutatták be a videomegfigyelés emlékeit. Ma már talán mosolygunk némelyiken, a legrégibb tárgy bizony már 40 éves.

Az Ifsecen mutatták be a videomegfigyelés régi tárgyait

Ifsec 2013
Avo Multimeter (1973)

Ifsec 2013
RCA csőkamera (1974)

Ifsec 2013
Addlestone elosztó AMP BH315 (1975)

Ifsec 2013
Sesco ultrahangos érzékelő (1978)

Ifsec 2013  
Goodall ultrahangos érzékelő (1978)

Ifsec 2013  
Philips CCD kamera (1979)

Ifsec 2013
Panasonic megfigyelő kamera (1979)

Ifsec 2013
Baxall Watchman WM2 (1980)

Ifsec 2013
AFA Minivera érzékelők (1981)

Ifsec 2013
RCA monitor (1982)

Ifsec 2013
RCA csőkamera (1984)

Ifsec 2013
RCA Silicon Intensified Target (SIT) cső (1984)

Ifsec 2013
Digiplex csatornaválasztó (1985)

Ifsec 2013
Dennard PTZ kontroller (1985)

Ifsec 2013
Tecton több kamerás rögzítő K16 (1987)

Ifsec 2013
Panasonic WV1410/B CCTV kamera (1987)

Ifsec 2013
Sony 9” SSM-9040P monitor (1987)

Ifsec 2013
Baxall infravörös kamera (1987)

Ifsec 2013
Axis Neteye 200 (1987)

Ifsec 2013
Siemens slow-scan riasztásérzékelő (1988)

Ifsec 2013
Panasonic time-lapse VHS rögzítő (1989)

Ifsec 2013
Bulk videoszalag törlő FBE 21(1989)

Ifsec 2013
A híres Bosch Metal Mickey (1996)

Ifsec 2013
PTZ kontroller (1997)

Ifsec 2013
Dedicated Micros multiplexer (1998)

Ifsec 2013
America Fibretek optikai elosztó (2000)

Ifsec 2013
Computar 10-300 mm-es TV zoom lencse (2000)

Ifsec 2013
Bexwator Visilynx billentyűzet (2003)

Ifsec 2013
Dedicated Micros DVR ECO 16 (2006)

Ifsec 2013
Commscope Gigaspeed Patch Panel (2009)

 

Forrás: ifsecglobal.com

Nagyteljesítményű videoenkóder

Axis Q7436 blade videoenkóder

Nagyteljesítményű videoenkódert mutatott be az Axis nagyméretű, kritikus rendszerekhez. Az új videoenkóder olyan kritikus üzemű helyszínek igényeinek kiszolgálására alkalmas, mint például repterek, vasútállomások vagy városi térfigyelő rendszerek, ahol a nagy teljesítmény mellett a megbízhatóság is alapvető igény.

 

Az Axis Communications bemutatta az Axis Q7436 blade videoenkódert, valamint a Q7920 rackbe szerelhető keretet, amely 84 videocsatornájával az iparág egyik legtöbb kamerát kiszolgáló egysége.


Axis Q7436 blade videoenkóder

A Q7436 blade videoenkóder sebessége 60/50 fps, így segítségével a gyors mozgások is jól követhetők. Valamennyi csatlakoztatott kamera esetében több egyedileg konfigurálható, full frame rate sebességű streamet biztosít minden felbontás mellett. A hatcsatornás enkóder a jobb képminőség érdekében fejlett képjavító eljárásokat alkalmaz az optimális kontraszt, kisebb zaj, élesebb kontúr érdekében.

Az Axis Q7436 blade enkóder további tulajdonságai

 • A beépített intelligens videoanalitikai funkciók érzékelik a mozgást és a szabotázst.
 • Támogatja az Axis Camera Application Platformot, így más gyártók alkalmazásai is futtathatók az enkóderen.
 • Jelentős költségmegtakarítás érhető el azáltal, hogy a PTZ-kamerák vezérlése koax kábelen keresztül is lehetséges a standard soros porti vezérlés mellett.

A Q7436 blade videoenkóder az Axis Application Development Partner Program eredményeként együttműködik a legtöbb gyártó videomenedzsment alkalmazásaival, továbbá természetesen az Axis Camera Stationnel. Támogatja a Hosted Video alkalmazást, valamint megfelel az ONVIF szabványnak a szélesebb körű integráció érdekében.

 

Az Axis Q7436-ot és a Q7920-at ismertető videó
Az Axis Q7436-ot és a Q7920-at ismertető videó
 

Nagyobb, centralizált videorendszerekben a nagy sűrűségű rackbe szerelhető egységek jelentik a legmegbízhatóbb és legrugalmasabb kialakítást. Az Axis Q7920 keret a belehelyezett kártyákkal bővíthető megoldást jelent nagyméretű analóg rendszerek IP migrációjához. A keretbe 14 hot-swap videoenkóder kártya helyezhető, amely így akár 84 kamerát is kiszolgálhat. A hot-swap funkció lehetővé teszi a kártyák kiszerelését, hozzáadását a teljes rendszer kikapcsolása nélkül.
A keret üzembiztonsága a redundáns hálózati csatlakozásnak és tápellátásnak köszönhetően nagy. Az RJ45 és SFP portok rugalmasságot és a nagy távolságok áthidalására is alkalmas, költséghatékony hálózati csatlakozást biztosítanak.

Axis Q7920 keret

Axis Q7920 keret

 

A videoenkóder, és rackbe szerelhető keret várhatóan 2013 harmadik negyedévétől lesz rendelhető az Axis disztribúciós hálózatán keresztül.

Forrás: Axis

Minden, amit tudni akartál a GeoVision márkáról…

GeoVision webshop

Május 21-én nyitotta meg kapuit a GeoVision magyarországi webáruháza, ahol egy helyen megtalálható a gyártó valamennyi terméke és alkalmazása.

 

Kimondottan a hazai érdeklődők igényei szerint fejlesztett honlap magyar nyelven segít eligazodni a GeoVision immáron több mint 350 terméke és megoldása között. Az oldalon logikusan rendszerezve találhatók meg az egyes termékkategóriák:

 • DVR-kártyák,
 • IP-kamerák és kiegészítők,
 • HD SDI,
 • célhardverek,
 • video-távfelügyelet,
 • mobil DVR-ek,
 • vezérlők és adapterek,
 • rendszámfelismerők,
 • beléptetőrendszerek,
 • konzolok, adapterek,
 • kalkulátorok.

 

GeoVision webshop

A termékkategóriákon belül mindössze egy kattintással elérhető a gyártó bármelyik termékvariációja. Valamennyi termékhez kapcsolódóan bőséges információ áll rendelkezésre. Szinte minden termékről 2–3 kép is szerepel, de találunk itt letölthető adatlapokat és segédleteket, illetve az adott termék működését és beüzemelését bemutató videókat is. Megnézhetjük például, hogyan működik a FishEye kamera képkihajtogató funkciója, miközben egy másik videó ugyanezen kamera felszerelési lehetőségeit mutatja be nekünk.

GeoVision webshop

A GeoVision Hungária Kft. üzemeltetésében működő oldal minden információt szabadon tartalmaz, hogy bármely érdeklődő egyszerűen böngészhesse és megismerhesse, akár ki is próbálhassa a GeoVision előnyeit. Szakmai telepítő és viszonteladó cégeknek a gyors regisztrációt követően a disztribútor jelentős kedvezményeket biztosít vásárlásaikhoz, és lehetőséget ad az oldal jövőbeli extra funkcióinak eléréshez.

Látogassa meg és próbálja ki szabadon a vadonatúj GeoVision portált. Szakmai partnerként regisztráljon a nagykereskedelmi kedvezményekért. Mostantól szerezzen meg minden információt elsőként a GeoVision világából.

Sok szeretettel várjuk a vadonatúj geovision.shop.hu oldalon.

GeoVision webshop

 

 

Ifsec és Firex-díj 2013

Ifsec és Firex-díj 2013

Megvannak az az Ifsec & Firex-díj 2013 (IFSEC & FIREX Awards 2013) nyertesei.

 


Az év beléptetőrendszere (beleértve a biometrikus rendszereket is)

Genetec – Synergis Master Controller

Az év CCTV kamerája

Bosch Security Systems – Dinion Starlight HD 720p és FlexiDome Starlight HD 720p RD

Az év CCTV rendszere (kivéve a kamerákat és a lencséket)

Raytec – Vario IP

Az év kommunikációs terméke

AES Corporation – SiteLink24

Az év szállítási biztonsági rendszere

Kings Security Systems Ltd. – Meggitt Aircraft Breaking Systems

Az év védelmi megoldása az önálló munkaállomásokra

Guardian 24 – Guardian 24 lone megoldás Android okostelefonokra

Az év fizikai biztonsági terméke

Burton Safes – Eurovault Atlas Grade 7

Az év legjobb telepítése

Quadrant Security Group – Weymouth és Portland tengerparti CCTV rendszere a Londoni Olimpia vitorlásversenyeire

A év legjobb partnerségi programja

Gunwharf Quays és Hampshire Police – Gunwharf Quays Retail and Leisure Centre Management Team, Mitie Total Security Management és a Hampshire rendőrség programja

Az év aktív tűzvédelmi fejlesztése

Xtralis – Vesda Eco–EX

Az év tűzvédelmi megoldása

IFC Group – A Berkeley Homes, Ebury Square, London tűzvédelmi rendszere (innovatív aktív tűzvédelem és nagy teljesítményű passzív tűzvédelmi megoldások)

Az év ASFP passzív tűzvédelmi rendszere

Sharpfibre Limited – Fenchurch Street 20

Forrás: ifsecglobal.com

 

Az Ifsec 2012 díjazottjai

 

A nemzetközi áruszállítás védelme – videó

Thorsten Neumann, a Transported Asset Protection Association (TAPA) elnöke

 

Thorsten Neumann, a Transported Asset Protection Association (TAPA) elnöke a II. MBF konferencián elhangzott előadásának videója.

 

A II. MBF konferencia egyik külföldi előadója Thorsten Neumann, a Transported Asset Protection Association (TAPA) elnöke volt, aki elmondta, a szövetség a nemzetközi áruszállítás védelmét hivatott támogatni. A TAPA biztonsági előírásait, mint szabványt használják világszerte az áruszállítás biztonsága érdekében. A szövetség információs rendszere (Incidens Information Service, IIS) folyamatosan rögzíti, és azonnal meg is osztja a rakományok ellen elkövetett bűncselekmények adatait. Ezzel védi az áruszállítót, és segít a lopott értékek megtalálásában. A TAPA rendszeresen konzultál legmagasabb szinten a kormányzati és a bűnüldöző szervekkel a bűnözés csökkentése érdekében. Majd Neumann hozzátette, a bűnözők egyre agresszívebbek, miközben folyamatosan nő az elrabolt áru értéke.

 

Kapcsolódó írásaink

 

A Magyar Biztonsági Fórum konferenciája

Biztonsági kihívások és megoldások

A II. MBF Konferencia – videó

 

Életet menthet az elsősegélynyújtás

elsősegélynyújtás

  

Az elsősegélynyújtásnak nagy szerepe lehet a személy- és vagyonőri munka során. Baleset után vagy hirtelen rosszullét esetén fontos, hogy az ott lévők ne essenek pánikba, pontosan tudják, mit kell tenniük ilyen esetben, mert néha csak néhány percen múlik egy ember élete.

 

Gyakori tapasztalat, hogy hirtelen fellépő vészhelyzetben az emberek többsége leblokkol, de szerencsére jó néhányan vannak, akik az ilyen helyzetekben is azonnal képesek cselekedni. Ők azok, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az elsősegélynyújtás területén.

A vagyonőr képzés egyik alapját kell képeznie az elsősegély-nyújtásnak és ezen ismeretek alkalmazásának is. A vagyonőröknek, akik gyakran napi 12 órát töltenek bevásárlóközpontok, bankok, irodaházak védelmével, szakértő elsősegélynyújtókká kell válniuk, ha úgy adódik. Ha valaki eszméletét veszti, azonnal cselekedni kell, mivel azzal ártunk a legtöbbet, ha nem teszünk semmit. Viszont nagyon fontos, hogy tisztában legyünk vele, mikor mit kell tennünk. Már a mentők kihívása is aktív segítségnek számít vészhelyzetben.

 

Az emberi agy oxigénellátás nélkül 3–4 perc után visszafordíthatatlanul károsodhat. Életet menthetünk azzal, hogy lélegeztetéssel és szívmasszázzsal életben tartjuk a beteget vagy sérültet a mentők kiérkezéséig. A szív-tüdő újraélesztési szaktudást (cardiopulmonary resuscitation, CPR) alig pár óra alatt bárki meg tudja szerezni. Sőt vagyonőrök és testőrök számára elengedhetetlenül fontos kétévente átismételni a tanultakat, hogy vészhelyzet esetén valóban alkalmazni is tudják e tudást.

 

Mindennek ellenére előfordulhat, hogy stresszhelyzetben elfelejtünk valamit. Ezt azzal előzhetjük meg, hogy a vagyonőröket és testőröket okos telefonokkal látjuk el, erre letölthető egy elsősegélynyújtó alkalmazás, amely pontról pontra, képekkel és szöveges irányítással bemutatja, hogy különböző sérülések, szívinfarktus vagy agyvérzés esetén mi a teendő.

elsősegélynyújtás

 Kapcsolódó videó

A mai felgyorsult, modern, és főleg magas igényekkel teli világban a vagyonvédelmi cégeknek különösen nagy figyelmet kell fordítaniuk munkatársaik folyamatos képzésére, további ismeretek nyújtására. Emellett a technika robbanásszerű fejlődésével is fel kell venni a versenyt. Az előrelátó vagyonvédelmi vállalkozások ma már a személy- és vagyonőröket okos telefonokkal látják el, ezzel biztosítva a gyors és hatékony intézkedést, az emberi élet védelme érdekében.

George Spöttle, biztonsági szakértő, Őrmester Nyrt.

 

Tűzjelzőrendszer-tervező szoftver

Bosch Fire Systems 4.1. tűzjelző rendszer tervező szoftver

A Bosch 4.1. verziószámmal frissítette a tűzjelzőrendszerek tervezésére szolgáló szoftverét. A szoftver valamennyi, a tervezésben érintett szakértő szempontjait figyelembe véve készült, beleértve az építészeket, a tervezőket és a rendszerintegrátorokat.

A tűzjelző rendszerek tervezése kihívást jelent valamennyi résztvevő számára, hiszen a különböző tervezési szakaszokban gyorsan kell válaszolni bizonyos felvetődő kérdésekre, különösen kezdetben, a költségvetés készítésekor. A könnyen kezelhető program támogatja a felhasználókat már a pályázat írása során is, mivel segít összeállítani a költségvetést. Segítségével pontosan meghatározható tűzjelző rendszer valamennyi eleme, beleértve különböző hurkok elosztását összhangban a tényleges topológiával.

A 4.1 verzió tartalmaz olyan funkciót, mint a Fire System Designer (FSD), amelyben szerepel a Bosch Fire Systems eszközeinek részletes leírása és képe, ezzel megkönnyítve a tervezők mellett a telepítők munkáját is. Azt is lehetővé teszi a program, hogy pontosan megtervezze a felhasználó a tűzjelző rendszer minden elemét, valamennyi perifériáját, és részletek is könnyen ellenőrizhetők, áttekinthetők. A szoftver kezelése egyszerű, az általános terminológiát használja, így nem szükséges külön képzés a használatához.

A Bosch Fire Systems 4.1 tervező szoftverrel egységes dokumentáció készíthető, ezért az adatokat a projektpartnereknek adatvesztés nélkül könnyen át lehet adni. A rendszer elég rugalmas ahhoz, hogy megfeleljen az egyes országok követelményeinek, beállíthatók a projekt, a vállalat és az ország specifikus adatai, beleértve a saját logókat is.

A rendszer kompatibilis az SAP-rendszerrel, a kalkulációkhoz használhatók a termék rendelési számai, ezzel részletes árkalkuláció készíthető, valamint könnyen kiszámítható a projekt energiafogyasztása és más költségei.

A Windows alapú szoftver megfelel az EN előírásoknak úgy, mint az EN54-13 és VdS 3536 szabványoknak. 16 nyelven kapható, így alkalmazható nemzetközi projektekben is.

A szoftver 2013 májusától letölthető ingyenesen az internetről.


 

Közvetlen hajtású HDTV PTZ dómkamera

Axis P5414-E közvetlen hajtású HDTV PTZ dómkamera

 

Az Axis P5414-E az első tagja annak az új kültéri PTZ hálózatikamera-családnak, amely intelligens, közvetlen forgató/billentő megoldással rendelkezik, így mechanikailag rendkívül sokat bír.

 

A cég további hardverújításainak köszönhetően kedvező árú, egyedi tervezésű, 720p HDTV-felbontású, 18×-os optikai zoommal rendelkező kamera került ki a piacra. Az új dómkamera egyszerűen szerelhető falfelületekre, így jó megoldás városi vagy más területvédelmi feladatokra, például parkolóházakba vagy iskolák udvaraira.

Az új Axis közvetlen hajtású PTZ kamerája kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, mert a kamera közvetlenül csatlakozik a két mozgató motor tengelyéhez, amelyek közül az egyik a pásztázó, a másik a billentő mozgást végzi. Az Axis P5414-E nem tartalmaz szíjakat, fogaskerekeket, így a mechanikája megbízhatóbb, hatékonyabb, és gazdaságosabb az üzemeltetése a felhasználók számára. Másik újítás a kamerával összeépített fali konzol, amely szükségtelenné teszi a szereléshez további kiegészítő vásárlását. Ez egyrészt költségmegtakarítást jelent a vásárlóknak, másrészt a felszerelése is egyszerűbb és gyorsabb.

Az új dómkamera könnyen eltávolítható, integrált árnyékolóval rendelkezik, így egyszerűen a környezethez illeszkedő színűre festhető. Az árnyékoló sima, lejtős felülete ellenállóvá teszi vandálok támadásaival szemben, megnehezítve a kamera letépését. Rejtett szerelődobozzal rendelkezik, ahol a memóriakártya foglalata, a hang ki- és bemenetek, négy konfigurálható, külső eszközök vezérlésére alkalmas I/O port, valamint a tápellátás csatlakozói helyezkednek el, amely lehet 24 VDC vagy PoE Pluson (IEEE 802.3at). A dómkamera támogatja az Advanced Gatekeeper funkciót, amely előre programozott pozícióba vezérli a kamerát, ha egy korábban definiált területen mozgást érzékelt.
A 270°-os pásztázási képességnek köszönhetően megfelelő sarokkonzol segítségével az Axis P5414-E épületek sarkára is szerelhető, így a nagy zoomképesség és a HDTV-felbontás kombinációjaként részletekben gazdag megfigyelést tesz lehetővé.

 

Axis P5414-E közvetlen hajtású HDTV PTZ dómkamera

 

További információkat láthat a filmen, amelyben Kent Fransson, termékmenedzser mutatja be a kamerát.

 

A kamera 2013 júliusától kapható az Axis disztribúciós hálózatán keresztül.

 

Az AXIS P5414-E további jellemzői 

 • 720p HDTV-felbontás, amely megfelel az SMPTE 296M szabványnak teljes frame rate, HDTV-színhűség és 16:9 képarány tekintetében.
 • A 18×-os optikai zoom és a HDTV-felbontás kombinációja részletekben gazdag közeli képeket biztosít, amely ugyan elmarad a 36×-os optikai zoom teljesítményétől, de a 16:9-es képarány nagyobb látószöget eredményez.
 • Több, egyedileg konfigurálható H.264 vagy MJPEG tömörítésű videóstream.
 • Éjjel-nappali működés motoros mozgatású IR-szűrővel. Ez a funkció nappali fényviszonyok mellett színes, éjszaka, alacsony megvilágítás mellett pedig minőségi fekete-fehér képet biztosít.
 • Intelligens videoanalitikai megoldások, mint például mozgásérzékelés, Advanced Gatekeeper és hangérzékelés, valamint további alkalmazások az Axis Camera Application Platformon keresztül.
 • Kültéri IP66 és NEMA4X osztályú védettség por, eső, hó és korrózió ellen.
 • Az Axis P5414-E kamera az Axis Development Partner Program (ADP) eredményeként együttműködik a legtöbb gyártó videomenedzsment alkalmazásaival, továbbá természetesen az Axis Camera Stationnel.
 • Támogatja az Axis Camera Application Platform és Axis Video Hosting System alkalmazásokat, valamint az ONVIF szabványt a szélesebb körű integráció érdekében.

 

Kapcsolódó angol nyelvű videó

 

Security Expo 2013

Alphasonic Security Expo 2013

 

Az Alphasonic idén harmadszor rendezi meg a Security Expót 2013. június 6-án telephelyén, Budapesten, a IV. kerületben, az Ipari park utca 8-ban, ahol az érdeklődők előadásokon és gyakorlati bemutatókon ismerhetik meg a biztonságtechnika újdonságait.

 

Belépni tilos – kivéve kamerarendszer telepítőknek!

 

A Security Expo eddigi sikerei, a látogatók visszajelzései, igényei alapján az Alphasonic idén újra megrendezi a biztonságtechnikai kiállítást és partnernapot.

Jöjjön el, és tudja meg, hogy tud többet keresni biztonságtechnikai projektekkel!

Helyszín:

 • Alphasonic Kft. telephelye
 • 1044 Budapest
 • Ipari park utca 8.

Időpont:

 • 2013. június 6., 9:30

Parkolás:

 • ingyenes a cég saját parkolójában

Program:

  9:30–10:15    Beléptetőrendszerek – így tegye teljessé a védelmet!
10:30–11:15    Az AXXON Next 3.1 újdonságainak bemutatása
11:30–12:15    Vajon mit hoz a jövő biztonságtechnikája? – Vivotek

12:15–13:15    Ebédszünet

13:15–14:00    Vivotek – Miben más, mint a többi?
14:15–15:00    Az Ön választása is legyen a Koukaam NVR! – gyakorlati bemutatóval
15:15–16:00    A megapixeles megfigyelés és az adattárolás problémája
16:00–16:30    Kérdések és válaszok, az ajándékok kisorsolása

Ilyen szintű előadásokkal tűzdelt oktatás általában 50–60 forint értékű képzésnek felel meg.

Részvételi díj:

 • Előzetes regisztráció esetén: 10 ezer forint + áfa
 • A helyszínen: 15 ezer forint + áfa

 

A helyek korlátozott száma miatt a regisztráció sorrendjében fogadják a rendezők az érdeklődőket.

Járt már úgy, hogy biztonságtechnikai tudását nem érezte elégnek egy projekthez? Ön is gondolkodott már azon, hogy tisztább képet szeretne kapni valamely témában?
Akkor csatlakozzon hozzánk! Egyre többen nyitnak a biztonságtechnika felé, így tudjuk, hogy nagy igény van a segítségünkre ezen a téren is.

Részletek és regisztráció

Miért érdemes részt venni a Security Expón?

 • Mert növelheti az elhangzó tanácsokkal forgalmát,
 • szakértők között tölthet el egy napot az Önéhez hasonló cégek képviselőivel,
 • gyakorlati segítséget kap problémái megoldására.

 

A nap végén 10 kamerát és két fődíjat: egy Koukaam NVR és egy VIVOTEK IP-kamerát sorsol ki a részt vevők között, a Security Expo szervezője az Alphasonic.

Részletek és regisztráció

 Alphasonic Security Expo 2013

Biztonsági kihívások és megoldások

Carlo Giannini, a Sony európai risk managere előadása a II. MBF konferencián

Carlo Giannini, a Sony európai risk managere a II. MBF konferencián elhangzott előadásának videója.

 

Carlo Giannini, a Sony európai risk managere előadásában elmondta, bár az általános válság hatására megcsappant a vásárlóerő, így sok gyár bezárt, azonban a szervezett bűnözés megerősödött. Mindemellett természeti katasztrófák is súlyos károkat okoztak a Japánból származó multi cégnek. A biztonságért felelős vezetőnek a külső és belső kockázatokat is kezelnie kell munkája során. Az áruszállítás különösen nagy kockázatot jelent, de a már említett külső körülmények miatt nem engedhetik meg, hogy elveszítsenek egy-egy szállítmányt, mindegyiknek célba kell érnie. Ha elvész egy szállítmány, akkor nem csak az áru vész el, hanem ügyfeleket és ezzel együtt presztízst is veszítenek. Carlo Giannini kiemelte, a biztosításnak és a TAPA szabványának, azon belül is az oktatásnak és képzésnek a jelentőségét a logisztika, az áruszállítás területén.

Kapcsolódó írásaink

A Magyar Biztonsági Fórum konferenciája

A II. MBF Konferencia – videó

A beléptetőrendszerek új korszaka

A beléptetőrendszerek új korszaka

A beléptetés ellenőrzése fontos eleme lett a biztonságtechnikának világszerte. Az anyagi tulajdon és a szellemi tulajdonjogok védelme, a lopás és rombolás megelőzése vagy egyszerűen az igényeknek való megfelelés: számos különféle oka lehet annak, hogy a cégek olyan átfogó beléptetőrendszer mellett döntsenek, amely korlátozza, kezeli és ellenőrzi a létesítményeikbe való bejutást.

 

Ha elszigetelten működnek a különböző biztonságtechnikai rendszerek, akkor a legkifinomultabb beléptetőrendszer sem képes teljesíteni, amire eredetileg szánták és, amire képes lenne. Így a megrendelő olyan beléptetőrendszert keres, amely könnyen integrálható a videomegfigyelő-rendszerrel, a behatolásjelző-rendszerrel, valamint igény van az egységes felhasználói felületre és a központi irányításra.

 

Új alapokon

Az esetek többségében ma már nem a portás dönti el, ki mehet be, ki nem. A vállalkozásoknak új alapokon kell kezelniük a beléptetést. Pontosan meg kell határozni, ki, mikor, hova léphet be. Ehhez pedig szükséges biztosítani a megfelelő hozzáférést. Továbbá megfelelően kell dokumentálni valamennyi belépési kísérletet, akár sikeres volt, akár nem. Így nem csak a munkavállalók belépését, hanem a teljes látogatói forgalmat rögzíteni kell.

Visszaélések

A beléptetőrendszerek hatékonyan kezelik a hozzáférési jogokat, azonban számos esetben lehetőséget adnak a visszaélésre, például ha valaki jogosulatlan személynek átadja a kártyáját, aki ezzel valamennyi hozzáférési jogosultságot megkap. Kritikus környezetben ezért kötelező egy második biztonsági szint beépítése, ez lehet a videomegfigyelő-rendszer. Ezzel például megállapítható, hogy valójában ki áll a ritkán használt hátsó ajtónál vagy próbál bejutni a raktárba olyan kártyával, amely elveszett. Integrált környezetben könnyű válaszolni az ilyen típusú kérdésekre. Megkönnyíti a személyzet munkáját, ha az integrált rendszerek automatikusan megjeleníti a megfelelő videót a képernyőn.

Ha történik valami

Kriminalisztikai szempontból is előnyös az integráció, mert a beléptetőrendszer eseménynaplója hivatkozik a megfelelő videofelvételre. Ez a funkció nagyban megkönnyíti a múltbeli események és riasztások azonosítását, visszakeresését és lejátszását.
Fontos, hogy a rendszer megőrizze a riasztási esemény előtti és utáni videofelvételeket is. Ezért léányeges, hogy a kezelő ismerje a lehetőségeket, és megfelelő módon be is tudja állítani a rendszert. Sőt beállítható az is, hogy a riasztási eseményhez kapcsolódóan a PTZ kamera egy előre meghatározott helyzetbe álljon vagy a DVR nagyobb felbontású képeket rögzítsen és mentsen ilyen esetben.

Integrálás

Megkönnyíti a rendszerek integrálását, ha annak valamennyi részegysége ugyanattól a gyártótól származik. Ez azonban ritkán fordul elő. Ha a beléptetőrendszer, a videomegfigyelő-rendszer és a behatolás jelző rendszer más-más gyártótól származik, akkor az integráció maga lehet a rémálom. A telepítőnek ilyenkor jól el kell igazodnia a különféle interfészek és az egyes komponensek programozása terén. A munka megkönnyítése érdekében szükséges, hogy a gyártók a nyílt kódú és elfogadott szabványoknak megfelelően készítsék berendezéseiket. Így a telepítő könnyen integrálhatja az alrendszereket az épületfelügyeleti rendszer, mint esernyő alá. A legtöbb jelenlegi rendszer a hagyományos IT-technológiáknak megfelelően – mint a TCP/IP és az OPC kommunikáció – működik. A nyílt szabványokon alapuló rendszerek célja, hogy segítse a teljes berendezés kiépítését, és annak a jövőbeli növekedését.

A beléptetőrendszerek új korszaka

Access Engine

A Bosch Access Engine beléptetőrendszere a legmagasabb igények kielégítésére lett kifejlesztve. Moduláris felépítésének köszönhetően rendszerben lehet fölépíteni vele a legmegfelelőbb megoldást, amellyel valamennyi, a beléptetőrendszerekkel szemben támasztott igény kielégíthető, és rugalmasan bővíthető. Az Access Engine egyszerűen kezelhető beléptetőrendszer, amely felhasználóbarát módon vezérli az ajtókat és a kapukat, miközben a személyzet számára világos áttekintést ad a hozzá kapcsolódó videorendszerhez vagy épp kaputelefonhoz.

További információk: Bosch Security