Kötelező képzés a személy- és vagyonőrök részére

Dr. Dános Valér és Német Ferenc

Az új jogszabályok, a 2012. évi CXX. törvény és végrehajtási rendelete, a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet kötelezővé tette a képzést a személy- és vagyonőrök számára. Ezzel a lépéssel a vagyonvédelem hatékonyságát és elismertségét kívánta növelni a jogalkotó.

Az utóbbi években megváltoztak a vagyonvédelemre vonatkozó előírások, így fontos, hogy minden személy- és vagyonőr tisztában legyen jogaival és kötelességeivel. A képzésen 2014. május 31-ig minden munkavállalónak részt kell vennie, aki személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkezik.
Aki nem teszi le a határidő végéig a vizsgát, az nem vállalhat munkát a személy- és vagyonvédelem területén, amíg meg nem szerzi a tanúsítványt.

A képzés költségét jogszabály írja elő, ez 9663 forint, a vizsga díja pedig 1932 forint.
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) tagdíjat fizető tagjai részére a tagdíj erejéig (6200 forint), több mint 50 százalékos kedvezményt nyújt a tanfolyam díjából.

A jogalkotó
Dr. Dános Valér tábornok, a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (BM OKTF) főigazgatója, aki irányította az előírások képzésről szóló részének elkészítését, kifejtette, mivel a személy- és vagyonőr közfelügyeletet ellátó személy, a cél az, hogy mindenki azonos felkészítésben és azonos színvonalú vizsgán vegyen részt. A rendelet megalkotásakor kiszámították, hogy a képzés piaci ára – mindent egybevetve – több mint 25 ezer forint lenne. Azonban ezt az árat túl magasnak találták, így a kamara infrastruktúrájára alapozva állapították meg a jóval alacsonyabb képzési árat. Jelenleg közel 80 ezer személy- és vagyonőrt tartanak nyilván, így komoly feladat hárul a kamarára az idei évben.

 

Dr. Dános Valér és Német Ferenc

A kamara
Német Ferenc, az SzVMSzK elnöke elmondta, a 2012. évi CXX. törvény és végrehajtási rendelete, a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet jelentősen átalakította a kamra életét. Mivel nő az igény a közbiztonság iránt, egyre nagyobb szerep hárul a magánbiztonságra és ezen belül a személy- és vagyonőrökre, és ezzel párhuzamosan egyre inkább nő a szakma presztízse. A képzéssel felkészítik a személy- és vagyonőröket, hogy a növekvő igényeknek megfelelően lássák el munkájukat és arra is, hogy ők maguk ne váljanak áldozattá. A képzésre a megbízók részéről is igény van, munkájuk során folyamatosan egyeztetnek a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületével (MBVE).

A megbízó
Fialka György, az MBVE elnöke a Securinfót arról tájékoztatta, hogy a biztonsági vezetők már 2000 óta szorgalmazzák a személy- és vagyonőrök egységes képzését és vizsgáztatását. Az elnök úgy látja, tovább kell menni: a középvezetők és a vezetők számára ki kellene alakítani egy kreditrendszerű képzést. A személy- és vagyonőrök számára pedig szakmai előéletüket és képzetségüket tartalmazó kártyát kellene rendszeresíteni.

Képzés és vizsgák
Birtalan Géza, az SzVMSzK oktatásért és szakképzésért felelős elnökhelyettese tájékoztatása szerint a képzés elméleti részét on-line tanulhatják meg a személy- és vagyonőrök, majd a gyakorlati oktatás után vizsgáznak le. A gyakorlati képzés és a vizsgák a vállalkozásoknál lesznek, így a személy- és vagyonőröknek nem kell utazniuk. A vállalkozások és kamarák helyi szervezetei segítséget nyújtanak az on-line tanuláshoz is, de a személy- és vagyonőrök kérhetnek élő képzést is.

 

Miért érdeke a személy- és vagyonőröknek a képzés?

 • A 2012. évi CXX. törvény és a 68/2012 (XII. 14.) BM rendelet új kötelezettségeket ír elő a vagyonőrök részére, akiknek meg kell ismerkedniük új munkafeltételeikkel.
 • A jól képzett vagyonőr magasabb színvonalon végzi a munkáját, így biztosabb az állása.
 • A vagyonőr jogot alkalmaz, ezért lépést kell tartania a jogszabályi környezet változásaival, hiszen a feladata mások jogainak védelme és a jogszabályok betartatása.
 • A vagyonőrnek tudnia kell, milyen helyzetekben milyen jogszabályt kell alkalmaznia, meddig terjednek lehetőségei. A szakszerűtlen intézkedésnek súlyos következményei lehetnek a vagyonőrre nézve is: amennyiben hatáskörét átlépi az adott helyzetben, akár letöltendő szabadságvesztésre is ítélhetik!

 

Miért érdeke a képzés a vagyonvédelmi szakmának?

 • Nagyszámú panasz érkezik a vagyonőrök munkájára, ez pedig rossz fényt vet az egész szakmára: számos alkalommal követelt emberéletet és okozott sérülést rendezvények szakszerűtlen biztosítása (például West Balkán).
 • Az idén megújuló panaszkezelési rendszer a minősítési rendszerrel együtt hatékony eszköz lesz a kamara kezében, amely segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a rendszeresen előforduló szakmai hibákat, etikai vétségeket szankcionáljon.
 • A minősítési rendszer tisztítja a szakmát és jobb munkafeltételeket, magasabb életszínvonalat biztosít a munkatársak számára. A rendszeresen előforduló szakmai hibák meg fognak jelenni a kiegészítő képzés tananyagában és ez által emelkedik a szakma színvonala.

 

Milyen közérdek fűződik a képzéshez?

 • A felkészült magánbiztonsági iparág hatékonyan tudja segíteni a közhatalom munkáját, hozzájárulva ezzel is a közbiztonság javulásához, az állampolgárok komfortérzetének növekedéséhez.

 

 

 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete
1135 Budapest, Szegedi út 37–39.
Telefon: +36 (1) 422–0079
Fax: +36 (1) 220–8921
E-mail: titkarsag@szvmszk.hu

Személyes adatok korszerű informatikai védelmének elmélete

Személyes adatok korszerű informatikai védelmének elmélete

A titkosítás a szöveg módosítása úgy, hogy azt csak egy titkos módszerrel lehet visszaállítani az eredeti, olvasható állapotra.

Ma olyan a korszakban élünk, amelyben az információ nagyon értékes lehet. Az ilyen értékes információ megvédésére mindenkinek és minden szervezetnek szüksége van.
Tárolt adataink valamint kommunikációink védelmére számos megoldás létezik az informatikában. Erre használhatunk tűzfalakat, mac address szűrést, titkosítást, adatrejtést, fizikai elválasztást és még számos eljárást. Jelen cikk ezen megoldások közül a titkosításokat, azon belül a korszerű, informatikában alkalmazott eljárásokat tárgyalja.
A titkosítás alapvető célja, hogy titkos adatokat juttassunk el a feladótól a címzettig egy nem biztonságos csatornán keresztül. A titkosítás másik célja, hogy a tárolt adatokhoz csak bizonyos személyek férhessenek hozzá.

A titkosítások lehetnek

 • szimmetrikusak – amikor a kódoláshoz és a dekódoláshoz ugyanazt a kulcsot használjuk) és
 • aszimmetrikusak – amikor a kódoláshoz és a dekódoláshoz más kulcsot használunk.

Szimmetrikus titkosítás

A szimmetrikus titkosítás előnye, hogy jóval gyorsabb, mint az aszimmetrikus titkosítás. Hátránya, hogy a feladónak és a címzettnek is ismernie kell a kulcsot, amit csak biztonságos csatornán javasolt elküldeni a feladótól a címzettnek, hiszen a kulcs megszerzésével bárki olvashatja az üzenetet.
Szimmetrikus kulcs alkalmazása esetén a kódolás és a dekódolás ugyanazzal a kulccsal történik. A kulcs lehet jelszó vagy kulcsfájl, esetleg ezek kombinációja.
Folyam (stream) titkosító algoritmus esetén a szöveget és a kulcsot bitenként XOR (kizáró vagy) művelettel összerendeljük. Ebben az esetben a kulcsnak és a szövegnek hasonló hosszúságúnak kell lennie, hogy ne lehessen felismerni az ismétlődést.

Az XOR művelet alkalmazása titkosításhoz

Szimmetrikus titkosítás például a DES, azonban ezt már nem szokták alkalmazni, mivel ez a titkosítás rövid időn belül visszafejthető.
Napjaink vezető szimmetrikus titkosító algoritmusainak az alábbiak mondhatóak:

 • AES (Rijndael [‘reinda:l], az AES pályázat nyertese)
 • Serpent (AES pályázatra készült)
 • Twofish (AES pályázatra készült)

A fent listázott titkosító algoritmusok kombinálhatók is, így például, ha AES-el titkosítottunk egy adatot, azt még titkosíthatjuk Serpent algoritmussal is és a végeredményt tovább titkosíthatjuk Twofish-el. Akkor a legnagyobb a biztonság, ha ezeknél egymástól teljesen különböző kulcsot választunk.
Szimmetrikus titkosítást legtöbbször a tárolt adatok titkosítására alkalmazunk. A következő táblázat az néhány titkosítási algoritmus kódolási és dekódolási sebességét mutatja. A táblázat tartalmazza továbbá az egyes algoritmusok összefűzésével történő titkosítások sebességének mérését is. A táblázat az egyes algoritmusokat illetve algoritmusláncokat azok sebessége szerint csökkenő sorrendben ábrázolja.

Algoritmus

Kódolás (MB/s)

Dekódolás (MB/s)

AES

139

137

Twofish

106

126

AES-Twofish

58,0

60,8

Serpent

58,2

58,8

Serpent -AES

40,9

41,3

Twofish-Serpent

39,4

40,3

AES-Twofish-Serpent

30,4

29,8

Serpent-Twofish-AES

29,4

30,8

A szimmetrikus algoritmusok kódolási és dekódolási sebességének összehasonlítása, a méréseket a szerző végezte

Aszimmetrikus titkosítás

Az aszimmetrikus titkosítás alkalmazása esetén a kódolási és dekódolási folyamat lassabb, mint a szimmetrikus módszereket alkalmazva. Emiatt ezt az eljárást nem szívesen alkalmazzák nagyméretű adatok titkosítására.
Az aszimmetrikus titkosítás esetén a kódolás egy nyilvános kulcs segítségével, még a dekódolás egy másik, úgynevezett titkos kulcs segítségével történik.

Személyes adatok korszerű informatikai védelmének elmélete

A legismertebb ilyen eljárás az RSA, amely a nevét a három megalkotójáról kapta:
Rivest, Shamir, Adleman

A gyakorlatban a működése úgy néz ki, hogy a kommunikáció résztvevői rendelkeznek saját nyilvános és titkos kulccsal.
A nyilvános kulcs segítségével titkosítható az adat, amely ezután már csak a hozzá tartozó – kizárólag a címzett birtokában lévő – titkos kulcs segítségével fejthető vissza. A nyilvános kulcsról tudni kell, hogy nem állítható elő belőle a titkos kulcs, és a nyilvános kulcs segítségével nem dekódolható az üzenet.
A folyamat tehát a következő a küldő és a címzett között:

 • a címzett megosztja az ő nyilvános kulcsát
 • a küldő a kapott nyilvános kulcs alapján kódolja az üzenetet
 • a küldő elküldi az így titkosított üzenetet a címzettnek
 • a címzett csak nála meglévő titkos kulcs segítségével visszafejti az üzenetet

PGP-módszer

A PGP-módszer alkalmazása egyesíti a szimmetrikus titkosítás gyorsaságát és az aszimmetrikus titkosítás biztonságát. Lényege, hogy az adat szimmetrikus titkosítással kódolt és e mellé elküldi a feladó a hozzá tartozó kulcsot aszimmetrikus titkosítással kódolva. A szimmetrikus titkosításhoz használt kulcsot véletlenszám-generátorral állítják elő, és jellemzően csak egyszer használják fel. Ezt a kulcsot session key-nek is nevezik. A session key kis mérete miatt a titkosítása relatív gyorsan történik.
A folyamat a következőképpen zajlik le a feladó és a címzett között:

 • előállítják a szimmetrikus kulcsot
 • ezen szimmetrikus kulcs segítségével titkosítják az adatot
 • a címzett nyilvános kulcsa segítségével titkosítják a szimmetrikus kulcsot
 • a titkosított adatot és titkosított szimmetrikus kulcsot elküldik a címzetthez
 • a címzett saját titkos kulcsa segítségével dekódolja a szimmetrikus kulcsot
 • a szimmetrikus kulcs segítségével dekódolja az adatot

 

Őszi Arnold

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
oszi.arnold@bgk.uni-obuda.hu

 

Kapcsolódó írásunk

Személyes adatok korszerű informatikai védelme a gyakorlatban

 

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 3. – Videomenedzsment-szoftverek

Gadi Piran, az OnSSI elnöke

Milyen fejlődés várható 2013-ban a biztonságtechnika egyes területein? Milyen irányban haladnak az egyes ágazatok. A securityinfowatch.com írása alapján négy területet nézünk meg: videomegfigyelés, beléptetés, videomenedzsment-szoftverek, integrált rendszerek. Sorozatunk harmadik részében a videomenedzsment-szoftverekben rejlő lehetőségeket mutatja be Gadi Piran, az OnSSI elnöke.

Gadi Piran, az OnSSI elnöke

 1. Adattárolás a kamerákban. Az IP-kamerákban egyre inkább használnak a tárolására belső memóriakártyát. Ezeket a tároló kártyákat használni lehet, mint a videorögzítő decentralizált részét, vagy akár a felhő-alapú videorendszer kiegészítéseként. Ezt az alkalmazást nem befolyásolja a helyi hálózati sávszélesség, és biztosítja a videofelvételek helyi rögzítését a hálózati kapcsolattól függetlenül.
 2. A megapixel kamerák nagyobb mértékű elterjedése várható. A megapixel kamerák egyre kevésbé költségesek, és térhódításuk továbbra is nőni fog. Egyre gazdaságosabbá vállnak, a H.264 tömörítésnek köszönhetően minimálisra csökken a hálózati sávszélesség iránti igény. A felhasználók igénye pedig egyre inkább az IP-rendszerekre jellemző jobb képminőség felé halad.
 3. Terjednek a rendszámfelismerő-rendszerek (license plate recognition, LPR). Mindennapi munkájukban nagy segítséget jelentenek erőforrásaik jobb kihasználásához a rendőröknek a rendszámfelismerőkkel kiegészített számítógépes rendszerek. A kereskedelmi piacon is jelentős térhódítása lehet a rendszámfelismerő-rendszereknek kiegészítve a videorendszereket, különösen a parkolóházakban. A rendszámfelismerő-rendszerek növekvő hatékonyságával együtt nő elfogadottságuk is.
 4. Virtualizáció. Továbbra is átfedik egymást az IT területek és a fizikai biztonsági területek, így ha lassan is, de kezdenek megjelenni, mint új irányzat a videofelügyeletben a virtuális gépek (VMs). Ez a megközelítés erőforrásokat takarít meg, kiküszöbölve az „egy szerver, egy alkalmazás” szabályt. A felhasználói előnyök közé tartozik, hogy kevesebb fizikai szerverre van szükség, ezzel kisebb lesz az adatközpontok karbonlábnyoma, és nagyobb rugalmasságot jelent a szerverek kezelése, valamint a kapacitás kihasználása terén.
 5. Videoelemzések felszálló ágban. A videoanalitikus technológiák jobbak, mint valaha voltak, és könnyebben is integrálhatók a videorendszerekbe. Csökkennek a költségek, ennek köszönhetően pedig, könnyebben elérhetők, ami pedig az alapja a videoelemzések nagyobb elfogadásának a közeljövőben.

Forrás: securityinfowatch.com

 

Kapcsolódó írásaink
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 2. – Beléptetőrendszerek

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 4. – Integrált rendszerek

 

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 2. – Beléptetőrendszerek

John Fenske, a HID Global termékekért és marketingért felelős alelnöke

Milyen fejlődés várható 2013-ban a biztonságtechnika egyes területein? Milyen irányban haladnak az egyes ágazatok. A securityinfowatch.com írása alapján négy területet nézünk meg: videomegfigyelés, beléptetés, videomenedzsment-szoftverek, integrált rendszerek. Sorozatunk második részében a beléptetőrendszerek újdonságairól szól John Fenske, a HID Global termékekért és marketingért felelős alelnöke.

John Fenske, a HID Global termékekért és marketingért felelős alelnöke

 1. „Súrlódásmentes” biztonság: azon biztonsági megoldásokat nevezünk súrlódásmentesnek, amelyek nem lassítják le a felhasználókat. Az eddigi kártyák, kulcsok, érmék és kódok helyett a jövő NFC-képes okostelefonoké és más mobileszközöké. (Near Field Communications, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológiai szabvány.)
 2. Felgyorsult a mobileszközök használata a beléptetőrendszerekben. 2012-ben rakták le az alapjait az NFC-képes mobil eszközök alkalmazásának a beléptetésben. A mobileszközök széles körű alkalmazásához először is szükség van NFC-képes készülékek elterjedésére megfelelő biztonsági elemekkel. Másrészt olyan beléptetőrendszerekre, illetve azoknak olyan zárakra és más hardverelemekre, amelyek olvasni képesek az okostelefonokat és más NFC-képes mobil eszközöket.
 3. Egyelőre az okostelefonokat és a kártyákat párhuzamosan alkalmazzák a beléptetőrendszerek. Az ismert előnyök nem valószínű, hogy az NFC-képes okostelefonok teljesen lecserélik az intelligens kártyákat a következő évben. Ehelyett a mobileszközök együtt létezhetnek kártyákkal és más RFID-eszközökkel, tehát a rendszereknek párhuzamosan, mindkét eszközt olvasniuk kell.
 4. Hozzáférés-ellenőrzés fejlődése. A felhasználók egyre inkább szeretnék, hogy csak egy hitelesítő adattal hozzáférjenek több mindenhez: az épületbe való belépéshez, az IT-hálózatba való bejelentkezéshez, az alkalmazásokhoz történő hozzáféréshez, és távoli hozzáférést biztosítsanak számukra a hálózathoz anélkül, hogy egyszer használatos jelszót kapjanak (one-time password, OTP) vagy token kelljen alkalmazniuk. Ez így sokkal kényelmesebb, és nagyban növeli a biztonságot azáltal, hogy erős hitelesítést ad a teljes IT-infrastruktúrához. Mindemellett ez a rendszer csökkenti a telepítési és üzemeltetési költségeket is.
 5. A kártyatechnológia folyamatos fejlődése. Az intelligens közelítő kártyák (RFID) a mai legmagasabb szintű kártyák a beléptetőrendszerekhez, amelyek nyílt szabványokon alapulnak. A kártyák biztonságát vizuális és digitális adatok fölvitelével is fokozzák, így például növelik a biztonságot a nagyfelbontású képekkel, holografikus kártyákkal, lézergravírozott személyre szabott adatokkal. Emellett növelik a kártyák digitális tárolási kapacitását is, így rögzíteni lehet rajtuk biometrikus adatokat és más információkat.

Forrás: securityinfowatch.com
 

Kapcsolódó írásaink

Beléptetés, mint szolgáltatás?
NFC-s okostelefonok a munkahelyen
Az NFC-s okostelefonok forradalmasítják a beléptetést
Okostelefonok, mint mobil beléptető kártyák

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 3. – Videomenedzsment-szoftverek

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 4. – Integrált rendszerek

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 1. – A videomegfigyelés

Milyen fejlődés várható 2013-ban a biztonságtechnika egyes területein? Milyen irányban haladnak az egyes ágazatok. A securityinfowatch.com írása alapján négy területet nézünk meg: videomegfigyelés, beléptetés, videomenedzsment-szoftverek, integrált rendszerek. Sorozatunk első részében a videomegfigyelés lehetőségeit elemzi Charlie Hare, a Panasonic System Communications menedzsere.

 1. Az áttérés az analóg rendszerekről az IP-felügyeletirendszerekre fel fog gyorsulni 2013-ban. Az új irányvonal a megfigyelési technológia területén – hogy a meglévő analóg rendszerekbe integrálják az új, IP-alapú termékeket és szoftvereket – könnyebbé teszi a rendszerek méretezését, növeli alkalmazási területek számát, és csökkenti a költségeket. Ennek eredményeként, még azon vállalkozások is, amelyek eddig vonakodtak az IP-alapú felügyeleti technológiákra való áttéréstől már nehezen tudják figyelmen kívül hagyni az előnyöket.
 2. A HD-technológiának köszönhetően tovább javul a képminőség. Könnyen hozzáférhetővé váltak a 1080p HD-kamerák is – bár még kevéssé elfogadottak – de általános lesz a normál és a nagyfelbontású kamerák között a 720p HD-kamerák elterjedése. A tömörítési technológiák terén történő jelentős fejlesztéseknek köszönhetően csökken az állományok mérete, és miközben nő a sávszélesség, egyre jobb minőségű videót lehet szállítani a kihívásoknak megfelelően.
 3. A fejlődésnek köszönhetően a videoelemző-szoftverek egyre nagyobb szerepet játszanak az üzleti életben. Több kamera több adatát lehet fölhasználni az üzlet támogatására: marketing célra és az ellátás optimalizálása. Ahogy az algoritmusok egyre kifinomultabbá válnak, és ahogy a számítógépes technológia fejlődik, egyre inkább lehet valós időben értelmezni a felvételeket, ezek az elemzések pedig egyre megbízhatóbbakká és egyre egyedibbé válnak.
 4. Polgári és büntetőjogi perekben fokozódik a jó minőségű videók bizonyítékként történő felhasználása. Ez pedig köszönhető a képminőséggel és az eredettel kapcsolatos kérdésekre született válaszoknak, mint az időbélyegzés és a nem hamisítható titkosítások,
 5. A végfelhasználók olyan szolgáltatót keresnek, amely átfogó rendszert és megoldást kínál valamennyi biztonsági kérdésre. Tehát olyat, amely megoldja a különféle biztonsági rendszerek integrációját és átjárhatóságát.

Forrás: securityinfowatch.com

 

Kapcsolódó írásaink
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 2. – Beléptetőrendszerek
Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 3. – Videomenedzsment-szoftverek

Hogyan fejlődik a biztonságtechnika 2013-ban? 4. – Integrált rendszerek

 

KPI – Teljesítmény alapú szolgáltatásmérés az őrzésvédelemben

KPI – Teljesítmény alapú szolgáltatásmérés az őrzésvédelemben

Különböző szolgáltatások esetében általános gyakorlat a teljesítmény alapú díjazás. Az őrzésvédelemi szolgáltatások tekintetében általános gyakorlat, hogy csak a teljesített óraszámot igazolják, és a szolgáltatási díjat ez alapján fizetik ki. Ez a rendszer azonban csak korlátozott mértékben alkalmas a hibás teljesítések megjelenítésére vagy hibás teljesítés esetén a gyors beavatkozásra.

A gazdaság más területein alkalmazott KPI (Key Performance Indicator, fő teljesítménymutató) rendszerek alapelveit követve az őrzésvédelmi szolgáltatásban is be lehet vezetni teljesítménymérésen alapuló rendszert.

 

KPI
A teljesítmény alapú szolgáltatásmérés olyan rendszer, amely az őrzésvédelmi szolgáltatás egyes, a szolgáltatás minőségét jelentősen befolyásoló elemeinek napi szintű mérését, a mérési eredmények és ezzel együtt a szerződés teljesülésének számszerű és grafikus megjelenítését teszi lehetővé. Eközben lehetőséget adva a minőségbiztosítás folyamatosságára és az esetleges beavatkozások minél rövidebb időn belüli végrehajtására. A mérendő jellemzőket, az úgynevezett KPI-mutatókat napi, heti és havi mérési időszakonként mérik.

Teljesítménymutatók

Az őrzésvédelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítmény alapú szolgáltatásméréssel kapcsolatban 

 • HR jellegű KPI-mutatók;
  • fluktuáció,
  • napi létszám,
  • rendelkezésre-állás rendkívüli esetben;
 • őrzésvédelmi feladatnak megfelelő rendszeres képzés és számonkérés;
  • a feladatok ismerete,
  • végrehajtása
 • a feladatok megfelelő szabályozottsága, a szabályzatok ismerete;
 • alkalmazott biztonságtechnikai eszközök működőképessége, készségszintű használata;

 

 

KPI – Teljesítmény alapú szolgáltatásmérés az őrzésvédelemben

Teljesítménymérés

A teljesítményalapú szolgáltatásmérés legfontosabb jellemzői a méréshez kapcsolódó független, tárgyilagos adatgyűjtés és -továbbítás, valamint az átláthatóság. Ezek a jellemzők biztosítják azt, hogy a KPI-rendszer azonnali, jól átlátható, és az egyes KPI-mutatók alanyai által nem befolyásolható értékeket mutassanak a mérni vagy vizsgálni szándékozott folyamatok aktuális teljesüléséről.
A teljesítményalapú szolgáltatásmérés akkor működik jól, ha a mérni kívánt jellemzők a megbízó biztonsági jelentőségű kockázatainak kezelésére megtervezett és működtetett vagyonvédelmi-rendszer folyamatos és meghatározott szinten történő működésének és működtetésének alapvető feltételei, mert ebben az esetben minőségbiztosítási szempontból megfelelő alapot nyújtanak, valamint a szolgáltató és a megbízó számára egyaránt átláthatóvá teszik a szolgáltatás teljesülésének aktuális és visszamenőleges szintjét.

KPI – Teljesítmény alapú szolgáltatásmérés az őrzésvédelemben

Paradox riasztórendszerek

Paradox riasztórendszerek

A Paradox riasztórendszerek megoldást kínálnak vezetékes, vezeték nélküli és hibrid rendszerek kialakítására (SP, MG és EVO termékcsalád). Érzékelő családjai pedig analóg, BUSrendszerű, kisállatvédelemmel ellátott, beltéri, kültéri, valamint vezetékes és vezeték nélküli kivitelben kaphatók. Legújabban pedig érintőképernyős kezelőjével és mobiltelefonról vezérelhető riasztórendszer megoldásával hódít a biztonságtechnikai piacon.

A térképes megjelenítés a riasztó kezelőjén, forradalmi újdonság a biztonságtechnikában. Az okostelefonok előnyeit alkalmazó érintőképernyős kezelőegység a TM40 és a TM50, amelyek térképes megjelenítést is nyújthatnak. Versenyképes áron kapható az esztétikus és könnyen kezelhető Paradox TM50 kezelőegység, amely az okostelefonokhoz hasonlóan könnyen áttekinthető és egyedi funkciókkal rendelkezik.

Saját távfelügyelet
Ha a riasztórendszer nincs bekötve távfelügyeletre, viszont jó lenne tudni, hogy mi történik otthon, akkor segítség a Paradox-rendszer és a felhasználói felügyeleti igényeket kiszolgáló hálózati modul (IP100, IP150). Ez a hálózati modul online felügyeletet tesz lehetővé, például okostelefonon keresztül – akár iPhone-on, akár androidos készüléken is − (iParadox szoftver). De megoldható vele az is, hogy e-mailt küldjön a felhasználónak.

A riasztórendszer kezelése: kezelő, távirányító, okostelefon

Egyedi termékek egész sora van még a gyártó tarsolyában a riasztórendszer kezelésére.

 • Hagyományos távirányítóval, ajtónyitás nélkül vagy távozáskor az ajtó bezárása után is lehet élesíteni és hatástalanítani a Paradox riasztórendszerét. Sőt a garázskapu, a kerti kapu, a világítás vagy bármilyen vezérelhető egység szintén kapcsolható a távirányító segítségével, ha az a Paradox riasztórendszeréhez lett kötve.
 • Kétirányú, állapotvisszajelzős távirányítóval a fent említetteken túl kóddal is használható, így elvesztése nem jelenti a rendszer biztonságának sérülését (Paradox REM3).
 • Rádiós- vagy hibridrendszer esetében térerő mérésre is használható, mindezeken felül vízálló kivitelű.
 • Okostelefon mint „távirányító”, iPhone és androidos készülékek használatával élesíthető és hatástalanítható a rendszer. Okostelefonnal az iParadox szoftvert futtatva készülékén a felhasználó távolról bárhonnan rendszerinformációkat kérhet le és vezérelheti is a rendszert.

Paradox riasztórendszerek

Vezetékes rendszer

Ha vezetékes rendszert szeretnénk, akkor rendelkezésre áll a Paradox 4-től 32 zónáig, illetve 8-tól egészen 192 zónáig. A köztes zónaszámokat 4, 5, 8 és 16 zónaduplázással 8, 10, 16 és 32 zónás központok (SP-széria), valamint 8 zónás zónabővítők biztosítják 32 zónáig. E fölött a Digiplex EVO192-es központ, amely 8/16 zónától indul, és 1/2, 4/8, 8/16, illetve 8, 16 és 32 zónás zónabővítőkkel érhető el a 192 zóna. Ez azért hasznos, mert ezzel nagyon jó skálázhatóságot és rugalmas bővítési lehetőséget kínál a rendszer. Gyakorlatilag az egy helyiségből álló kis épületektől kezdve, a lakásokon, családi házakon át a többszintes irodaházakig és nagy biztonságú intézményekig bárhol alkalmazhatók. Az igényekhez legjobban illeszkedő rendszert tudjuk kiválasztani, de nagy előnyünk lehet, hogy a változó, bővülő igényeket is ki tudjuk szolgálni a Paradox rendszereivel.

Vezeték nélküli rádiós rendszer

Ha vezeték nélküli rádiós rendszert szeretne, akkor megint bőséges kínálatból választhat, ugyanis a Paradox központjaiból felépíthető 32 darab rádiós érzékelőből (MG központcsalád) vagy 64 darab (MG6250 rádiós integrált központ) rádiós érzékelőből álló rendszer. Mindenhová ajánljuk, ahol igény az esztétikus telepítés, és emellett a rádiós rendszer üzemeltetése sem ütközik akadályba. A gyors és könnyű telepíthetőség, a széles eszközpaletta és az elemek hosszú élettartama nem csak a telepítők, hanem a tulajdonosok számára is kedveltté teszik ezt a riasztócsaládot. Szinte valamennyi feladatot megoldhatunk a rádiós rendszerrel. Többféle rádiós nyitás- és mozgásérzékelő, üvegtörés-érzékelő, füst-, hő- és szén-monoxid- (CO) érzékelő, valamint elmozdulásérzékelő felel a védelemért. Mindemellett több féle távirányító és rádiós kezelő oldja meg a könnyű kezelhetőséget és állapotvisszajelzést. Sőt kifejezetten pánik-, vészjelzés vagy vezérlési célokra kifejlesztett, esztétikus, egygombos távirányító (REM101) teszi biztonságossá és kényelmessé a rádiós rendszert. A rádiós PGM-modullal megoldható a vezérlés, amíg a rádiós szirénák a betörőket tartják távol.

Paradox riasztórendszerek

Hibridrendszer: vezetékes és vezeték nélküli rendszer egyben

A vezetékes és vezeték nélküli rendszer együtt is alkalmazható, előnye, hogy gazdaságos megoldást kínál.
Felhasználási területei:

 • Ha elfelejtettek olyan helyre kábelezni ahova az épület használata során érzékelő szükséges.
 • Ha távolabbi vagy nehezen kábelezhető helyiséget kívánnak védeni.
 • Ha az épület esztétikáját rontaná a falon kívüli vezetékezés.

Egyszerű esetben a központ közelében levő, könnyen és gyorsan kiépíthető érzékelőknek vezetékes érzékelőket, a távolabbi vagy nehezen vezetékezhető helyekre pedig rádiós érzékelőket telepíthetünk.
A hibrid rendszerhez alkalmazható központcsaládok: a Paradox SP, MG és az EVO. Kétféle rádiós bővítő van, az egyik az egyirányú (RX1), ez csak vételhez, érzékelők és távirányítók jeleinek fogadásához van. Amíg a másik kétirányú (RTX3), vételhez és minden máshoz, amihez vezérlés kell: rádiós szirénákhoz, PGM-ekhez, kezelőkhöz szükséges, ebből az SP-rendszerhez egyet, a kétirányúból az EVO központhoz többet is illeszthetünk.

Buszos rendszer

Akkor van szükség a buszos rendszerre, ha nagy távolságokat kell áthidalni vagy szükséges a buszos eszközök menet közben is megvalósítható kalibrálhatósága. Akkor is a buszos rendszer a jó választás, ha vonzó az egyszerűbb telepíthetőség, és a vezetékgubanc helyett a rendezett és átlátható, valamint költséghatékony kábelezés. Ezek mellet a Paradox EVO-rendszerrel az érzékelőket egy központi helyről, vagy távolról telefonvonalon, vagy interneten keresztül is beállítható. Akkor is a buszos rendszer ajánlott, ha beléptető funkciókra, rendszerintegrálásra van szükség. A Paradox EVO főbb jellemzői: 192 zóna, 8 partíció, 999 kód, 250 vezérelhető kimenet, felügyelt segédtápegység, grafikus megjelenítés és még sok egyéb funkció, amely moduláris felépítéssel párosul.

Hol kapható?

Vagyonvédelmi rendszerszerelők vagy tervezők számára a Power Biztonságtechnika forgalmazza a Paradox rendszereit.
A 175 négyzetméteres bemutatóterem, tárgyaló és oktatóterem, valamint országjáró körútjaik gondoskodnak a keretekről, amelyek közt szakképzett és tapasztalt műszaki gárda gondoskodik arról, hogy partnereik megtanulják, és problémamentesen alkalmazzák az ismertetett rendszereket. A cég raktárából bármikor, az üzletek és csomagküldő szolgáltatás segítségével pedig bárhol beszerezhetők a termékek a legjobb áron.

 

Paradox

A Paradox Security Systems kanadai székhelyű multinacionális nagyvállalat. Alapítása, 1989 óta mindvégig úttörő szerepet játszott a riasztóberendezések fejlesztésében. Számos szabadalommal, védett új technológia és eljárás meghonosítójaként méltán vívott ki vezető szerepet a világ riasztórendszer-piacán.
A Paradox gyár termékei méltán világhírűek, a kiváló tervezők által megalkotott, esztétikus és megbízható készülékeik csak gondos minőségellenőrzés után kerülhetnek ki a gyárból. A kutatás-fejlesztés mindig is fontos volt a Paradox számára. A cég folyamatosan fejlődik és megújul. A kreatív ötletekből és a merész, újdonságokat követő fejlesztésekből olyan termékek születtek, amelyeket a piacon először csak a Paradoxnál jelenhettek meg.
A Paradox mára több mint száz országban épített ki viszonteladói hálózatot. Ezek közül is Magyarország volt az egyik első, ahol a Paradox termékeit meghonosították. A termékek kiváló műszaki színvonala és megbízhatósága mellett nagyon fontos volt a dizájn. Az érzékelők és a kezelők egyszerű, letisztult formavilága minden környezetbe diszkréten illeszkedik. Ezek közül is kiemelkedik a már említett, érintőképernyős TM50 kezelő, amely a választható hatféle színű kerettel minden környezetben esztétikusan elhelyezhető, sőt, akár a lakás dísze is lehet.

 • A Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. a kezdetektől telepítette, és
 • 1997-től forgalmazza a Paradox termékeket.
 • 2002 óta csak kereskedelemmel foglalkozik a cég, így teljes figyelmét megrendelői minél jobb kiszolgálásának szenteli.
 • 2005-től a Power Kft. a legnagyobb magyarországi Paradox forgalmazó.
 • 2009-től közvetlen Paradox importőr és márkaképviselet.

 

A Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. biztonságtechnikai nagykereskedésként csak képesítéssel rendelkező partnereket szolgál ki.

 

 

 

Gyigor Tamás, Power Gyigor Tamás, 2001 óta a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. Paradox termékmenedzsere.

Nagysebességű integrált kamerák megnövelt infravörös megvilágítási távolsággal

Bosch nagysebességű integrált MIC 550-es sorozatú új PTZ kamera

A Bosch nagysebességű integrált MIC 550-es sorozatú új PTZ kamerái már képesek 100 m távolságig a tárgyak osztályozására, és mintegy 150 m távolságig észlelési szintű megfigyelésre, akár teljes sötétségben is.

 

A Bosch Security Systems megnövelte az MIC 550-es sorozatú PTZ-kamerák infravörös megvilágítási tartományát. A nagysebességű integrált kamerák már képesek 100 m távolságig a tárgyak osztályozására, és mintegy 150 m távolságig észlelési szintű megfigyelésre, mindezt akár teljes sötétségben.

A day/night kamerák 550 TVL felbontást biztosítanak 36× vagy 28× optikai zoommal, így nagy távolságokról és éles képet adnak. Két 850 nm-es, hosszú élettartamú infravörös LED-et rögzítettek közvetlenül a kamerafejre, amelyek így pontosan a szükséges területet világítják meg.
A 3D Diffuser technológia egyenletesen osztja el a megvilágítást a megfigyelt terület előtere és háttere között. Ezzel kiküszöbölve a képen a túl- és alulexponált területeket, amelyek általában a LED-alapú megvilágítást jellemzik. A 3D Diffuser technológiával a kamera a fényviszonyoktól függetlenül kiváló minőségű képet nyújt.

 

A MIC 550 sorozat videokamerái a hamarosan forgalomba kerülő IP Power Supply tápegységre csatlakoztatva intelligens képelemzést (IVA) biztosítanak. Az intelligens képelemzés lehetővé teszi a kamera beprogramozását – akár 10 előkészített jelenetig – a bóklászó, bizonyos távolságon belüli személyek vagy más potenciális fenyegetések észlelésére. Ily módon megbízható nyomkövetési, elemzési és továbbfejlesztett kereső funkciók állnak a felhasználók rendelkezésére a nappali és éjszakai megfigyeléshez.

Az MIC 550 termékcsalád infravörös kamerái zord körülmények között – például kritikus infrastruktúrájú alkalmazások esetén – is kiállják a környezeti viszontagságokat. A vandálbiztos és korrózióálló kialakításhoz hozzátartozik az IP 68 védettségű, NEMA 6P minősítésű alumínium ház, a hosszú élettartamú szilikonos ablaktörlő és a megfordítható esővédő fedél. A kamerák mindenféle célszerszám nélkül felszerelhetők állítva, megfordítva vagy 45°-ban megdöntve az IP védettség csorbítása nélkül.

Forrás: Bosch

Videó az új robusztus Thermal PTZ MIC 612 Kamera videojellemzőiről

Bosch Thermal PTZ MIC 612 Kamera

 

Testpáncélok időszakos vizsgálata kockázatértékeléssel

Testpáncélok időszakos vizsgálata kockázatértékeléssel

A lövedékálló védőmellények, más néven testpáncélok vagy golyóálló mellények is öregszenek az idővel, ezért fontos időszakos vizsgálatuk – „In-Service Testing” – kockázatértékeléssel.

A lövedékálló védőmellény esetében műszaki meggondolások alapján, nem jogilag értelmezve, a jótállási vagy garanciaidő alatt, vagy a csereidőnek nevezett időintervallumokban, vagy a mellények műszaki használhatóságának időpontjáig a testpáncélokat gyártónak, forgalmazónak olyan harcászati műszaki követelményeket (HMK) kell garantálni, amelyek biztosítják, hogy az egyéni védőeszközök a viselőjüket megvédik azoktól a kockázatoktól, amelyek ellen tervezték és gyártották. Nem minősíthető rendkívülinek, ha a vevő termékfelelősségi biztosítást is kér a testpáncélokra, a balesetet szenvedett személy javára szólóan a jótállási időre, például a lövedékállóságra vonatkozóan.

A vizsgálat

A testpáncélok, lövedékálló védőmellények használói számára azonban a garancia akkor lehet megnyugtató, ha az megfelelő időszakos vizsgálati módszer – „In-Service Testing” – alkalmazásával, figyelemmel a testpáncélokkal szemben támasztott szigorodó biztonsági követelményekre, a fegyver- és lövedékfejlesztésekre, lehetővé teszi a ballisztikus hatásokat gátló védőanyag pillanatnyi paramétereinek bemérését, az elváltozások kimutatását, az esetleges védőeszközben bekövetkező degradáció nyomon követését. Emlékezzünk a Forest Hills-ben (1, 6) történtekre!

A kanadai Biokinetics and Associates Ltd. témával kapcsolatban már 2007. évben végzett statisztikai felmérést, olyan célcsoportban, ahol tömegesen használtak lövedékálló mellényt. A felméréseiben adott kérdések között szerepelt a következő is: „Jelenleg alkalmaz e valamilyen időszakos vizsgálatot a használt testpáncélok esetében?”

1923-ban, Washingtonban tesztelik a golyóálló mellényt (en.wikipedia.org)

A NIJ (US National Institute of Justice) együttműködve az Electronics and Electrical Engineering Laboratory-val kutatásokat végezett arra vonatkozóan, hogy mesterséges öregítés módszerével, rövid idő alatt, miképpen lehet nyomon követni a testpáncélok védőanyagainak használat közbeni esetleges degradációját?

A jelen írás alapvető célja bemutatni, ajánlani egy olyan módszert, a kockázatértékelést, amelynek segítségével a testpáncélok, lövedékálló védőmellények anyagainak esetleges veszélyes következményekkel járható elváltozásai, időszakosan végzett vizsgálatokkal – „In-Service Testing” –, még időben, felismerhetővé válnak.

Lövedékálló védőmellény kockázatértékelési lap

(Kiegészítő védőbetét nélkül)

Az értékelt lövedékálló védőmellény:

 • a gyártó neve, részletes azonosítása
 • a lövedékek elleni védelmi szint az iránymutató szabvány szerint
 • a modellgyártó művi megnevezése
 • gyártási idő
 • sorszám
 • méret
 • a védőanyag megnevezése
 • a védőanyag gyártási ideje
 • kezelési utasítás
 • figyelmeztető feliratok

Veszélyforrás

Kockázati tényező

Biztonsági követelmények

Degradáció

termikus
fotó
kémiai
nagyenergiájú sugárzás
mechanikus
biológiai

Legalább 5 év garancia a ballisztikus védőanyagokra, a testpáncél kidolgozására és legalább 18 hónap a borítóhuzatra.
Termékbiztosítás (például 10 millió dollár) a garanciális idő alatti teljes lövedékáthatolás esetére.
A megrendelő által meghatározott minták vizsgálata megrendelés előtt.
Évente vizsgálatok a használatban lévő védőmellényeken. (2)

Kényelmetlen a viselés során

Nem megfelelő a kényelem

Megfelelő kialakítása a testpáncélnak és illesztése a felső ruházathoz („pulóver zubbony”)

Viselhetőség (WR) (3)

A
WR = ————–
W × T × S

A = védőeszköz tömege (lbs)
W = védett felület (ft2)
T = vastagság (in)
S = merevség (lb/in)

Kényelem, komfort

Egyesített tényező (CR)

          WR × V50
CR = ————-
         1000

WR = viselhetőség
W50 = ballisztikai limitsebesség

Nagyobb CR jelentése: viselhetőbb, jobban véd

Fonal szakítószilárdsága csökkenése

Teljes lövedékáthatolás

az esetleges fonal szakítószilárdságának csökkenése ellenőrzése

PE-alapú, szálerősítésű kompozit azonosítása diffaktogram alapján

Nem megfelelő a minőség

A megrendelt minőség biztosítása

Ballisztikai védőképesség (m/sec)

Teljes lövedékáthatolás

Testpáncélok időszakos vizsgálata kockázatértékeléssel
σuts = a szál szálirányú szakítószilárdsága
εf = a szál húzó igénybevételénél a megnyúlás romlása
ρ = szálsűrűség
E = a szál feltételezett rugalmassági modulusa változása

Szakítóerő (N)*

 • hosszában
 • szélességben

Szakadási nyúlás (%)*

 • hosszában
 • szélességben

* 50 ±0,5 mm × 200 ±1,0 mm méretű minták (4)

Teljes lövedékáthatolás

A megrendelt minőség biztosítása

Rugalmassági modulus (E)

Testpáncélok időszakos vizsgálata kockázatértékeléssel

σ = húzó- vagy nyomófeszültség
ε = fajlagos nyúlás

A megrendelt minőség biztosítása

Az értékelést a védőeszköz kiválasztásakor, a rendelkezésre álló információk – minősítő bizonyítvány, használati útmutató, elvárt gyakorlata a használatnak, használati tapasztalatok, számítások végzése stb. – alapján kell végrehajtani!

Az értékeléshez ajánlott szimbólumok:

 • megfelelt                                    +
 • nem felelt meg                            o
 • nem vonatkozik az eszközre        x
 • nincs információ                          –

 

 

Testpáncélok időszakos vizsgálata kockázatértékeléssel

Részlet az NIJ (US National Institute of Justice) által kidolgozott védőmellény kockázatértékelési feladatlapból (5)

Eur. Ing. Frank György címzetes docens, SzVMSzK mérnök szakértő (B5, B6), Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégiuma elnöke

Kapcsolódó írásaink

 

Irodalom

 1. Electronics and Electrical Engineering Laboratory: Office of Law Enforcement Standards. Page 2. Gaithersburg, Maryland. January 2007.
 2. Canadian Police Research Centre: Development of an Aged Armour Replacement Protocol. Technical Report TR-06-2008. Page A-1
 3. Eur. Ing. Frank György: Polietilén (PE) kompozit testpáncélok biztonsági őrök számára, Biztonság 2007/1. 25. oldal
 4. M. Fejdys, M. Landwijt, M. H. Struszczyk: Effect of Accelerated Ageing Conditions on then Degradation Process of Dyneema Polyethylene Composites. Fibers & Textles in Eastern Europe 2011. Vol. 19, No. 1 pp 60-65
 5. National Law Enforcement and Corrections Technology Center: Selections and Application Guide to Police Body Armor. NIJ Guide 100-98. P. O. Box 1160, Rockville, October 1998.
 6. Kirk Rice: The Attorney General’s Body Armor Initiative. NIJ. New Orleans, September 27-29, 2004.

Angol útmutató a fémlopások megelőzésére

Angol útmutató a fémlopások megelőzésére

A fémtolvajok az Egyesült Királyságban is jelentős károkat okoznak. A Brit Biztonsági Ipari Szövetség (Brit Security Industry Association, BSIA) nemrégiben kiadott egy útmutatót, miként lehet megelőzni a fémlopásokat.

Bár kezdetben színesfém-lopásokról beszéltünk, ma már csak a fémlopás a megfelelő kifejezés, mivel a fémtolvajok visznek minden mozdíthatót. Ez a probléma nem csak hazánkat érinti, hanem jelentős gond Nagy Britanniában is, Egyesült Királyságban évente 770 millió font kárt okoznak a fémtolvajok. Ezért állította össze útmutatóját a biztonsági szakemberek és az ingatlantulajdonosok számára a Brit Biztonsági Ipari Szövetség (Brit Security Industry Association, BSIA).

A fémtolvajok veszélyeztetik a vasúti és a kommunikációs infrastruktúrát, a közműveket, a templomok tetőfedéseit, a köztéri szobrokat, és sorolhatnánk tovább a célpontokat. Miközben a fémtolvajok általában filléreket kapnak az ellopott fémért gyakran milliós károkat okoznak.

Az BSIA új útmutatója olyan biztonsági megoldásokat mutat be, amelyekkel sikeresen megelőzhetők a lopások, illetve megkönnyítik a fémtolvajok elfogását és a fémtárgyak visszaszerzését. Az útmutató bemutatja a fizikai védelmi berendezéseket, a fémtárgyak megjelölésének lehetőségeit, a CCTV, behatolásjelző-, beléptető- és riasztórendszerek alkalmazási lehetőségeit.

Geoff Knupfer, a BSIA elnöke a védekezési módok közül kiemelte a tárgyak megjelölését, amelyre a szervezet erre alakult szakosztálya (Asset and Property Marking Section) tett ajánlásokat.

Az angol nyelvű útmutató letöltése

Forrás: info4security.com

HD videofelügyeleti rendszerek távoli elérése iPad-re

Bosch HD videofelügyeleti rendszerek távoli elérése iPad-re

Megjelent a Bosch Video Security iPad-alkalmazás, amely új lehetőségeket biztosít a HD megfigyelőrendszerek terén. A dinamikus átkódoló technológiának (Dynamic Transcoding Technology) köszönhetően még korlátozott sávszélességű internetkapcsolat esetén is biztosítja a hozzáférést a megfigyelő rendszerhez az iPad-alkalmazás.

 

Ezzel az új távfelügyeleti funkcióval a Bosch az első, amely iPad-es közvetlen hozzáférést biztosít a HD videokamerás rendszerekhez. Az alkalmazás és a hardvermegoldás egyedülálló élményt nyújt a felhasználónak. A Video Security iPad-alkalmazás lehetővé teszi, hogy a dinamikus átkódoló technológián keresztül a Bosch bármely H.264 SD/HD kamerájára csatlakozzanak átkódoló (transzkóder) segítségével. Az iPad-es alkalmazás úgy konfigurálható, hogy az összes kamera teljes körű vezérlését biztosítsa, beleértve a Bosch PTZ kamerák elforgatási, billentési, ráközelítő és fókuszáló funkcióit is.

A Video Security iPad-alkalmazás támogatja az IVA-technológia (intelligens képtartalom-elemzés) létesítményvédelmi keresőfunkcióját is a kiválasztott időszakon belül a megfigyelési területre behatoló, bizonyos határt átlépő objektumok vagy bármilyen mozgás alapján. Konkrét esemény vagy érdekes pont megtalálásakor a lejátszás megállításakor teljes HD-képet kapunk – az eredeti felvett minőségben – azonnali képrészlet-kiemeléssel (Instant Detail Enhancement).

A Video Security iPad-alkalmazás egyik fő előnye a rendelkezésre álló sávszélesség és a képminőség folyamatos összehangolása úgy, hogy a felhasználó mindig az elérhető internetkapcsolattal megvalósítható legjobb képminőséget kapja. Emellett ötletes pillanatvezérlő és forgatógombos kezelőelemekkel az alkalmazás teljes körű lejátszási funkcionalitást biztosít, valamint időtengelyt ad, amely tartalmazza a hibalistát és a tömörített nézetet. A felvett anyag feldolgozhatósága érdekében az alkalmazás lehetővé teszi a pillanatfelvételek elküldését e-mailben vagy az elmentésüket adott fényképmappába. Emellett a képállományok FTP-szerverekre vagy Dropbox felhőalapú tárolási megoldásokba is exportálhatók. A legmagasabb szintű biztonsági előírások teljesítése érdekében az alkalmazás jelszavas védelmet is biztosít a felhasználó számára, valamint az alkalmazás és az átkódoló között biztonságos SSL-kapcsolat jön létre.

Jelenleg a Video Security alkalmazáshoz Bosch VideoJet XTC átkódolóra vagy VideoJet X20/X40 XF kódolóra van szükség 5.60-as verziójú vagy annál fejlettebb beégetett vezérlőprogrammal. A jövőbeni fejlesztések további Bosch gyártmányú, IP-protokollon elérhető videotermékek támogatását célozzák.

Bosch HD videofelügyeleti rendszerek távoli elérése iPad-re

 

Az alkalmazás az App Store-ban elérhető, további információk: boschsecurity.com

Forrás: boschsecurity.hu

Látószög-, tárhely- és feszültségesés-kalkulátor

Power látószög-, tárhely- és feszültségesés-kalkulátor

A vagyonvédelmi rendszerszerelők és -tervezők számára készített látószög-, tárhely- és feszültségesés-kalkulátor található a Power Biztonságtechnika honlapján.

Látószög, tárhely, feszültségesés: mindennapos kérdések a vagyonvédelmi rendszerszerelők és -tervezők életében. Számukra készített kalkulátort a Power Biztonságtechnika.

Látószög-kalkulátor

 • Tudni szeretné, mekkora fókusztávolságú objektívre van szüksége, hogy a kamera látószögébe beférjen a megfigyelni kívánt terület? A CCD mérete, a tárgytávolság és a megfigyelni kívánt terület szélességének megadása után megkapja a szükséges objektív fókusztávolságát.

Tárhelykalkulátor

 • A sok változó függvényében nem egyszerű kiszámolni, hogy a rögzítőberendezésben mekkora Winchesterre van szükség. A kamera és a megfigyelni kívánt terület típusa, a kamerák száma, a képfelbontás, a képsűrűség, a tömörítés típusa, a felvétel minősége és a mozgások intenzitásának megadása után a kalkulátor segít a megfelelő méretű adattároló kiválasztásában.

Feszültségesés-kalkulátor

 • A feszültségesés-kalkulátor segítségével megtudhatja, hogy mekkora lesz a kamerára jutó feszültség például 12,1 V bementi feszültség esetén, ha UTP-kábelen tápláljuk 100 m távolságból és a kamera áramfelvétele pedig 0,5 A.

Forrás: Power Biztonságtechnika


Power látószög-, tárhely- és feszültségesés-kalkulátor

Meghívó partnertalálkozóra

Meghívó Power partnertalálkozóra

A Power Biztonságtechnika partnertalálkozót rendez február 1-jén, pénteken 8 és 16 óra között folyamatosan a cég nagykereskedésében Budapest III. kerületében.

 

A Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. szeretettel meghívja jelenlegi és jövőbeni partnereit partnertalálkozójára, az eseményre döntéshozókat és műszaki kollégákat várnak.

Időpont:

 • 2013. február 1., 8 és 16 óra között folyamatosan

Helyszín:

 • Power Biztonságtechnika nagykereskedés, 1031 Budapest, Kazal utca 64-66.

A rendezvény kötetlen, ingyenes és egész nap tart! Regisztrációt nem igényel!

Program:

 • Akciók csak aznap, és csak a személyesen részt vevők számára – további részletek a Power Biztonságtechnika hírlevelében
 • Új termékek premiere – az új termékcsaládok és termékek első bemutatója műszaki értékesítő munkatársak előadásában. Rövid, érdekes szakmai előadások hangzanak el, a nap folyamán többször is, így nem marad le, bármikor is érkezik.
 • A Paradox wellness nyereményjáték sorsolása, a szervezők remélik, hogy ezen a napon személyesen adhatják a nyertesnek a két főre szóló, 4*-os szállodában eltölthető élményhétvége kuponját.
 • Meglepetések: játékok és nyeremények, a részletekről a Power Biztonságtechnika hírlevelében olvashat. Ha eddig nem iratkozott fel, akkor a cég honlapján még megteheti.

Forrás: Power Biztonságtechnika

Biztonságtechnikai videótár

Biztonságtechnikai videótár

Folyamatosan bővülő biztonságtechnikai videótár található a Power Biztonságtechnika honlapján.

A Power Biztonságtechnika újonnan aktivált biztonságtechnikai videótára segítségével nem csak megismerheti a termékek működését és egyértelmű képet kaphat alkalmazásukról, hanem ügyfelei számára bemutatóként is használhatja. A témakörönként elhelyezett videós bemutató anyagok videotechnikai, biztonságtechnikai, beléptetőrendszer, szerelési kiegészítők, tűzjelzőrendszerek, kaputelefonok és a legújabb termékcsalád a füstágyúk témakörében kalauzolja az érdeklődőket.

Használja szórakozásképpen, oktató anyagnak vagy, ami talán a legfontosabb, ügyfelei meggyőzése céljából! A Power videótár folyamatosan bővül, ezért látogasson vissza a későbbiekben is az újdonságokért.

Forrás: Power Biztonságtechnika

Mérföldkő a videomenedzsment-szoftverek között

Milestone videomenedzsment-szoftver

A videomenedzsment-szoftver feladata a videorögzítés irányítása, szervezése, a rögzített felvételek kezelése. Az IP-alapú videomegfigyelő-rendszerek területén 2004 óta a Milestone a piacvezető.

A Milestone piacvezető a világon az IP-alapú megfigyelőrendszerekben alkalmazott nyílt platformú videomenedzsment-szoftverek (továbbiakban VMS) területén. Helyzetét elsősorban korai indulásának, kiváló és megbízható termékeinek, széles körű eszköztámogatásának és világméretű jelenlétének köszönheti. A Milestone-t 1998-ban Dániában, két évvel azután alapították, hogy az Axis kifejlesztette a világ első IP-kameráját. A cég alapítói felismerték az ebben rejlő piaci lehetőséget, és kizárólag a videomenedzsment-szoftverek fejlesztésére koncentráltak. Arra törekedtek, hogy minél több gyártó termékeit támogassák, így jelenleg közel 100 gyártó több mint ezer eszköze szerepel az „étlapon”. Ma a Milestone a VMS világában olyan etalonnak számít, mint az Axis az IP-kamerák piacán.
A Milestone termékei disztribútorokon és különböző szintű telepítő partnereken keresztül jutnak el a végfelhasználókhoz. A cég nagy hangsúlyt fektet rendszerintegrátorainak oktatására, így annak érdekében, hogy a telepített rendszerek kifogástalanul működjenek a legmagasabb szintű termékeket csak megfelelő képesítéssel rendelkező partnerek telepíthetik.

 

A Milestone életének legfontosabb mérföldkövei

 • 1998: az alapítás éve
 • 1999: az első termék – Surveillance Light
 • 2003: az első Xprotect termék bemutatása
 • 2004: a piacvezető pozíció elérése
 • 2006: 10 ezer installált rendszer, több mint 100 ezer kamerával
 • 2007: első Xprotect Corporate verzió megjelenése
 • 2011: több mint 100 ezer Milestone VMS rendszer működik világszerte

 

A Milestone termékkínálata

A Milestone kínálata széles skálán mozog, ez a legkisebb – ingyenes – változattól a hatalmas, sok telephelyes, bonyolult megfigyelőrendszerekig terjed. A méretbeli sorrendet megtartva címszavakban a termékek:

 • Xprotect GO: kicsi (8 kamera, 1 felhasználó, 5 nap rögzítés) és ingyenes – otthoni, kis irodai (SOHO) felhasználásra
 • Xprotect Essential: egyszerveres, 26 kamerás, 5 felhasználós, korlátlan rögzítési lehetőségű rendszer – kisvállalati ügyfélkörnek
 • Xprotect Express: egy szerver, 48 kamera, hálózati archiválás, PTZ-támogatás, opcionális modulok (retail, analitika stb.) – üzleteknek, kisvállalati ügyfélkörnek
 • Xprotect Professional: többszerveres (legfeljebb 5), szerverenként legfeljebb 64 kamera, mátrixtámogatás, korlátlan kliens oldali hozzáférés – közepes méretű rendszerekhez
 • Xprotect Enterprise: többszerveres, többtelephelyes rendszer MS Active Directory-támogatás, grafikus térképes megjelenítési lehetőség – vérbeli nagyvállalati megoldás
 • Xprotect Corporate: azoknak, akik nem szeretik a korlátokat. Itt minden „Unlimited” – az árak is…

 

Az alaprendszereken kívül érdemes megemlíteni – a teljesség igénye nélkül – néhány külön megvásárolható modult, amelyek egy-egy speciális területnek kínálnak megoldást.

 • Az Xprotect Transact ATM-ek intelligens integrálását teszi lehetővé tranzakció alapú kereséssel.
 • Az XProtect Retail a kereskedelmi láncoknak kínál olyan megoldásokat, mint például a rögzített videók kereskedelmi adatokhoz kapcsolása, ERP-rendszerillesztés, adatanalízis, kereskedelmi tranzakciók nyomon követése.
 • Az XProtect LPR valós idejű rendszámfelismerő rendszer, amely a világ bármely országában használható például parkoló rendszerekhez, fizetős útdíj ellenőrzésére, lopott autók keresésére.
 • A MIP SDK pedig külső rendszerek integrálására szolgál.

 

Alkalmazott technológiák – néhány érdekes megoldás

A Milestone VMS Windows operációs rendszer alatt futnak. A kisebb installációkban alkalmazhatók a Windows XP, Windows 7 OS-ek, a nagyobb – Enterprise, Corporate – rendszerek futtatására inkább a Windows Server 2003/2008 64 bites verziói alkalmasak.
A megfelelő hardver kiválasztására érdemes odafigyelni, mert a Milestone-rendszerek meglehetősen erőforrás-igényesek. Ehhez a Milestone honlapján találunk szerverkalkulátort, amelyben a tervezett videorendszer minden fontos paraméterét megadhatjuk, majd a Milestone e-mail-ben elküldi a javasolt hardverarchitektúrát. Nagyobb rendszerek esetében az egyes részfeladatokat külön szerverek végzik, így szükség van SQL-, Event-, Log-, Recorderszerverekre, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
A Milestone jelenleg mintegy ezer különböző gyártóktól származó IP-kamerát és egyéb kiegészítőt (joystick, I/O eszköz stb.) képes kezelni. Minden eszköz saját driverrel rendelkezik, de lehetőség van a driverrel nem támogatott eszközök használatára is, amennyiben azok ONVIF-kompatibilisek.

 

Videoarchívumok

A Milestone egyik legérdekesebb koncepciója a videoarchívumok kezelése. Alapvetően kétféle adatbázist különböztet meg. Van az úgynevezett élő adatbázis, amely az adott pillanatot megelőző időszakra vonatkozik. Ez tipikusan 1–24 órás időszakot felölelő, nagy sebességű, részletes, csakis belső rögzítőre menthető adatbázist jelent. Ennek nagy előnye, hogy a videorendszerek esetében a felvételek visszajátszására döntő többségben éppen ebben az időszakban van szükség, így erről gyorsan elérhető, lehető legrészletesebb videofolyam áll a rendelkezésünkre. Ezt követően a rendszer átmozgatja az adatbázist az archívtárba, amely lehet helyi, de akár távoli tároló is. Beállításoktól függően nemcsak átmásolja az adatokat, hanem például ritkítja is azokat, így a hosszú távon megőrzött archívum már nem olyan részletes, mint az élő adatbázis. Ezt az eljárást a Milestone Groomingnak nevezi. Az archívum mérete nagyban függ az alkalmazott kamerák számától, illetve az igényelt képparaméterektől. Az adatok végül innen is törlődnek, amikor lejár a megadott tárolási időszak.

 

Eseménykezelő

A rendszer vezérlését nagyon jól konfigurálható eseménykezelő látja el. Ebben határozhatjuk meg a rögzítések időzítését, paramétereit, kamerák és más eszközök vezérlését stb. A különböző időzítési profilok kialakítására is széles körű lehetőséget biztosít, olyan „csemegékkel” is megtűzdelve, mint például a GPS-koordinátákra alapozott a napkeltét és napnyugtát figyelembe vevő konfiguráció.
Szerveroldalon említést érdemel még a Milestone Federated Architecture (MFA). Ez különböző távoli helyeken működő különálló Milestone-rendszerek egyesítését teszi lehetővé.

 

Felhasználóbarát szoftver

Kliens oldalon jól átgondolt, szépen felépített felülettel találja magát szemben a felhasználó. A teljesség igénye nélkül néhány szóban a legérdekesebb szolgáltatásokról.

 • Egyesített idővonal: minden visszajátszó funkció egy kezelő felületen: kiválasztott kamera, összes kamera, visszajátszás vezérlése, idő zoom.
 • Független visszajátszás: az élőkép elhagyása nélkül játszhatunk vissza rögzített felvételeket.
 • Vezérlő gombok: a felhasználó által szabadon definiálható vezérlő gombok, amelyek a kameraképre helyezhetők.
 • PTZ- és 360°-os optikavezérlés: virtuális joystick, beágyazott vezérlés, vezérlő gombok a felületen, teljes 360°-os nézet, kép bontása hagyományos nézetté.
 • Mátrix funkció: bármely kamera képe bármely monitor meghatározott helyére kézzel vagy automatizáltan kiküldhető az adott kliensről.
 • Statikus képek és HTML oldalak beágyazása: kameraképek helyén megmutathatók.
 • Grafikus nézet: a kamerák térképekre helyezhetők, tetszőleges mélységű hierarchia, felhasználó által szabadon konfigurálható.
 • Könyvjelzők: bármilyen eseményt megjelölhetünk. A bejelölés az élőképen és az archívumban egyaránt kereshető.
 • Intelligens kereső: utólagos mozgásérzékelés a rögzített felvételeken, gyors előre- és visszajátszás, konfiguráció mentése a későbbi használathoz.
 • Videók kimentése: digitális aláírás, védelem a továbbmentés ellen, több formátum támogatása, direkt export optikai médiára.

 

Ezeken felül rendelkezésre áll az XProtect Webkliens, amely tetszőleges böngészőben futtaható és lehetővé teszi az alapfunkciókat (élőképnézés, visszajátszás, megosztás), valamint az XProtect Mobil klienst, amely Android és iOS okostelefonokra kínál kliens megoldást. Ezek a Google Play, illetve App Store webáruházakból ingyenesen letölthetők.

Összefoglalva, a Milestone rendszere olyan sokrétű szolgáltatással rendelkező piacvezető VMS, amely méltán hívja fel magára azoknak a magyar felhasználóknak a figyelmét, akik a közeli vagy a távolabbi jövőben tervezik videorendszerük kiépítését, esetleg korszerűsítését. A Milestone próbaverziója a honlapjáról letölthető, és 30 napig használható. További információért forduljon az Aspectis Kft. kereskedőihez.

Forrás: Aspectis

Beléptetés, mint szolgáltatás?

beléptetés, mint szolgáltatás, Access Control as a Service, ACaaS, kép: Ingersoll Rand

A beléptetés, mint szolgáltatás (Access Control as a Service – ACaaS) rendszerét vizsgálta az IMS Research, a biztonsági területen dolgozó piackutató cég. De mit is takar a fogalom: beléptetés, mint szolgáltatás.

 

A beléptetés az egyik legfontosabb és legjobban fejlődő ága lett a biztonságtechnikának. A fejlesztések számos új lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak, és mára megjelentek a felhőalapú beléptetőrendszerek is a piacon. Ezzel együtt pedig a „beléptetés, mint szolgáltatás” (Access Control as a Service – ACaaS) jellegű megoldások is elkezdtek tért hódítani. A költségvetések csökkenése következtében a vállalkozások olcsóbb és rugalmasabb rendszereket keresnek a hagyományos beléptetőrendszerekhez képest.

ACaaS
A fejlesztők, gyártók, forgalmazók keresik azokat az utakat, amelyeken az új ügyfeleket hatékonyabban elérhetik és kiszolgálhatják. A beléptetés, mint szolgáltatás háromszereplős rendszer. A rendszerintegrátor biztosítja az informatikai hátteret, a viszonteladó megveszi és bérbe adja a beléptetéshez közvetlenül szükséges eszközöket, a felhasználó pedig használja a rendszert és havi rendszerességgel fizet a szolgáltatásért.

A rendszer a gyakorlatban úgy működik, hogy a belépési pontokon elhelyezett eszközöket a végfelhasználó kártyájával vagy NFC-képes mobiltelefonjával, táblagépével azonosítja magát, az adatcsere a felhőben zajlik, a tényleges felhasználói adatok távoli szerveken vannak elhelyezve. A rendszert üzemeltető pedig bárhonnan kezelheti az adatait egy böngésző alapú webes alkalmazással, és így biztonságosan kezeli a hozzáférési jogosultságokat.

Előnyök
A beléptetés, mint szolgáltatás számos előnnyel bír. Nagyobb rugalmasságot és több lehetőséget biztosít az ügyfeleknek, ezzel pedig a rendszerintegrátor és a viszonteladó versenyelőnyhöz jut a konkurenciával szemben. Az ügyfélnek nem kell egyszerre nagyobb összeget befektetni a beruházásba, nem kell szervereket vásárolnia és üzemeltetnie. A rendszerintegrátor és a viszonteladók pedig állandó, jól kalkulálható havi bevételhez jutnak.

Near Field Communication (NFC)
Az NFC-alapú rendszerek viharos gyorsasággal terjednek el a biztonsági iparban. Az NFC-képes mobil eszközök, mint például okostelefonok és táblagépek kis távolságokban képesek kommunikálni ez megkönnyíti a kétirányú tranzakciókat, az adatcserét és a vezeték nélküli kapcsolatot. Ezek az NFC-s rendszerek egyre népszerűbbek Európa egyes részein és Ázsiában, sőt mára az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi tranzakciók egyre gyakrabban ezeken a készülékeken keresztül zajlanak, így például a Google fejlesztette Google Wallet alkalmazás segítségével okostelefonon keresztül lehet vásárolni, a készülék továbbítja az ügyfél titkosított hitelkártya adatait a kereskedőnek.

Két, beléptetéshez kapcsolódó cég, az Ingersoll Rand és HID Global a fő támogatói NFC-technológia elterjesztésének a biztonságtechnika területén. Egyes becslések szerint már most is több mint 1 milliárd az okostelefont használók száma világszerte, bár még kevés készülék rendelkezik NFC chippel, de számuk rohamosan nő. Paradigmaváltás előtt áll a beléptetés, a szakemberek szerint a szállodaiparban is nagy lehetőség van az átállásra. Az NFC-s technológiák mellé egyelőre szükség van még valamilyen kiegészítő alkalmazásra is. Így még párhuzamosan sokáig megmaradnak a műanyag kártyák is, sőt a biometrikus azonosítás is lehetséges útja az NFC-s megoldások kiegészítésének.

 

Felmérés
A beléptetés, mint szolgáltatás (Access Control as a Service – ACaaS) ma már több bevételt biztosít, mint a hagyományos beléptetőrendszerek, és segíti a beléptetőrendszerek további elterjedését. Ezt állítja frissen közzétett tanulmányában az IMS Research, a tanulmány címe Beléptetés, mint szolgáltatás az észak-amerikai és az európai piacokon.

Blake Kozak, a jelentés szerzője és az IMS Research vezető elemzője szerint: az ACaaS több mint csak egy „plug and play” típusú telepítés, megnyitotta a piacot a szélesebb értelemben vett telepítők előtt, mint például a lakatosok, akik eddig nem telepítettek hagyományos beléptető hardver/szoftver megoldásokat.

Sokféle lehetőség rejlik az ACaaS-ban, ajánlott például kisebb felhasználók számára is, így 50-nél kevesebb ajtó kezelésére vagy épp nagy szervezeteknek, amelyeknek nagy földrajzi területeket lefedően kell üzemelniük, mint például a közművek több száz alállomással.

A létesítményüzemeltetők számára is hatalmas lehetőségeket jelenthet a beléptetés, mint szolgáltatás. Jellemzően a nagy irodaházakban a beléptetőrendszereket az épület bejáratánál és az egyes irodák bejáratán helyezik el. A beléptetés, mint szolgáltatás esetén a felhasználónak nincs szüksége szerverekre, hanem bérleti díj fejében a szolgáltató szerverein tárolja az adatokat. Sőt például nem kell fizetni a szoftverek frissítésért sem.

Összefoglalva, a beléptetés, mint szolgáltatás lehet a válasz a kereslet növelése kérdésére. Ha nő e rendszerek piaci szerepe, akkor a viszonteladóknak – amelyek például kis független, családi tulajdonban lévő vállalkozások – ez igazi lehetőséget biztosít. Sőt nagy lehetőségek rejlenek a lakossági szektorban is, mivel az otthonokban is egyre inkább terjed az épületautomatizálás, az „intelligens otthon (smart home)” technológiák. Emellett a vezeték nélküli elektromechanikus zárak is egyre népszerűbbek, amelyek csatlakoztathatók a vezeték nélküli otthoni automatizálási rendszerekhez vagy más intelligens otthon alkalmazáshoz, és ehhez pedig kapcsolódhat a beléptetés, mint szolgáltatás.

Forrás: cctvinfo.com, securitysales.com
 

Szabványok
Az Amerikai Egyesült Állakokban a 2004-es Homeland Security Presidential Directive 12 (HSPD-12) irányelv kezdeményezte, hogy megbízható azonosítási rendszert dolgozzanak ki, amely kezeli az összes szövetségi alkalmazott és vállalkozó adatait. A végeredmény a Federal Information Processing Standard 201 (FIPS 201) szabvány lett, amely összeállította az előírásokat a szükséges infrastruktúra telepítésére és támogatására, a hitelesített azonosítóra, a fizikai és logikai hozzáférésre. Ezzel párhuzamosan készült a személyi azonosító kártya (Personal Identity Verification, PIV) és a nem szövetségi munkavállalók számára a PIV-I (PIV-interoperábilis), valamint kereskedelmi használatra Commercial Identity Verification (CIV) azonosítási rendszer, amely a PIV-re épül, és kihasználja annak infrastruktúráját.
A kezdetben nehézkesen működő PIV-rendszer mára egyre jobban terjed Amerikában. De gondot jelent, hogy a nagy kártyaszám miatt a PIV-I és a CIV nehezen kapcsolható össze a már meglévő rendszerekkel.

 

Near Field Communication (NFC)
Az NFC rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológiai szabvány, amely akár 10 centiméteres távolságban is lehetővé teszi az adatcserét az eszközök között. A szabvány számos területen alkalmazható, így például beléptetésre, jegyvásárlásra, fizetésre, internetes tartalmak elérésére, valamint a tömegközlekedésben is használható.

Lehallgatásmentesítés 5. – Az ellenőrzés dokumentálása

Lehallgatásmentesítés 5. – Az ellenőrzés dokumentálása

A lehallgató eszközök felderítéséről szóló cikksorozatunk utolsó része az ellenőrzés dokumentálását mutatja be, és válaszol arra a kérdésre is, hogy mi a lehallgatásmentesítés célja.

A munkavégzés megkezdése előtt vállalkozói szerződést kell kötni a megrendelővel, amely szabályozza a lehallgató eszközök felderítésére vonatkozó kérdéseket.

 

Sokszor a megrendelő nem kívánja szerződésben, számlán szerepeltetni a végzett tevékenység pontos meghatározását, attól tartva, hogy ez a tevékenység illegális. Pedig ez csak akkor igaz, ha engedéllyel nem rendelkező céggel végezteti a munkát.

A munka elvégzése után írásos összefoglaló jelentést kell készíteni a vizsgálatról. Ebben szerepeljen a vizsgálat lefolytatásának módja, ha az ellenőrzést végző illegális eszközt fedez fel, annak dokumentálása, ha sugároz a lehallgató, akkor spektrumképét, és mindenképp szerepeljen benne az eszköz a fényképe is. Ha a megbízó úgy rendelkezik, akkor az eszközt el kell távolítani, a vizsgálatot lezáró jelentésben pedig célszerű részletes szakvéleményt adni a talált eszközről.

 

Lehallgatásmentesítés 5. – Az ellenőrzés dokumentálása

Egyéb kérdések
A megbízó számára garantálni kell, hogy a munkavégzés során a mérést végző tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, illetve, hogy csak a megbízással összefüggő tevékenységet végezz a vizsgálandó objektumban. Ez lényeges kérdés, érdemes a szerződésben is garantálni, hogy a cég tevékenysége legális, és nem épp a mérés során telepít lehallgató eszközt.

A megbízó részéről szintén igény a felderítési tevékenységgel kapcsolatosan a bizalmas információkezelés. Tudomásul kell vennie és elfogadnia a megbízónak, hogy a mérések során, a területen csak az ellenőrzésben részt vevő dolgozók tartózkodhatnak. Természetesen egy felügyelő személy jelenléte – ha megbízhatóságával kapcsolatban nincs aggály – részt vehet a felderítésben, de csak szemlélőként, a munkát ne akadályozza sem kérdésekkel, sem okvetetlenkedéssel. A felkutatott sugárzó forrásokat, egyéb eszközöket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és bemutatni a megbízó által kijelölt személynek.

A megbízónak meg kell értenie, hogy a vizsgálatnak csak az egyik célja az, hogy felkutassa az illegális információszerzés eszközeit. De nem ez a munka eredményességének fokmérője, hanem az, hogy a terület biztonságos. Tipikusan a vizsgálatok 2–5 százalékában találunk lehallgató berendezéseket.
Mert lehet például, hogy már eleve eltávolították az eszközt, a hangrögzítőt. De az is előfordulhat, hogy a lehallgatót telepítő információt kapott arról, hogy technikai ellenőrzés lesz, ezért már elvitte a lehallgatókat. Természetesen az is lehetséges, hogy valójában nem is voltak ott eszközök.
A szolgáltatás lényege az, hogy a vizsgálat után a terület biztonságos.

Tóth Béla, Diracom Kft.
A cég a szolgáltatást a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3 HI 0900924 számú engedélye alapján végzi)
E-mail: bela@diracom.hu
 

Kapcsolódó írásaink
Technikai ellenőrzés, avagy lehallgatásmentesítés 1. – A gyanú
Technikai ellenőrzés, avagy lehallgatásmentesítés 2. – A lehallgatás eszközei
Lehallgatásmentesítés 3. – A szakember kiválasztása
Lehallgatásmentesítés 4. – Az ellenőrzés menete

Kültéri LED-es lámpák beépített IP-kamerával

Kültéri LED-es lámpák beépített IP-kamerával

Érdekes ötlettel állt elő a Totus Solutions, a kültéri világítást ötvözi a biztonságtechnikával. Megapixeles IP-kamerákat épített kültéri LED-es lámpáiba.

A hagyományos utcai lámpákhoz képest 70 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak a LED-es lámpák. Ehhez megapixeles IP-kamerát kapcsol a gyártó, amelyben több napi videofelvétel rögzítésére elég tárhely is van. A kommunikációt biztonságos vezeték nélküli megoldás biztosítja. A LED-világítás célja többek közt, hogy kiváló éjszakai színvisszaadást biztosítson a kamera számára, a LED-lámpa várható élettartama 100 ezer óra.

A kamera 360 fokos szögben biztosítja a megfigyelést, rögzíti, ha bármilyen esemény történik, az időponttal és a GPS-koordinátákkal együtt. Ha a beépített mozgásérzékelő jelez, akkor a lámpa villogással hívja fel a figyelmet az esetleges behatolóra. Megoldott a kétirányú audiokommunikáció is. A lámpa integrálható a meglévő felügyeleti rendszerbe is.

Javasolt felhasználási területek:

 • ipari létesítmények,
 • sportpályák,
 • autóparkolók,
 • parkok,
 • pályaudvarok,
 • repülőterek.

A rendszert bemutató videó

Kültéri LED-es lámpák beépített IP-kamerával

Forrás: securityinfowatch.com, totus-solutions.com

 

 

Hogyan választanak a bankok és a nagyvállalatok alvállalkozót?

Fialka György

Sok cég szeretne bank, nagyvállalat alvállalkozója lenni, de miként lehet ebbe a körbe bekerülni? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a biztonsági cégnek? Fialka Györgyöt, a Budapest Bank biztonsági vezetőjét, a Magyar Biztonsági Vezetők Egyesülete elnökét kérdeztük.

 

 

 

Az első szempont jövendő partnerünk kiválasztásakor a munka minősége – kezdi Fialka György sorolni a feltételeket. Ha leszerződünk, akkor tartósan kívánunk együttműködni. Így azután fontos, hogy folyamatosan, magas színvonalon tudják teljesíteni a feltételeket, azaz elvégezni a munkát. Ehhez kell az is, hogy mindvégig rendelkezésre álljon a kellő számú, képzett munkaerő.
Az is alapvető, hogy a cég anyagi háttere rendezett legyen, és fizesse rendesen a járulékokat, adókat. Lényeges szempont még, hogy átláthatónak kell lennie jövendő partnerünknek. A biztonsági cég megbízhatósága komoly feltétel, alaposan megvizsgáljuk azokat a vállalkozásokat, amelyekkel leszerződünk. Amikor elbíráljuk a pályázatot nálunk nem az ár az elsődleges szempont. Ma az őrzés-védelem területén az árak nagyon nyomottak, de bizonyos ár alatt a cég már nem képes megfelelő minőségben, valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítve elvégezni a munkát. Nekünk nem az a célunk, hogy feketén foglalkoztassák az embereket. Ma, Magyarországon túlkínálat van biztonsági cégekből, nagyon sok a 3500 vállalkozás. Nálunk sokkal nagyobb országokban ennél jóval kevesebb cég dolgozik. A nagyszámú konkurencia miatt sok biztonsági cég szabálytalanul működik. Szükség van arra, hogy csökkenjen a vállalkozások száma, a maradék pedig megerősödjön, ettől fog tisztulni a szakma. Már elkezdődött ez a folyamat a törvénynek köszönhetően. A kamara szerepe megnőtt az oktatás, képzés és a cégek minősítése területén. A Magyar Biztonsági Vezetők Egyesülete tagjai csak olyan vállalkozásokkal szerződnek, amelyek tagjai a kamarának, és majd, ha már működik a kamarai minősítő rendszer, akkor ez is a feltételek része lesz – fejezte be a tájékoztatást Fialka György.

Merre tart a videomegfigyelés 2013-ban?

Merre tart a videomegfigyelés 2013-ban?

Az új év alkalmából megnézzük, milyen tendenciák várhatók a videofelügyeleti-rendszerek területén. A változások iránya mindenképp a költséghatékony megoldások felé mutat. A teljes cserék helyett a meglévő rendszerek fejlesztése a cél.

Illy Gruber a NICE Systems termék- és marketingmenedzsere elemzi a videomegfigyelő-rendszerek fejlődésének 2013-as irányát.

 

Átmenet az analógról az IP-re
Pár éve kezdődött az átállás az analógról az IP-re, ez a tendencia még mindig meghatározza a piacot. Minden jel arra mutat, hogy 2013 fordulópont az átállásban. Bár a piacon főként még analóg kamerák vannak, azonban a legtöbb újonnan telepített kamera már várhatóan IP lesz.
A legfontosabb azonban, hogy az IP-kamrák használhatók az analóg rendszerekben is. Így a vállalkozások saját igényeiknek és lehetőségeiknek megfelelő tempóban tudnak áttérni az analógról, miközben már élvezik az IP előnyeit.

Terjednek a megapixel és High Definition (HD) kamerák
Ez szintén nem új irány, de továbbra is folytatódik a megapixel és a HD-kamerák terjedése. Ezek nem feltétlenül helyettesítik a meglévő kamerákat, de jellemzően a normál felbontású kamerák mellé telepítik, például olyan helyekre, ahol nagyobb részletesség vagy szélesebb látómező szükséges. A már rendelkezésre álló nagyobb teljesítményű rendszerek hardvere és szoftvere képes befogadni nagyobb számú megapixeles és HD-kamerákat, így csökkennek a teljes rendszer költségei.

Videoelemzés
A videoelemző szoftverek fejlesztései megváltoztatták az érzékelést, a várakozások és a keresletet pedig tovább ösztönzik a fejlesztéseket. A videoelemző alkalmazások értéke világosan látszik, segítségükkel többet lehet látni, mint szabad szemmel, és könnyebb a fontos részletekre összpontosítani, kiterjednek az érzékelés határai. Mindemellett a videoelemző alkalmazások lehetővé teszik a gyorsabb és pontosabb a döntéshozatalt. A megrendelők pedig nem csak a biztonság területén használják a videoelemzéseket, hanem például a szurkolói tömegek kezelésére, a vevői elégedettség növelésére, általában azonosításra, ezek a lehetőségek azután hatékonyabb működéshez vezetnek.

Rögzítés a kamerákban
Számos előnnyel jár, hogy a hálózati kamerákban is lehet tárolni a rögzített adatokat. Először is, ha átmenetileg megszakad a hálózati kapcsolat vagy más, váratlan okból leáll a központi rögzítés, akkor nem vesznek el a videofelvételek. Vagy ha nem kell hosszabb ideig tárolni kiváló minőségben a felvételeket, akkor az NVR helyett lehet használni a kamerát tárolásra. Mivel azonban korlátozott a kamera tárhelye, így általában nem helyettesíti a teljes tárolást, így ez csupán egy további lehetőség az adatok redundanciájára.
 

Videomegfigyelő-rendszerek a felhőben
A kisebb méretű rendszerek esetén új irányvonal a felhő alapú adattárolás. Ez a megoldás csökkenti az induló költségeket, de ez csak kisebb vagy közepes méretű szervezetek számára alkalmas megoldás, mivel korlátot jelent a sávszélesség a kapcsolódó éves költségek.

A biztonságon túli alkalmazások
Egyre több videorendszert használnak nem csak biztonsági alkalmazásokra. A vállaltok felismerték és ki is használják az előnyöket más területeken is. Így például a már említett, a tömegek irányítására alkalmazott videoelemző szoftvereket. Ezek sok területen használhatók a tömegközlekedésben, repülőtereken, sportrendezvényeken. De sokféle lehetőség van a videoelemzők kereskedelemi alkalmazására is. Ezeket lehet marketing és szervezési célokra is használni, sőt jogi területen például hamis állítások cáfolására, mindkét esetben jelentős megtakarítást hoznak.

Fizikai biztonsági rendszerek
Az integrált rendszerek (Physical Security Information Management – PSIM) egyesítik a különféle biztonsági rendszereket, érzékelőket és riasztókat abból a célból, hogy egységes, központosított biztonsági platformot alakítsanak ki.
A videomegfigyelő-rendszerek szerves részei minden PSIM-megoldásnak. Folyamatosan nő az érdeklődés az ilyen típusú rendszerek iránt, így egyre több és több megrendelő érdeklődik az iránt, hogy miként integrálhatók a videomegfigyelő-rendszerek a többi rendszerrel.

Illy Gruber a NICE Systems termék- és marketingmenedzsere

Forrás: info4security.com
 

English
Video surveillance: what’s trending in 2013?

Illy Gruber looks into the crystal ball and predicts likely trends in the video surveillance world across 2013.

The beginning of a New Year is a good time to take note of some of the trends in video surveillance that will likely gain traction.

Fortunately for host organisations, many of the trends we’re seeing will eliminate expensive ‘rip and replace’ costs that, in the past, have prohibited the adoption of new technologies. Instead, the market in 2013 is shifting towards solutions for cost-effective migration that leverage and boost the capabilities of existing infrastructure.

So what’s in store?

Transition from analogue to IP
This one has been trending for a few years now, but it’s still relevant. All indications point to 2013 being the tipping point for transitioning from analogue to IP. While the majority of legacy cameras in the market are still analogue, most newly deployed cameras are expected to be IP.

What’s even more important is that IP functionality can be added to analogue cameras through encoders and/or hybrid smart video recorders. This allows organisations to migrate to a full-IP solution at their own speed as they maximise analogue assets while enjoying IP benefits.

Increased use of megapixel and High Definition (HD) cameras
Again, this is not a new trend, but it’s one that is here to stay. Megapixel and HD cameras are not necessarily replacing existing cameras, but are typically being deployed alongside standard definition cameras (specifically in areas where higher levels of detail is required or a broader field of view is necessary).

With the availability of more powerful hardware and tuned software, new network video recorders can now accommodate a larger number of megapixel and HD cameras, helping to reduce the total cost of ownership.

Video analytics
Advancements in the field of video analytics have certainly changed its perceived value. Realistic expectations are also driving renewed demand.

The value of video analytics applications is clear – they generate insights, allow you to see more of what is relevant and escalate the detection of issues.

And, of course, they help enable quicker and more accurate decision-making.

Beyond that, organisations are increasingly using video analytics for more than just security. For instance, crowd management applications are being used to increase customer satisfaction and identify trends that can then lead to more efficient operations.

In turn, all of this is increasing the value of video management systems in general.

On-board camera storage
There are several benefits to on-board camera storage. First, it provides an additional layer of redundancy in the event of temporary network disconnections or other unforeseen outages. Additionally, for those organisations that don’t require the retention of high quality video for an extended period of time, on-board camera storage can be used instead of recording on an NVR.

Still, with limited storage space, on-board camera storage generally wouldn’t be considered as a replacement for an enterprise storage solution, and would be viewed only as an additional layer of data redundancy.

Video Management Systems ‘On the Cloud’
For smaller-sized organisations, an emerging trend is cloud-based or SaaS VMS. This eliminates many up-front expenses associated with implementing VMS. However, it isn’t a practical solution for large enterprises or even mid-size environments mainly due to lack of bandwidth and the associated annual costs.

‘Video Beyond Security’
Increasingly, video is being used beyond the realm of security. Organisations are realising that many operational benefits can be leveraged.

As mentioned above, crowd management video analytics applications are being used to improve customer satisfaction. Whether it’s in mass transit, airports or retail environments, these same applications can be used to track foot traffic in commercial areas for marketing and operational purposes, while legal departments have used video footage to refute false claims, in turn saving them from substantial payouts.

Physical Security Information Management (PSIM)
PSIM solutions integrate organisations’ various and disparate security systems, sensors and alarms to create a centralised and unified security platform. The benefits are substantial and include improving overall security efficacy along with reducing, or in some cases eliminating ‘rip and replace’ costs.

Video surveillance is an integral element of any PSIM solution, and these solutions are generally the first to be integrated.

As interest in such solutions grows, so more and more organisations are inquiring about them in general and about how they integrate with VMS.

Illy Gruber is product marketing manager at NICE Systems

Source: info4security.com

Kapumozgatók 3. rész – vezérlés

Vezérlés – kapumozgatók 3. rész

A kapumozgatás automatizálását bemutató cikksorozatunk harmadik részében a vezérlésről szólunk. A vezérlők feladata a kapu mozgatásának biztonságos irányítása és felügyelete. A kényelmet távvezérlő biztosítja, sőt helyette már van GPS-es vagy mobiltelefonos változat is.

Előz írásainkban a szárnyas kapuk, a gördülő és toló kapuk automatikus nyitásáról írtunk. Azonban ezeket a motorokat valamiféle elektronikus egységgel működtetni, vezérelni kell. Ezeket az egységeket hívjuk vezérlőknek. Sok féle típus kapható az egyes gyártók kínálatában, mint például Proteco Q60RA Q60RS vagy a magyar gyártmányú Twister és Roller vezérlések. Feladatuk a kapu mozgatásának biztonságos irányítása és felügyelete.

A vezérlő szerepe, hogy a felhasználó által kiadott indítójel – nyomógomb vagy távvezérlő segítségével – elindítsa a kapu mozgását. Majd a beprogramozott paramétereknek megfelelően azt az egyik véghelyzettől a másikig juttassa. Persze mindezek közben az esetleges környezeti változásokra is reagálnia kell. Ilyen lehet például, ha valaki vagy valami – személy vagy jármű – a kapu mozgása közben annak útjába kerül. Ezek érzékelésére és a vezérlés számára felhasználható jellé alakítására szolgálnak a biztonsági eszközök, kiegészítők.

Biztonsági eszközök
Ezek legnépesebb csoportját az infrasorompók alkotják. Működésük alatt az emberi szemmel láthatatlan hullámhosszúságú, infravörös fénysugárral – ilyen van a tévétávvezérlőkben is –ellenőrzik a kapunyílás szabad állapotát. Ha ez a fénysugár eljut az adó egységből a vevőegységbe, akkor a nyílás szabad, ha nem akkor valamilyen akadály került a két egység közé. Ezt az információt a vezérlés számára továbbítva, az a beprogramozottaknak megfelelően képes reagálni arra, majd vagy megállítja a kapu mozgását, vagy visszafordítja azt. Hasonló célra alkalmasak a nyomásérzékelő gumiszegélyek vagy induktív hurkok is, bár ezek érzékelési módja eltérő.

Kapumozgatók 3. rész – vezérlés

Kényelem
A biztonsági mellett a vezérlőegységek másik fontos dolga a kényelmi feladat ellátása. Elemi feladata, hogy a távvezérlő gombjának megnyomásakor a kaput kinyitja vagy bezárja. De nem minden esetben van szükség a kapu teljes kinyitására, ilyenkor elég csak a részleges- vagy gyalogosnyitás funkciót elindítani. Ebben az esetben a kapu akkora nyílást tesz csak szabaddá, amelyen keresztül gyalogosan netalán kerékpárral át tudunk haladni. Ez akkor rendkívül hasznos, ha a kocsibejárót használják személyforgalomra is. Számos további kényelmi funkciót is biztosíthatnak a jelenlegi vezérlőegységek. Ilyenek például: a csendes működés érdekében a végállások előtti lassítás, az elektromos zár vezérlésének lehetősége, vagy a kertvilágítás automatikus szabályozása.

Kapumozgatók 3. rész – vezérlés

Távvezérlők
A kapumozgatók vezérlésre leggyakrabban távvezérlőket használunk, amelyek gyakorlatilag kulcsként működnek. Két rendszer terjedt el széles körben:

 • a fixkódos rendszer, amely minden egyes gombnyomásra azonos kódot bocsát ki, és
 • az ugrókódos rendszer, amely mindig más és más kódot állít elő, ezzel megnehezítve a kód lehallgatás alapján történő ismételt felhasználását.

 

Kapumozgatók 3. rész – vezérlés

Ezek a távvezérlők leginkább a 434 MHz-es szabadon felhasználható frekvencián működnek. Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy ez a sáv időnként telítetté válik, és ez a távvezérlő és a vevőegység közötti kommunikációs problémát okozhat. Emiatt alkották meg az új, 868 MHz-en működő rendszert. A távvezérlők között is van különbség: attól függően, hogy hány nyomógomb található rajtuk, a annyi funkciót tudunk velük működtetni. Így akár arra is alkalmas lehet a távvezérlő, hogy több kaput, garázsmozgatót, kerti világítást (Twister 230) vagy esetleg riasztókészülékek is irányítsunk vele.
Létezik azonban olyan megoldás is, amely a ma már szintén széles körben felhasznált GPS-rendszer jeleit alkalmazza a távvezérléshez. Ilyen, a gépjárműbe szerelt egység, amint azt érzékeli, hogy a tartozódási hely a beprogramozott koordinátáknak megfelelő, akkor automatikusan nyitójelet küld a kaput működtető vezérlés számára. Egyre inkább terjed az a megoldás is, hogy modul közbeiktatásával mobiltelefonunkkal megcsengetve a rendszert, a hívószámunk azonosítása alapján – díjmentesen – működtethető a kapumozgató.

További részletek: MASCO

Kapumozgatók 2. rész – gördülő kapuk, toló kapuk

Gördülő kapuk, toló kapuk – kapumozgatók 2. rész

A kapumozgatás automatizálásának igényét – mint oly sok minden kifejlesztését –, az emberek kényelem iránti olthatatlan vágya mozgatta. Sorozatunk második részében a gördülő és toló kapuk nyitását automatizáló kapumozgatókat mutatjuk be.

Gördülő, toló kapuk
A kertkapuk kialakításának másik igen népes táborát a gördülő vagy toló kapuk alkotják, amelyek a szárnyas kapuktól eltérően függőleges sík mentén történő egyenes vonalú mozgás révén zárják vagy nyitják az átjárót. E megoldás előnye a szárnyas kapuval szemben, hogy a kapu mozgása kisebb helyet igényel. Adott esetben, a kapu automatizálásának egyetlen lehetősége, ilyen például, ahol szűk a kert, és a kocsi hossza kitölti a rendelkezésre álló teret vagy a kaputól befelé emelkedik az út.

A toló kapuk kialakítására kétféle változattal találkozhatunk

 • Az egyszerűbb a sínen („V” vagy félgömb profilú) gördülő kialakítás, itt a kapunyílásban lefektetett sín vezeti a mozgó kaput.
 • Úszókapu esetében erre nincs szükség, mert a kapu súlyát és stabil térbeli helyzetét a külső szemlélő számára láthatatlan, a kaput tartó zártszelvényben futó görgőcsoportok biztosítják.

Sínen futó kapu
A sínen futó változat alkalmazásának fontos feltétele, hogy a sínnek teljesen vízszintesen kell futnia. Ez általában szilárd burkolat – térkő, beton vagy aszfalt – esetén biztosítható. Sínen mozgó toló kapunál minden esetben biztosítani kell a kerekek szabad futását, ami azt jelenti, hogy az oda került kavicstól, földtől, jegesedéstől meg kell tisztítani. A jégtelenítés legegyszerűbb módja, ha sínt elektromos fűtőkábellel látjuk el, amely egy termosztát által vezérelve automatikusan végzi el a jégtelenítést.

Úszókapu
Mivel a kapunyílás két széle között a mozgó kaput a görgők tartják és vezetik, az úszókapu esetében nincs szükség a kapu súlyának sínes kialakításhoz hasonló módon történő megtartására. Így ez olyan helyeken alkalmazható, ahol a kapunyílás föld vagy esetleg borítással rendelkezik, illetve azon esetben, ha annak vízszintes kialakítása a terepviszonyok miatt nem megoldható. Úszókapuknál értelemszerűen az ilyen jellegű jegesedéssel, koszolódással kapcsolatos problémákkal nem kell számolnunk.

Motorok
Toló kapuk esetében az egyszerűségüknél és megbízhatóságuknál fogva a Proteco Mover vagy Meko motorjaiban alkalmazott, elektromechanikus meghajtásokkal találkozhatunk.

A motor működési elve szerint ez esetben is lehet

 • egyfázisú aszinkronmotor (ez a gyakoribb) vagy
 • állandó mágneses motor is.
 • A nagytömegű kapuk mozgatására szolgáló hajtások esetén háromfázisú motor alkalmazásával is találkozhatunk.

Ezeknél a készülékeknél a motor szintén egy fogaskerék-csigakerék áttételen keresztül forgatja a kihajtótengelyt, amelynek a külső végén elhelyezkedő fogaskereke kapcsolódik a kapura felszerelt fogasléchez, ilyen módon adva át annak a mozgatóerőt. Fogaslécekből is többféle kivitel létezik. Gyakrabban talán a fémszál-erősítésű üvegszálas (műanyag) fogaslécekkel találkozhatunk, de gyakori megoldás a fém fogasléc is. Kettejük között a működési komfortban és persze az élettartamukban van különbség. A műanyag fogasléc halkabb működést biztosít, amíg a fémfogasléc nagyobb igénybevételt tesz lehetővé.
 

Gördülő kapuk, toló kapuk – kapumozgatók 2. rész

Végálláskapcsoló
A tolókapu-mozgatók másik fontos ismérve, hogy végálláskapcsolóval rendelkeznek, amelynek szerepe a kapu pontos zárt és nyitott végállásának jelzése. Egyszerűbb megoldások esetében ez valamiféle mikrokapcsolós egységet jelent, amelyet a fogaslécre felszerelt elütő szerkezet működtet. De létezik mágneses végálláskapcsoló is, amelyben nincs közvetlen mechanikai kapcsolat a végálláskapcsoló és a fogaslécre felszerelt egység (mágnes) között. Tovább bonyolítva a helyzetet egyes modellek rendelkeznek „encoder”-nek nevezett egységgel is, amelyik a motor fordulatait számlálja, ezzel határozva meg a kapu pozícióját.

Természetesen ez esetben is alapfeltétel, hogy a motorizálni kívánt kapu mechanikailag rendben legyen, tehát ne dülöngéljen vagy szoruljon. A kapuk kialakításához használható elemek, mint görgők, görgőcsoportok, felfutók, fogaslécek és úszókapu sínek számos kialakításban és méretben választhatók a kapu méretének és a céljának megfelelően.

További részletek: MASCO

Kapumozgatók 1. rész – szárnyas kapuk

Szárnyas kapuk – kapumozgatók 1. rész

A kapumozgatás automatizálásának igényét – mint oly sok minden kifejlesztését –, az emberek kényelem iránti olthatatlan vágya mozgatta. De van, amikor ez kényszer, hiszen a mozgásukban korlátozott emberek életét nagymértékben megkönnyíti a kapumozgató. Sőt a gépjárműforgalom ellenőrzésére is jól alkalmazható az elektromos kapunyitó.

Mit sem ér a legjobb és legerősebb kapumozgató motor, ha az automatizálni szándékozott kapu nincs megfelelő állapotban, mert például leér a földre vagy mechanikailag nem elég szilárd. Ilyen esetben először ezeket a hiányosságokat kell megszüntetni, majd ez után következhet a kapuautomatika elemeinek felszerelése. Mindezekhez rengetegféle kiegészítő áll rendelkezésre: a fix vagy állítható forgáspontoktól kezdve, a mechanikus ütközőkön át, a kiegészítő elektromos zárakig.

Szárnyas kapuk
A kapufajtákat nézve a szárnyas kapuké a legnépesebb csoport. Létezik egy- és kétszárnyú változat, mivel ez a típus egyszerűen beépíthető és nagy hagyományokkal rendelkezik. Legfontosabb ismérve, hogy a kapuszárny(ak) függőleges tengely mentén fordulnak el. Mivel azonban az ördög a részletekben lakik, a kapu kialakításától és sok más tényezőtől függően ezek motoros mozgatására is többféle megoldás létezik.

Elektromechanikus kapumozgató motorok
Egyszerűségüknél és megbízhatóságuknál fogva a motorizálás megoldására kisebb és közepes méretű szárnyas kapuk esetében az elektromechanikus kapumozgató motorok nyújtják a kézenfekvő megoldást. Ezek az egységek tisztán mechanikus fogaskerék-csigakerék-menetesszár áttételeken keresztül, mindenféle hidraulika vagy pneumatika alkalmazása nélkül hozzák létre a kapuszárnyak mozgatásához szükséges mozgató erőt. További fontos ismérvük, hogy meghajtásukról egyfázisú aszinkronmotor vagy egyenáramú állandó mágneses motor gondoskodik.
A megfelelő mozgatóegység kiválasztásához azonban több paraméterre kell figyelni:

 • a kapuszárny hosszára,
 • tömegére,
 • a szárnyat tartó oszlop mechanikai méreteire és
 • a működtetés várható gyakoriságára (ciklus/óra).

 

Ezeknek megfelelően szóba kerülhet

 • a lineáris mozgatókarok,
 • csuklókaros mozgatók vagy
 • földberejtett mozgatómotorok alkalmazásának lehetősége is.

 

Lineáris mozgatókarok
A lineáris mozgatókarok általában 350 kg maximális tömegű, 3~3,5 méter szárnyhosszúságú kapuk esetén jöhet szóba, ha a kapu pillérének széle és a szárny forgáspontja közötti távolság nem haladja meg a ~20 cm-t. Mivel a kapuszárny élének kerületi sebessége egy bizonyos érték nem léphet túl, a hosszabb kapuszárnyakhoz nagyobb lökethosszal rendelkező mozgatókat kell alkalmazni. Erre a legszemléletesebb példa a Proteco Aster-3, -4, -5 és Leader-3, -4, -5 motorcsaládjai.

Szárnyas kapuk – kapumozgatók 1. rész

Amennyiben az említett méret ~20 és~ 40 cm közé esik, már mélyen ülő kapukról beszélhetünk, amelyek automatizálására a csuklókaros motorok – Faac 391 és Proteco Simply típusok – alkalmasak. Mindkét megoldásban közös, hogy a mozgatóegységek vagy azok valamilyen része szemmel látható.

Szárnyas kapuk – kapumozgatók 1. rész

Díszes, értékes kapuk esetén, ahol azok vizuális látványában nem illik bele semmilyen idegen, utólag felszerelt elem látványa, ott kerül képbe a földberejtett mozgatómotorok alkalmazása. Ez persze nem azt jelenti, hogy úgy elrejtjük azokat, hogy később mi sem találjuk meg őket, hanem arra, hogy azokat a kapuszárnyak alá, a talaj felszínével egy síkban telepítik. Így csak a fedőlemez árulhatja el jelenlétüket.

Szárnyas kapuk – kapumozgatók 1. rész

Olajhidraulikus kapumozgató motorok
Amennyiben esetleg az előző bekezdésben ismertetett paramétereknél nagyobb méretekkel – akár 7 m-es szárnyhosszúságú, ehhez például a Faac 400SBS típusú kapumozgatója illik –, tömeggel vagy várhatóan nagyobb használati intenzitással rendelkező szárnyas kaput szeretnénk automatizálni, akkor ajánlott az olajhidraulikus kapumozgató motorokkal kalkulálni.

Szárnyas kapuk – kapumozgatók 1. rész

Ezekben a kapumozgató motorokban az elektromechanikus társaikkal ellentétben nincs direkt, közvetlen mechanikai kapcsolat a hajtómotor és a működtető szár között, hanem a folyadékok összenyomhatatlanságának elvét kihasználva a fogaskerék-szivattyú által előállított nyomás egy munkahengerben mozgó dugattyú segítségével válik mechanikai munkává. A fogaskerék-szivattyút természetesen az elektromechanikus kapumozgatók meghajtásáról gondoskodó motorokhoz hasonlatos módon, jellemzően szintén egyfázisú aszinkronmotorokkal biztosítják. Az így előállított olajnyomást különböző speciális szeleprendszereken keresztül irányítják a működtető szár dugattyújának megfelelő oldalára, a szár ki- vagy befelé történő elmozdításának céljából. A felhasznált hidraulikaolaj nagytisztaságú speciális olajfajta, mivel az egység megfelelő működését széles hőmérséklethatárok között is biztosítani kell. Mindezen rémisztőnek hangzó dolgok ellenére a megfelelően felszerelt hidraulikus motor az elektromechanikushoz hasonlóan tartós és megbízható.
Olajhidraulikus megoldással szintén kaphatók a lineáris és a földberejtett motorok is, azonban csuklókaros motorokat ilyen meghajtási móddal nem találunk. Az ilyen egységek kiválasztásakor nagyon fontos szempont, hogy a nagyobb mozgatott méretek vagy tömeg következtében ezen kapumozgatók nem vagy részlegesen önzáró kivitelben is készülhetnek, amelyet a kapumozgató típusjelölése tartalmaz. Ilyen esetekben a kapuszárny zárt vagy nyitott helyzetben történő rögzítéséről egyéb kiegészítőkkel kell gondoskodni.

Részletek: MASCO

Rendkívüli küldöttgyűlésen módosították az SzVMSzK alapszabályát

Rendkívüli küldöttgyűlésen módosították az SzVMSzK alapszabályát

Megjelent a belügyminiszter 68/2012. (XII. 14.) BM rendelete, amely a 2012. évi CXX. törvény végrehajtási utasítása. A rendelet előírásaihoz igazították rendkívüli küldöttgyűlésen az SzVMSzK alapszabályát.

 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke arról tájékoztatta a Securinfót, hogy Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvényhez kapcsolódóan megjelent A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet. A rendelet a kamara számára feladatokat rendelt az oktatás, és képzés, a panaszvizsgálat és a minősítés területén. Ahhoz, hogy a kamara megfeleljen ezeknek az előírásoknak a rendkívüli küldöttgyűlésnek néhány ponton módosítania kellett az alapszabályt. Így az oktatást és képzést, illetve a panaszvizsgálatot és a minősítést be kellett venni a kamara feladatai közé az alapszabályba.

 

A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

 

Large Cap kategóriába került az Axis

A Stockholmi Értéktőzsde épülete (Fotó: Andreas Ribbefjord)

Az Axist a Large Cap vállalatok közé sorolták a stockholmi tőzsdén.

2013. január 2-tól az Axis AB-t a Stockholmi Értéktőzsde (NASDAQ OMX Stockholm) a Large Cap kategóriában jegyzi. Ezen a listán olyan, a Stockholmi Értéktőzsdén jegyzett svéd vállalatok szerepelnek, amelyek piaci kapitalizációja meghaladja az 1 milliárd eurót.

Az Axis a világ vezető hálózati videorendszer-gyártója, amely élen jár az analóg videorendszerek IP alapúra váltásában. A professzionális felhasználók számára ajánlott hálózati eszközei és megoldásai nyílt platformokon alapulnak.
Az Axis világszerte 40 helyen több mint 1000 szakembert alkalmaz. Partnerein keresztül 179 országban van jelen. A Svédországban 1984-ben alapított IT-vállalatot a tőzsdén a NASDAQ OMX Stockholm jegyzi Axis ticker alatt.

A Stockholmi Értéktőzsde épülete (Fotó: Andreas Ribbefjord)

 

Az Axis Communications pénzügyi jelentése a 2012. január–szeptember időszakról

A harmadik negyedév teljesítménye

 • A nettóértékesítés 11 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, így elérte a 1079 M (971)* SEK-át. A helyi devizákban számolt (árfolyamhatástól megtisztított) növekedés mértéke 8 százalékos volt.
 • Az üzemi eredmény 168 M (225) SEK-ra csökkent, amely százalékban kifejezve 15,6 százalékos (23,2) eredményt mutat.
 • Az adózás utáni eredmény 120 M (164) SEK.
 • Egy részvényre jutó eredmény SEK 1,72 (2,37) SEK.

* Zárójelben az előző év azonos időszakának eredményei szerepelnek.

Január–szeptemberi időszak

 • A nettóértékesítés ebben az időszakban 19 százalékkal nőtt, így elérte a 3004 M (2527 M)* SEK-át. A helyi devizákban számolt növekedés mértéke 14 százalékos volt.
 • Az üzemi eredmény 369 M (441) SEK-ra csökkent, mely százalékban kifejezve 12,3 százalékos (17,5) eredményt mutat.
 • Az adózás utáni eredmény 264 M (322) SEK.
 • Egy részvényre jutó eredmény 3,81 (4,63) SEK.

* Zárójelben az előző év azonos időszakának eredményei szerepelnek.

Folytatódik a globális terjeszkedés, a projektek száma állandósult
Ray Mauritsson, elnök elemzése szerint „A harmadik negyedévet az előző hat hónappal összehasonlítva a beérkező projektmegkeresések száma stabilizálódott. A negyedévben elért növekedésünk alacsonyabban alakult a hosszú távú elképzeléseinknél, ugyanakkor az egyes negyedévek között továbbra is megfigyelhetők rendszertelen különbségek. Jelenleg nehéz megjósolni, hogy a gazdaságban fellépő bizonytalanságok hogyan érintik az Axis termékeket rövid távon. A gross margin kismértékű növekedését elsősorban a kedvezőbb termékválaszték és az alacsonyabb beszerzési áraink okozták. Továbbra is pozitívan tekintünk a hálózati kamerák piacának irányvonalára, miszerint hosszútávon évi 25 százalékos növekedési lehetőséggel számolhatunk. Meggyőződésünk, hogy az Axis márka erős piaci pozíciójával, valamint üzleti modellünkkel és vállalati kultúránkkal jól felkészültek vagyunk a további globális növekedésre.”

Távfelügyeleti megoldások 2. – GSM-alapú átjelzés

Távfelügyeleti megoldások 2. – GSM-alapú átjelzés (Forrás: Tell)

A távfelügyeletben elterjedt a GSM-alapú átjelzés, ez a fogalom több módszert is lefed. A GSM-hálózatok többfajta szolgáltatást nyújtanak, ezek közül azokat mutatjuk be, amelyek megfelelnek a minimális igényeknek.

A távfelügyeletre használt GSM-alapú modulok közül az SMS küldő megoldást nem sorolom a biztonsági szolgáltatások közé.

 

 

Beszédalapú átvitel
A GSM-rendszerek megjelenésével szinte azonos időben jelent meg a beszédalapú (Voice) átvitel. Lényege, hogy a beszédkommunikációra használt csatornán továbbítják a riasztóberendezés jelzéseit a távfelügyeleti szolgáltató vevőberendezéséhez. Több cég gyárt ehhez készülékeket, több-kevesebb sikerrel.

 • Hátránya magában a működési módban rejlik. A GSM-telefon a beszédet mintavételezi, kódolja, továbbítja, majd dekódolva hallhatóvá teszi azt. A beszédkódolás ezért kihatással van az átvitelre. A füllel nem hallható torzulások, adatkiesések rendkívüli mértékben zavarják az átvitelt. Ezért ilyen végkészülékeknél viszonylag magas a kommunikációs hiba miatti telefonálás. Ez azt jelenti, hogy az adott esemény nem biztos, hogy első kísérletre eljut a felügyeleti vevőegységhez, az átvitel időcsúszást szenved a többszöri próbálkozás miatt. Ez igazából csak a híváslista alapján állapítható meg, ezért sokan nem is érzékelik a hibás működést. Tapasztalataink szerint készüléktől, szolgáltatótól, területtől, sőt sokszor még napszaktól is függ az átvitel találati aránya.
 • Külön gond az előfizetés kézben tartása. Ha a havi díjfizetés elmarad, feltöltős kártya vagy akár adminisztrációs hiba miatt, akkor a szolgáltatás leáll.

 

Adatcsatornán történő átvitel
A távfelügyeletben az GSM-hálózat adatcsatornáját használó módszer a Data Chanel átvitel. Itt többféle módszert alkalmaznak, gyártótól, fejlesztőtől függően, így például modemkommunikáció, hosszú DTMF-jelek átvitele.

 • Előnye, hogy sokkal stabilabb, biztonságosabb az átvitel, mint beszédalapú esetén.
 • Hátránya, hogy csak speciális vevőberendezéssel fogadható a jelzés, ezért ez a megoldás mára már visszaszorult.

 

GPRS-alapú adatátvitel
A távfelügyeletben jelenleg a GSM-bázisú átviteli módok közül a GPRS adatátvitel tekinthető a legfejlettebb módszernek.

 • Hátránya, hogy a rendszer üzemeltetéséhez nem elég egy végponti készülék az ügyfélnél és egy vevőberendezés a felügyeletnél, hanem szervereket kell üzemeltetni, a kommunikáció sajátossága miatt, és ez bonyolítja a rendszert.

 

A GSM-alapú átviteli módú távfelügyeleti rendszerek előnyei és hátrányai

 

Előnyök

 • A távfelügyelet biztonságos üzemeléséhez nem szükséges külön hálózatot kiépíteni, mivel az ország szinte területe a szolgáltatók által teljesen lefedett, bár az igaz, hogy egy szolgáltató nem biztos, hogy a teljes területet fedi egyedül.
 • Csekély szakértelemmel, egyszerűen telepíthető a végpont.
 • Viszonylag gyors adatátvitellel dolgozik, mód van a kapcsolat periodikus ellenőrzésére. Bár itt van némi ellentmondás a rendszereket kínálók részéről, nevezetesen az az állítás, hogy akár néhány másodperces ciklusokban is képesek a kommunikációs csatornák ellenőrzésére, ez GPRS-rendszer esetén nem mindig igaz. Ugyanis több ezer vagy tízezer előfizető esetén kizártnak tartom, hogy ilyen mennyiségű adatot valós időben kezeljen a GPRS-rendszer.

 

Hátrányok

 • A távfelügyeleti adatátvitel esetén a GSM-alapú adatátvitel legnagyobb hátránya, hogy alapvetően nem vagyonvédelmi alkalmazásokra készült. Ebből következően a rendelkezésre állási mutatójuk közel sem az optimális 100 százalék körüli érték. Ez a rendszer lényegéből fakad, mivel nem gond, ha adott időben nem tudunk egyszerre telefonálni, faxolni vagy internetezni. Ez azonban a vagyonvédelemben nem engedhető meg. Különösen veszélyesnek tartom azt, amikor orvosi segélyhívó vagy tűzvédelmi rendszerek, esetleg magasabb biztonsági igényű rendszerek kerülnek a GSM-bázisú adattovábbításra. Ilyen esetben a szolgáltatás időszaki kimaradása emberéleteket követelhet. Példaként említhetem, hogy időszakonként kapunk értesítést adott terület GSM-üzemszünetéről. Hiába tudjuk, hogy valamely napon 2 és 4 óra között kiesés várható, nem közölhetjük azt akár több száz vagy több ezer ügyféllel, hogy ebben az időben ne legyenek rosszul, mert a segélyhívó nem működik. De előfordult a közelmúltban, hogy az egyik szolgáltató szoftvert frissített a GSM-hálózaton, ennek következtében több ezer vagyonvédelmi végpont leállt. A szerelőknek kellett kimenni az ügyfelekhez és újraindítani a GSM-rendszert. Majd a szerelők beépítettek egy nyomógombot, ettől kezdve, ha gond lesz, elég telefonálni az ügyfélnek, hogy szíveskedjék megnyomni a dróton logó gombot… Vagy a másik szolgáltató esetén a szoftverfrissítést két napig szenvedte az ország. Ilyenkor mit tud tenni a távfelügyeleti szolgáltató? Ugyan nem ő a felelős, de a „kabátlopási ügy” elve itt is működik, egy idő után csak arra emlékeznek az emberek, hogy valamely esemény történt, de a távfelügyelet nem tett semmit… A közelmúltban ismét jelentős GSM-kiesés volt Budapest és Pest megye egyes területein. Az üzemzavar hálózati táphiba miatt következett be, és több órán át tartott.
 • Komoly probléma a GSM ügyfélvégpontokkal kapcsolatosan a szabotázs. Sajnos nem lehet elhallgatni, hogy ma már egyszerűen (akár interneten is) beszerezhetők a GSM-átvitelt blokkoló eszközök. Ezek alkalmazása nem igényel különös szakértelmet, elég bekapcsolni és adott körzeten belül (néhány métertől néhány tíz méterig terjedő körben) a GSM működést blokkolja. Elég ezt a behatolás idejére blokkolni, utána már szabad a vársár. Ez komoly hátrányt jelent a távfelügyeletben a GSM-alapú adatátvitel esetén. Néhány évvel ezelőtt az ágvágó volt a sláger a betörőknél a telefonvezetés vágásához, tartok tőle, hogy rövidesen a GSM-blokkoló válhat az elektronikus „ágvágóvá”.

Távfelügyeleti megoldások 2. – GSM-alapú átjelzés
Ennyi és a GSM vételnek annyi….

 • Komoly hátrányt jelent az anyagi a kiszolgáltatottság is. Nem tervezhetők előre a szerverek költségei. Ki tudja megmondani, hogy két év múlva mennyi lesz a kommunikációs díj? Ha a távfelügyeleti szolgáltató cég maga üzemelteti szerverhálózatát, övé a kockázat is. Ha más cégtől bérli a szolgáltatást, megint csak a kiszolgáltatottság jelenik meg, vajon a jövőben mennyiért kapja a szolgáltatást? Hogyan győződik meg arról, hogy az ügyfél kapcsolat ép, mikor ő csak annyit lát a kapcsolatból, amennyit a szerverüzemeltető láttatni enged?
 • Jelentős versenyhátrányt okoz még a kommunikációs költség is. Ez a távfelügyeleti szolgáltatótól is függő díj tipikusan havi néhány száztól akár ezer forint közötti összeg lehet, az alkalmazott megoldástól és darabszámtól függően. Ez jelentős versenyhátrányt okozhat olcsóbb kommunikációs módszert alkalmazó vállalkozásokkal szemben.
 • A távfelügyeletben GSM-alapú átjelzés esetén a végkészülékek ára is széles palettán mozog, néhány cég akár ingyen adja a készüléket, de sajnos már megtapasztaltuk, hogy „ingyen zsemle nincs”. Ha térítésmentesen adják, akkor a SIM-kártya havidíján folyamatosan beszedik a pénzt a távfelügyelettől. Ha megvásárolják szabad SIM felhasználásra a végkészüléket, akkor ez típustól függően 20–50 ezer forint közötti összeg, amelyet a távfelügyeleti szolgáltatók általában áthárítanak az ügyfélre, plusz a havi GSM-díjat. Ha nem hárítják át, akkor hűségnyilatkozat és némileg emelt díj mellett adják a készülékeket.

A következő részben a rádiós átvitelt mutatjuk be.

A cikksorozat részei

Kapcsolt vonalas átjelzés

GSM alapú átjelzés

Rádiós átvitel

A rádiós rendszer kialakítása

 

A D-Link karácsonyi ajándéka

A D-Link karácsonyi ajándéka

Élményszobával lepte meg a D-Link partnereivel a gyulai Pándy Kálmán Kórház gyermekpszichiátriai osztályát.

A gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórházban alakították ki hazánk első klinikai élményszobáját.
Legyen gyerekszoba a kórházban is! címmel hirdetett pályázatot hazai kórházak számára az idén tízesztendős D-Link Magyarország. A pályázatot a gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház Gyermekpszichiátriai Osztálya nyert el. A D-Link és nagykereskedő partnerei – az Ingram Micro, a Senzor és az R. A. Trade – példaértékű összefogásának célja, hogy hosszabb kórházi kezelést igénylő gyermekek mindennapjait tegyék könnyebbé, élményekben gazdagabbá, és segítsék rehabilitációjukat.

A hosszabb kórházi kezelés mindenkit megvisel, de különösen a gyermekeket. Otthonuktól, kedvenc játékaiktól, sőt, sok esetben szüleiktől távol a felnőtteknek épített világ közepén a gyógyulás is lassabb. Ennek enyhítése volt a célja pályázatával a D-Link Magyarországnak.

Dr. Gácser Magdolna, osztályvezető főorvos elmondta: „Boldog vagyok, amiért karácsonyra birtokba vehetik osztályunk betegei az élményszobát, ahol helyet kapott többek között Skype tévé, számítógép, Xbox360 és számos készségfejlesztő játék is. Ezekkel hasznosabbá válik a krónikus testi, lelki problémák miatt hosszabb kórházi kezelést igénylő gyermekek osztályunk falai között töltött ideje, sőt, családjukkal is felvehetik a kapcsolatot az Interneten keresztül. Mindez a gyógyító munkánkat is megkönnyíti.”

A D-Link karácsonyi ajándéka

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása

A szerző kutatásai alapján bemutatja, miként lehet a lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámiát azonosítani a röntgendiffrakciós (XRD, röntgensugár-elhajlás) módszerrel, az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján.

Amikor ballisztikai kerámiáról beszélünk, akkor gondolhatunk a lövedékálló védőmellényben leggyakrabban használtak közül, például

 • az oxid kerámiák csoportjába tartozó alumínium-oxid (Al2O3) vagy
 • az oxidmentes kerámiák csoportjába tartozó bór-karbid (B4C), vagy
 • a szilicium-karbid (SiC) kerámiákra.

 

A speciális célokra alkalmazottak közül például

 • a szilicium-nitrid (Si3N4) vagy
 • a titánium-di-borid TiB2 vegyületkerámiákra is.

 

A széles választékra való tekintettel a szakemberek mindennapi munkájuk kapcsán olyan feladattal szembesülhetnek, amely során a lövedékálló védőmellényben alkalmazott kiegészítő védőbetét ballisztikai kerámia rétegének azonosítását kell elvégezni.

A fentiekből következően célszerű arra törekedni, hogy lehetőleg szabványokkal is támogatott harcászati műszaki követelmény (HMK) írja elő a testpáncélokban alkalmazható ballisztikai kerámiát és annak ellenőrzésének protokollját. Már csak azért is, mivel az 1/2009. (I. 30.) HM rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint: „A rendszeresítésre tervezett hadfelszerelési anyagra, katonai védőeszközre vonatkozó harcászati műszaki követelményt (HMK) az alkalmazó határozza meg.”

Alakra formázott kiegészítő védőbetét monolit ballisztikai kerámia (10 mm), kráterek a test felőli oldalon (Frank György felvétele) 1. ábra

A kutatásokról
Ez a tanulmány a lövedékálló védőmellényben használt ballisztikai kerámia anyagjellemzőit behatárolni igyekvő kutatásaimnak folytatása. A tanulmány első része megjelent „A lövedékálló védőmellény alapanyagai és a degradáció veszélye. A ballisztikai kerámia laboratóriumi vizsgálata.” címmel (4), a második rész Lövedékálló védőmellényekben alkalmazható ballisztikai kerámia megfelelőségének vizsgálata röntgendiffrakciós (XRD) módszerrel” címmel (5) jelent meg. Jelen tanulmány csak a testpáncélokban alkalmazható alumínium-oxid ballisztikai kerámia azonosítását mutatja be, XRD módszerrel előállított diffraktogram adataiból számítva, az atomsíkok közti rácstávolságok alapján és egy adatbázis (Powder Diffraction Files) segítségével. Úgy gondolom, hogy a védőanyag típusának egyértelmű meghatározása minden vizsgálatnak a kiindulási pontja, amit jól érzékeltet például a nagyteljesítményű ballisztikai kerámiákat gyártó CeramTec-ETEC GmbH (Németország) alábbi választéka. Nem lehet mellékes a védelem kialakításakor, hogy melyik típust építik be a lövedékálló védőmellénybe (1. táblázat).

 

Alotec 96 SB

Alotec 98 SB

Alotec 99 SB

Alocor 100

Sűrűség [ρ, g/cm3]

    3,75

   3,80

     3,87

> 3,97

Keménység [HV(5), GPa]

12,5

13,5

15

21

1. táblázat

 

Ismeretlen, nagyteljesítményű ballisztikai kerámia azonosítása számítással, XRD módszerrel előállított diffraktogram, az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján 
Mielőtt elmerülünk a részletekben, célszerű minél pontosabban körülírni a röntgendiffrakciós (XRD) diagnosztika lényegét. A röntgendiffrakciós diagnosztika rendkívül kis mennyiségű mintából képes értékelésre alkalmas adatokat biztosítani. A röntgendiffarkció (röntgensugár-elhajlás) olyan méretű kristályok tanulmányozását biztosítja, amelyek nagyságrendekkel az ember által közvetlenül érzékelhetők alatt vannak, ezek a méretek már atomi és molekuláris nagyságrendek. A röntgendiffrakció olyan módszer, amely alkalmas egy olyan diffraktogram létrehozására, amelyben az intenzitás csúcsok vízszintes tengelyen való helyei adják meg az anyagra jellemző értékeket, vagyis a vizsgált anyag minőségét.

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása

Az ismeretlen ballisztikai kerámia diffraktogramja 2. ábra

A 2. ábrán látható, hogy a csúcsok 10–70 fok tartományban esnek, és a helyeik pontosan meghatározhatók. Így a szögértékekből (θ), a Bragg-egyenlet alapján, számíthatók a hozzájuk tartozó rácssíktávolságok (d).

A Bragg-egyenlet szerint
2d sin θ = n λ, ahol
d = az atomsíkok közti rácssíkok távolsága (Ǻ)
θ = a rácssíkok és a röntgen nyaláb által bezárt szög,
n = természetes szám (1, 2, 3 …),
λ = a diffraktálandó röntgennyaláb hullámhossza (Ǻ)
Alapfeltétel: λ ~ d

A három legerősebb csúcs szögértékeiből, a Bragg-egyenlet alapján számított rácssíktávolságok (1,6085 Ǻ, 2,0880 Ǻ, 2,5683 Ǻ), az adatbázisban (Powder Diffraction Files), az aluminium-oxid értékeit (1,60 Ǻ, 2,09 Ǻ, 2,55 Ǻ) közelítették meg.

d (Ǻ)

25,8

3,4707

35

2,5683

37,9

2,3928

43,5

2,0880

52,5

1,7471

57,5

1,6085

59,9

1,5503

61,5

1,5197

A csúcsok helyei és a hozzájuk tartozó, Bragg-egyenlet alapján számított atomsíkok közti rácssíktávolságok („ujjnyomok”) – 2. táblázat

Az XRD módszerrel előállított diffraktogram, az atomsíkok közti rácssíktávolságok („ujjnyomok”) alapján végzett számítás alapján megállapítható, hogy az ismeretlen, nagyteljesítményű ballisztikai kerámiaanyaga: alumínium oxid (Al2O3).

Összefoglalás

 • A nagyteljesítményű ballisztikai kerámiák harcászati műszaki követelményeinek (HMK) meghatározásához, a megfelelőségük igazolásához tanácsos az alábbi fizikai és kémiai tulajdonságok, anyagjellemzők ismerete is:
  • a típus XRD alapján,
  • a fázisösszetétel XRD alapján
  • a keménység (Vikers)
  • a szövetszerkezet
 • Időszerű foglalkozni a nagyteljesítményű ballisztikai kerámiák harcászati műszaki követelményeivel (HMK), mivel a kézifegyverek terén minőségi ugrás, átrendeződés várható.

 

Eur. Ing. Frank György címzetes docens, SzVMSzK mérnök szakértő (B5, B6), Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium elnöke

Irodalomjegyzék

 1. Eur. Ing. Frank György: A lövedékálló mellény használhatósága, a degradáció lehetséges okai. V. International Symposium on Defence Technology. Apr 2008. ZMNE Budapest
 2. Eur. Ing. Frank György: Ballisztikai védőanyagok és laboratóriumi méréseik, „Korszerű ballisztikai anyagok” című nemzetközi konferencia. 2008. november 18. Stefánia Palota. Budapest
 3. Eur. Ing. Frank György 2008. évben elhangzott előadásai a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a Rendőrtiszti Főiskolán
 4. Eur. Ing. Frank György: Lövedékálló védőmellény alapanyagai és a degradáció veszélye. A ballisztikai kerámia laboratóriumi vizsgálata, Bolyai Szemle 2009. 3. szám, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Hadmérnöki Kar. Budapest
 5. Eur. Ing. Frank György: Lövedékálló védőmellényekben alkalmazható ballisztikai kerámia megfelelőségének vizsgálata röntgendiffrakciós (XRD) módszerrel, Bolyai Szemle 2011. 1. szám, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Hadmérnöki Kar. Budapest
 6. Dr. Földi Ferenc mérnök ezredes: Az egyéni lövészfegyverek fejlődése a XX. században és az ezredforduló után, www.zmne.hu/tanszékek/vegyi/docs/fiatkut (2012. 12.)
 7. Prof. Dr. Ungvár Gyula nyá. mk. altábornagy: A fegyverek hatékonyságát meghatározó és befolyásoló konstrukciós, emberi és egyéb külső tényezők, Bolyai Szemle 2010. 1. szám, Budapest

 

Kapcsolódó írásaink