ezCAM™ – mankó a videorendszerek jogszerű üzemeltetéséhez

A kamarai ajánlással forgalmazásra kerülő ezCAM™ módszertan tényleges megoldást kínál a tennivalók vonatkozásában a megfigyelőrendszerekkel dolgozók számára. Az utóbbi években mi is több alkalommal foglalkoztunk a témával (lásd: kapcsolódó cikkeinket) tekintettel a szakmában tapasztalható ismerethiányra, az „ej ráérünk arra még” szemléletre és a szabálytalan rögzítésekhez kapcsolódó várhatóan – akár brutális nagyságrendű – pénzbírságokra.

ezcam-logo

A video rögzítést már csak a GDPR alapján lehet végezni

A 2005. évi CXXXIII. törvény (A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a továbbiakban Szvmt) módosítása (2019. évi XXXIV. törvény 58. § c). Hatálytalan: 2019. IV. 26-tól.) óta a megszokott, úgynevezett “három munkanapos” videorögzítés lehetőségét az Szvmt már nem tartalmazza. Ez az oka annak, hogy a hatálytalanítástól kezdve a videorögzítést már csak a GDPR alapján lehet végezni, ellátni, vagy elláttatni, ezért a korábban megismert és megszokott jogalapok megszűntek, illetve megváltoztak.

A 2019 április 26-ig, az addigi magyar jogszabályokra hivatkozással üzemeltetett videorögzítő rendszerek már nem a tagállami, hanem az Európai Unios adatvédelmi rendelet hatálya alá tartoznak, ezért azok jogsértő üzemeltetése már az ebben a rendeletben meghatározott büntetési tételekkel válhat szankcionálhatóvá Ez a fenyegetettség különösen igazzá vált a közterületre irányuló, azokra rálátó videorögzítés esetén, ami immár nem csak tilos, hanem egy komoly Adatvédelmi bírsággal fenyegetett tevékenységgé vált.

A fentiekre való tekintettel, és azoknak megfelelően kerültek kidolgozásra azok az egyszerűsített videorögzítési módszertanok, amelynek a segítségével a hagyományos videorögzítés a továbbiakban is jogszerűen gyakorolhatóvá válhat. Ennek érdekében valamennyi módszertan lehetővé teszi a fix nyolc naptári napos rögzítési időt a korábbi három munkanapos tárolási idő helyett.

Mit nyújtanak az ezCAM™ Videorögzítési módszertanok?

  • Jogi, és informatikai szakismeret nélkül kitölthető személyre szabott dokumentációt
  • Közérthető és gyorsan átolvasható kiadványt a videorögzítés legfontosabb tudnivalóiról
  • Közérthető és betartható szabályzatot
  • A GDPR szerinti Adatvédelmi hatásvizsgálatot
  • Nyelvtudás nélkül felismerhető piktogramokat, és Adatvédelmi tájékoztatót
  • Garantált jogérvényesítést az érintettek számára

A módszertanok három területet fednek le (Legfeljebb nyolc videokamerás rendszer vonatkozásában)

Videorögzítés vagyonvédelmi módszertana (olvasóink többségét ez a terület érinti)

Alkalmazási területe: Irodák, üzlethelyiségek, officinák, műhelyek, raktárak, illetve mindazon ingatlanok esetén, ahol a videorögzítést egyebekben más jogszabály nem tiltja meg például az emberi méltóság megsértésének a lehetőségére való hivatkozással.

A módszertan elsődleges célja valamely nevesíthető vagyonelem, vagyontárgy, vagy a megfigyelt területen tartózkodó érintettek vagyonának, vagyontárgyainak a védelme. Másodlagos célként megjelölhető az élet és balesetvédelmi cél, valamint a veszélyes anyagok őrzésének a lehetősége is.

Videorögzítés társasházak

Alkalmazási területe: Társasházak, Lakásszövetkezetek belső terének a védelme. A módszertan kizárólag vagyonvédelmi cél esetén alkalmazható.

Videorögzítés – Munka törvénykönyve alapján

Alkalmazási területe: Amikor a videorögzítés elsődleges célja az élet és balesetvédelem, pénzeszközök védelme, veszélyes anyagok őrzése. Másodlagos célként megjelölhető a vagyonvédelmi cél is.

További részletes információk, megrendelés: ezcam.hu

videorogzito_vagyonvedelmi-m.

Kapcsolódó cikkek:

Hozzászólások