Human Security Radar – az első védelmi vonal

„Azok a fejlett személyátvizsgálási technológiák, amelyek az eddigi fémtárgy felderítési eljárások mellett képesek felderíteni a különböző robbanóanyag fajtákat is, forradalmian fogják megváltoztatni a személyellenőrzés hatékonyságát.”

Az öngyilkos merénylők által elkövetett robbantásos cselekmények időbeni felderítése, illetve megakadályozása egyre nagyobb kihívást jelent a rendvédelmi szerveknek. A belgiumi Zaventem repülőtér nyilvános területén végrehajtott támadás egy kevés előkészületet igénylő, könnyen megtervezhető és végrehajtható, minimális lebukási kockázatú, egyben nagy sajtóvisszhangot kiváltó pusztítás volt.

A plusz ellenőrzés idő, de nem megkerülhető

Azóta nemcsak itt, hanem minden belga repülőtéren kiterjesztették a biztonsági zóna határát, ahol szúrópróba-szerűen, a lehető legtöbb utast vetik alá robbanóanyag-nyom vizsgálatnak. Ez a plusz ellenőrzés tovább növeli a repülőtérre érkezés és a repülőjárat indulása közötti várakozási időtartamot. Jelenleg ez az Egyesült Államok és Belgium repülőterein már 3-4 órát jelent.

A fejlesztőmérnökök új problémával szembesültek: tömegesen, rövid idő alatt – lehetőleg a személyforgalom feltartása és lassítása nélkül – kell megoldani az áthaladó személyek ellenőrzését, van-e náluk robbanóanyag vagy robbanószerkezet vagy nincs? Meg kellett oldani nem csak a repülőterek várócsarnokainak biztonságát, hanem minden olyan nyilvános terület védelmét is, ahol koncentráltan sok ember jelenik meg, halad át vagy tartózkodik, hiszen ezek a terrorizmus kiemelt kockázatú célpontjai.

Kiemelt kockázatú elkövetési célpontok

Gyalogosforgalmi csomópontok, közterek, repülőtéri terminálok, kormányzati épületek, határátkelőhelyek, pályaudvarok, bevásárlóközpontok, irodaépületek, múzeumok és kiállítóterek, koncertek, sportrendezvények stb.

A testszkennerek korlátai

Azok a fejlett személyátvizsgálási technológiák, amelyek az eddigi fémtárgy felderítési eljárások mellett képesek felderíteni a különböző robbanóanyag fajtákat is, forradalmi módon fogják megváltoztatni a személyellenőrzés hatékonyságát.

A testszkennerek (body scanner – BS) vagy testen hordott veszélyes tárgy detektáló rendszerek (body – worn threat detection systems – BDS) az utóbbi néhány év alatt kifejlesztett technológiákon alapulnak. Ezek tipikusan a vizsgált személy képét mutatják, lehetővé téve a ruházat rétegei alá rejtett veszélyes tárgyak megtalálását. Számos műszaki megközelítés létezik. Ezek közül egy az ionizáló sugárzással működő berendezés – melyet gyakran visszaverődés alapú technológiaként azonosítanak. Széleskörű elterjedése a nagy kihívást jelentő tömegközlekedési szektorban, illetve tömeges látogatást élvező sport, kulturális, illetve szabadidős rendezvényeken nem lehetséges, ugyanis ezek a készülékek alkalmatlanok arra, hogy rövid idő alatt – a személy megállítása nélkül – tömegesen vizsgálják át az embereket. Ennek oka az, hogy az eddig kifejlesztett és alkalmazott személyátvizsgáló eszközök egyszerre csak egy embert képesek átvizsgálni. Az átvizsgálás időtartama változó, tipikusan 5-10 másodpercig tart.

Ezzel szemben a személybiztonsági testszkenner azaz a Human Security Radar (HSR®) átvizsgálási eljárása teljesen eltér az eddig kifejlesztett és bevezetett technológiáktól.

A Human Security Radar (HSR®)

Ebben az esetben egy teljesen automatizált, ún. real-time azaz valós-idejű jelzéseket adó tömegátvizsgáló megoldásról beszélünk, amely képes detektálni a robbanószereket és robbanóeszközöket, valamint a nagyobb méretű automata lőfegyvereket.

Forrás: ZandZ Kft

Forrás: ZandZ Kft

Teszi ezt oly módon, hogy nem igényli a személyek egyenkénti elkülönítését, mozgásuk, útirányuk szabályozását, csökkentését, valamint megállításukat. És főleg nem követeli meg, hogy felemelt kézzel körbe forduljanak. Alkalmazásával a biztonsági ellenőrzés zónája jelentősen megnövelhető (periméter kiterjesztés) a fenyegetések korai azonosítása érdekében.

Egyetlen HSR rendszer alkalmazásával akár óránként maximum tízezer ember vizsgálható át. Ez óriási hatékonyság emelkedés, különösen, ha megnézzük, hogy az eddigi technológiák felderítési képessége mindössze 300-400 fő óránként.

A Human Security Radar más technológiájú és eltérő képalkotású testszkennerekkel szemben számos pozitív tulajdonsággal rendelkezik. A HSR a mikrohullámú tartományba tartozó centiméteres hullámhosszú elektromágneses sugárzást alkalmazza, káros egészségügyi hatása nincs, a röntgensugárzással szemben nem ionizálja az élő szervezetet. Alkalmazásának személyiségi jogi akadálya sincs, mert a berendezés „nem lát a ruha alá” illetve semmilyen felvétel nem készül az átvizsgált személyek testéről, illetve testrészeiről. Az ellenőrző ponton áthaladó embereket szürke mértani hasábként jeleníti meg, amelynek színe akkor változik pirosra, ha robbanószer, robbanószerkezet, vagy nagyobb méretű fegyver (hadi- vagy vadászpuska, karabély, gépkarabély, géppuska) van a ruházat alá rejtve.

A HSR rendszer tulajdonságai:

  • A tömeg mozgását, folyamatos haladását nem akadályozza
  • Magas átbocsátó képesség, akár tízezer ember óránként
  • Képes több személy egyidejű átvilágítására is
  • képes több detektált célszemély egyidejű megjelölésére
  • Kiváló észlelési pontosság alacsony téves riasztási arány mellett
  • A repesztöltet anyagfajtájától független érzékelés (kerámia repeszanyagú robbanószerkezetek hagyományos fémdetektoros technológiával nem mutathatók ki)
  • A beépített videókamerák folyamatos megfigyelést biztosítanak az észlelt célpontok mozgásának nyomon követéséhez
  • képes minden szilárd, illetve szemcsés állagú robbanóanyag detektálására

A Human Security Radar legnagyobb vívmánya, hogy a kritikus területektől messzebbre tolja az ellenőrzés és átvizsgálás zónahatárát. A HSR első védvonalként funkcionál, így a merénylők már jóval hamarabb azonosíthatók, és megakadályozható cselekményük mielőtt végrehajthatnák azt.

Solymár Zoltán
Z&Z Biztonságtechnika Kft.
znz.hu

Kapcsolódó cikkek:

Hozzászólások