A Roger beléptetés technika korszerű újdonsága: a Roger RACS 5 beléptető rendszer

Napjainkban elektronikus beléptetés vezérlő rendszereket használunk, mert ezek sokoldalúsága és rendkívül rugalmas testreszabhatósága tudja számunkra az ilyen rendszerekkel szemben támasztott követelmények kielégítését biztosítani.

Az emberiség története során mindig is igyekezett privát szférájának és értékeinek sérthetetlenségét és biztonságát garantálni. A középkorban erre a feladatra kiválóan megfelelt egy mély vizesárokkal körülvett masszív falakkal rendelkező vár. Akkortájt egy ilyen védelem tudatában a vár ura nyugodt lehetett kincsei biztonsága vonatkozásában. Azóta persze gyökeresen megváltoztak a biztonsággal kapcsolatos elvárásaink, illetve a célok megvalósításához rendelkezésre álló lehetőségek is.

Ahogy – az emberiség gazdasági és ezzel együtt járó módon anyagi fejlődésével gyarapodásával – nőtt a védendő értékek (magántulajdon) mennyisége, úgy értékelődtek fel és alakultak ki lassan a tervezett védekezés formái, módszerei. Míg aztán a biztonságvédelem iparágszintű robbanásszerű fejlődésének a huszadik század záró évtizedeitől lehettünk tanúi. Persze hosszú volt az út a szimpla behatolás riasztástól napjaink korszerű integrált beléptető rendszeréig.

Míg pl. egy behatolás jelző rendszer illetéktelenek védett területre történő belépését képes számukra jelezni, addig egy beléptető rendszer ennek megy elébe, hiszen eleve megakadályozza illetéktelenek védett területre történő belépését.

Forrás: MASCO Kft

Forrás: MASCO Kft

Napjainkban e célból elektronikus beléptetés vezérlő rendszereket használunk, mert ezek sokoldalúsága és rendkívül rugalmas testreszabhatósága tudja számunkra az ilyen rendszerekkel szemben támasztott követelmények kielégítését biztosítani.

Ezen a szakterületen sokak számára ismert a lengyelországi Roger, hiszen eddig is számos felhasználó és telepítő választotta az általuk kínált RACS 4 rendszert. A rendszer sajátossága, hogy egy RS-485 busz segítéségével összefűzött vezérlőkből felépített hálózatról beszélünk, amelyben több, egy átjáró kétirányú vezérlését biztosítani képes eszköz található meg. A termékcsalád koncepciójának kidolgozása óta azonban megváltoztak a felhasználók által támasztott igények és természetesen az elektronika és a számítástechnika töretlen fejlődésének köszönhetően a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek is. A Roger elébe menve a kihívásoknak a változó igényekre adandó válaszként dobta piacra RACS 5 beléptető rendszerét.

RACS 5 újdonságok

Az új rendszert a korábbival összevetve két lényeges és alapvető különbséget fedezhetünk fel. Első, hogy a beléptető rendszert felépítő vezérlők már nem RS-485, hanem TCP/IP kommunikáció segítségével Ethernet hálózaton keresztüli kommunikációt folytatnak. A másik pedig az, hogy az addigi egy vezérlő – egy átjáró koncepciótól eltérően itt, egy vezérlő segítségével akár 16 átjáró kétirányú vezérlése biztosítható. De természetesen ezeken túlmenően más, szintén lényeges különbségek is tetten érhetők.

Forrás: MASCO Kft

Forrás: MASCO Kft

Ilyen például az is, hogy a szűken értelmezett beléptető rendszeri feladatok, a rugalmas bővítési lehetőségek okán más kapcsolódó funkciók alkalmazásának lehetőségével is kibővültek, mint pl. videos-, riasztó- és automatizációs-rendszerekkel történő integráció, felvonóvezérlés vagy eszközök mozgásának nyomon követése.

Természetesen az újonnan elérhetővé vált eszközök segítéségével akár vezeték nélküli beléptető rendszer is létrehozható, ezzel levéve a telepítők válláról a kábeles hálózat kiépítésével járó jelentős mennyiségű munkát. Ez pedig idő és költség megtakarítást is eredményezhet.

De felhasználói oldalról is számos, a mindennapos használatot megkönnyítő technológia újdonság alkalmazására is lehetőségünk nyílhat, így azonosítás céljából nem csak a jól ismert PIN kód, RFID kártya vagy biometrikus azonosítás alkalmazható, hiszen ezek használata olykor kényelmetlenségekkel járhat. Az egyiket fejben kell tartani, a másikat át lehet ruházni, eltulajdonítható, vagy esetenként úgy ítéljük, hogy biológia jellemzőnk egyszerűen csak túl érzékeny információ, hogy ilyen célra alkalmazzuk.

Forrás: MASCO Kft

Forrás: MASCO Kft

Az okostelefonos vezérlés lehetősége viszont új utat termet. Az új RACS 5 beléptetés vezérlő rendszer ezért már lehetővé teszi számunkra a mobiltelefon NFC chip-je, bluetooth funkciója vagy egyszerűen a képernyőjén megjeleníthető QR kód segítségével történő felhasználó azonosítást is. Nincs többé vesződség az otthonhagyott vagy elvesztett RFID kártyával, telefonunk biztos velünk van.

Az RACS 5 rendszer lehetőségeinek maximális kiaknázásához a megújított hardveres elemek mellett szoftveres oldalról is új megoldásokra van természetesen szükség. Ezt a célt szolgálja a VISO elnevezésű, a beléptető rendszer konfigurálására és mindennapos kezelésére alkalmas program. Ebből két változat áll a felhasználók rendelkezésére. Egyik az alapvető beléptető rendszeri feladatok beállítását és mindennapos használatát, valamint pl. a mobiltelefonos, vagy távoli web-es elérésének lehetőségét biztosító VISO ST változat. A másik a VISO EX verzió. Ennek alkalmazására abban az esetben lehet szükség, ha valamilyen integrációs feladat megvalósítására is igény merülne fel. Azonban mindkét verzió lehetőséget biztosít decentralizált, vagyis szétosztott rendszer kialakítására. Ez pl. nagyobb vállalati környezetben lehet praktikus, ahol ugyanahhoz a szerveren létrehozott adatbázishoz kapcsolhatóak, akár az ország különböző pontjain is letelepített fizikai beléptetés vezérlő eszközök.

De az eszközök felszerelési folyamatát megelőzően azok alacsonyszintű beállítására is szükség van, mint pl. a vezérlők IP címének beállítása, olvasók funkciójának meghatározása. Erre a célra az ingyenes Roger VDM program használható.

További információk ügyében természetesen szívesen állnak rendelkezésre a MASCO Kft munkatársai.
www.masco.hu

Kapcsolódó cikkek:

Hozzászólások