Járvány és a biztonsági szektor – kutatás

A Biztonsági Kutatási Kezdeményezés legfrissebb jelentése – „A Covid-19 biztonsági szektorra gyakorolt ​​következményei témában végzett kutatást. A munka célja az volt, hogy jobban megértsük, mit tanultunk a COVID-19 világjárványra való reagálás során – a kihívásokat, sikereket és kudarcokat.

Forrás: globehealth

A jelentés a biztonsági szakemberek véleményét vizsgálja, beleértve azokat is, akik a „létfontosságúnak” ítélt ágazatokban dolgoznak, felmérések és mélyinterjúk segítségével.

Kulcsfontosságú megállapítások:

  • A válaszadók 83%-a úgy vélte, hogy a biztonság jól teljesített a válság során
  • 74%-a egyetértett, vagy határozottan egyetértett azzal, hogy a biztonsági szakemberek olyan új készségeket fejlesztettek ki, amelyek felbecsülhetetlen értékűek lesznek a jövőben
  • A válaszadók 59%-a úgy vélte, hogy a jövőbeni járványoktól való félelem miatt a biztonság a korábbinál nagyobb prioritást élvez
  • 55% jelezte, hogy vannak más szolgáltatási funkciók, amelyek jobban kitűntek az eredményeikkel, mint a biztonság a világjárvány idején
  • Aggodalomra ad okot a bűnözés növekedése, valamint egyéb kihívások, például a dolgozók mentális egészségének kezelése
  • A lehetőségek bővülése egyértelműen tapasztalható volt. – a válaszadók többsége úgy gondolta, hogy megnő a kereslet bizonyos szolgáltatások, például a távfelügyelet és a mobil járőrözés, valamint az olyan technológiák iránt, mint a CCTV és a beléptetés vezérlés
  • A válaszadók 65%-a úgy tapasztalta, hogy a járvány felgyorsíthatja az átállást a több technológia – kevesebb személyzet átalakítások irányába.
  • 69% úgy gondolta, hogy a jövőben jelentős javulást és innovációt várnak el a biztonság terén
  • A válaszadók 75%-a úgy érzi, hogy a széleskörű fejlesztések ellenére a világjárványt valószínűleg követő pénzügyi korlátok aláássák majd az elért eredményeket.

A jelentés rámutat arra, hogy a nagyon nehéz körülmények ellenére – a biztonsági szakma gyorsan és jól teljesített, alkalmazkodott, rugalmas volt, új készségekkel gazdagodott és az alapvető szükségletek sorában ismerték el.

A korlátozások és az új kockázatokkal kapcsolatos aggodalmak mellett, lehetőség nyílik az innovációra, megmutatni, hogyan lehet dolgokat másként csinálni, bizonyítani, hogy a biztonság képes megoldásokat kínálni a felmerülő problémákra. Így a fent jelzett típusú biztonsági szakirányok iránti kereslet valószínűleg a jövőben is növekedni fog.

A biztonság státusza a járvány során ugyan emelkedhetett, de nem feltétlenül más funkciókhoz képest. A válaszadók véleménye szerint: ahogy majd remélhetőleg visszakerülünk a normális életünkbe a sikerek és a biztonság megbecsülése elkezdhet halványulni, így a biztonsághoz való hozzáállás is szembesülhet ismét, a korábbi állapotokkal.

Ennek ellensúlyozására a szakemberek szerint kulcsfontosságú, hogy a szakma hatékonyan kommunikálja, hogy az ágazat értéke, nem csak a válságra való reagálásban rejlik.

A kutatást vezető Martin Gill professzor megjegyezte: „A járványból való kilábalás során számos kihívás elé nézünk – pénzügyi bizonytalanság, új munkamódszerek, lehetséges változások a bűnözésben és egyéb biztonsági kockázatok. A mi mintánk azonban új lehetőségekre is rámutatott. Számosan pozitívan álltak a szükséges biztonsági lépésekhez”

Forrás: IfsecGlobal

Egy két megjegyzés.

Úgy gondoltuk, hogy a járvány helyzeten viszonylag belátható időn belül túljutunk, de sajnos a fejlemények nem ezt igazolják. Az egyre terjedő oltásszkepticizmus és számos fejlődő országban az oltóanyaghiány eredményeként a változatlanul nagy tömegű, oltatlan populációk melegágyai az újabb és veszélyesebb mutációk kialakulásának, lád most éppen a D variáns. Azaz változatlanul (sok helyen majd most ismét újra ) biztosítanunk kell az épületekbe való beléptetés, mozgás kontrolját a fertőzés terjedés csökkentését segítve, tehát a szakma kihívásai a továbbiakban is jelentős mértékben majd az egészségügyi válsághelyzethez kapcsolódnak. A szerk.

Hozzászólások