Egy gigaprojekt „ától cettig” – Autonóm napelemparkok (PV erőművek) vagyonvédelme II. rész

Kenesei Kristóf

Kenesei Kristóf

Az Erando Kft. 60 napelempark integrált vagyonvédelmi rendszerét kivitelezte szerte Magyarországon. A tervezéstől a telepítésen keresztül az utómunkákig, cikksorozat keretében követhetjük végig a folyamatok szakmai közérdeklődésre számot tartó részleteit Kenesei Kristóf projekt vezető mérnök „vezetésével” és számos olyan praktikus ismerethez is juthatunk, ami a konkrét projekttől eltekintve is segítheti munkánkat. Az első rész a projekt csapat összeállításának folyamatát mutatta be. A mostani cikk a logisztikai folyamatokba avat be bennünket. A szerk.

Logisztika és megint logisztika!

IMG_20200617_154504

A tökéletes team megszervezése után egy hasonló méretű projekt esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tervezést, szervezést, hiszen rendszerint a szűk határidők nem hagynak túl nagy mozgásteret, sem hibázási lehetőséget. A következőkben részletezni fogjuk projektünk szervezési és logisztikai kihívásait, valamint a megszerzett tapasztalatokat.

Az első lépések egyike a partnerek kiválasztása. Az ERANDO Kft. több, mint 25 éves fennállása alatt széles, az egész országra kiterjedő kapcsolatrendszert alakított ki, de a PV projekt alvállalkozói körének kialakítása ennek ellenére is komoly tervezést igényelt. A tapasztalatok megmutatták az országos méretű projektek esetén az „actio radius” elmélet fontosságát. Ez a kifejezés talán a történelemkönyvekből lehet ismerős. Ez a fogalom lényegében egy hadsereg bevethetőségének logisztikai korlátait jelenti, tehát meghatározza, hogy egy adott létszámú humán erőforrás ellátása a kiindulási ponttól milyen távolságig biztosítható a rendelkezésre álló logisztikai eszközökkel. A napelem projekt partnercsapatának összeállításakor is ezt az elvet alkalmaztuk, ez röviden a következőképpen történt: az országot a parkok elhelyezkedése szerint 11 régióra osztottuk fel, majd ezekhez a csoportokhoz (egyesesetekben egy, máshol több csoporthoz) regionális központokat határoztunk meg. Ezt követően ezekhez a centrumokhoz rendelt partnereket kezdtünk keresni. Nem rentábilis és nem is logikus egy budapesti székhelyű céget Nyíregyházára küldeni, még akkor sem, ha például a rezsi óradíjat kedvezőbben határozza meg, mint a helyi partner, mert a projekt során felmerülő problémák megoldása közben szinte biztos, hogy a nyereség nagy része elveszik, illetve a hasznos munkaórák jelentős része megy el utazásra. Természetesen a helyszínen lehet szállást bérelni, de ez is a mi pénztárcánkat terheli, így ez esetben a regionális partnerek bevonását előnyösebbnek ítéltük meg. A centrumokhoz mért actio radiusokat felrajzolva egyértelművé vált, hogy melyik csapat melyik parkokat kell, hogy megkapja a logika alapján.

A következő lépés a kiválasztott csapatok kapacitásának felmérése. Ehhez az előző cikkben tárgyalt logisztikában jártas kolléga mellé már érdemes bevonni egy nagyobb kivitelezési tapasztalattal rendelkező munkatársunkat is, hiszen ő meg tudja állapítani az elvégzendő munka mennyiségét és hozzávetőleges időtartamát, valamint képes figyelembe venni azt a számtalan változót, ami egy ilyen kivitelezésnél óhatatlanul elő fog kerülni. Ezen a ponton nagyon kell figyelnünk, mert sajnos előfordulhat olyan szituáció, hogy az adott partner kivagyiságból, esetleg a haszon növelése céljából, vagy egyszerűen a hibás helyzetértékelése okán „túlvállalja” magát. Ez később az egész projekt megvalósulását veszélyeztetheti, hiszen szoros ütemtervben kell dolgoznunk, melyben nem engedhető meg minimális csúszás sem. Ismernünk kell az adott partner kapacitásait, mobilitását, kompetenciáit és rugalmasságát a megfelelő döntés meghozatalához. Projektünkben külön nehézséget okozott az is, hogy a beruházás akkori állapota okán az alépítmény teljes kiépítése is az ERANDO Kft. hatáskörébe került, ásással, betonozással, oszlopállítással, kábelfektetéssel, stb., ami mint tudjuk kevés gyengeáramú kivitelezéssel foglalkozó cég profiljába illeszkedik szorosan. Ezzel kapcsolatban területenként más-más megoldást kellett találnunk, és – mint a kültéri munkák többségénél, – az időjárás is gyakran közbeszólt, így itt a megrendelő rugalmassága és hathatós segítsége is szükséges volt a projekt sikeréhez.

Kisebb projektek esetén az általános gyakorlat a telephelyi raktározás. Tekintve, hogy kültéri munkáról volt szó, kezdettől fogva úgy terveztük, hogy a terepen lévő szekrények szerelését műhelykörülmények között valósítjuk majd meg, de természetesen ez a kérdés sem egyszerű az eltérő székhelyű partnereink esetén. Végül a legoptimálisabb megoldás a közvetlen telephelyre való kiszállítás volt. Ez lényegében azt jelenti, hogy egyes partnerek a saját telephelyükre kapták az előszereléshez szükséges anyagokat, így a szállítási logisztika nagy része lekerült az ERANDO Kft., mint fővállalkozó válláról. Ez anyagilag és időbeli szempontból is rentábilis megoldásnak bizonyult.

A szállítási- és partnerlánc felépítése után következett az ütemtervek elkészítése. Ha a projekt egészét vizsgáljuk, túlzás nélkül kijelenthető, hogy ez a mozzanat jelentette a legnagyobb kihívást. A probléma önmagában is embert próbáló, de ha hozzávesszük még azt is, hogy hat különböző áramszolgáltatóra oszlanak a területek, ahol különböző projektvezetők és műszaki ellenőrök tevékenykedtek, ráadásul ez a felosztás nem is egyezett meg a regionális és partnerkiosztással (ezt utólag megfontolva már lehet, hogy szintén összhangra kellett volna hozzuk), valamint, hogy a munkaterületekre való belépéshez (mivel erőművi környezetről van szó) még felügyelet is szükséges volt, belátható, hogy a változók száma igen nagyra növekedett. Néhány rövid adattal igyekszünk összefoglalni a feladat lényegét:

Helyszínek: 60
Szimultán mozgó csapatok száma: 9 + 1 (tervezők)
Áramszolgáltatók: 6
Bullet kamerák száma: 1037
Bevont kollégák a projekt csúcsán (ERANDO Kft.): 7
Átadások rekordja egy nap alatt: 8
Közlekedés napi rekord (egy személy): 1278 km

Egy részlet a kivitelezési ütemterv táblázatából:

A „se vége, se” hossza excel

A „se vége, se” hossza excel

A fent felsoroltakból látható, hogy a projekt méretének és szerte ágazó jellegének okán a logisztikai, szervezési és ütemtervezési feladatok ellátása rendkívül nagy szerepet játszott egész idő alatt. Az ERANDO Kft. filozófiája szerint ebben a témában a siker kulcsa a pontos és folyamatos adminisztráció! Ahogyan azt az előzőkben kiemeltük, különböző kompetenciájú és feladatkörű munkatársakból kell létrehozni egy ütőképes csapatot, de ez egyáltalán nem elég. A csapat minden tagjának precíz adminisztrációs munkája mellett, a legfontosabb szempont az információáramlás folyamatos fenntartása a különböző feladatkörök és szereplők között. A terepen tevékenykedő kivitelezésvezetők összefogását végző kolléga folyamatos jelentése a cég felé elengedhetetlen az irodában tevékenykedő rendeléseket, eszközcseréket és egyéb szervezési feladatokat ellátó kolléga és a tárgyalásokat, egyeztetéseket bonyolító vezető felé. Fontos megjegyezni, hogy a fentiekben felsorolt változók elemzésével csak az előre kiszámítható problémákat és nehézségeket csökkenthetjük, az előre nagy biztonsággal nem meghatározható feltételeket (ilyen például az időjárás, havária helyzetek, emberi tényezők, esetleg olyan mértékű probléma a partnerekkel, mely végül drasztikus lépéseket követel) előre kalkulálni rendkívül nehéz.

A logisztikai kihívások mellett persze még számos tényező befolyásolhatja projektjeink sikerességét, ilyen például az ügyféllel és a partnerekkel ápolt kölcsönös bizalmon és rentabilitáson alapuló viszony, a kivitelezés szoros ellenőrzése, a körültekintő tervezés és dokumentáció, valamint a stabil szerződéses háttér megléte, de ezekről hat részes cikksorozatunk további részeiben ejtünk majd szót.

Kedves Olvasó! Kérem tartson velünk a sorozat további részeiben, ha érdekesnek találta írásunkat, számos szakmai érdekességet tartogatunk még.

Kenesei Kristóf
projektvezető mérnök
ERANDO Kft.
www.erando.hu

erando_logo_final_13_szines_margo_nelkul

Kapcsolódó cikkek:

Hozzászólások