Biztonságtechnikai szimpózium a Bánkin

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2012. november 26-án biztonságtechnikai szimpóziumot tartottak az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán.

Közel kétszáz egyetemi hallgató és szakember vett részt az eseményen, amelyet dr. Horváth Sándor PhD, a kar dékánja és Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke nyitott meg. A dékán kiemelte, a tudás folyamatos fejlesztésének eszköze a kutatás és fejlesztés, azaz a tudomány. Ezen a téren a Bánki jelentőset lépett előre, ennek egyik bizonyítéka a tudomány ünnepén megrendezett konferencia is, amely a plenáris ülés után hat szekcióban folytatta munkáját. A tudomány szerepét erősíti az is, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar létrehozta doktori iskoláját, amely széles körű együttműködés keretében jött létre. A Bánki oktatói mellett a kamara és külsős partnercégek munkatársai is emelik az intézmény szakmai színvonalát.

 

 

Német FerencNémet Ferenc, az SzVMSzK elnöke kifejtette, a kamara együtt dolgozik a tudomány és a szakma képviselőivel a szakmai irányvonal meghatározásában. A kamara erős szervezetté vált, a jogalkotás mögé társadalmi hátteret biztosít, mivel részt vesz a jogszabályok előkészítésében. Az elnök a teremben ülő hallgatókat arra bíztatta, ha külföldre mennek tanulni, dolgozni, utána jöjjenek vissza, és gyarapítsák a magyar tudást.

 

 

 

 

 

Dr. Kovács Tibor A szimpózium moderátora dr. Kovács Tibor CSc/PhD, az egyetem docense először Őszi Arnoldot, az Óbudai Egyetem PhD-aspiránsát szólította ki, aki A jelen kor titkosítási módszerei az informatikában címmel tartotta meg előadását. Mindannyiunknak – magánszemélyeknek és szervezeteknek is – vannak olyan adataink, amelyek nem nyilvánosak, ezeket valamilyen módon titkosítjuk. Így például fájljainkat, levelezésünket, személyes, banki vagy a biometrikus adatainkat. Elméletileg nincs olyan titkosítási módszer, amelyet ne lehetne feltörni, azonban gyakorlatilag létezik, mivel van olyan titkosítás, amely visszafejtése 4 milliárd évig tartana, az ilyeneket tartjuk feltörhetetlennek. Ahhoz, hogy kiválasszuk a legjobb titkosítás ismernünk kell annak feltörését is – mondta el Őszi Arnold, majd ismertette a titkosítás típusait: a szimmetrikus és az aszimmetrikus titkosítást. Majd a titkosításokhoz kapcsolódó szabványokat mutatta be. Szólt a Pretty Good Privacy-ról(PGP), amely egy titkosításra és hitelesítésre egyaránt használható számítógépes program, valamint az Advanced Encryption Standardról (AES), amely az amerikai National Institute of Standards and Technology-nak (NIST) az új rejtjelezési szabványra kiírt pályázata nyertese a Rijndael lett. Ez után Őszi Arnold a sérülékenységi vizsgálat fontosságát emelte ki, amellyel ellenőrizhetjük saját rendszerünk biztonságát, és feltárhatjuk annak hiányosságait. Majd az előadó részletesen bemutatta a Backtrack nevű linux disztribúciót, amellyel feltárhatók az informatikai rendszerek biztonsági hiányosságai, végül elmondta, hogyan hozhatunk létre korszerű és biztonságos informatikai környezetet.

 

Berek Tamás Ezután Berek Tamás PhD, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Takács Zoltán PhD-aspiráns az RFID-technológia alternatív felhasználási lehetőségei a kórházbiztonság területén című előadása következett. Valamely szervezet biztonsági rendszerének kialakítása során fontos az alapos és részletes elemző és értékelő munka. A kórházbiztonság egyedi objektumvédelem, amelyet az összetett feladatok, valamint az ott dolgozók, az ott kezeltek és az oda látogatók tesznek különlegessé. A cél a betegellátás teljes körű biztonságának megteremtése. A beléptetőrendszerek a kórházban kiegészíthetők mozgáskövető-rendszerrel amelyek az épületirányítási rendszerbe beépítve üzemeltethetők az RFID-technológia által biztosított lehetőségek széles körű kihasználásával. Az ideális az lenne, ha a háziorvos olyan smartkártyát adna a beutaló mellé, amelyre már fölírta a beteg leleteit, gyógyszereit, kórelőzményeit. Így a fölvétel során egy mozdulattal, minden fontos adat bekerülne a kórház számítógépes rendszerébe. Az RFID-technológiával lényegesen egyszerűbb és biztonságosabb lenne a szükséges vizsgálatok és kezelések elvégzése a beteg kórházon belüli mozgásának követésével. Az RFID-technológiát a különféle kórházi eszközök, gyógyszerek, veszélyes anyagok nyilvántartására, és felhasználásának ellenőrzésére is föl lehet használni.

Pehatsek Ferenc

Pehatsek Ferenc biztonságtechnikai mérnök, a King Estate munkatársa A biztonságtechnikában alkalmazott elektronikus kommunikációs módok jelene és jövője, rendszerek integrációja című előadásában azt mutatta be, hogy összetett biztonságtechnikai rendszerek telepítése során az eszközök kiválasztásakor alapvető szempont, hogy a berendezések képesek legyenek az adatcserére. Gyakorlati tapasztalatait elemezve kifejtette, előfordul az is, hogy egy adott gyártó különböző eszközei sem képesek egymással megfelelően kommunikálni. Majd arról szólt, mi lehet ennek az oka, illetve napjainkban mely kommunikációs módok vannak széles körben elterjedve, és ezeknek melyek a korlátai. Utána fölvázolta, merre tartanak az egyes gyártók fejlesztései, és mi lehet a rendszerek közti kommunikáció jövője.

 

 

Horváth Tamás

Horváth Tamás PhD-aspiráns, okleveles biztonságtechnikai mérnök, a Magyar Villamos Művek munkatársa Az ipari létesítmények fizikai biztonsága, a biztonsági zónák kialakítási elveiről tartott előadást. Valamely létesítmény fizikai biztonsági rendszerének üzemeltetése sohasem öncélú feladat, illeszkednie kell az üzemeltető gazdasági céljaihoz, a biztonsági stratégia megvalósításának támogatnia kell a gazdasági célok megvalósítást, miközben a szükséges biztonsági kockázatokra megfelelő válaszokat kell adnia. Az ipari létesítmények üzemeltetése biztonsági szempontból is nagy kihívást jelent, az objektumok eltérő védelmi szintre és ezeknek megfelelő biztonsági zónákra vannak osztva. A fizikai védelmi rendszer kialakításának követnie kell a biztonsági kockázatokat, így fokozva a védelmi intézkedéseket a létesítmény külső határától egészen a legjobban védett objektumáig.

 

Szabó LajosSzabó Lajos, okleveles biztonságtechnikai mérnök, biztonságszervező szakmérnök alapvető kérdést feszegetett előadásában: Mi is a biztonság? És kérdés az is, hogy létezhet-e tudományosan megalapozott általános biztonságfogalom?
A biztonság mindenki által ismert és valamiféleképpen értelmezhető fogalom. Valamennyi élő szervezet esetén fellelhetők a biztonságra törekvés jelei. Mindenki számára mást és mást jelent a biztonság, amely nem egzakt fogalom, nem megfogható, és így nincs is általánosan alkalmazható meghatározása. A különféle területeken, az iparban, a kereskedelemben, a pénzvilágban sokféle biztonságfogalmat alkottak, annyifélét, ahányféle szempontból nézik a kérdést. Szabó Lajos vizsgálta és elemezte, hogy ma az állam büntetőhatalma és a magánbiztonság hogyan viszonyul egymáshoz, majd bemutatott egy rendszerszemléletű biztonságfogalmat, amelyet általánosan lehetne alkalmazni, és ez megfelel a „jó definíció” követelményeinek. Az általa javasolt fogalom adott rendszerre vonatkozik, figyelembe véve a rendszer elemeinek egymáshoz, valamint a rendszernek a környezethez való viszonyát, adott időszakban meghatározott határértékek figyelembevételével, így stabilnak és kiszámíthatónak tekinthető.

Végezetül munkatársait szólította az előadói pulpitusra dr. Kovács Tibor: Fehér András mérnök-közgazdász, Otti Csaba mérnök-közgazdász és Milák István az Óbudai Egyetem BSc-hallgatója az Óbudai Egyetem Alkalmazott Biometria Intézetét (ABI) képviselték. Előadásuk A biometria biztonsága és sérülékenysége címet viselte. Először Fehér András ismertette az ABI működését. Az ABI célja, hogy olyan biztonságtechnikai szakmai műhellyé váljon, amely az alkalmazott biometriát megismerteti és oktatja a döntéshozók, a döntéselőkészítők és a biztonságtechnikai szakemberek számára. Emellett laboratóriumukban biometriai eszközök vizsgálatával és tesztelésével is foglalkoznak a hallgatók bevonásával. Majd ismertette az intézet nemzetközi kapcsolatait, a londoni Biometrics 2012 kiállításon való részvételüket, szólt tagságukról a frissen alakult ASIS Hungarian Chapterben, és kapcsolatukat számos más nemzetközi szervezettel (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, Center for Identification Technology Research – CITeR, Information Systems Audit and Control Association – ISACA).
Milák István előadásában az érhálózat elemzésén alapuló biometriai eszközök teszteléséről szólt. Két készüléket vizsgáltak, mindkettő ugyanazzal a szenzorral működik, mégis az eltérő szoftverek miatt más-más módon adnak téves eredményt az azonosítás során.

 

English
Arnold Őszi (PhD aspirant, Óbuda University) – Tibor Kovács (CSc/PhD, Óbuda University)
Encrypting Methods Of The Information Technology In The Present

Organizations and private persons possess certain data that are not public and are usually encrypted. We may make our files, our email, our personal data, our bank activities or our biometric data encrypted. Encryption is prevalent on more areas in our lives, than we are aware of. In the case of e-commerce our credit card data is given. Theoretically, there is no encryption method, which is impossible to break, but practically it exists. Some encryptions would take until 4 billion years to break, which we consider impossible to do it. To select the best encryption we have to be aware of the breaking-up techniques of the encryptions.

Keywords:
encrypting, biometrics, e-commerce, security

 

Tamás Berek (PhD, National University of Public Service) – Zoltán Takács (PhD aspirant, National University of Public Service): Alternative Employment Opportunities Of Rfid Technology In The Field Of Hospital Security

In order to configurate a safeguarding conception, we have to create a complex security system. We have to make a plan, the plan has to be analysed and interpreted. We have to configurate the right proportion of the defend systems.
Hospital security is a special area of the facility security because of the personnel, the patients and visitors. The authors deal with access control-, and tracking systems, which may be integrated into the facility management systems with opportunities provided by RFID technology.

Keywords:
complex security system, access control system, RFID technology

 

Ferenc Pehatsek (King Estate Ltd., Safety Engineer): Current And Future Electronic Communication Methods Of Security Technology, System Integration

Those who have had to implement, program or operate security systems know that the types of equipment that can be connected to each other is vital, because most often are not capable of exchanging data, not even various instruments of the same manufacturer.
We are going to inspect the causes and the widespread means of communication and their limitations.
We will investigate the direction of improvements are of certain manufacturers, and discuss what the future of the means of communications might be.

Keywords:
installation of security systems, connection of systems, communication method

 

Tamás Horváth (PhD aspirant, Magyar Villamos Művek, expert, safety engineer) – Tibor Kovács (CSc/PhD, Óbuda University): The Physical Security Of Industrial Facilities, Theories Of Design Of Security Zones

The operation of a physical security system of a facility could not ever be an end in itself, it has to be adapted to the business objectives of the operator, while it is expected to give appropriate answers for the security risks.
Even professionals of security technology do not encounter security zones in practice frequently because they are to be implemented in complex environments of security risks. The operation of industrial facilities may present a challenge in security. The design of security zones and physical security systems must mitigate the security risks, thereby enforcing the security measures from the public area to the best protected object.

Keywords:
physical security, security zones, security risks, physical protection of industrial facilities

 

Lajos Szabó (safety engineer): What Is The Safety? (May exist a well-founded general definition of safety?)

Safety is a well known concept which everybody can interpret in a way. In all living organizations the signs of aiming for safety can be found, which is different for each species. It is not exact, it is impalpable, and we do not have universally applied definition for it. Various disciplines, industry, trade and the financial world created various kinds of safety concepts. The question is examined from many viewpoints. This experiment is to define the concept of safety which can be used universally.

Keywords:
risk, danger, system, safety

 

András Fehér (Óbuda University Applied Biometrics Institute, engineer-economist) Csaba Otti (Óbuda University Applied Biometrics Institute, engineer-economist, private security expert) – István Milák (Óbuda University, BSc student)
The Security And Vulnerability Of Biometry

At present, among electrical security technologies biometrical identification systems are the fastest developing ones. This is not surprising, since the American and other governments spend billions of dollars on their development since 9/11.
Biometrical identification can only be interpreted as a part of a system, therefore it is worth analyzing questions of vulnerability of security identification devices. We may identify many grounds for attacks, due to the structure of the systems.
Now we are focusing on the vulnerability of the palm vein identification method which is one of the safest technologies according to experts. We are going to present our results studying this technology.

Keywords:
safety, security, biometry, identification, biometrical identification, vulnerability

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?