ASIS – Globális szervezet a biztonsági szakma fejlesztéséért

Bemutatkozó beszélgetés Papp Zoltánnal az ASIS International magyarországi tagozatának elnökével. A szervezet múltja, céljai hazai helyzete.

Papp Zoltán

A hazai chapter (tagozat) elnökeként kérjük mutasd be nekünk a szervezetet: célok, múlt, tagok.

ASIS International globálisan a legnagyobb létszámmal rendelkező, a biztonságvédelemmel legátfogóbb megközelítésben foglalkozó szervezet. A szervezet 1955-ben alakult egy olyan korszakban, amikor a magán- és a közbiztonsági szakma is gyerekcipőben járt. Kezdeti időszakban kifejezetten amerikai központú volt a tevékenysége, és működési területe, majd fokozatosan bővült országhatárokon, később kontinenseken átívelően. A tagok között a közös metszet, hogy szinte mindannyiunknak az emberi, tárgyi és információ védelmében van valami szerepünk, felelőségünk, vagy akár csak az, hogy ezen témakörök beletartoznak az érdeklődési körünkbe. Ma már 145 országban vannak a szervezetnek tagozatai. A közel 34.000 -es taglétszámba, a megbízói, szolgáltatói, tudományos munkát végzők, biztonsági tanulmányokat végző hallgatók, katonai, vagy rendfenntartó szervezetek képviselői tartoznak. Az ASIS célja, globális vezető szerep betöltése a biztonsági szakma fejlesztésében, előre mozdításában.

Hogyan kerültél kapcsolatba az ASIS-al, miért és mikor csatlakoztál?

Az Alcoa-Köfém Kft.-ben, az akkori vezetőm már tag volt és előszőr tőle hallottam a szervezetről. Kezembe foghattam a szervezet magazinját, ami már akkor is egy rendkívül átfogó, szakmai cikkeket és Magyarországon még nem létező technológia megáldásokat mutatott be, mindezt természetesen angol nyelven. Egyik oldalról, hajtott az információ éhség, más vonatkozásba pedig, az angol nyelvtudásom kifejezetten gyenge volt, így gondoltam csatlakozom és a havonta megjelenő magazin szolgáltatta az egyik legfőbb anyagot az angol magánóráim folyamán. Természetesen ez követően nyílt ki igazán számomra az ASIS világa.

Véljük, ha egy kicsit részletesebb szakmai pályaképet kapunk tőled, jobban érthetjük a szervezethez tartozás motivációit

2004-ben végeztem biztonsági technikai mérnökként az Óbudai Egyetemen. Gyakornokként kerültem az Alcoa-Köfém Kft. biztonsági osztályára. Különböző munkakörök és felelősségi köreim voltak az ott eltöltött 6 évem alatt, először a vagyonbiztonság technikai oldalát ismertem meg, utána az élőerős területet, később pedig a teljes biztonsági és tűzvédelmi szervezet vezetésével bíztak meg. 2010-ben lehetőségem adódott, hogy a vezetői tapasztalatom mellé, szakértő/tanácsadó munkakörbe próbáljam ki magam. A Provident Pénzügyi Zrt. Vállalatcsoportján belül gyakorlatilag nulláról kellett egy irányítási rendszert kialakítani, aminek a legfőbb célja, a munkavállalók személyi biztonságának erősítése volt. 2015-ben az átalakítás keretében, kialakításra került a veszteségmegelőzési terület, amely olyan különböző működési kockázati területeket karolt fel, mint az információbiztonság, üzletfolytonosság, munkavédelem, visszaélés- és pénzmosás megelőzés. Ennek kialakítására és vezetésére kértek fel és 1 év múlva pedig Bulgária és Románia veszteségmegelőzési vezetője lettem.

Ez bizony komoly pályaív. Véleményed szerint, mik az ASIS International legfőbb erősségei?

Személy szerint két főbb szempontot emelnék ki: a kapcsolati és tudás tőkét.
Az óriási taglétszám okán, felbecsülhetetlen kapcsolati tőke potenciált jelent minden csatlakozott kolléga számára. Az elmúlt egy évben, többek között kanadai, izraeli, svájci, indiai, amerikai, ukrán és spanyol szakemberekkel voltak szakmai, kötetlen beszélgetéseim. Többen közülük valamilyen formában konkrét szakmai segítséggel, és/vagy szakmai előadások formájában támogattak engem és gyakorta magyarországi tagozatunk egészét. Ez a fajta nyitottság, elkötelezettség rendkívül jellemző a tagságra és ez jelenti a szervezet igazi erejét. A kapcsolattartást természetesen színvonalas webes felület segíti.

A webes applikációban 36 különböző szakmai fórum van, a legnagyobbak 1 000 fő körüli létszámmal rendelkeznek így pl. a fizikai biztonság, krízis menedzsment/üzletfolytonosság és vállalati biztonsági kockázat menedzsment területeken. Ekezen belül 300-600 különböző szakmai értekezés folyik és a tagoknak exkluzív, ingyenes látogatható webinarokat, online képzéseket és tájékoztatókat is biztosítanak.

Rendeznek úgy európai, mint globális szinten, több napos, konferenciákat is. Ezeken a különböző iparágak meghatározó vállalatainak, szervezeteinek, biztonsági vezetői, szakértő adnak elő, többször párhuzamosan, egyidőben zajlanak a programok.

Milyen további programjai vannak a szervezetnek?

Többek között szakmai sztenderdeket, iránymutatásokat dolgoznak ki számos témakörben, melyek elérhetőségét biztosítják a tagok számára.

És talán az egyik leghangsúlyosabb tevékenységük a kollégák szakmai minősítése.

Az ASIS International a nemzetközi szakma által széles körben ismert és elismert minősítések sorát kínálja azoknak, akik releváns szakmai tapasztalattal és tudással rendelkeznek és látható elismerést kivannak felmutatni.

Ezen minősítések meglétét, nemzetközi pozíciók betöltése kapcsán esetenként követelményként állítják, vagy legalábbis előnyként veszik figyelembe. A minősítéseken történő indulás lehetőségének alapkövetelménye a meghatározott és bizonyított szakami évek száma, meghatározott felelőségi körökkel. A minősítések megszerzésének nem csak a sikeres vizsga letétele a kritériuma, de azt követően a kérdéses szakembernek évente bizonyítani kell, hogy a tudását napra készen tartja.

Komoly büszkeségünk, hogy itthoni tagozatunknak is van már négy, valamelyik ASIS minősítéssel rendelkező szakembere.

Mikor alakult meg a magyarországi tagozat és mit tudhatunk meg a jelenlegi tevékenységetekről?

Az alapító ülés, 2013. május 15-én volt. A megalakítás évében, 16 fős taglétszámmal rendelkeztünk és Boda Péter volt a hazai tagozat első elnöke. Célunk értéket teremteni bővülő létszámunk számára és mozgósítani a tagozat hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét a korszerű tudásáramlás, megosztás és kapcsolatépítés erősítése, az esélyek növelések céljával. És valószínűleg jó úton járunk, mert az idei évben közel 40%-os létszám növekedést értünk el és jelenleg 37 fős a taglétszámunk.

Fontos feladatunknak tekintjük a szakma következő generációjának támogatását is. Ezt szolgálja mentor programunk és „YourSec – A Te időd” kezdeményezéseink is. A tagozat vezető tisztségviselői és a programokban aktívan résztvevő tagjaink is rendkívül büszkék lehetnek ezekre, mert direkt hatást tudunk gyakorolni a tehetséges, biztonsági terület iránt komolyan érdeklődő diákok szakmai fejlődéséhez, karrierjük felgyorsításához.

E mellett folyamatosan mérjük fel az igényeket a tagok között, hogy milyen technológiák, szakmai megoldások érdeklik őket, amikre aztán nagy tudású és tapasztalatú gyakran külföldi előadókkal programokat szervezünk. Ilyenek voltak az utóbbi időben a krízismenedzsmentről, az utazás biztonságról, illetve a rendezvények személybiztonsági aspektusairól szóló előadások, képzések. Igen népszerű kezdeményezésünk volt még a pszichológia gyorstalpaló, 3 részes programsorozat, ahol a biztosági szakmához kapcsolódó témákról tartott interaktív csoport beszélgetéseket Ijjas Bernadett pszichológus.

A szervező munkában ki kell emeljem Balkó Zoltánt, a tagozat alelnökének vezető szerepét, mert elsősorban az ő fáradságot nem ismerő energiájának és sokirányú tájékozottságának köszönhetjük a technológiai jellegű programokat.

Végül, csak röviden az elérhetőségeitekről.

A nemzetközi szervezetnek a honlapja: https://www.asisonline.org/, a magyar tagozaté: www.asishungary.org, ami minden releváns információt tartalmaz. De van elérhetőségünk a LinkedIn-n is: „ASIS International – Hungary Chapter” néven találhatják meg.

Minden érdeklődő számára állok, állunk rendelkezésre.

Forrás: Detektor Security 2021/4. szám

Hozzászólások