EU döntés: változatlanul tilos az állampolgárok korlátlan megfigyelése

Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a nemzeti biztonsági érdekek nem írjhatják felül az európai polgárok általános adatvédelmi jogait. Ilyen típusú tevékenység csak súlyos nemzetbiztonsági kockázat esetén végezhető, szigorú szabályok mellett.

Forrás: DW

Forrás: DW

Noha az Európai Unió minden tagállamának külön nemzeti jogalkotása van, annak azonban meg kell felelnie az Unió által egységesen megszabott irányelveknek, normáknak, beépítve azokat adott ország jogszabály rendszerébe. Az Európai GDPR ugyan egységes szabályrendszert vezetett be a személyi adatok védelme vonatkozásában, e területen mégis vannak vitatott kérdések. Az egyik ilyen hogy szabad-e nemzetbiztonsági szempontból megsérteni az adatvédelmi törvényeket.

Egy évek óta húzódó ügyet zárt le most az Európai Unió Bírósága. Döntésükben kimondták, hogy nemzeti biztonsági érdekek sem írhatják felül az EU egyenlőségre, a magánélet, az adatvédelem és az önkifejezés szabadságára vonatkozó törvényeit. Az erről szóló hosszú anyagot a bíróság közzé is tette Twitter-oldalán.

Az egyetlen kiskapu, hogy a bíróság lehetőséget adott a törvények időleges hatályon kívül helyezésére. Fokozott nemzetbiztonsági kockázat esetén ugyanis korlátozottan és ideiglenesen tartható vissza, vagy gyűjthető adat, de kizárólag csak annyi, ami okvetlenül szükséges. Ebből még akadhatnak további gondok, ugyanis annak megállapítását, hogy mi az “okvetlenül szükséges”, a nemzetek törvényhozásának megítélésére bízzák.

A döntést leginkább civiljogi szervezetek sürgették, akik több országban is találtak olyan nemzetbiztonsági törvényeket, melyek csak bajosan egyeztethetőek össze a hatályos az EU-s törvényekkel. Ilyen a francia La Quadrature du Net, mely egy speciális hírszerzésről szóló rendelet, de érkeztek példák Belgiumból és az Egyesült Királyságból is.

“Míg a hatóságok és a hírszerző szervek nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy biztonságban tartsanak minket, ezt bizonyos határvonalak tiszteletben tartásával kell tegyék, hogy megakadályozható legyen az, hogy visszaéljenek a nagyon is jelentős hatalmukkal. Arra kell fókuszálniuk, hogy olyan hatásos, célzott felügyeleti rendszereket biztosítsanak, melyek egyaránt védik a biztonságunkat és az alkotmányos jogainkat.” – nyilatkozta az egyik döntéshozó. A jogalkotók hangsúlyozták, hogy a döntéssel az a céljuk, hogy mindenkit emlékeztessenek arra: egyik nemzet kormányzata sem emelheti magát a közösen elfogadott törvények fölé.

Napjainkban persze a járványhelyzetre és a terrorizmusra hivatkozva azért sajnálatosan kiskapu „hegyek” adottak a hatóságok számára a jogszabály betartásának esetenkénti felülírására. Remélhetjük ugyanakkor, hogy az európai demokratikus tradíciók döntő mértékben tudják majd felülírni a kihágási kísértéseket.

Forrás: computerworld.hu

Hozzászólások