Dr. Horváth Sándor, Dr. Kovács Tibor, Német Ferenc

Tavaszi szimpózium a Bánkin 1.

 

 

2013. április 10-én rendezték a hagyományos tavaszi biztonságtechnikai szimpóziumot az az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán.

A zsúfolásig megtelt előadó teremben a hallgatóságot Dr. Horváth Sándor PhD, a kar dékánja köszöntötte. A dékán megnyitójában kiemelte az egyetemen folyó gyakorlat központú képzést, amely nem csak a tábla előtt folyó előadásokból áll, hanem jól fölszerelt laborokban is történik. Kiemelte az egyetem biztonságtudományi doktori iskoláját, amely elsősorban a biztonságtudomány területén kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit és az oktatói kar utánpótlásához.
Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke megnyitójában szintén a képzés fontosságát emelte ki. Majd a Szegedi Tudományegyetem rektorát idézte, aki szerint a most végző diákok harmada 10 év múlva olyan szakmában fog dolgozni, amelyet ma még nem is létezik.

Dr. Horváth Sándor, Dr. Kovács Tibor, Német Ferenc

A szimpózium moderátora Dr. Kovács Tibor CSc/PhD, az egyetem docense volt, aki kiemelte, éppen 10. alkalom rendezik meg az eseményt

Pető RichárdVédelem a robbantások esetén

Pető Richárd, az Óbudai Egyetem PhD aspiránsa előadásában a Sűrűn lakott, forgalmas helyszínek létesítményeinek védelme robbantásos cselekmények ellen címmel tartott előadást. Robbantás során két elkövető lehet: terrorista vagy a tágabb értelemben vett „konkurencia”. A helyszín estén a „sűrűn lakott terület” meghatározásakor az éjszaka ott tartózkodók számát veszik figyelembe, a „forgalmas helyszín” pedig általában a nappali állapotra utal, ez lehet például repülőtér vagy belvárosi csomópont.
A robbantás célja többféle is lehet, de leggyakrabban a félelemkeltés és a káosz teremtése a cél. A robbantás hatásainak bemutatása – robbanási túlnyomás, rezgések, repeszhatás, hőhatás, hanghatás, gyorsulás/lassulás, mérgező gázok, porhatás – után az előadó a támadási módszereket mutatta be. Majd szólt a védelem kialakításának lehetőségeiről, amelyek lehetnek adminisztratív eszközök (beléptetés, tűzriadóterv, bombariadó terv); felderítő eszközök alkalmazása; aktív, passzív védelmi eszközök.
A védelmi stratégiák lehetnek: a biztonsági távolság kialakítása, az épület szerkezetét megerősítő eszközök és az üvegezett felületek védelme.

 

Dr. Hanka László Biometria és matematika

Dr. Hanka László PhD az Óbudai Egyetem Mechatronikai Intézetének adjunktusa Matematikai módszerek a biometriában című előadását nagy figyelemmel kísérte a hallgatóság. Egyre jobban terjed a biometrikus jellemzők alapján történő azonosítás, ezek közül is a legelterjedtebb az ujjnyomat-azonosítás, mivel könnyen hozzáférhető, viszonylag jó hatásfokkal alkalmazható és alacsony az ára. Hanka László előadásában olyan matematikai módszereket, statisztikai elemzéseket mutatott be, amelyek alkalmasak lehetnek ujjnyomat azonosításon alapuló rendszerek hatékonyságának és a megbízhatóságának növelésére.
Az azonosítás pontosságának meghatározása során több adatot is figyelni kell, ezek

 • FAR: (False Accept Rate) Téves elfogadási arány;
 • FRR: (False Reject Rate) Téves elutasítási arány;
 • FIR: (False Identification Rate) Téves azonosítási arány.

Ezen adatok nem tárgyalhatók egymástól függetlenül, még akkor sem, ha csak az egyik adat fontos az üzemeltető számára.
Hanka László előadásában a binomiális eloszlás négy alkalmazási lehetőségét mutatta be az ujjnyomat-azonosítás terén. Majd szól a Maximum Likelihood elvről, azaz a maximális valószínűség elvéről, amelyet paraméterbecslések esetén alkalmaznak, a binomiális eloszlás p paraméterének az optimális becslésére.

Frank GyörgyLövedékálló mellények

Frank György, Eur. Ing./MSc, címzetes docens, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium elnöke előadásának témája a Lövedékálló mellényekben alkalmazható ballisztikai kerámia mikroszerkezetének elemzése volt. Tanulmányának célja felhívni a mellények vásárlóinak figyelmét arra, hogy a tenderek kiírásakor, a megrendeléshez, az átvételhez több műszaki adat megadására van szükség. Számos kutatás során tanulmányozták az aluminium-oxid bázisú kerámia anyagokat, ahol is kimutatták, hogy számszerűsíthető különbségek lehetnek az egyébként hasonló anyagok között. Frank György előadásában bemutatta, hogy a röntgen diffrakciós (XRD) technika eredményesen alkalmazható az aluminium-oxid bázisú ballisztikai kerámiák minősítéséhez is. (Kapcsolódó írásunk: Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása)

  

Malomsoki RitaSprinkler

Malomsoki Rita, okleveles biztonságtechnikai mérnök, a G4S Biztonságtechnikai Zrt., létesítményvezető-anyaggazdálkodó munkatársa A sprinkler rendszerek alkalmazása a magyar építőiparban címmel tartotta meg előadását. A hanyatló építőiparban nehéz a helyzete a biztonsági, életvédelmi rendszerek telepítőinek is. A nagyobb telepítések során nehéz megbecsülni, mekkora az az összeg, amellyel még versenyképes maradhat a telepítő, és nyereségre is szert tesz. A tervezés és az ajánlat készítése során számos buktatóval kell számolni. Ilyenek lehetnek a tervezési pontatlanságok, a hibás árajánlat-készítés és a megrendelő extra igényei. Viszont pontos felméréssel és szakszerű tervezéssel, nem lesznek rejtett költségek, jelentősen csökken az utólagos pótmunka lehetősége.

 

Folytatjuk 

 

English

Richárd Pető: Protecting Densely Populated and Crowded Places against Explosion Acts

The institutions that analyze terrorism have shown that the most common targets are public buildings and properties for explosive events. Crowded streets, shopping centers and other buildings present a high risk and vulnerability where large number of people stays or travels through in a short time may fall victim to one of the explosion acts.
The aim of the presentation is to represent protecting possibilities against blast acts considered from the point of view of security engineers. Along with that, modern design technologies and dominating ergonomic requirements have also been considered.

László Hanka: Mathematical Methods in Biometrics
The recognition of persons on the basis of biometric features has received increasing attention in recent years. Many biometric features can be distinguished, but for several reasons, fingerprint is considered one of the most practical of them. Fingerprints are easily accessible, provide acceptable performance, and one more reason is the relative low price of fingerprint sensors. Whereas a lot of commercial systems for fingerprint recognition exist, the large number of publications on this subject shows the need for further research to improve reliability and performance of these systems. In this presentation some mathematical methods will be demonstrated that could be suitable for improving reliability and performance of these systems.

György Frank: Microstructural Analysis of Aluminium-Oxide Based Ballistic Ceramics Used in Body Armours
Several studies have hitherto been written on aluminium-oxide based ballistic ceramics. These studies have shown that by the use of X-ray diffraction (XRD) technique many differences can be found among otherwise similar materials. This presentation demonstrates that XRD technique can be successfully used for classification of aluminium-oxide based ballistic ceramics as well.

Rita Malomsoki: The Application of Sprinkler System in the Hungarian Construction Industry
Due to the country’s economic states, the construction industry has been declining. The installation of life protecting appliances and equipment is still inevitable. It is difficult to estimate cost-effectiveness in case of major construction, to adjust the offer in order to remain both competitive and profitable. Nevertheless the using of the life save support is still important. In the big investments it is hard to judge that investment where we could still give a competitive bid and how can we still get a gain as well. The number of pitfalls is high. We must also face the consequences of inaccurate planning and the unexpected situations. During my presentation I am going to demonstrate a major investment that could overcome such negative circumstances.

A Magyar Biztonsági Fórum konferenciája

A Magyar Biztonsági Fórum konferenciája

Konferenciát tartott a Magyar Biztonsági Fórum. A szervezet tagjai főként a gyártó és logisztikai cégek biztonsági vezetői és a területhez kapcsolódó biztonsági cégek munkatársai.

A Magyar Biztonsági Fórum (MBF) célja, hogy a biztonsági szakma különböző területein dolgozók számára lehetőséget biztosítson a szakmai tapasztalatok, ötletek, problémák megosztására – tájékoztatott Majoros Gábor, az MBF elnöke, majd hozzátette, mindezt konkurenciaharc vagy a rivalizálás nélkül teszik. Mindemellett párbeszédet szeretnénk folytatni más hazai és nemzetközi biztonsági szervezetekkel. Terveik között szerepel egy minősítő rendszer kidolgozása is, amely kiterjed a biztonsági szolgáltatások, a technikai eszközök, valamint az élőerő minősítésére is. Emellett a szervezet részt kíván venni a szakmai oktatás gyakorlati munkájában, ennek része volt a Magyar Biztonsági Fórum II. konferenciája is.

TAPA

Az MBF konferencia egyik külföldi előadója Thorsten Neumann a Transported Asset Protection Association (TAPA) elnöke, aki elmondta, hogy a szövetség a nemzetközi áruszállítás védelmét hivatott támogatni. A TAPA biztonsági előírásait, mint szabványt használják világszerte az áruszállítás biztonsága érdekében. A szövetség információs rendszere (Incidens Information Service, IIS) folyamatosan rögzíti, és azonnal meg is osztja a rakományok ellen elkövetett bűncselekmények adatait. Ezzel védi az áruszállítót, és segít a lopott értékek megtalálásában. A TAPA rendszeresen konzultál legmagasabb szinten a kormányzati és a bűnüldöző szervekkel a bűnözés csökkentése érdekében. Majd Neumann hozzátette, a bűnözők egyre agresszívebbek, miközben folyamatosan nő az elrabolt áru értéke.

Plombálás

A plombákat nagyon sok területen használják: rendezvénybiztosítás, gyártástechnika, közüzemi szolgáltatás, büntetés-végrehajtás, gyógyszeripar és a közlekedés, áruszállítás területén. Előadásában Noth Péter, az MBF e területért felelős szakértője először is egy tévhitet oszlatott el: a plomba nem védi meg az árut, viszont a jó minőségű és megfelelő azonosítóval rendelkező plombával és főleg annak szakszerű alkalmazásával már érzékelhető bizonyítható, ha valaki jogosulatlanul próbált hozzáférni. Majd kiemelte a folyamatban a biztonsági őr szerepét, akinek a megfelelő képzése és ellenőrzése nélkül nem működik eredményesen a rendszer.

Képzés

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke a személy- és vagyonőrök kötelező képzéséről beszélt. Szakonyi Péter, a Safety Sector vezetője kételyeinek adott hangot, elmondta, nem gondolja, hogy a szolgáltatói szektor hibája az alacsony bér, szerinte a pályázatok kiírói, illetve elbírálói gyakran olyan összegű ajánlatot fogadnak el, amelyből biztosan nem lehet törvényesen elvégezni a munkát. A hallgatóság egyik tagja fölvetette, azzal, hogy a képzés és vizsga nélkül nem dolgozhatnak a személy- és vagyonőrök, szerzett jogot veszítenek el. Német Ferenc válaszában eloszlatott számos tévképzetet, amely a szakmai kamarához, illetve a képzéshez fűződik. Kifejtette, nem szerzett jogot veszít, el, aki nem teszi le sikeresen a vizsgát, hanem a pozícióját, és azt is csak ideiglenesen, amíg sikerül letennie a vizsgát. Majd hozzátette, évi ezermilliárdos forgalmú iparág nem engedheti meg magának, hogy nem naprakész tudással rendelkező embereket alkalmazzon. Az elnök világossá tette, a kamara nem szakszervezet, nincs törvényi felhatalmazása beavatkozni sem munkajogi kérdésekbe, sem pedig a béralkuba. Kiemelte, az érdekképviselet egy része, a munkájukat elégtelenül végző szakszervezetek próbálnak meg bűnbakot csinálni a kamarából, hogy ezzel eltereljék a figyelmet saját eredménytelenségükről.

Német Ferenc, a kamara elnöke, Szakonyi Péter, a Safety Sector ügyvezetője, Papp Róbert, az MBF titkára

Biztonsági kihívások és megoldások

Carlo Giannini, a Sony európai risk managere előadásában elmondta, bár az általános válság hatására megcsappant a vásárlóerő, így sok gyár bezárt, azonban a szervezett bűnözés megerősödött. Mindemellett természeti katasztrófák is súlyos károkat okoztak a Japánból származó multi cégnek. A biztonságért felelős vezetőnek a külső és belső kockázatokat is kezelnie kell munkája során. Az áruszállítás különösen nagy kockázatot jelent, de a már említett külső körülmények miatt nem engedhetik meg, hogy elveszítsenek egy-egy szállítmányt, mindegyiknek célba kell érnie. Ha elvész egy szállítmány, akkor nem csak az áru vész el, hanem ügyfeleket és ezzel együtt presztízst is veszítenek. Carlo Giannini kiemelte, a biztosításnak és a TAPA szabványának, azon belül is az oktatásnak és képzésnek a jelentőségét az áruszállítás területén.

A Magyar Biztonsági Fórum konferenciája

Carlo Giannini, a Sony biztonsági vezetője

Nyomozás

Balotai Attila őrnagy egy nemzetközi bűnszervezet bukását mesélte el előadásában. A szervezet Franciaországban lopott el kamionokból árut, amelyet azután Magyarországra szállítottak, ahol eladták. A tolvajok francia kamionparkolókban fosztogattak ponyvás autókat, és mire az áruval Magyarországra értek, már a vevő is megvolt. A tolvajok nem válogattak, mindent vittek, ami mozdítható volt: a műszaki cikkektől a mosóporon át a tartós élelmiszerekig. A banda tagjai pár napot pihentek Budapesten, majd mentek vissza Franciaországba. A magyar hatóságokkal a francia rendőrség vette föl a kapcsolatot. A nyomozás során több ország rendőrségének együttműködésével sikeresen zárult az ügy: egy időben csaptak le a különböző országokban a banda tagjaira, akik most büntetésüket töltik. Balotai Attila előadásában kihangsúlyozta a szállított áru megfelelő védelmének jelentőségét és több ország rendőrségének példás együttműködését a felderítés érdekében.

 

Német Ferenc

Interjú Német Ferenccel, a kamara elnökével

 

GeoVision-képzés ajándék üzleti tréninggel a Műegyetemen

GeoVision-képzés ajándék üzleti tréninggel a Műegyetemen

A GeoVision Hungária Kft., valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közösen rendez GeoVision-szemináriumot, amelyhez a résztvevők egyórás gyakorlati üzleti tréninget is kapnak ajándékba.

 

Április 24-én, szerdán 10 és 14 óra között tartják a legfrissebb információkat és gyakorlati bemutatót is magába foglaló GeoVision-szemináriumot. A legmodernebb prezentációs eszközökkel felszerelt BME előadóteremben a regisztrált résztvevők naprakész információkat kapnak a GeoVision legfrissebb fejlesztéseiről. A gyakorlati bemutató keretében élőben próbálhatnak ki olyan GeoVision újdonságokat is az érdeklődők, mint például a hitelkártya méretű kompakt IP-kamera vagy a 2,0 megapixeles WDR FishEye panorámakamera. Emellett megismerhető lesz még a GeoVision legújabb Skype alkalmazása, illetve felvonulnak mindazon új alkalmazások, amelyek valóban kiemelik a tajvani fejlesztő komplex megoldásait az egyszerű dömpingkamerák sorából.

Az elméleti és gyakorlati oktatások között minden résztvevő térítésmentesen meghallgathat egy naprakész üzleti tréninget, amelynek témája:

 • Telepítő cégek üzleti kihívásai napjainkban: üzletszerzés, ajánlatkészítés, kivitelezés, garanciális helytállás – mi marad a végén? Hatékonyságnövelés, erőforrás-optimalizálás. Gondolatébresztő tréning iparági tapasztalatokkal bíró előadótól.

Időpont

 • 2013. április 24., szerda 10-től 14 óráig

Helyszín

 • Infopark, BME Q épület, 405. terem
 • 1117 Budapest
 • Magyar Tudósok körútja 2.

A regisztrált résztvevőknek ingyenes parkolást biztosítanak a szervezők az egyetem őrzött, mélygarázsában.

GeoVision-képzés ajándék üzleti tréninggel a Műegyetemen

Részvétel

 • Ingyenes, de a korlátozott hely miatt előzetes regisztráció szükséges

Jelentkezését kérjük, e-mailben küldje el az info@gvhungaria.hu címre!

Regisztráljon, és látogasson el a rendezvényre, ahol a naprakész tudás mellett a GeoVision Hungária Kft. hasznos ajándéktárgyait is megkaphatja!

 

GeoVision-képzés ajándék üzleti tréninggel a Műegyetemen

aspectis open day

Aspectis Open Day – 2013. április 9.

Nyílt napot szervez az Aspectis, az Axis Communications és a Milestone Systems 2013. április 9-én a Hilton Budapest WestEndben.

Időpont:

 • 2013. április 9., kedd, 9.00–14.00

Helyszín:

 • Hilton Budapest WestEnd
 • 1062 Budapest, Váci út 1–3.

Az Aspectis Open Day rendezvényén az Axis Communications és a Milestone Systems, mint a két globális piacvezető számol be újdonságaikról.

 • A Milestone a napokban mutatta be új VMS platformját és további forradalmi újdonságok is várhatók a következő hetekben.
 • Az Axis a tőle megszokott rohamtempóban ontja ki magából az újdonságokat, lesznek olyan termékek, amelyeket itt mutatnak be először a magyar közönségnek.

Az Aspectis Open Day-en két további gyártót bemutatnak, amelyek szintén értéket képviselnek:

 • Az IPS (Securiton) az Axis Camera Application Platform-ot használva olyan intelligens megoldásokat fejleszt, amelyeket közvetlenül az Axis hálózati kameráiba lehet betölteni.
 • A Gamanet által fejlesztett C4 olyan integrált rendszer, amellyel nem csak biztonsági rendszereket lehet menedzselni, hanem ezek folyamatait, valamint központi identitásmenedzsmentet is lehet végezni.

A nyílt napon előadások lesznek az új megoldásokról, amelyeket azután a szünetekben ki is próbálhatnak az érdeklődők. Beszélhetnek a gyártók képviselőivel és az Aspectis szakembereivel finom kávé és szendvics mellett

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni a következő linken lehet: http://aspectis.hu/reg/

A nap végén az Axis jóvoltából egy AXIS M1014 hálózati kamerát sorsolnak ki!

 

aspectis open day

Kökönyei Péter

A Borsos József-díj

A Magyar Biztonsági Fórum „Borsos József-díj” néven díjat alapított, amellyel emléket kíván állítani a 10 éve, 2003 májusában, 40 évesen elhunyt Borsos József rendőr századosnak, aki a rendszerváltás utáni magyar rendvédelem emblematikus alakja.

Borsos Józsefet 2003 májusában, a Budapest II. kerületi Bethlen Gábor utcában, egy tűzharc közben érte a halálos lövés. A századosnak még volt annyi ereje, hogy viszonozza a bűnöző lövéseit, ezzel ártalmatlanította az elkövetőt, megvédve társai életét. Halála után posztumusz rendőr alezredessé léptetették elő. Hősies magatartásával maradandó példát mutatott a jövő generáció rendvédelmi dolgozói számára, ezt a példát a Magyar Biztonsági Fórum – tisztelete jeléül – évről évre a figyelem középpontjába kívánja állítani.

Az idei évben elsőként, a hős rendőr családja jelenlétében adják át a díjat Kökönyei Péter rendőr törzszászlósnak, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának.
A Borsos József-díjat azzal érdemelte ki Kökönyei Péter, hogy megakadályozott egy rablást. 2012. július 14-én délben, zárás előtt néhány perccel egy férfi lépett be fegyverrel a kezében Székesfehérvár, Széchenyi utcában lévő patikába, majd felszólította az ott lévő alkalmazottakat, hogy a kasszában lévő pénzt adják át neki.
Épp a patikában tartózkodott Kökönyei Péter a Székesfehérvári Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, aki háttal állt az ajtónak és a korábbi gyógyszertárak sérelmére elkövetett rablások kapcsán hajtott végre ellenőrzést. Az elkövető rátámadt az őt elfogni szándékozó rendőrre, s közben több lövést is leadott a fegyveréből, amely – mint később kiderült – gázpisztoly volt, majd dulakodás alakult ki a Kökönyei és a rabló között. A törzszászlósnak végül sikerült lefegyvereznie az elkövetőt, és az időközben helyszínre siető erősítés segítségével elfogta a férfit. A bűncselekmény során a rendőr nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, az elkövető sérülése nyolc napon belül gyógyultak, más személy azonban nem sérült meg.
A bűncselekményt elkövető férfivel szemben azóta a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség vádat emelt többrendbeli rablás, valamint hivatalos személy elleni erőszak bűntett elkövetése miatt.

Kökönyei Péter rendőr törzszászlós bátor és önzetlen cselekedete kiváló példaként szolgál arra, hogy a törvény végrehajtói sosem tudhatják, mikor kerül veszélybe az életük. Bármikor fordulhat úgy a sorsuk, hogy a szembetalálják magukat a legrosszabbal, ám ők akkor sem menekülhetnek el, mert másoknak szükségük van rájuk. Cselekednek, még ha ez az életükbe kerülhet is. Cselekedett Borsos József is, Kökönyei Péter is, s még számos rendőr, pénzügyőr, tűzoltó, börtönőr cselekszik nap mint nap, gyakran az életét kockáztatva értünk, állampolgárokért. Előttük tisztelgünk e díjjal – tájékoztatott a Magyar Biztonsági Fórum.


Kökönyei Péter

 

A díjat a Magyar Biztonsági Fórum (MBF) éves konferenciáján, 2013. március 27-én adták át. 

 

A Magyar Biztonsági Fórumról
A Magyar Biztonsági Fórum a Magyarországon tevékenykedő logisztikai és gyártó, valamint a biztonságtechnikával és őrzés-védelemmel foglalkozó cégek szakmai szervezete. Hazai és multinacionális vállalatok vezetőit és munkatársait tömörítő egyesület fő célja, hogy platformot biztosítson a mindennapi tevékenységet is támogató ágazati információknak, technikai fejlesztéseknek és professzionális kapcsolatrendszernek, valamint erősítse a civil és állami szervek, szervezetek közötti együttműködést.
A Magyar Biztonsági Fórum küldetése, hogy együttműködve a hatóságokkal közreműködjön a gazdasági élet szereplőit érintő bűncselekmények megelőzésében, a befejezett bűncselekmények elkövetőinek felderítésében, illetve – felhasználva a meglévő nemzetközi kapcsolatokat – segítse a hatóságok munkáját, növelje a törvényvégrehajtók társadalmi elismerését.

A Borsos József-díj 

Az MBVE XIV. konferenciája

Az MBVE XIV. konferenciája

A Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete 2013. március 20. és 22. között tartotta XIV. konferenciáját.

A konferencia nyitó előadásában Fialka György, a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete (MBVE) elnöke a szervezet szerepvállalásának lehetőségeiről szólt. Az MBVE együttműködik számos szerevezettel az oktatás és képzés területén, így például

 • az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karával,
 • a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Szakmai Kamarával,
 • a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért alapítvánnyal (Remok),
 • Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósággal (BM OKTF).

De megállapodást kötött az MBVE a KIM Nemzeti Biztonsági Felügyeletével is.
A személy- és vagyonőrök képzésének megújításában is részt vett az MBVE. A személy- és vagyonőr szakma, alig 20–22 éves, és sajnos nagy a fekete foglalkoztatás aránya a területen. Mivel a tudatlanság a kiszolgáltatottság alapja, így a képzésen való részvétellel a saját helyzetükön – és a szakmáén – is javíthatnak a személy- és vagyonőrök. A képzés területén azonban nem szabad megállni, tovább kell vinni a közép szinten dolgozók számára is – fejtette ki az elnök.

A rendőrség
Dr. Berán Iván a Budapesti Rendőr-főkapitányág (BRFK) nevében a rendőrség és a magánbiztonsági ágazat kapcsolatát elemezte. A gazdasági életben nélkülözhetetlen a biztonság, és ennek elérése érdekében komoly szerep hárul a magánbiztonsági ágazatra. A legfontosabb az előrelátó megelőzés, a proaktivitás. A gazdasági szervezeteket ért támadások esetén közel azonos a külső és belső támadás aránya. A bűncselekmények három csoportra oszthatók:

 • csalás,
 • korrupció és
 • pénzügyi, számviteli bűntettek.

A gond az, hogy a hírnév védelme érdekében sok esetben nem jelentik a rendőrségen a bűncselekményeket. A proaktivitás jegyében a magánbiztonság feladata, hogy feltárja a jogsértő magatartást elősegítő hiányosságokat.
Mára jelentősen megnőtt a kiberbűnözés, minden negyedik gazdasági egységet érintenek a bűncselekmények, és ezek fele a kibertéren keresztül történik. Így nagy hangsúlyt kell fektetni erre a területre is. A BRFK eltökélt abban, hogy meg kell találni a közös pontokat az állami és a magánbiztonsági ágazat között – fejezte be előadását dr. Berán Iván.

A kamara
Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke elmondta, a 2012. évi CXX. törvény és végrehajtási rendelete, a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet kötelezővé tette a képzést a személy- és vagyonőrök számára. A magyar Országgyűlés úgy határozott, hogy a közrend és a közbiztonság erősítését célzó intézkedéscsomag részeként a magánbiztonsági szektornak és ezen belül a személy- és vagyonőri szakmánknak is presztízst kíván teremteni. A személy- és vagyonőröknek meg kell ismerniük a megváltozott jogszabályi környezetet, köztük új jogaikat és kötelességeiket. A már említettek mellett változott az alaptörvény, a büntető törvénykönyv, a polgári törvénykönyv, a szabálysértési törvény. Majd előadásában szólt az elnök a közelmúltban történt, a biztonsági őröket ért támadásokról, és felvetette, megfelelő képzés után, a tudás birtokában nem fordulhattak volna elő ezek az esetek.
Majd Német Ferenc ismertette a képzés és a vizsga menetét. Új a rendszerben, hogy a személy- és vagyonőrök az Interneten keresztül, e-learning formájában készülhetnek föl az elméleti anyagból.
Sokan kérnek számon olyan dolgokat a kamarától, amelyek nem tartoznak a hatáskörébe – emelte ki Német Ferenc. Azonban az SzVMSzK nem szakszervezet, nem jogszabályalkotó, nem hatóság. A kamara feladata, hogy hozzájáruljon a közbiztonság javításához és a vagyonvédelmi iparág megtisztulásához. Ezt oktatással, képzéssel, a beérkezet panaszok kezelésével és a cégek minősítésével éri el. Ezeket a feladatokat és jogosítványokat kapta a kamara a jogalkotótól – fejtette ki az elnök.

Az egyetem
Kovács Tibor CSc/PhD az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának docense a biometria lehetőségeiről és buktatóiról szólt előadásában és kifejtette, hogy a biometrikus azonosítás terén számos lehetőség van egy-egy konkrét probléma megoldására, de hogy adott esetben melyik a legalkalmasabb, azt mindig az adott feladat dönti el (Mission Orientid Application – MOA, vagyis feladat orientált alkalmazás). A biometrikus eszközök, módszerek sérülékenységi vizsgálata területén hét kérdést fogalmazott meg az előadó, amelyeket részben vagy egészben minden esetben vizsgálni kell:

 • Az eszköz külső (például ujjnyomat) vagy belső (például ujjérhálózat) biometrikus jellemzőt mér-e?
 • Az alkalmazott technika érintéses vagy közvetlen kontaktus nélküli?
 • Az eszköz felismeri-e az élőmintát?
 • Mennyi a teljes azonosítási (áteresztési) idő? Az időegység alatt azonosítható, átereszthető felhasználók száma jóval alacsonyabb az időegység alatt feldolgozható mintamennyiségnél.
 • Felismeri-e az eszköz a klónozott mintát?
 • Mekkora a téves elutasítás mértéke a felhasználószám függvényében?
 • Mekkora a téves elutasítás mértéke különböző paraméterek (például hőmérséklet, relatív páratartalom, mintaadó felület szennyezettsége, megvilágítás) függvényében?

A fenti kérdéssorból az első néhányra – kis szerencsével – maga a felhasználó is tud válaszolni, viszont az utolsókhoz feltétlenül a területtel foglalkozó szakember segítsége szükséges.
Fehér András az egyetemen működő Alkalmazott Biometria Intézet (ABI) munkatársa a biometria jövőjéről szólt előadásában. Korszakváltás van folyamatban, fölgyorsult a diverzifikáció, a kockázatok csökkentésére való törekvés. A biometria területe is egyre inkább specializálódik, az informatika pedig már alapvetően meghatározza a biztonságvédelmet. A cél a megelőzés, a viselkedésminták elemzése alapján megjósolni a bekövetkező eseményeket. Mára eljutottunk oda, hogy már kérdezni is nehéz, tehát az első feladat, hogy megtanuljunk jól kérdezni. Szükség van a biztonság fogalmának holisztikus megközelítésére, azaz minden oldalról egységesen kezeljük: az IT, az élőerő és a technika együtt, egymást erősítve működjön.

 

dsc logo

DSC szakmai nap Nyíregyházán

Nyíregyházán tart területi szakmai napot a DSC Hungária 2013. március 26-án a Hotel Pagonyban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Időpont:

 • 2013. március 26., kedd
 • 8.30–15.00

Helyszín:

 • Hotel Pagony
 • 4400 Nyíregyháza, Újmajor

A DSC Hungária Kft., a DSC biztonságtechnikai termékek kizárólagos magyarországi disztribútora. Fő tevékenységei:

 • kereskedelem
 • tervezés
 • tanácsadás

A cég DSC hagyományos és intelligens címzett tűzjelző központokat, érzékelőket és az ezekhez kapcsolódó Tyco érzékelőket, kiegészítőket valamint szén-monoxid-érzékelő rendszereket forgalmaz.

A szakmai napon előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők a DSC Hungária Kft. termékeiről és szolgáltatásairól.

Jelentkezés:
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Program

Megnyitó

 • Analóg kamerák – mert még számolunk vele – DiPIX, Pelco, Sony
 • Avigilon IP újdonságok a kamera fronton és szoftver oldalról
 • Sony IP-technikák – új termékkínálat, analitikai funkciók (60fps kamerák)

 

Ebédszünet

 • a Pelco IP-kamera sorozata, rögzítési technikák, hőkamerák, analitikák
 • DiPIX IP technikák – ahol a belépő szint a lényeg
 • DSC újdonságok:
  • Tavaly újdonság volt, ma már kapható: új DSC PC1404 központ és kezelő
  • Egy érintéssel közelebb visszük a valósághoz – DSC érintőképernyős billentyűzetünkkel
  • Univerzális vevőegység – Paradox, Satel, Premier nincs többé olyan konkurens központ, amelyhez ne lehetne DSC 433/868Mhz vezeték nélküli érzékelőket illeszteni
  • A kültéri védelem slágerterméke – Atsumi SIR10S Tri watcher mozgásérzékelő és a TS-sorozat

 

Konzultáció, tervezési kérdések

 

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest, Füvészkert utca 3.
Telefon: (+36–1) 210–3359 | (+36–1) 323–0638 | (+36–1) 323–0640
Fax: (+36–1) 210–3389
Tech-Info: (+36–30) 279–0882
Web: www.dschungaria.hu | www.dsc.hu | www.alexor.hu | www.multimegapixel.hu
Nyitva tartás: hétfőtő péntekig 8.00–16.00

 

Aspectis nyílt nap: D-Link és Netavis

Aspectis nyílt nap

Az Aspectis a D-Linkkel és a Netavisszal együtt rendezett nyílt napot, amelyen partnereivel megismertette az új fejlesztéseket és IP-alapú rendszereit.

Már 10 éve népszerűsíti hazánkban az Aspectis Kft. az IP-alapú biztonságtechnikai rendszereket. Idén számos rendezvényen ismerteti meg jelenlegi és leendő partnereit teljes biztonságtechnikai megoldásaival. Az első ilyen jellegű találkozót a D-Link Magyarország székhelyén, a Laki Irodaházban tartották.

Új fejlesztések
A nyílt nap középpontjában a D-link IP-alapú videó megfigyelési megoldásai, hálózati eszközei, valamint a Netavis videomenedzsent szoftver 4.4 verziójának újdonságai voltak. Az Aspectis 2012 nyara óta foglalkozik a D-Link IP-kamerák kizárólagos forgalmazásával és support tevékenységével, így merült fel az igény a kamerák Netavis szoftver kompatibilitására is. A Netavis fejlesztői rugalmasságának köszönhetően megtörtént az integráció, így a legújabb kiadásban már a legtöbb készülék használható. A nyílt napon bemutatták az új lehetőségeket, amelyek ki is próbáltak a vendégek.

Aspectis nyílt nap: D-Link és Netavis

Netavis
A rendezvényen a fogadást és a regisztrációt követően Wolfgang Baumgartner, a Netavis GmbH ügyvezető igazgatója beszélt a tavalyi év piaci növekedésről és az interneten keresztüli digitális videomegfigyelésben rejlő hatalmas lehetőségekről. Ezután Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezető igazgatója vette át a szót, aki bemutatta a Netavis szoftverben rejlő lehetőségeket, majd áttért az újdonságokra. A Netavis immár Linux CentOS 6.2 operációs rendszer alatt fut, ennek köszönhetően jelentősen csökkent a hardverigénye. Számos új funkció jelent meg a 4.4 verzióban, a legfontosabbakat említve:

 • a felvételek külső adattárolóra való mentése,
 • külső rendszerek integrációját megkönnyítő URL-alapú programozhatóság,
 • az iPad és Smartphone kliens,
 • korcsoport-meghatározás és nemmeghatározás.

D-Link
A második felvonásban Korbel Sándor mutatta be a D-Link hálózati és storage-megoldásait, valamint az egyedi partner- és garanciaszolgáltatásokat. A magyarországi szervizraktárnak köszönhetően meghibásodás esetén a gyártó vállalja készülékeire az akár egy munkanapon belüli azonnali garanciális cserét is.
Majd Biró Ákos, az Aspectis Kft. értékesítője zárta az előadások sorát. Ő a D-Link széles IP-kameraportfólióját mutatta be a jelenlévő érdeklődőknek, kiemelve a Netavisba integrált modelleket, amelyeket az előadást követően a helyszínen ki is lehetett próbálni. A bemutatott készülékek meggyőzték a partnereket arról, hogy az alapvetően hálózati eszközöket gyártó D-Link sokat fejlődött az IP-kamerák fejlesztése terén.

Mindezeket tetőzve a két gyártó felajánlásából kisorsoltak egy D-Link DCS-2332L típusú kültéri kamerát, valamint egy 4 kamerás Netavis Observer Core licenszt.

A következő hasonló eseményre 2013. április 9-én kerül sor Milestone videomenedzsment-szoftverrel és Axis kamerákkal a középpontban. A regisztrációval és az esemény részleteivel kapcsolatban keresse az Aspectis Kft. munkatársait!

Forrás: Aspectis

 

Aspectis nyílt nap: D-Link és Netavis

Aspectis nyílt nap: D-Link és Netavis

 Aspectis nyílt nap: D-Link és Netavis

 

Tavaszi Biztonságtechnikai Szimpózium 2013

Tavaszi Biztonságtechnikai Szimpózium 2013

2013. április 10-én rendezi az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a tavaszi Biztonságtechnikai Szimpóziumot.

Helyszín

 • Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 • P10 előadóterem

 

Időpont

 • 2013. április 10.
 • 15.30–17.45

 

Tervezett program

A rendezvényt megnyitja

 • Horváth Sándor PhD, a Kar dékánja és Német Ferenc, az SZVSZMK elnöke

 

Moderátor

 • Kovács Tibor CSc/PhD

 

Hermann László, az Assa Abloy Hungary Kft, termékmenedzsere
Zár és zárrendszer megoldások a szabványokkal összhangban
Locks and lock system solutions in accordance with the standards

Horváth Tamás, az Óbudai Egyetem, PhD aspiráns, Magyar Villamos Művek, szakértő, okleveles biztonságtechnikai mérnök – Kovács Tibor CSc/PhD, az Óbudai Egyetem, egyetemi docens
Kockázatértékelési módszerek, azok alkalmazási lehetőségei a fizikai védelem területén
Risk assessment methods and their potential applications in the field of physical protection

Hanka László PhD, az Óbudai Egyetem, egyetemi docense
Matematikai módszerek a biometriában
Mathematical methods in biometrics

Frank György Eur.Ing./MSc, címzetes docens, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium elnöke
Lövedékálló mellényekben alkalmazható ballisztikai kerámia mikroszerkezetének elemzése
The microstructural analysis of aluminium-oxide based ballistic ceramics used in body armors

Malomsoki Rita, okleveles biztonságtechnikai mérnök, a G4S Biztonságtechnikai Zrt, létesítményvezető-anyaggazdálkodója
A sprinkler rendszerek alkalmazása a magyar építőiparban The application of sprinkler systems in the Hungarian construction industry

Őszi Arnold PhD aspiráns, Óbudai Egyetem – Kovács Tibor CSc/PhD, az Óbudai Egyetem, egyetemi docens
Sérülékenységi vizsgálatok az e-kereskedelem és a biometria területén
Vulnerability and penetration tests in the field of e-commerce and biometrics

Pető Richárd PhD aspiráns, Óbudai Egyetem
Sűrűn lakott, forgalmas helyszínek létesítményeinek védelme robbantásos cselekmények ellen
The protection of populated and crowded places against explosion acts

Tóth Attila, okleveles biztonságtechnikai mérnök, a TVT Zrt. fejlesztési üzletág-igazgató,
Beléptetőrendszerek tervezése
Planning and design of access control systems

Aspectis Open Day

Aspectis Open Day

Nyílt napot szervez az Aspectis 2013.március 13-án, ahol bemutatják a Netavis és a D-Link újdonságait. A résztvevők között egy D-Link kamerát sorsol ki az Aspectis.

Időpont

 • 2013.március 13., szerda 9:00–13:00

 

Helyszín

 • D-Link Magyarország irodája
 • Budapest XIII.
 • Róbert Károly krt. 59.

 

Az Aspectis az Open Day rendezvényen bemutatja a Netavis Observer VMS legújabb 4.4 verziójának fejlesztéseit, amelybe már a D-Link kameráit is integrálták.

A Netavis újdonságai

 • Külső archívumkezelés (NEA)
 • Smartphone, iPad kliens
 • CentOS 6.2 operációs rendszer
 • Külső rendszerillesztés (URL API)
 • D-Link kameraintegráció

 

Új D-Link termékek

 • DCS-7413 full HD bullettkamera
 • DCS-6210 full HD mini dómkamera

 

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A résztvevők között egy D-Link kamerát sorsolnak ki.

Regisztráció ITT

 

Magánbiztonsági fórum, 2013. február 28.

Magánbiztonsági fórum

A személy- és vagyonőrök képzésében történt szemléletváltás volt a központi témája a Magyar Rendészettudományi Társaság és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara által szervezett február végi magánbiztonsági fórumnak.

A magánbiztonsági fórum egyik szervezője, Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) főtitkára, dr. Janza Frigyes megnyitójában elmondta, úgy látják, hasznos lenne, ha a magánbiztonsági szektor szereplői két-háromhavonta találkoznának, s beszélnének az iparágat érintő problémákról.
Az első alkalommal megrendezett magánbiztonsági fórum központi témája a személy- és vagyonőrök képzése, továbbképzése volt. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) közelmúltban kinevezett elnöke, dr. Hatala József hangsúlyozta, hogy a magánbiztonsági szektornak is fontos szerepe van a bűnmegelőzésben. Ez csak akkor lehet hatékony, ha a területen jól felkészített szakemberek dolgoznak. Majd kifejtette, az NBT a vagyonvédelmi szervezetekkel is együtt akar működni.

Dr. Hatala József, Német Ferenc, dr. Janza Frigyes, dr. Dános Valér

A hatóság

Az Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága (BM OKTF) főigazgatója, dr. Dános Valér emlékeztetett arra, hogy a 2012. évi CXX. törvény, és az annak végrehajtásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM-rendelet kötelező képzést ír elő a vagyonőröknek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2014. január 1-jéig minden személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező munkavállalónak kötelező részt vennie egy, a BM és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara (SZVMK) által közösen szervezett képzésen. A vizsgát követően ötévente úgynevezett kiegészítő képzésre kell jelentkezniük az érintetteknek. Hozzátette, közel százezer ember oktatásáról van szó, ezért a képzésről és vizsgáztatásról gondoskodó BM OKTF-re nagy munka hárul. A papír alapú képzés mellett a tanfolyam egy részét elektronikus úton is el lehet majd végezni (e-learning), s a nagyobb cégeknél helyszíni képzést is terveznek. Az oktatási koncepció kidolgozásába be kell vonni a munkaadók, munkavállalók, megbízó cégek képviselőit is.

A kamara

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke, Német Ferenc hangsúlyozta, hogy a biztonsági őrök többsége jól végzi a munkáját, de a képzésre, továbbképzésre akkor is szükség van, hiszen a korábban megszerzett tudás elévülhet. A személy- és vagyonőröknek lépést kell tartaniuk a jogszabályi környezet változásaival, tudniuk kell, hogy az egyes helyzetekben milyen jogszabályt kell alkalmazniuk. Társadalmi igény, hogy javuljon a közbiztonság, s ebben a magánbiztonsági szektornak is kiemelt szerepe van. A jól működő képzési rendszer hozzájárulhat ahhoz, hogy a szektorban tevékenykedő vállalkozások megőrizzék versenyképességüket. Elmondta, hogy az érintettek a kamara honlapján tájékozódhatnak a képzésre való jelentkezés módjáról.

A megbízók

A Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének (MBVE) elnöke, Fialka György rámutatott arra, hogy a képzés, továbbképzés és vizsgáztatás egységes rendszere hozzájárulhat a szakma „kifehérítéséhez”, a kötelező tanulás és vizsgázás egyfajta szakmai megtisztulást is eredményezhet. A megjelent felmérések szerint jelenleg a biztonsági őrök közül sokan feketén dolgoznak, kiszolgáltatott helyzetben vannak. Elmondta, hogy a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesület 1995–96 óta küzd azért, hogy a személy- és vagyonőröket egységes rendszer szerint képezzék. Hozzátette, itt nem szabad megállni, szükség van a közép- és felsőfokú biztonsági szakemberek továbbképzésére is.

Magánbiztonsági fórum, 2013. február 28.

A munkaadók

A Magyar Biztonsági Vállalkozók Munkaadói Szövetségének (MBVMSZ) elnöke, Mandrik István elmondta, hogy a tagságukba tartozó cégek 99 százaléka ISO minősítéssel rendelkezik, amely szabályozza az oktatást, képzést is. Ezeknél a cégeknél a biztonsági őrök rendszeres képzést kapnak, akkor is, ha más területre helyezik őket – például bankból bevásárlóközpontba – s negyedévente tartanak lőgyakorlatokat. Hangsúlyozta, a szakmai kamarának is érdeke, hogy a képzési koncepció kidolgozásába bevonja a tapasztalatokkal rendelkező biztonsági cégeket is. Szerinte a feketén foglalkoztatottak számát csak úgy lehet csökkenteni, ha a cégek tisztességes jövedelmet tudnak fizetni a biztonsági őröknek. A piaci helyzet mindenesetre nem rózsás, a biztonsági cégek negyedik éve nem tudnak az inflációt meghaladó díjemelést érvényesíteni.

Magánbiztonsági fórum, 2013. február 28.

A szakszervezet

A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetségének elnöke, Nádas Mihály nehezményezte, hogy a törvényalkotás folyamatában a munkavállalói oldal nem vehetett részt, szerinte a magánbiztonsági fórumot még a törvény megjelenése előtt kellett volna összehívni. Problémának tartja, hogy korábban nem tűnt fel senkinek – a kamarának sem – hogy az OKJ-s képzés nem megfelelő színvonalú. Szerinte a központi képzést nem indokolja semmi, az oktatást a munkáltatókra kellene bízni. Úgy látja, hogy az iparágban jelenleg nem a képzés, továbbképzés jelenti a legfőbb problémát, hanem az alacsony vállalkozási díjak. Ennek köszönhető, hogy a biztonsági őrök jó része mindössze bruttó 140 ezer forintot keres.

Fotó: Dömötör Csaba, (www.domotorcsaba.hu)

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Magánbiztonsági Fórum

2013. február 28-án Magánbiztonsági Fórumot rendez a Magyar Rendészettudományi Társaság és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara.

Magánbiztonsági Fórum célja a magánbiztonsági szféra teljes spektrumát felölelő együttműködés összehangolása, mivel valamennyien szolgáltatók, miközben állami feladatot látnak el, és egyben piaci alapon tevékenykednek.

Ezen belül is a Magánbiztonsági Fórum célja, hogy közös hangot találjanak a piac szereplői a biztonság terén:

 • meghallgatásra találjon minden hang,
 • közös fellépés legyen a szakmát érintő ügyekben,
 • ismerjék meg egymás érdekeit a szereplők,
 • ismerjék fel a közös érdekeket,
 • és teremtsék meg a szakmai összhangot.

Helyszín és időpont

 • BM Nemzetközi Oktatási Központ
  1126 Budapest Böszörményi út 21.
 • 2013. február 28. (csütörtök)
 • 9:00–11:30

Szervezők

Magyar Rendészettudományi Társaság és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Meghívottak

 • Belügyminisztérium (BM)
 • Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (BM OKTF)
 • Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Rendészettudományi Kar
 • Országos Rendőr-főkapitányság
 • a megbízói oldal képviselői
 • a munkaadói oldal képviselői
 • a munkavállalói oldal képviselői

Napirend

08:45   Érkezés
09:00   Megnyitó (Dr. Janza Frigyes, MRTT)
09:05   Előadások

 • Belügyminisztérium: Mi az állam célja a kötelező képzésekkel?
 • Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács: A képzés szerepe a bűnmegelőzésben (dr. Hatala József)
 • BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság: Miért a BM OKTF? (Dr. Dános Valér)
 • Szakmai kamara: A képzés részletei (Német Ferenc)
 • Megbízói oldal: Elvárások a képzéssel kapcsolatban (Fialka György, MBVE)
 • Munkaadói oldal: A képzés várható hatásai (Mandrik István, MBVMSZ)
 • Munkavállalói oldal: A munkavállalók érdekei a képzés kapcsán (Nádas Mihály VSZSZ)

10:15   Szünet (közben sajtótájékoztató)
10:25   Vitafórum, hozzászólási lehetőség (Moderátor: Német Ferenc, SZVMSZK)

Hozzászólások

Tisztelettel kérjük a kollégákat, hogy szíveskedjenek a napirendhez kapcsolódó hozzászólásokkal készülni.

Érkezés

 • A BM Nemzetközi Oktatási Központ összesen 15 darab gépkocsi részére tud parkolóhelyet biztosítani.
 • A beléptetés és parkolás: a szervezőkkel történő előzetes egyeztetés alapján történik.
 • Kérjük tisztelt vendégeinket, hogy részvételi szándékukat a kamara munkatársai részére jelezzék!

Kapcsolat és jelentkezés

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39.
Telefon: +36 (1) 220 56 90
Fax: +36 (1) 220–8921
E-mail: kamara@szvmszk.hu

Munkatársaik elérhetők:
Hétfő-csütörtök:08.00–15.45
Péntek: 08.00–13.15

Meghívó Power partnertalálkozóra

Meghívó partnertalálkozóra

A Power Biztonságtechnika partnertalálkozót rendez február 1-jén, pénteken 8 és 16 óra között folyamatosan a cég nagykereskedésében Budapest III. kerületében.

 

A Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. szeretettel meghívja jelenlegi és jövőbeni partnereit partnertalálkozójára, az eseményre döntéshozókat és műszaki kollégákat várnak.

Időpont:

 • 2013. február 1., 8 és 16 óra között folyamatosan

Helyszín:

 • Power Biztonságtechnika nagykereskedés, 1031 Budapest, Kazal utca 64-66.

A rendezvény kötetlen, ingyenes és egész nap tart! Regisztrációt nem igényel!

Program:

 • Akciók csak aznap, és csak a személyesen részt vevők számára – további részletek a Power Biztonságtechnika hírlevelében
 • Új termékek premiere – az új termékcsaládok és termékek első bemutatója műszaki értékesítő munkatársak előadásában. Rövid, érdekes szakmai előadások hangzanak el, a nap folyamán többször is, így nem marad le, bármikor is érkezik.
 • A Paradox wellness nyereményjáték sorsolása, a szervezők remélik, hogy ezen a napon személyesen adhatják a nyertesnek a két főre szóló, 4*-os szállodában eltölthető élményhétvége kuponját.
 • Meglepetések: játékok és nyeremények, a részletekről a Power Biztonságtechnika hírlevelében olvashat. Ha eddig nem iratkozott fel, akkor a cég honlapján még megteheti.

Forrás: Power Biztonságtechnika

Biztonságtechnikai szimpózium a Bánkin

Biztonságtechnikai szimpózium a Bánkin

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2012. november 26-án biztonságtechnikai szimpóziumot tartottak az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán.

Közel kétszáz egyetemi hallgató és szakember vett részt az eseményen, amelyet dr. Horváth Sándor PhD, a kar dékánja és Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke nyitott meg. A dékán kiemelte, a tudás folyamatos fejlesztésének eszköze a kutatás és fejlesztés, azaz a tudomány. Ezen a téren a Bánki jelentőset lépett előre, ennek egyik bizonyítéka a tudomány ünnepén megrendezett konferencia is, amely a plenáris ülés után hat szekcióban folytatta munkáját. A tudomány szerepét erősíti az is, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar létrehozta doktori iskoláját, amely széles körű együttműködés keretében jött létre. A Bánki oktatói mellett a kamara és külsős partnercégek munkatársai is emelik az intézmény szakmai színvonalát.

 

 

Német FerencNémet Ferenc, az SzVMSzK elnöke kifejtette, a kamara együtt dolgozik a tudomány és a szakma képviselőivel a szakmai irányvonal meghatározásában. A kamara erős szervezetté vált, a jogalkotás mögé társadalmi hátteret biztosít, mivel részt vesz a jogszabályok előkészítésében. Az elnök a teremben ülő hallgatókat arra bíztatta, ha külföldre mennek tanulni, dolgozni, utána jöjjenek vissza, és gyarapítsák a magyar tudást.

 

 

 

 

 

Dr. Kovács Tibor A szimpózium moderátora dr. Kovács Tibor CSc/PhD, az egyetem docense először Őszi Arnoldot, az Óbudai Egyetem PhD-aspiránsát szólította ki, aki A jelen kor titkosítási módszerei az informatikában címmel tartotta meg előadását. Mindannyiunknak – magánszemélyeknek és szervezeteknek is – vannak olyan adataink, amelyek nem nyilvánosak, ezeket valamilyen módon titkosítjuk. Így például fájljainkat, levelezésünket, személyes, banki vagy a biometrikus adatainkat. Elméletileg nincs olyan titkosítási módszer, amelyet ne lehetne feltörni, azonban gyakorlatilag létezik, mivel van olyan titkosítás, amely visszafejtése 4 milliárd évig tartana, az ilyeneket tartjuk feltörhetetlennek. Ahhoz, hogy kiválasszuk a legjobb titkosítás ismernünk kell annak feltörését is – mondta el Őszi Arnold, majd ismertette a titkosítás típusait: a szimmetrikus és az aszimmetrikus titkosítást. Majd a titkosításokhoz kapcsolódó szabványokat mutatta be. Szólt a Pretty Good Privacy-ról(PGP), amely egy titkosításra és hitelesítésre egyaránt használható számítógépes program, valamint az Advanced Encryption Standardról (AES), amely az amerikai National Institute of Standards and Technology-nak (NIST) az új rejtjelezési szabványra kiírt pályázata nyertese a Rijndael lett. Ez után Őszi Arnold a sérülékenységi vizsgálat fontosságát emelte ki, amellyel ellenőrizhetjük saját rendszerünk biztonságát, és feltárhatjuk annak hiányosságait. Majd az előadó részletesen bemutatta a Backtrack nevű linux disztribúciót, amellyel feltárhatók az informatikai rendszerek biztonsági hiányosságai, végül elmondta, hogyan hozhatunk létre korszerű és biztonságos informatikai környezetet.

 

Berek Tamás Ezután Berek Tamás PhD, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Takács Zoltán PhD-aspiráns az RFID-technológia alternatív felhasználási lehetőségei a kórházbiztonság területén című előadása következett. Valamely szervezet biztonsági rendszerének kialakítása során fontos az alapos és részletes elemző és értékelő munka. A kórházbiztonság egyedi objektumvédelem, amelyet az összetett feladatok, valamint az ott dolgozók, az ott kezeltek és az oda látogatók tesznek különlegessé. A cél a betegellátás teljes körű biztonságának megteremtése. A beléptetőrendszerek a kórházban kiegészíthetők mozgáskövető-rendszerrel amelyek az épületirányítási rendszerbe beépítve üzemeltethetők az RFID-technológia által biztosított lehetőségek széles körű kihasználásával. Az ideális az lenne, ha a háziorvos olyan smartkártyát adna a beutaló mellé, amelyre már fölírta a beteg leleteit, gyógyszereit, kórelőzményeit. Így a fölvétel során egy mozdulattal, minden fontos adat bekerülne a kórház számítógépes rendszerébe. Az RFID-technológiával lényegesen egyszerűbb és biztonságosabb lenne a szükséges vizsgálatok és kezelések elvégzése a beteg kórházon belüli mozgásának követésével. Az RFID-technológiát a különféle kórházi eszközök, gyógyszerek, veszélyes anyagok nyilvántartására, és felhasználásának ellenőrzésére is föl lehet használni.

Pehatsek Ferenc

Pehatsek Ferenc biztonságtechnikai mérnök, a King Estate munkatársa A biztonságtechnikában alkalmazott elektronikus kommunikációs módok jelene és jövője, rendszerek integrációja című előadásában azt mutatta be, hogy összetett biztonságtechnikai rendszerek telepítése során az eszközök kiválasztásakor alapvető szempont, hogy a berendezések képesek legyenek az adatcserére. Gyakorlati tapasztalatait elemezve kifejtette, előfordul az is, hogy egy adott gyártó különböző eszközei sem képesek egymással megfelelően kommunikálni. Majd arról szólt, mi lehet ennek az oka, illetve napjainkban mely kommunikációs módok vannak széles körben elterjedve, és ezeknek melyek a korlátai. Utána fölvázolta, merre tartanak az egyes gyártók fejlesztései, és mi lehet a rendszerek közti kommunikáció jövője.

 

 

Horváth Tamás

Horváth Tamás PhD-aspiráns, okleveles biztonságtechnikai mérnök, a Magyar Villamos Művek munkatársa Az ipari létesítmények fizikai biztonsága, a biztonsági zónák kialakítási elveiről tartott előadást. Valamely létesítmény fizikai biztonsági rendszerének üzemeltetése sohasem öncélú feladat, illeszkednie kell az üzemeltető gazdasági céljaihoz, a biztonsági stratégia megvalósításának támogatnia kell a gazdasági célok megvalósítást, miközben a szükséges biztonsági kockázatokra megfelelő válaszokat kell adnia. Az ipari létesítmények üzemeltetése biztonsági szempontból is nagy kihívást jelent, az objektumok eltérő védelmi szintre és ezeknek megfelelő biztonsági zónákra vannak osztva. A fizikai védelmi rendszer kialakításának követnie kell a biztonsági kockázatokat, így fokozva a védelmi intézkedéseket a létesítmény külső határától egészen a legjobban védett objektumáig.

 

Szabó LajosSzabó Lajos, okleveles biztonságtechnikai mérnök, biztonságszervező szakmérnök alapvető kérdést feszegetett előadásában: Mi is a biztonság? És kérdés az is, hogy létezhet-e tudományosan megalapozott általános biztonságfogalom?
A biztonság mindenki által ismert és valamiféleképpen értelmezhető fogalom. Valamennyi élő szervezet esetén fellelhetők a biztonságra törekvés jelei. Mindenki számára mást és mást jelent a biztonság, amely nem egzakt fogalom, nem megfogható, és így nincs is általánosan alkalmazható meghatározása. A különféle területeken, az iparban, a kereskedelemben, a pénzvilágban sokféle biztonságfogalmat alkottak, annyifélét, ahányféle szempontból nézik a kérdést. Szabó Lajos vizsgálta és elemezte, hogy ma az állam büntetőhatalma és a magánbiztonság hogyan viszonyul egymáshoz, majd bemutatott egy rendszerszemléletű biztonságfogalmat, amelyet általánosan lehetne alkalmazni, és ez megfelel a „jó definíció” követelményeinek. Az általa javasolt fogalom adott rendszerre vonatkozik, figyelembe véve a rendszer elemeinek egymáshoz, valamint a rendszernek a környezethez való viszonyát, adott időszakban meghatározott határértékek figyelembevételével, így stabilnak és kiszámíthatónak tekinthető.

Végezetül munkatársait szólította az előadói pulpitusra dr. Kovács Tibor: Fehér András mérnök-közgazdász, Otti Csaba mérnök-közgazdász és Milák István az Óbudai Egyetem BSc-hallgatója az Óbudai Egyetem Alkalmazott Biometria Intézetét (ABI) képviselték. Előadásuk A biometria biztonsága és sérülékenysége címet viselte. Először Fehér András ismertette az ABI működését. Az ABI célja, hogy olyan biztonságtechnikai szakmai műhellyé váljon, amely az alkalmazott biometriát megismerteti és oktatja a döntéshozók, a döntéselőkészítők és a biztonságtechnikai szakemberek számára. Emellett laboratóriumukban biometriai eszközök vizsgálatával és tesztelésével is foglalkoznak a hallgatók bevonásával. Majd ismertette az intézet nemzetközi kapcsolatait, a londoni Biometrics 2012 kiállításon való részvételüket, szólt tagságukról a frissen alakult ASIS Hungarian Chapterben, és kapcsolatukat számos más nemzetközi szervezettel (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, Center for Identification Technology Research – CITeR, Information Systems Audit and Control Association – ISACA).
Milák István előadásában az érhálózat elemzésén alapuló biometriai eszközök teszteléséről szólt. Két készüléket vizsgáltak, mindkettő ugyanazzal a szenzorral működik, mégis az eltérő szoftverek miatt más-más módon adnak téves eredményt az azonosítás során.

 

English
Arnold Őszi (PhD aspirant, Óbuda University) – Tibor Kovács (CSc/PhD, Óbuda University)
Encrypting Methods Of The Information Technology In The Present

Organizations and private persons possess certain data that are not public and are usually encrypted. We may make our files, our email, our personal data, our bank activities or our biometric data encrypted. Encryption is prevalent on more areas in our lives, than we are aware of. In the case of e-commerce our credit card data is given. Theoretically, there is no encryption method, which is impossible to break, but practically it exists. Some encryptions would take until 4 billion years to break, which we consider impossible to do it. To select the best encryption we have to be aware of the breaking-up techniques of the encryptions.

Keywords:
encrypting, biometrics, e-commerce, security

 

Tamás Berek (PhD, National University of Public Service) – Zoltán Takács (PhD aspirant, National University of Public Service): Alternative Employment Opportunities Of Rfid Technology In The Field Of Hospital Security

In order to configurate a safeguarding conception, we have to create a complex security system. We have to make a plan, the plan has to be analysed and interpreted. We have to configurate the right proportion of the defend systems.
Hospital security is a special area of the facility security because of the personnel, the patients and visitors. The authors deal with access control-, and tracking systems, which may be integrated into the facility management systems with opportunities provided by RFID technology.

Keywords:
complex security system, access control system, RFID technology

 

Ferenc Pehatsek (King Estate Ltd., Safety Engineer): Current And Future Electronic Communication Methods Of Security Technology, System Integration

Those who have had to implement, program or operate security systems know that the types of equipment that can be connected to each other is vital, because most often are not capable of exchanging data, not even various instruments of the same manufacturer.
We are going to inspect the causes and the widespread means of communication and their limitations.
We will investigate the direction of improvements are of certain manufacturers, and discuss what the future of the means of communications might be.

Keywords:
installation of security systems, connection of systems, communication method

 

Tamás Horváth (PhD aspirant, Magyar Villamos Művek, expert, safety engineer) – Tibor Kovács (CSc/PhD, Óbuda University): The Physical Security Of Industrial Facilities, Theories Of Design Of Security Zones

The operation of a physical security system of a facility could not ever be an end in itself, it has to be adapted to the business objectives of the operator, while it is expected to give appropriate answers for the security risks.
Even professionals of security technology do not encounter security zones in practice frequently because they are to be implemented in complex environments of security risks. The operation of industrial facilities may present a challenge in security. The design of security zones and physical security systems must mitigate the security risks, thereby enforcing the security measures from the public area to the best protected object.

Keywords:
physical security, security zones, security risks, physical protection of industrial facilities

 

Lajos Szabó (safety engineer): What Is The Safety? (May exist a well-founded general definition of safety?)

Safety is a well known concept which everybody can interpret in a way. In all living organizations the signs of aiming for safety can be found, which is different for each species. It is not exact, it is impalpable, and we do not have universally applied definition for it. Various disciplines, industry, trade and the financial world created various kinds of safety concepts. The question is examined from many viewpoints. This experiment is to define the concept of safety which can be used universally.

Keywords:
risk, danger, system, safety

 

András Fehér (Óbuda University Applied Biometrics Institute, engineer-economist) Csaba Otti (Óbuda University Applied Biometrics Institute, engineer-economist, private security expert) – István Milák (Óbuda University, BSc student)
The Security And Vulnerability Of Biometry

At present, among electrical security technologies biometrical identification systems are the fastest developing ones. This is not surprising, since the American and other governments spend billions of dollars on their development since 9/11.
Biometrical identification can only be interpreted as a part of a system, therefore it is worth analyzing questions of vulnerability of security identification devices. We may identify many grounds for attacks, due to the structure of the systems.
Now we are focusing on the vulnerability of the palm vein identification method which is one of the safest technologies according to experts. We are going to present our results studying this technology.

Keywords:
safety, security, biometry, identification, biometrical identification, vulnerability

Jogi szakokleveles magánbiztonsági szakemberképzés

Jogi szakokleveles magánbiztonsági szakemberképzés

Magánbiztonsági szakirányú képzések indulnak a pécsi egyetem jogi karán.  A „jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember” és a „magánbiztonsági jogi szakjogász” képzettséget a tervek szerint Budapesten szerezhetik meg a hallgatók.

 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kara jogi képzéseket indít a magánbiztonság területén dolgozók számára. A tervek szerint két szakirányú továbbképzési szak fog elindulni a jövő év februárjától kihelyezett képzésként Budapesten.

Az egyikre bármely képzési területen, alapszakon szerzett oklevéllel rendelkezők beiratkozhatnak, ők a „jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember” szakképzettséget szerezhetik meg a három szemeszterből plusz záróvizsga-időszakból álló, önköltséges, intenzív, levelező rendszerű képzésen.
A szakirányú képzés célja, hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó szakemberek számára alapvető jogi ismereteket adjon, és ellássa őket a munkájukban hasznosítható speciális jogi tudással is, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek gyakorlati problémákra koncentráló oktatása révén.

A „magánbiztonsági jogi szakjogász” képzés pedig azoknak a szakembereknek kínál munkájukban közvetlenül hasznosítható jogi ismereteket, akik jogi végzettséggel rendelkeznek és a magánbiztonság területén dolgoznak.
A képzés önköltséges, levelező rendszerű, egy két szemeszterből plusz záróvizsga-időszakból áll.
A képzés tantárgyi programja felöleli a személy- és vagyonvédelem, illetve a magánnyomozás saját joganyagán kívül az e tevékenységek végzése kapcsán szóba jöhető valamennyi jogterületet, az adatvédelmi jogtól kezdve a polgári jogon, a büntetőjogon és az eljárásjogokon át egészen a társasági jogig és a munkajogig, mindezek mellett kriminalisztikai és lőfegyvertani ismeretek hallgatására is lehetősége nyílik a képzésre jelentkezőknek.

A képzés helyszíne: A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara országos szervezetének budapesti székháza

A képzésről tájékoztató letölthető innen

 

SzVMSzK konferencia a Tudomány Ünnepére

SzVMSzK konferencia a Tudomány Ünnepére

 

Konferenciát tartottak 2012. november 22-én a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szervezésében.

A konferenciát Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelent hallgatókat, biztonsági szolgáltatókat és megbízókat. Majd kiemelte, napjainkra felgyorsult a tudás elévülése, minden nap követnünk kell a híreket, aki nem frissíti tudását, versenyképtelenné válik, akár a műszaki, akár a humán területeket nézzük, és a konferencián a két terület együtt jelenik meg – fejezte be köszöntőjét az elnök.

 

Német Ferenc, a kamara elnöke

Majd Dr. Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy a rendezvény moderátora felkérésére dr. Horváth Sándor, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja az egyetemen folyó képzésről és kutatásról szólt a biztonságtechnika területén. Az egyetem története 1879-ben kezdődött a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapításával. Majd a dékán kiemelte, Galamb József, mint az iskola egyik leghíresebb hallgatója – a Ford minden idők legnépszerűbb T-modelljének tervezője, akiről az előadó termet elnevezték – is ebben az épületben fejezte be tanulmányait 1901-ben. Az intézmény 2010. január 1-jétől viseli az egyetemi címet, öt karán jelenleg 12 500 hallgatót képeznek, 12 alapszakon, valamint 2 angol és német nyelvű képzés is folyik az egyetemen. A hét mesterképzésből egy a biztonságtechnika kurzus, és a hat doktori iskolából is az egyik biztonságtudományi képzés. Jól felszerelt laboratóriumokban oktatás és kutatás-fejlesztés egyaránt folyik. A karok között partneri együttműködés folyik, főleg a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karral szoros a kapcsolat. Dr. Horváth Sándor összegzésében elmondta, a karon minősített és tanúsított képzés folyik, ezen belül gyakorlat orientált alapképzés, magas szintű mesterképzés, nemzetközileg is elismert tudományos munka és doktori képzés.

Végül a dékán külön is kiemelte az Alkalmazott Biometriai Intézetet (ABI), amelyet Fehér András mutatott be. Az ABI célja, hogy olyan biztonságtechnikai szakmai műhellyé váljon, amely az alkalmazott biometriát megismerteti és oktatja a döntéshozók, a döntéselőkészítők és a biztonságtechnikai szakemberek számára. Emellett laboratóriumukban biometriai eszközök vizsgálatával és tesztelésével is foglalkoznak a hallgatók bevonásával. Majd ismertette az intézet nemzetközi kapcsolatait, a londoni Biotmerics 2012 kiállításon való részvételüket, szólt tagságukról a frissen alakult ASIS Hungarian Chapterben, és kapcsolatukat számos más nemzetközi szervezettel (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, Center for Identification Technology Research – CITeR, Information Systems Audit and Control Association – ISACA).

SzVMSzK konferencia a Tudomány Ünnepére

Dr. Janza Frigyes és dr. Horváth Sándor

Kapitány Sándor, osztályvezető a Nemzeti Biztonság Felügyelet (NBF) képviseletében A minősített adatok védelmének társadalmi kapcsolódásai témakörében tartott előadást. A szervezet 1998-ban alakult a NATO minősített adatok védelme céljából, majd tevékenységük kibővült az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt az EU minősített adatok felügyeletével. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV törvény szervezte egységes rendbe az NBF munkáját, a felügyelet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium keretében, mint titokvédelmi főhatóság működik.

Dr. Mészáros Bence PhD, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa Az érintett tudta nélkül készített hangfelvételek jogi megítélése témakörében fejtette ki véleményét. Előadásában arról az esetről szólt, amikor a beszélgetés egyik résztvevője készít hangfelvételt anélkül, hogy erről a másik tudna. Ma ennek a helyzetnek a jogi megítélése ellentmondásos, sem a jogalkotásban, sem a jogalkalmazásban nem tisztázott ez a cselekmény. A hangfelvétel rögzítését három területen szabályozzák: az adatvédelmi, a polgári és a büntető jog területén. Bár az adatvédelmi és a polgári jog tiltja az érintett tudta nélkül hangfelvétel készítését, büntető ügyben, mint bizonyítékot föl lehet használni. Példaként a csepeli kettősgyilkosságot említette, ahol a bizonyítás során a bíróságon figyelembe vették a gyilkosságot megörökítő hangfelvételt.

Dr. Kovács Sándor nyugalmazott rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszéke mesteroktatója Lehetőségek a magánbiztonsági felsőfokú oktatás területén című előadásában elemezte a biztonsághoz kapcsolódó állami feladatokat és a magánbiztonság lehetőségeit. Majd bemutatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkáját, és ezen belül, részletesen ismertette a Rendészettudományi Karon és a Közbiztonsági Tanszéken folyó képzést.

SzVMSzK konferencia a Tudomány Ünnepére

 

Gyöngy Ernő, az SzVMSzK Szakmai Kollégium Élőerős Szekció vezetője A fegyveres szolgálatot ellátó személy- és vagyonőrök felkészítése során szerezett tapasztalatait mutatta be. Bármilyen alaposan is készítenek fel valakit például a bankfiók fegyveres őrzésére, ha fegyveres támadás történik, gyakran előfordul, hogy az őr leblokkol. Ennek fiziológiai okai vannak, emelkedik a szervezetben az adrenalin szintje és megnő a pulzusszám, 200-as pulzusnál már pánikba esik az őr. A megoldás, ha bonyolult helyzetre rendkívül leegyszerűsített választ adunk: ha fegyvert fognak rá, akkor emelje föl a kezét, ekkor csökken a pulzusszám, és már lesz ideje gondolkozni, elemezni a helyzetet, és megfelelő módon cselekedni. A vészhelyzetben való cselekvést pedig a hosszú távú memóriába kell beépíteni a képzés során.

Eur. Ing. Frank György MSc címzetes docens, az SzVMSzK Szakmai Kollégiume elnöke a Lövedékálló védőmellény polietilén laminátumában megcsúszó lövedék és a kialakuló repesztő nyomás által okozható sérülések ballisztikai vizsgálata témájában tartott rendkívül érdekes, szemléletes előadást. Bemutatta miként viselkedik a mellény, ha megcsúszik a lövedék, és bár nem hatol át a mellényen, bizonyos esetben akár halált is okozhat. Kifejtette, a mellény vásárlása előtt fontos, hogy a gyártótól megtudják az E rugalmassági modulus értékét, mert ebből lehet arra következtetni, hogy a kicsúszó lövedék milyen sérüléseket okozhat.

Galántai Béla az SzVMSzK Szakmai Kollégium Élőerős Szekció tagja A magánbiztonsági szolgáltatás összefüggései a rendészeti tevékenységgel című előadásában a közbiztonság civil megközelítéséről fejtette ki véleményét. Kiemelte a jogi szabályozás ma már védi a magánbiztonsági tevékenységhez kapcsolódó rendészeti tevékenységet. Ezzel a jogalkotó célja a közbiztonság – mint szubjektív fogalom – növelése volt.

 

SzVMSzK konferencia a Tudomány Ünnepére

Magyar Tudomány Ünnepe

Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából konferenciát szervez.

Időpont
2012. november 22

Helyszín
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Budapest, Népszínház utca 8.

 

 

A konferencia védnökei

Német Ferenc elnök
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Dr. Horváth Sándor dékán
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Program

09:30–10:00 Meghívottak fogadása, regisztráció
10:00–10:15   Megnyitó, ünnepi beszéd: Német Ferenc, elnök

Plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy

10:15–10:40
Dr. Horváth Sándor dékán
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Az Óbudai Egyetem képzési-kutatási tevékenysége a biztonságtechnika területén

10:40–11:05
Kapitány Sándor osztályvezető
Nemzeti Biztonsági Felügyelet Terméktanúsító Hatósági Osztály
A minősített adatok védelmének társadalmi kapcsolódásai
 

11:05–11:30
Dr. Mészáros Bence PhD adjunktus
Pécsi Tudományegyetem
Az érintett tudta nélkül készített hangfelvételek jogi megítélése
 

11:30–12:00
Dr. Kovács Sándor nyugalmazott rendőr ezredes mesteroktató
NKE–Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék
Lehetőségek a magánbiztonsági felsőfokú oktatás területén
 

12:10–12:30 Büfé
 

12:30–13:00
Gyöngy Ernő
SzVMSzK Szakmai Kollégium Élőerős Szekció vezetője
A fegyveres szolgálatot ellátó személy- és vagyonőrök felkészítése során szerezett, hasznosítható tapasztalatok
 

13:00–13:30
Eur. Ing. Frank György MSc címzetes docens
SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke
Lövedékálló védőmellény polietilén laminátumában megcsúszó lövedék és a kialakuló repesztő nyomás által okozható sérülések ballisztikai vizsgálata
 
13:30–14:00  
Galántai Béla
SzVMSzK Szakmai Kollégium Élőerős Szekció tagja
A magánbiztonsági szolgáltatás összefüggései a rendészeti tevékenységgel
 

14:00–14:30
Rohánszky Mihály
SzVMSzK Szakmai Kollégium Magánnyomozói Szekció vezetője
Technikai eszközök és módszerek polgári alkalmazása az adatgyűjtésben
 
14:30–15:00
A konferencia zárása
Dr. Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy

A konferencián a részvétel ingyenes.

Gondolatok Essen után

Gondolatok Essen után

A Security Essen 2012 bezárta kapuit. Néhány gondolatot mutatunk be írásunkban a kiállítás után a biztonságtechnika fejlődése kapcsán. Ma a biztonságtechnika a legnyitottabb iparág – ez lehet a Security Essen 2012 sommás összefoglalója.

Miközben a kiállítások általában zsugorodnak, az esseni seregszemle tovább nőtt, földolgozhatatlan mennyiségű újdonságot mutattak be, állítja az egyik magyar résztvevő.

Lassan közhely számba megy, de az idei Security Essen tanulsága szerint tovább nőtt az integráció. Ez a tény a nyílt platformoknak köszönhető, a biztonság új megközelítése az Interneten keresztül történik, elmúltak már azok az idők, amikor minden gyártó zárt rendszerben gondolkozott. A gyártók versengenek, melyikük tud rugalmasabb rendszert összeállítani. A zárt rendszereknek leáldozott, helyette a rugalmasság és a nyitottság lépett előtérbe.

Újdonságok Essenből
A TKH Security új biztonsági menedzsment rendszere, amely a Vigyázz! (Fore!) névre hallgat, rendkívül olcsón, 1750 euróért kapható, egyszerű, könnyen kezelhető, és ötvözi a számítástechnikai eszközöket: laptopot, iPadet, mobiltelefont. Kezeli a beléptetést, a kamerákat, a riasztást e-mailben és SMS-ben is átküldi.

 

Nyilvánvalóan a közeli, repülőteret szimbolizáló Bosch standon bemutatott alkalmazások más dimenziót képviselnek, a TKH rendszere mégis a korszellemet tükrözi.

Az idei jelszavak: átjárhatóság és egységesítés
A Siemens biztonsági ágazatának vezetője az átjárhatóságot emelte ki, mint kulcsszót, elmondta, hogy tudatosan használja ezt a kifejezést, mivel a Siemens biztonsági termékei képesek együttműködni más rendszerekkel akár épületek, akár vállalatok, sőt városok szintjén is.

Shahar Ze’evi, a Tyco vezető termékmenedzsere az egységesítésre tette a hangsúlyt, miközben a Victor videomegfigyelő rendszert mutatta be, amely egyesíti a beléptetést, a videomegfigyelést, a behatolásjelzést több más alkalmazással egy rendszerben. Ez már több, mint integráció, mivel a technikai fejlődés lehetővé teszi az eszközök átjárhatóságát minden irányban. Ezzel a felhasználó rendkívül könnyen tudja kezelni az összetett biztonsági rendszerét: mint például, hogy a tűzgátló ajtót más rendszerekkel együtt, egy helyen nézheti meg.

Rohanó IP
A hálózati rendszerek rohamosan terjednek a biztonságtechnikai piacon, mint ahogy ez kiderül az IMS Researchnek a Securinón is bemutatott jelentéséből.

Bár Todd Rockoff, a HDcctv Szövetség ügyvezető igazgatója szerint az összetett hálózati videofelügyeleti megoldások a telepítést bonyolultabbá teszik, és növelik a végfelhasználók költségeit. De az IMS Research említett felmérése szerint a megapixeles IP kamerák eladása 2016-ig várhatóan évente 20 százalékkal fog nőni. Todd viszont úgy véli, hogy az elkövetkező két évben megapixeles IP kamerák eladása 5 százalékkal csökkenni fog a kamera piacon, a HD-piacon pedig 40 százalékos lesz a visszaesés, szerinte 2014-ben a HDcctv Szövetség szabványának megfelelő kamerák növelni fogják piaci részesedésüket.

Jonas Andersson, az ONVIF elnöke üdvözölte, hogy megjelentek más szabványok is a piacon, mivel minden szabványosítási törekvést fontosnak tart.
Shahar Ze’evi, a Tycotól azonban jelezte, hogy a piac már választott – és ugyanúgy, mint a HD-DVD kontra Blu-Ray esetében, ahol a Sony „szabvány” végül is győzött – és a piac nem feltétlenül a legjobb technológiát választotta, mert az emberek pénztárcája döntött.

Stephan Backmann, a Tycotól az elmúlt 40 év változásait a biztonsági iparban úgy foglalta össze: 40 évvel ezelőtt minden rendszer külön szigetet alkotott. De ma már az emberek egy dolgot szeretnének, és az IP hálózati infrastruktúra rendelkezésre áll, biztosítva az integrációt.

Jürgen Alz, a Bosch Building Security munkatársa az ONVIF megbeszélésén elmondta, jelenleg a szakmai munka a konvergencia irányában halad, számos új, eredeti ötlettel fogunk találkozni, mert a fejlesztő elmék szabadon dolgoznak. Ma még nem tudjuk, mik lesznek ezek az új ötletek, be biztos vagyok benne, hogy néhány nagyszerű, új találmány van születőben – tette hozzá Jürgen Alz.

Forrás: Rob Ratcliff írása, www.info4security.com

 

English
Security companies keen to be seen as the most open in the industry

By Rob Ratcliff

It’s almost a cliché but the theme at this year’s Essen (my first) is once again very much integration.

But more than that, it’s about the opening up of platforms. The web approach to security – open technologies that work with other manufacturer’s systems. Gone are the days of protectionist closed systems.

Now, manufacturers such as Samsung and Siemens seem to be tripping over each other to demonstrate how flexible their systems are.

It seems the days of closed system protectionism – of manufacturers keen to sell you into their ecosystem alone – are gone, and that in its place flexibility and openness has become de rigeur.

The first article I pushed out this week was about a new security management platform from TKH Security – called Fore! – that is ridiculously priced (just £1400) and is so elegantly simple in its usability and design that it almost beggars belief.

Overshadowed somewhat by the Bosch ‘airport’ next door, many might have missed this low-key launch, but it seemed to me to capture the zeitgeist in the security industry perfectly.

This year’s buzz phrases: interoperability and unification

In a meeting with Siemens’ head of security products, the word that was used was interoperability.

This is a very deliberate choice of words, they say, being distinct from integration. Interoperability allows Siemens’ security products to work together, whereas integration can be multiplied all the way up to the integration between buildings, companies and even cities.

Shahar Ze’evi, senior product manager at Tyco company American Dynamics was very excited about their new video management system, Victor, saying that it will bring together access, video surveillance, intrusion detection and more into one system.

This process is not integration – that was the technical development to allow cross-compatibility – but what Victor does is unifies the systems into one place making the end user experience simpler.

Being able to control your fire doors from the same system as you watch them is certainly an attractive out of the box solution, and Shahar’s demo of the system seemed impressive within the confines of a show.

Rush to IP?
Arguably this integration has all been enabled by the increasing prevalence of the networks they operate on.
However, there are some – notably Todd Rockoff from the HDcctv Alliance who I spoke to on Wednesday – that think the rush to megapixel IP cameras has created a complicated network of video surveillance solutions that takes the installer longer to optimise and costs the end user more.

He told me about figures from IMS Research that put the growrth of MP IP camera sales at around 20% compound annual growth to 2016.

Todd thinks that in the next two years MP IP cameras will see a significant decline in sales from around 95 of the HD market today to 60% in 2014 as fully HDcctv Alliance compliant cameras start taking market share.

Indeed, ONVIF chairman Jonas Andersson welcomed other ‘competing’ standards in the industry in general terms saying at the ONVIF interoperability briefing on Wednesday at Essen that anything that led to standardisation is a good thing.

Shahar however indicated that the industry has already made its choice – and in the same way as HD-DVD versus Blu-Ray where the Sony ‘standard’ eventually won out – it’s not necessarily down to which was the best technology, but what the people have voted for with their wallets.

Stephan Backmann at Tyco summed it up nicely when I asked him what has changed in the security industry in the last 40 years.

He said: “40 years ago each system was an island. Today, people want one thing. Having the IP network infrastructure has allowed us to do integration.”

Bosch Building Security’s Jürgen Alz said at the ONVIF briefing that now the technical work of convergence is done we will see new original ideas. With the collective minds of the industry free from working on this he said:

“We will see new things – we don’t know what they are yet. I’m sure we’ll see some great new inventions.”
Source: www.info4security.com

Security Essen 2012 kiállítás díjnyertes biztonságtechnikai termékei

Security Essen 2012 kiállítás díjnyertes biztonságtechnikai termékei

A Security Essen 2012 kiállításon kihirdették a rendezvényhez kapcsoló díj, a Security Innovation Award nyerteseit. A zsűri több mint 80 pályázatot vizsgált meg, döntésük során többek közt azt is figyelembe vették, hogy a termék mennyire felhasználóbarát.

 

 

A Security Innovation Award nyertesei

 

A világ egyik legjelentősebb biztonságtechnikai kiállítása a Security Essen, ahol mindig is nagyszámú újdonságot mutattak be. Az idei kiállítás díjait odaítélő szakértői zsűri elnöke Hermann Feuerlein volt, a német független biztonsági tanácsadók és mérnökök szövetségének (Bundesverband deutscher Unabhängiger Sicherheitsberater und Ingenieure, BdSI) egyik alapítója és tiszteletbeli tagja.

A nyertesek

Műszaki kategória
 

Arany fokozat
VibraSector kültéri behatolásjelző-rendszer (VibraSector Intrusion Point Location System)
Detection Technologies Ltd., Nagy-Britanni
a
A rendszer bármilyen típusú és anyagú kerítés esetében alkalmazható, az ellenőrzött kerítés legfeljebb egy kilométer hosszú lehet, amelyen a VibraSector mindössze tíz méter pontossággal képes meghatározni a riasztás helyét. A pontos helymeghatározásnak köszönhetően kisebb személyzetre van szükség, így ez jelentős költségmegtakarítást eredményez. A termék szünetmentes áramforrással üzemel és szabotázs ellen védett.
Security Essen 2012 kiállítás díjnyertes biztonságtechnikai termékei

Ezüst fokozat
Argos videoképelemző és -stabilizáló rendszer (Argos Video-Based Camera System)
Syperion GmbH & Co. KG, Bréma, Németország

Az Argos videoképelemző és -stabilizáló rendszer mozgó kamera esetében is stabil képet ad. A rendszer 360 fokos szögben lát, a kamera nagyfelbontású, hőképeket is észlel, és része egy mozgó tükör is. A kamera forgási sebesség másodpercenként 360 fok, az éles kép érdekében minden kör során javítja a képet. Az Argos az innovatív mozgásérzékelés során vektoranalízist végez: a megfigyelt objektum mozgásának irányát és sebességét is vizsgálja. Így ad éles képet, ez jelentősen segíti a biztonsági személyzet munkáját. Segítségével megelőzhető a helytelen telepítésből adódó téves riasztás is.

 

Bronz fokozat
Pylocx zárrendszer, (Pylocx Locking System)
Lock-your-world, Bad Orb, Németország

A Pylocx elektronikus zárrendszer esetében a nyitónak (transzponder) nincs önálló tápellátása, magától a zártól kapja az áramot, tehát elektromos hálózat és elemeket nélkül működtethető. A rendszer része egy PIN megadásán alapuló rejtjeles eljárás is. A kulcs elvesztése nem veszélyezteti a biztonságot, és nem kell a zárat sem kicserélni.
Security Essen 2012 kiállítás díjnyertes biztonságtechnikai termékei

Tűzvédelem

 

Arany fokozat
Protector -ST-01 monitorozó és jelzőrendszer (Protector-ST-01 Monitoring and Alarm System)
EPS Vertriebs GmbH, Havixbeck, Németország

A Protector-ST-01 intelligens megfigyelő- és riasztóberendezés tűzoltó készülékekhez. Veszély esetén a berendezés – amelyhez egy vagy több füstérzékelő kapcsolódik – a riasztás során rádiófrekvencián keresztül éri el a hang- és fényjelzőt, hogy jelezze hol találhatók a tűzoltó készülékek. Továbbá, a rendszer jelzi azt is, ha eltávolítják a tűzoltó készüléket a helyéről vagy bármilyen visszaélés történik. A készüléken LED-es kijelző mutatja, mikor lesz esedékes a karbantartás. A rendszer előnye, hogy a helyi előírásoknak megfelelően integrálja tűzoltó készülékeket a biztonsági rendszerbe, így csökkentve a biztonsági kockázatot: oktatási intézményekben, tömegközlekedésben, vasútállomásokon és repülőtereken, szállodákban, kórházakban, de akár a nagyobb létesítményekben vagy ipari területeken is.
Security Essen 2012 kiállítás díjnyertes biztonságtechnikai termékei

 

Ezüst fokozat
Biztonsági ajtócsukó (Security Door Closer)
ASSA Abloy Sicherheitstechnik GmbH, Albstadt, Németország

Az ajtócsukó beépíthető tűzgátló ajtóra is, utólag is könnyen fölszerelhető, nincs szükség fúrásra, marásra. A beépítés nem befolyásolja a már meglévő tűzvédelmi besorolást, és két méter magasságig nem korlátozza az átjárást, így nem merülnek föl további költségek sem.
Security Essen 2012 kiállítás díjnyertes biztonságtechnikai termékei

Különleges eszközök

 

Biztonsági szolgáltatók felszerelései
X7R LED zseblámpa X-lencse technológia (X7R LED torch with X-lens Technology)
Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG, Solingen, Németország

A zseblámpa különleges dupla objektívének köszönhetően több mint 300 méterre kör alakú, homogén megvilágítás biztosít, ebből teljes fényerővel 45 méteren keresztül világít. Hossza 17 centiméter, tömege 240 gramm, lítium-ion akkumulátorral működik. A gyártó biztonsági szolgálatoknak, tűzoltóknak és különleges egységeknek is ajánlják.
Security Essen 2012 kiállítás díjnyertes biztonságtechnikai termékei

 

Mechanikai eszközök
tresoREX SecuTURN önzáró bilincs (tresoREX SecuTURN Self-Locking Cuff Screw)
Invictus AG, Hüfingen, Németország

A tresoREX SecuTURN önzáró bilincs megnehezíti a zárak szétszerelését, csak egyedi szerszámmal rögzíthető vagy lazítható. Ez a műszaki megoldás növeli a zárak biztonságát, számos berendezésben használható különféle célokra.
Security Essen 2012 kiállítás díjnyertes biztonságtechnikai termékei

Forrás: Security Essen
 

 

English
Security Essen 2012: The Winners of the Security Innovation Award Have Been Decided

The Winners of the Security Innovation Award Have Been Decided
Innovative Solutions Honoured Within the Framework of the

Security Essen is the showcase for new products and services. A large number of innovations are giving their premieres in front of the trade public at the global fair. Within the framework of the opening ceremony in the evening before the fair, Messe Essen honoured particularly pioneering developments with the Security Innovation Award.
The expert jury chaired by Hermann Feuerlein, co-founder and today honorary member of Bundesverband unabhängiger deutscher Sicherheitsberater und Ingenieure (BdSI – “Federal Association of Independent German Security Consultants and Engineers”), checked over 80 applications to be candidates especially with regard to their ideal and material value added, their innovation content as well as the user benefits and the acceptability with the clear objective of “focusing on the human being”. The jurors conferred three prizes in the Technology category, two prizes in the Fire Protection category as well as two special prizes.

Technology Category
Gold: Detection Technologies Ltd., Great Britain
Product: VibraSector Intrusion Point Location System

The technology of the VibraSector Intrusion Point Location System provides decisive monitoring for fence installations (even consisting of different fence types and materials) without any power loss as protection against any intrusion and sabotage or destruction. With a monitoring length interval of one kilometre, the detection system determines within as little as ten metres exactly the location where an alarm has been triggered. Thanks to precise location finding, fewer analysers are needed than in the case of comparable conventional products – this leads to substantial cost savings.

Silver: Syperion GmbH & Co. KG, Bremen
Product: ARGOS Video-Based Camera System

The ARGOS video-based system monitors a 360-degree panorama with the aid of high-resolution camera technology (including thermal image function) and a moving mirror. The rotating speed is 360 degrees per second. Sharp images are always combined into an all-round view whose details can be evaluated. This results in innovative motion detection which provides information about the direction and speed of the observed object (vector analysis). Thus, the evaluation work and the estimation of the situation are made more precise and the decision taking of the security staff is facilitated considerably. Furthermore, there are no false alarms leading to incorrect deployments.

Bronze: Lock-your-world, Bad Orb
Product: pylocx Locking System

The pylocx electronic locking system is supplied with power via a transponder. The technology can thus be operated independently of the electricity mains and even without any batteries. In addition, admission is gained by inputting a PIN based on a cryptic procedure. Therefore, security is not jeopardised if a key is lost. Moreover, the loss of a key remains without any material consequences since the pylocx electronic locking system does not make it necessary to replace the lock.

Fire Protection Category
Gold: EPS Vertriebs GmbH, Havixbeck
Product: PROTECTOR-ST-01 Monitoring and Alarm System

PROTECTOR-ST-01 is an intelligent monitoring and alarm system for fire extinguishers. In the event of danger, the installation which is connected with one or several smoke detectors by radio gives both optical and acoustic signals and indicates where functioning fire extinguishers are located. Furthermore, the system triggers an alarm in the case of any unauthorised removal or any misuse. On an LED display, the PROTECTOR-ST-01 provides information about the point in time of any due maintenance. The system makes it possible to integrate fire extinguishers into operative security concepts. It promises a notable lowering of the risks in the nurseries/schools sector, in local public passenger transport, in railway stations and airports, in hotels, hospitals, buildings for large-scale events and installations as well as in the industrial field.

Silver: ASSA Abloy Sicherheitstechnik GmbH, Albstadt
Product: Security Door Closer

The innovative door closer with integrated escape door bolting and quick-to-assemble rescue route bolting makes it possible to retrofit fire protection doors without any drilling, milling, filing or grinding. The integration does not exert any influence on the already existing fire protection classification and does not restrict the clear passage height of two metres. Therefore, no additional expenses are incurred.
Special Prizes for Technology

Equipment from Service Providers
Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG, Solingen
Product: X7R LED torch with X-lens Technology

The X7R LED torch with X-lens technology with a microcontroller achieves a range of more than 300 metres as a search light beam due to a special double-lens technology with light bundling. As a circular, homogeneous illuminator, the torch which is 17 centimetres’ long and weighs 240 grammes shines over a distance of approx. 45 metres. The light does not entail any danger to the eyes. The environmental compatibility is guaranteed by a rechargeable lithium-ion battery and the charging is carried out via a wear-free magnetic contact as the connection to the charging station. This special torch is suitable, in particular, for deployment forces of the security service providers.

Mechanical Equipment
Invictus AG, Hüfingen
Product: tresoREX SecuTURN Self-Locking Cuff Screw

The tresoREX SecuTURN self-locking cuff screw makes it more difficult to change a locking cylinder or a lock without any authorisation. Only with an individual special tool can the screw be fastened and also loosened once again later on. This mechanical solution increases the security of locking installations and can be put to a wide variety of uses.

Source: Security Essen

XVII. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia

XVII. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia

2012. október 3–4–5-én rendezik meg Hajdúszoboszlón a XVII. Országos Tulajdonvédelmi Konferenciát „Minőség, minősítés és érdekvédelem” címmel.

XVII. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia „Minőség, minősítés és érdekvédelem”
2012. október 3–4–5. Hajdúszoboszló

 

Programok
2012. október 3.
Minősített adatvédelem jelene és jövője

10.00–10.30 Megnyitó előadás
Dr. Janza Frigyes nyugállományú rendőr vezérőrnagy, az MRTT főtitkára

10.30–11.00 A minősített adatok védelme
Zala Mihály elnök NBF

11.00–11.30 Kamarai feladatok a minősítésben
Német Ferenc országos elnök SzVMSzK

11.30–12.00 Minősített, és nem minősített adatokat kezelő rendszerek cyber védelme
Frész Ferenc CDMA vezető NBF

12.00–12.30 A minősített adatok védelmének újabb eszköze: a hatósági terméktanúsítás
Kapitány Sándor terméktanúsítási osztályvezető NBF

12.30–13.00 SzVMSzK és NBF megállapodás aláírása

13.00–14.00 Ebéd

14.00–14.30 A hatósági terméktanúsítás rendszere
Balogh Gábor terméktanúsítási főreferens NBF

14.30–15.00 A terméktanúsítás lehetséges laboratóriumi háttere az Óbudai Egyetemen, különös tekintettel a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karra
(korreferátum: Dr. Kovács Tibor PhD/CSc: Az Óbudai Egyetem ABI szakmai műhelyének helye és szerepe a terméktanúsításban)
Dr. Horváth Sándor PhD dékán Óbudai Egyetem Bánki Kar

15.00–15.20 Szünet

15.20–15.50 Ipar? Biztonság? Iparbiztonság!
Némethné Stadler Erika iparbiztonsági osztályvezető NBF

15.50–16.20 Iparbiztonság más szemszögből
Pintér József Multi Alarm Zrt.

16.20–16.50 Tempest „élő bemutatóval”
Horváth József kisugárzás védelmi osztályvezető NBF

2012. október 4.
Minősített adatvédelem jelene és jövője a személy-, vagyonvédelmi, biztonsági tárgyú közbeszerzési eljárások problémaköre, gazdaságélénkítő programok

9.00–9.20 A HM EI Zrt. biztonsági politikájának elvei és gyakorlati megvalósítása
Rawelhoffer Antal HM EI Zrt. Belső Ellenőrzési és Biztonsági osztályvezető

9.20–9.40 SzVMSzK szakértői névjegyzékbe felvett szakértők segítik a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakterületeken tevékenykedőket
Dr. Pongor Sándor SzVMSzK Szakértői Szekció vezetője

9.40–10.00 Személy-, vagyonvédelmi termékek tanúsításának igénye a pályázatok kiírásánál
Tóth Attila SzVMSzK Biztonságtechnikai Szekció vezetője

10.00–10.30 Személy-, vagyonvédelmi termékek, rendszerek, szervezetek minősítése különös tekintettel a szabványokra és a fogyasztói elvárásokra
Móré Attila SzVMSzK mérnök szakértő a B9, B10, B11, B12, B14 részterületeken

10.30–10.40 Kérdések

10.40–11.00 Szünet

11.00–11.30 A kamarák és az érdekképviseleti szervek szerepe a közbeszerzési eljárásokban
Dr. Kovács László NFM Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárság

11.30–12.00 A személy-, vagyonvédelmi, biztonsági tárgyú közbeszerzési eljárások elemzése, különös tekintettel az alacsony árat vagy aránytalan ellenszolgáltatást tartalmazó, gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethető ajánlatok vizsgálatára. / Hogyan lehet a optimálisan kiválasztani az ajánlattevőt? Legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot válasszuk bírálati szempontként?
Dr. Barna Orsolya MKI hivatalos közbeszerzési tanácsadója

12.00–12.30 A közbeszerzési szabályozás főbb változásai az ajánlattevők szempontjából
Dr. Kovács László NFM Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárság

12.30–12.40 Kérdések

12.40–13.40 Ebéd

13.40–14.10 Gazdaságélénkítő és tehermentesítő források
GM-NFÜ

14.10–14.40 Milyen részszempontokat adjunk? Vegyünk elő egy régi ajánlatkérési dokumentációt, és másoljuk át a szokásos bírálati szempontokat (ellenőrzési módszerek, toborzási, kiválasztási, felkészítési, munkába állítási eljárási folyamatok ismertetése stb.) vagy vonjunk be szakértőt, netán a kamarát az ajánlati dokumentáció műszaki-szakmai leírásának elkészítésébe?
Birtalan Géza SZVMSZK oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettes

14.40 Kérdések

2012. október 5.
Vagyonvédelem jelene és jövője a kamara szerepe, képzések, továbbképzések

10.00–10.40 A 2012. évi CXX. törvény végrehajtására kiadandó BM-rendelet magánbiztonságot érintő elemei
Dr. Eiselt György főosztályvezető BM Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály

10.40–11.20 A 2012. évi CXX. törvény „az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról” értelmezéséről és a kamarai tennivalókról
Birtalan Géza SZVMSZK oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettes

11.20–11.30 Kérdések

11.30–11.50 Szünet

11.50–12.20 Az új OKJ bevezetésének hatása az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre
Rácz György tűzoltó alezredes BM Személyügyi Főosztály Oktatási és Képzési Osztály

12.20–12.40 Lehetőségek a magánbiztonsági területeken felsőfokú tanulmányt folytatni kívánók részére
Dr. Kovács Sándor NKE RTK

12.40–13.00 A konferencia zárása

13.00 Ebéd

 

Jelentkezés: www.pro-sec.hu

Security Essen 2012

Security Essen 2012

2012. szeptember 25–28. között rendezik meg a Security Essen biztonságtechnikai kiállítást. A szervezők ígérete szerint innovatív termékek és megoldások lesznek a figyelem középpontjában.

A világ egyik vezető biztonságtechnikai kiállítása az 1100 kiállítót felvonultató Security Essen 2012. A 20. alkalommal megrendezett kiállításon a világ vezető biztonsági, biztonságtechnikai és tűzvédelmi technológiáit ismerhetik meg a látogatók. A kiállítók között közel 40 nemzet képviselteti magát. A kiállítás előestéjén, 2012. szeptember 24-én adják át több kategóriában is a legjobb fejlesztéseknek járó díjat, a Security Innovation Award-ot.

 

A Security Essen átfogó megoldásokat mutat be a biztonságtechnika és a tűzvédelem valamennyi területén, a kiállítás középpontjában az új technológiák és a biztonsági koncepciók állnak. Számos kiállító itt mutatja be új fejlesztéseit a szakma számára.

A 8-as csarnokban az új kutatási eredményeket és jövőbeni fejlesztési irányokat mutatják be a kiállítók. A tűzvédelem idén először két csarnokot is elfoglal, az 1-est és a 9-est, a középpontban pedig a megelőzés és a kori felismerés áll.

A 4-es csarnokban a biztonsági szolgáltatók számára szóló megoldások szerepelnek, a központi gondolat pedig a „védelem, biztonság, szolgáltatás” lesz. Kiemelt figyelmet kapnak a bemutatón a kommunikációs platformok.

Security Essen kísérő rendezvényein három fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők az időszerű biztonsági kérdésekről, különös tekintettel a videomegfigyelésre és az IT biztonságra. A 8-as csarnokban kutatás és fejlesztés áll a középpontban, a közbiztonsághoz kapcsolódó fórumokat pedig a 9-es csarnokban tartják.

További információk: www.security-essen.de

 

 

Security Essen 2012

Az építőipari kivitelezés aktuális tűzvédelmi kérdései

Az építőipari kivitelezés aktuális tűzvédelmi kérdései

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Szakcsoportja, a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének szakmai védnökségével szeptember 6-án és 7-én a Lakitelki Népfőiskolán tűzvédelmi szakmai továbbképzést szervez.

 

Az első napon az építőipari kivitelezés aktuális tűzvédelmi kérdései, a másodikon pedig a kecskeméti Mercedes beruházás tűzvédelmi tapasztalatai kerülnek terítékre.
A rendezvény egyben a tűzoltók dél-alföldi régiós tűzmegelőzési továbbképzése is, amelyre az MMK mindkét napra 1,5-1,5 kreditpontot állapított meg.

Program
 

Forrás: Védelem

 

Az IFSEC biztonságtechnikai kiállítás díjazottjai

Az IFSEC biztonságtechnikai kiállítás díjazottjai

Kiosztották a 2012-es IFSEC Biztonságtechnikai Díjakat (IFSEC Security Industry Awards 2012). A brit Biztonságtechnikai Szövetség (Security Industry Association) ítélte oda a díjakat a Norbain csoport támogatásával.

A díjjal azokat az embereket, termékeket és technológiai fejlesztéseket jutalmazták, amelyek az elmúlt év során fontos szerepet játszottak biztonságtechnika területén.

Charlie Cracknell az IFSEC International igazgatója elmondta: „Kiemelkedő eredményeket értek el a fejlesztők. Az új biztonsági fenyegetések segítették elő a fejlődést, megnövelve az igényt a biztonságtechnikai fejlesztések iránt.”

Az IFSEC Security Industry Awards 2012 egyes kategóriáinak győztesei
 

 • Az év biztonsági kamerája:                  Sarix hőkamera, Pelco (Schneider Electric)
 • Az év videorendszere:                          Tag and Track, Ipsotek
 • Az év behatolásjelzője:                        Powermaster-30 G2, Visonic
 • Az év mechanikai védelmi rendszere:    Mul-T-Lock, Watchlock
 • Az év beléptetőrendszere:                    Codegate, ePod
 • Az év kommunikációs terméke:            SM-500, Tesor Plus Corporation
 • Az év integráltrendszere:                      FireVu Solution, AD Network Video
 • Az év telepítése:                                  PPG Chemicals teljes körű felügyeleti rendszere, Siemens
 • Az év őrzés-védelemi megoldása:          Nido Student Living, Interr Security
 • Az év legjobb rendészeti projektje:        Glasgow-i közösségi és biztonsági szolgáltatások

Forrás: www.info4security.com
 

Ifsec és Firex-díj 2013

 

English
IFSEC International awards winners announced
By Ron Alalouff
The winners of the IFSEC International Security Industry Awards 2012 were unveiled last night at a sparkling gala evening.
Produced in association with the British Security Industry Association and headline sponsored by Norbain Group, the awards were presented by sports pundits Mark Lawrenson and Dan Walker following a black tie dinner.
Acknowledging the people, products and technological advancements that have played a major role in enhancing the security sector throughout the past year, Charlie Cracknell – event director for IFSEC International – said:
“I would like to offer my sincere congratulations to all of the winners and reiterate that the calibre of entries this year has been outstanding. The evolution of new security threats has meant that there is a continuous need for innovation across the industry, as demonstrated in each of the award categories, to drive the security sector forward.”
Cracknell added: “I would also like to thank our panel of judges, whom I know had an extremely hard task to fulfil when it came to selecting their winners from such a praiseworthy pool of finalists.”
The winners of the IFSEC International Security Industry Awards 2012 are:
•    CCTV Camera Equipment of the Year: Pelco by Schneider Electric – Sarix Thermal Imaging
•    CCTV System of the Year (excluding cameras and lens): Ipsotek – Tag and Track
•    Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product of the Year: Visonic – PowerMaster-30 G2
•    Physical Security Product of the Year: Mul-T-Lock UK – Watchlock
•    Access Control Product of the Year (including biometrics): Codegate – ePod
•    Communication Product of the Year: Tesor Plus Corporation – SM-500
•    Integrated Security Product of the Year: AD Network Video – FireVu Solution
•    Security Project or Security Installation of the Year: Siemens – PPG Chemicals automated wide surveillance
•    Guarding Service Delivery to the Customer: Interr Security – Nido Student Living
•    Best Policing Partnership of the Year: Glasgow Community & Safety Services – Glasgow Community & Safety Services project
A Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD képzést indít

A Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD képzést indít

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában három éves biztonságtudományi doktori (PhD) képzés indul 2012 szeptemberétől. Jelentkezési határidő: 2012. május 30. 16.00 óra.

Az Óbudai Egyetem rektora pályázatot hirdet a 2012 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra a Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD doktori képzésére.
Az egyetemen folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, amely elsősorban a biztonságtudomány területén kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit és az oktatói utánpótlásához.

A felvételire a jelentkezési határidő: 2012. május 30. 16.00 óra

A képzés a Biztonságtudományi Doktori Iskolában

 • költségtérítéses nappali,
 • levelező és
 • egyéni formákban indul.

A hat féléves képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen és megvédje disszertációját.

Felvételre jelentkezni a phd.uni-obuda.hu honlapról letölthető jelentkezési lap és
mellékleteinek a benyújtásával lehet az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettesénél:

Dr. Fodor János, egyetemi tanár
1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
Telefon: +36-1-666-5617,
Fax: +36-1-666-5621
E-mail: fodor@uni-obuda.hu

A jelentkezési lapot elektronikus formában is be kell küldeni a phd@uni-obuda.hu címre.

Fontos, hogy a jelentkezők e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják.
A felvételi beszélgetés 2012 júniusában lesz, amelynek pontos időpontjáról a jelöltek írásban értesítést kapnak.
A Doktori Iskolába való felvételről az Egyetemi Doktori Tanács dönt, 2012. július 31-ig. A döntésről a jelentkezőket az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese írásban értesíti.

A jelentkezés feltételei:

 • Oklevéllel igazolt egyetemi vagy MSc végzettség.
 • Jelentkezést elfogadunk olyan végzős egyetemi hallgatóktól is, akik oklevelüket még ebben a tanévben megszerzik.
 • Legalább jó (4) minősítésű egyetemi oklevél. Ez a feltétel csak az oklevél megszerzésétől számított 2 évig érvényes, utána a minősítés csak a felvételi pontszámot befolyásolja.
 • Angol nyelvű, legalább középfokú C-típusú államilag elismert nyelvvizsga.
 • A tervezett kutatás szakmai területének átfogó ismerete, kezdeti kutatási módszertani ismeretek.

 

A képzés formái

Szervezett teljes idejű nappali doktori képzés
A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktathatnak, ez egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 180 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.
Magyar állami ösztöndíjat a magyar állampolgárokon kívül más EU tagállamok állampolgárai is kaphatnak. Az ösztöndíjas hallgatók az ösztöndíjuk mellett egyéb teljes állású munkaviszonyt nem létesíthetnek, rész- és mellékfoglalkozású, illetve megbízásos jogviszonyt azonban igen. Aki nem ösztöndíjas helyre kerül felvételre, az költségtérítéses nappali doktori képzésben vehet részt,

A képzés díja: 170 ezer forint/félév.

Szervezett teljes idejű levelező doktori képzés
A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktathatnak, ez egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 180 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.

A költségtérítés díja 85 ezer forint/félév.

Egyéni képzés
Az egyéni képzés nagy elméleti felkészültséggel, a választott témában előrehaladott kutatási eredménnyel és jelentős szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára a tanulmányi kötelezettségek teljesítése nélkül teszi lehetővé a doktori fokozat megszerzését. A doktori értekezés elkészítése és a doktori szigorlatra való felkészülés egyéni program alapján, egy az Iskola Doktori Tanácsa által jóváhagyott témavezető irányításával történik. Az egyéni képzési rend szerint felkészülést folytatók egyéni tantervű levelező hallgatóknak minősülnek.

Az egyéni képzésben résztvevők költségtérítési díja 85 ezer forint/félév.
A doktori képzésről és a doktori iskolát érintő kérdésekről a phd.uni-obuda.hu honlap ad tájékoztatást. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel a doktori iskola vezetőjéhez lehet fordulni:

 

Biztonságtudományi Doktori Iskola
Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár
1081 Budapest, Népszínház utca 8. I. emelet 142.
Telefon: +36-1-666-5391
E-mail: rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu

 

További részletek

Az Óbudai Egyetem Tavaszi Biztonságtechnikai Szimpóziuma

Az Óbudai Egyetem Tavaszi Biztonságtechnikai Szimpóziuma

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara biztonságtechnikai szimpóziumot rendez 2012. április 12-én a 14-től 17 óráig. A rendezvény helyszíne: 1081 Budapest, Népszínház utca 8., P10 előadóterem.

A rendezvény moderátora: Kovács Tibor (CSc/PhD, Óbudai Egyetem).

A 14 órakor kezdődő előadások:
Móré Attila (TVT Zrt., okleveles biztonságtechnikai mérnök, biztonságtechnikai szakértő, szakmai és projekt ellenőr):
Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban
(Security engineering standards in European Union)

Szabó Lajos (nyugállományú rendőr alezredes, okleveles biztonságtechnikai mérnök, biztonságszervező szakmérnök):
Objektumok külső gyűrűje védelmének megszervezése
(The organization of defense of the objects on the perimeter)

Maczák Balázs (Siemens Zrt., villamosmérnök, értékesítési mérnök):
ASA-algoritmus működése tűzjelző rendszerekben
(The function of operation ASA algorithm at fire alarm systems)

Otti Csaba (Óbudai Egyetem Alkalmazott Biometria Intézet, mérnök-közgazdász, magánbiztonsági szakértő):
ABI – Biztonságtechnikai eszközök vizsgálata és minősítési módszertana
(ABI – The evaluation of security devices and testing methodology)

Veres György (PhD aspiráns, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Fővárosi Tűzoltóparancsnokság) – Kovács Tibor (CSc/PhD, Óbudai Egyetem, egyetemi docens):
Számítógépes modellek az átbocsátóképesség vizsgálatára
(Computer aided modeling for the examination of throughput)

Szűcs Gábor (Robert Bosch Kft., biztonságtechnikai mérnök, CCTV termékmenedzser):
Hőkamerás alkalmazási lehetőségek és a távoli infravörös érzékelős képalkotás többlete a hagyományos, optikai alapú CCTV-eszközökkel szemben
(Main application possibilities of thermal cameras and the added value of FAR infrared sensor-based imaging compared to traditional, optical-based CCTV devices)

Horváth Tamás (Magyar Villamos Művek, szakértő, okleveles biztonságtechnikai mérnök) – Kovács Tibor (CSc/PhD, Óbudai Egyetem, egyetemi docens):
A hőkamerák alkalmazási területei, kiemelten a biztonságtechnikai felhasználásokban
(Possible applications of thermal cameras with special regard to security engineering)

Hauser Tamás (Opus Kft., biztonságtechnikai mérnök) – Gál János (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, vagyonvédelmi szakreferens):
Hatósági eljáráshoz illeszthető biztonsági rend kialakítása, speciális felderítő eszközök alkalmazásával az objektumvédelem területén
(Creating a security order for official procedures using special detection equipment in object protection)

Gerlai Zoltán (Gunnebo Magyarország Kft, építőmérnök, külkereskedő közgazdász, kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser):
A harmonika gyorskapu előnyei és alkalmazási területei
(Benefits and application areas of the Quick Folding Gate)

Seres Zoltán (Siemens Zrt., biztonságtechnikai mérnök, értékesítési mérnök):
FibroLaser vonali hőérzékelő rendszer
(FibroLaser linear heat detection system)

Lap teteje