eqo testszkenner

Csúcstechnológia a személyátvizsgálásban: ellenőrzés milliméteres hullámokkal

A Smiths Heimann egyedülálló biztonságtechnikai berendezése, az „eqo” testszkenner forradalmian új tulajdonságokkal bír az eddig alkalmazott, hagyományos elven működő fémdetektoros kapukhoz vagy személyátvizsgáló röntgenberendezésekhez képest.

A személy- és csomagátvizsgáló eszközök fejlesztésének legfőbb mozgató rugója a repülésbiztonság. A repülőterek biztonságát felügyelő szervezetek – mint az ECAC (Európai Polgári Repülési Konferencia) vagy a TSA (az Egyesült Államok Közlekedés Biztonsági Hivatala) – egyre magasabb elvárásokat támasztanak az átvizsgáló eszközökkel szemben. A folyton szigorodó követelményeknek csak egyre kifinomultabb technológiával tudnak megfelelni a gyártók, ennek az egyik példája a Smiths Heimann eqo testszkenner.

Korábbi, Csúcstechnológia a személyátvizsgálásban: ellenőrzés milliméteres alapossággal című cikkünkben bemutattuk az átvizsgálás folyamatát, s technológiáját. Ennek folytatásaként most bővebben ejtünk szót 

A milliméteres hullámokról

A TSA (Transportation Security Administration) megbízásából elkészített és 2009 júliusában kiadott hatástanulmány alapján egy, az USA repülőterein is használt milliméteres hullámokat alkalmazó testszkenner által kibocsátott energia 0,00000597 mW/cm2, vagyis 10.000-szer kisebb, mint beszélgetés alatt egy mobiltelefoné. Hazánkban a lakosságra vonatkozó határérték 300 GHz-en 1 mW/cm2

Az elektromágneses spektrumban a milliméter hullámhosszú sugárzás a látható fénytartomány alatt, az infravörös és a mikrohullámú sugárzás között helyezkedik el. A röntgensugárzástól távol, az elektromágneses sugárzási tartomány túlsó oldalán, az ultraibolya sugárzás feletti tartományban található, vagyis 3 mm-es (3×1011 Hz) és 300 mikrométeres hullámhossz (3×1012 Hz) közé tehető.

 

eqo testszkenner

A teljes spektrum

Elnevezés Hullámhossz Frekvencia Előállítás Műszaki felhasználás
 Hosszúhullám  10 km – 1 km  30-300 kHz    hosszúhullámú rádió
 Középhullám  1 km – 100 m  300 – 3000 kHz    középhullámú rádió
 Rövidhullám  100 m – 10 m  3-30 MHz    rövidhullámú rádió
 Ultrarövidhullám (URH)  10 m – 1 m 30-300 MHz     rádió, tévé, radar, mágnesrezonanciás-tomográfia
 Deciméteres hullám  1 m – 10 cm  300-3000 MHz    mágnesrezonancia-tomográfia, mobiltelefon, tévé
 Centiméteres hullám  10 cm – 1 cm  3–30 GHz    rádiócsillagászat, távközlés, műholdas televízióadás
 Milliméteres hullám  1 cm – 1 mm  30–300 GHz eqo   rádiócsillagászat, távközlés, orvostudomány, biztonságtechnika
 Mikrohullám  30 cm – 300 µm  1 GHz – 1 THz  magnetron, klisztron, mézer  mikrohullámú sütő, radar
 Terahertzes sugárzás  3 mm – 30 µm 0,1 THz – 10 THz 

 

 szinkrotron, infravörös lézer, FEL (szabadelektron-lézer)  rádiócsillagászat, spektroszkópia, képalkotó eljárások
 Infravörös sugárzás (IR) (hősugárzás)  < 1,0 mm  > 300 GHz  feketetest-sugárzás, lézerdióda, szinkrotron  IR-spektroszkópia
 Távoli infravörös  

< 1,0 mm

 > 300 GHz    
 Közepes infravörös  < 50 µm  > 6,00 THz  Szén-dioxid-lézer  
 Közeli infravörös  < 2,5 µm  > 120 THz  Nd:YAG-lézer  távközlés, adatátvitel (IRDA)
 Fény  780 nm – 380 nm  384 THz – 789 THz  fekete test (izzó), gázkisülés (fénycső), lézerdióda, festéklézer, szinkrotron  világítás, színmérés, fényességmérés
 Ultraibolya sugárzás (UV)  < 380 nm  > 789  THz    fertőtlenítés, UV-fény, spektroszkópia
 Lágy UV-sugárzás  < 380 nm  > 789  THz  fénycső, szinkrotron, excimerlézer  fluoreszcencia, foszforeszcencia, pénzérmék eredetiségvizsgálata
 Kemény UV-sugárzás  < 200 nm  > 1,5 PHz  fénycső, szinkrotron, excimerlézer  
 EUV  13,5 nm  30 PHz  szinkrotron  EUV-litográfia
 

XUV

 1 – 50 nm  300 PHz – 1 PHz  XUV- és EUV-források; XUV-csövek, szinkrotron  EUV-litográfia, röntgen-mikroszkópia, nanoszkópia
 Röntgensugárzás  < 1 nm  > 300 PHz  röntgencső  orvosi diagnosztika, biztonságtechnika, szerkezetanalízis
 Gamma-sugárzás  < 10 pm  > 30 EHz  radioaktivitás, szupernóvák, pulzárok, kvazárok  

 

kapcsolódó videók: 

http://www.youtube.com/watch?v=JmXsTnPMiFs

http://www.youtube.com/watch?v=Ud5sR8HUA-E

forrás: znz.hu

kapcsolódó cikkek:

A Biztonságtechnika Periódusos Táblája
Bemutatkozik a CEIA levélátvizsgáló készüléke és mobiltelefon detektora
Általános őrzés-védelmi kockázatok

Eqo testszkenner

Csúcstechnológia a személyátvizsgálásban: ellenőrzés milliméteres alapossággal

2014 szeptemberében Magyarországon is bemutatkozik a Smiths Heimann egyedülálló biztonságtechnikai berendezése, az „eqo” testszkenner. A német nagyvállalat egyedi fejlesztése az elektromágneses sugárzás milliméteres tartományát alkalmazza az átvizsgálás során. Az eqo háromdimenziós letapogató rendszere gyakorlatilag beszkenneli a fókuszba állított személyt, és így a teljes testfelületet vizsgálja: anyagától függetlenül érzékeli a ruházatban, az alatt, illetve akár a testre szorosan rögzített tárgyakat is.

A személyátvizsgálás során alkalmazott hagyományos berendezések, mint a fémkereső kapuk és kézi fémkeresők kizárólag fémekés a bizonyos arányban fémet tartalmazó tárgyak érzékelésére képesek. Az eqo testszkenner ezzel szemben anyagától függetlenül bármit detektál az átvizsgálás során, mivel a tárgyakat dimenziójuk, térfogatuk és geometriájuk alapján ismeri fel, teljesen függetlenül attól, hogy azok fémből, műanyagból, kerámiából vagy akár papírból készültek.

Az átvizsgálási, „szkennelési” folyamat

A 3D-s letapogató rendszer gyakorlatilag „beszkenneli” a fókuszba állított személyt, mégpedig oly módon, hogy a pásztázó milliméteres hullámok a ruházaton áthatolnak, majd a bőrfelületen energiájukat vesztik, azaz elhalnak. A vizsgált személy az átvizsgálás során megfordul a tengelye körül, mialatt az operátor előtti képernyőn valós időben megjelenik annak öltözet alatti képe.

Eqo 3D testszkennerA technológia

A Smiths Heimann testszkenner fantázianeve a berendezés működési mechanizmusára utal. Az “eqo” az angol echo, azaz visszhang szó fonetikus változata, amely az elektromágneses hullámok visszaverődésére és az ebből alkotott képekre utal.

Az eqo testszkenner adó- (kisugárzó-) és vevőpanelből (detektorpanel) áll. Az adópanel kisugározza a milliméter hullámhosszú elektromágneses sugarakat, a vevőpanel szenzorai pedig – amelyeket nevezhetünk elektronikus gyűjtőlencséknek is – felfogják a becsapódó elektromágneses hullámokat, amelyek továbbítódnak az értékelő és képalkotó számítógépbe. A számítógép szoftvere feldolgozza, majd a beállított üzemmódtól függően jeleníti meg a képet.

Eqo testszkennerÉlőkép üzemmód: a képfeldolgozó egység valós időben továbbítja a dekódolt, filmszerű élőképet a távoli helységben ülő operátor monitorára. A távoli operátor rádiókapcsolaton keresztül információt ad a helyi operátornak az átvizsgált személynél található (nem bemutatott) tárgyakról.

Automatikus céltárgy felismerő, azaz ATR (Automatic Target Recognition) üzemmód: közvetlenül a berendezés mellett elhelyezett monitorra továbbítja az átvizsgált személy élőképéből képzett egyszerűsített sematikus ábrát, azaz egy pálcikaember rajzát, amelyen grafikusan megjelöli a rejtett tárgyakat.

A személyiségi jogok védelme érdekében az élőképes üzemmódnál a rendszert két szakember kezeli. A kezelő (operátor) egy távoli munkahelyen – ahonnan semmiképpen sem láthatja az átvizsgált személyt – figyeli a monitoron megjelenő képet. Az operátor ad információt az átvizsgálást végző személynek, hogy hol van rejtett tárgy a ruházat alatt. Ezzel a technológiával teljesen kizárt, hogy az operátor össze tudja kapcsolni a ruha alatti körvonalakat azzal a személlyel, aki az átvizsgálási eljárás alatt áll. Az átvizsgálás során készült képet (filmet) semmilyen módszerrel nem lehet rögzíteni, sem kinyomtatni, mivel a berendezés, illetve annak számítógépe – perifériális eszközök, illetve funkciók hiányában – erre nem alkalmas.

Az eqo testszkenner a személyátvizsgálás eddig megoldatlan problémájára ad választ. Nemcsak a fémből vagy más mágnesezhető anyagból, hanem más, nem fémből készült tárgyak felismerésére is képes. Az eqo így például a polikarbonát, kerámia és egyéb kompozit alapú, azaz nem fémes veszélyes eszközök (kések, szúró- és tűzfegyverek, stb.), papír- illetve műanyaghüvelyes lőszerek és gyutacsok, valamint szilárd és folyékony halmazállapotú robbanóanyagok és robbanószerkezetek detektálására is alkalmas. Gyakorlatilag minden tárgyat felismer és láthatóvá tesz, ami az átvizsgált személy ruhájában, az alatt vagy a testére szorosan rögzítve van elrejtve.

Az elektromágneses hullámokról röviden

Az elektromágneses spektrumban a milliméter hullámhosszú sugárzás a látható fénytartomány alatt, az infravörös és a mikrohullámú sugárzás között helyezkedik el. A röntgensugárzástól távol, az elektromágneses sugárzási tartomány túlsó oldalán, az ultraibolya sugárzás feletti tartományban található.

cikkünk folytatása: Csúcstechnológia a személyátvizsgálásban: ellenőrzés milliméteres hullámokkal

Forrás: znz.hu

kapcsolódó cikkek:

Érintőképernyős terminál a Heathrown
Egyszerű megoldás a beléptetés területén
A beléptetőrendszerek új korszaka

Személy- és csomagátvizsgálás helyes alkalmazása termelő üzemekben, Z&Z

Személy- és csomagátvizsgálás helyes alkalmazása termelő üzemekben

Írásunk a termelő üzemek biztonsági vezetőinek a személy- és csomagátvizsgáló eszközök és módszerek helyes alkalmazásában betöltött szerepéről szól.

A termelő üzemekben egyre gyakrabban alkalmaznak olyan személy- és csomagátvizsgáló eszközöket, amelyek korábban csak a repülőtereken, kormányzati épületekben vagy büntetés-végrehajtási intézetekben voltak megszokottak. Az ipari létesítmények az élőerős őrzést és átvizsgálási eljárást támogatják speciális biztonságtechnikai eszközökkel az objektum személy-, küldemény- és járműforgalmának biztonsági ellenőrzése céljából. A kiemelt ellenőrző-átvizsgáló pontokon így sokkal hatékonyabban szűrhetik ki a fenyegetést jelentő személyeket vagy akadályozhatják meg a termékek eltulajdonítását.

Az ellenőrző-átvizsgáló eszközök alkalmazási területei:

 • objektumvédelem (hivatalok, közintézmények, irodaépületek, postai elosztó helyiségek stb.),
 • vagyonvédelem (raktárak, telephelyek, logisztikai központok),
 • rendezvények biztosítása,
 • vámtelephelyek, határátkelő helyek,
 • repülőtéri utas-, poggyász- és szállítmányellenőrzés.

Az átvizsgálás eszközei

A személyi ellenőrző és átvizsgáló pontokon alkalmazott eszközök – kézi fémkeresők, fémdetektor kapuk és csomagvizsgáló röntgenberendezések – az udvarias, gyors és hatékony biztonsági átvilágítást segítik: az elrejtett fémtárgyak felderítését, valamint a poggyászok, táskák, csomagok és küldemények felbontás nélküli gyors és hatékony átvizsgálását. Kiemelkedő minőségű, megbízható termékeivel a fémkereső eszközök piacának piacvezető gyártója az olaszországi CEIA Spa, a csomagvizsgáló röntgenberendezések területén pedig a németországi Smiths Heimann GmbH.

A dolgozók átvizsgálása

Napjainkban már számos hazai ipari termelőüzem rendelkezik a dolgozók átvizsgálására fémkereső eszközökkel és csomagvizsgáló röntgenekkel. Ezt a 100–200 főnél több dolgozót foglalkoztató cégek nem tudják elkerülni, mert a régi módon, „kézzel történő átkutatással” képtelenség konfliktus nélkül, gyorsan és hatékonyan (biztonságosan) átvizsgálni a kilépő dolgozókat.
Ugyanakkor önmagában a legmodernebb átvizsgáló-eszközök sem garantálják azt, hogy csökken az adott cég vesztesége, ha azokat nem a megfelelő helyszínen és technológia szerint, és nem elegendő létszámmal működtetik. Helytelen alkalmazás esetén előfordulhat, hogy egyáltalán nem váltja be a hozzáfűzött reményeket és az anyagi befektetést a fémkereső kapu illetve kézi fémkereső alkalmazása.

Személy- és csomagátvizsgálás helyes alkalmazása termelő üzemekben, Z&Z

A hatékony ellenőrző pontok kialakításának alapelvei:

 • a megfelelő helyszín kiválasztása

 Az ellenőrző pont helyszínének helyes kijelölésén és annak kialakításán nagyon sok múlik. A személy- és csomagátvizsgáló eszközöket beltéri körülmények között, még a munkatársak kilépése előtt, átöltözésük előtt kell alkalmazni. Az átvizsgáláskor így a dolgozók még a könnyen és gyorsan átvizsgálható egyen munkaruhát viselik. A réteges utcai öltözék alapos átvizsgálásához már sokkal több idő szükséges, ráadásul a zsebekben lapuló személyes tárgyak – kulcsok, mobiltelefon, pénzérmék stb. – és a ruházat fém összetevői is hamis riasztásokat eredményezhetnek. Az ellenőrző pontokat ezért közvetlenül a termelőcsarnok kijáratánál és nem a gyárkapunál vagy a portán kell kialakítani. Az ellenőrző pont alapterületének nagysága is fontos tényező. Az átvizsgáláshoz elegendő szabad tér is kell, mert a fémkereső kapu és a hozzá túl közel használt kézi fémkereső „összegerjed” és lehetetlenné teszi az átvizsgálást.

 • technológia

 Fontos feladat az áthaladás szabályozása. A fémkereső kapu előtt 1 méterrel – ezt felfestéssel is szükséges jelezni – meg kell állnia a dolgozónak és a kapun csak akkor mehet át, ha az előző dolgozó átvizsgálása már befejeződött. Ez kritikusan fontos szabályozás, mert ellenkező esetben a szorosan áthaladó személyekről nem lehet megállapítani, hogy a 2–3 másodpercig tartó hangjelzés, a kapuból kilépő vagy az éppen belépő személynek szól-e. Riasztási jelzést követően a dolgozók átvizsgálását az áthaladás után legalább 1 méter távolságban kell elvégezni.

 • létszám

A hatékony és gyors átvizsgáláshoz egy fémkereső kaput csúcsidőben (tehát műszak végén) két főnek kell működtetni. Ez esetben riasztáskor sem kell megállítani a folyamatos átvizsgálást, hiszen amíg az egyik őr átvizsgálja a dolgozót, addig a másik folytathatja a dolgozók átvizsgálását a fémkereső kapuval.

Az átvizsgálás sebessége

A Z&Z Kft. több mint 20 éves tapasztalatai egyértelműen alátámasztják, hogy egy dolgozó beltérben végzett átvizsgálása átlagosan minimum 8–10 másodpercet vesz igénybe. Ugyanezen dolgozó átvizsgálása kültéren, tehát kilépő portán 12–14 másodpercbe telik (annak vastagabb ruházata és az abban maradt fémtárgyak miatt). Ezek a tapasztalatok olyan elektronikai eszközöket gyártó multinacionális cégektől származnak, ahol a dolgozók összlétszáma eléri az 1500–4500 főt. A fenti adatok figyelembe vételével nemcsak az őrszemélyzet, hanem a fémdetektor kapuk számát is tervezni kell. Így elkerülhetők azok az irreális elvárások, amikor egy 1500 fős műszakváltást 6 darab fémdetektor kapuval és 6 fő vagyonőrrel 20 perc alatt, nagy vagyonbiztonsággal kellene kiléptetni. Ez nyilvánvalóan képtelen vállalkozás, amely csak a dolgozók és az őket átvizsgáló személyzet közötti durva szóváltásokhoz is vezethet.

Solymár Zoltán, műszer- és szabályozástechnikai mérnök

Z&Z Biztonságtechnika Kft.

1141 Budapest, Paskál utca 27/B
Telefon: (+36-1) 220-5391
Fax: (+36-1) 221-1039
Honlap: znz.hu
E-mail: info@znz.hu

Kapcsolódó írásaink

Fémkereső kapuk, nem csak repülőterekre

 

Fémkereső kapuk, nem csak repülőterekre

Fémkereső kapuk, nem csak repülőterekre

A fémkereső kapukat – más néven fémdetektor kapukat – eredetileg a közbiztonságra, a testi épségre, illetve az életre veszélyt jelentő támadóeszközök (kés, maroklőfegyver, különböző szúró-, vágó- és ütésfokozó eszközök) és robbanószerkezetek felderítésére fejlesztették ki.

A fémkereső kapuk, fémdetektor kapuk fejlesztése során az elmúlt évtizedekben a detektálási képességek növelése és továbbfejlesztése volt a cél.
Az utóbbi három évben a nyersanyagárak – így a színesfémek árai is – óriási mértékben emelkedtek. Ezzel párhuzamosan nőtt a különböző méretű és anyag fajtájú alapanyagok (réz, alumínium, egyéb színesfém-ötvözetek), valamint alkatrészek (számítógép, mobiltelefon) eltulajdonításának mértéke.
Erre a kihívásra adnak választ a cikkben bemutatott CEIA gyártmányú fémkereső kapuk, amelyek megfelelnek a biztonsági követelményeknek, sikeresen megelőzik a lopást, az eltulajdonítást.

Fémkereső kapuk, nem csak repülőterekre

A fémkereső kapuk működése

A fémkereső kapuk elektromágneses teret generálva érzékelik az áthaladó fémtömeget. Az oldalpanelen elhelyezkedő embermagasságú kijelző a felvillanó LED-ek segítségével mutatja a fémtárgyak pontos elhelyezkedését az átvizsgált személyen, ezzel meggyorsítva az átvizsgálási folyamatot. A fényjelzés mellett hangjelzéssel is riasztanak.
A személyátvizsgálás folytonosságát, gyorsaságát segítik az oldalpanelen felvillanó forgalomszabályozó zöld és piros fényjelzések.

 

CEIA PMD2 Plus EllipticCEIA PMD2 Plus Elliptic

A PMD2 Plus Elliptic típus a fémkereső kapuk között a nagy érzékenységű kategóriába tartozik, ugyanakkor a legkisebb helyigényű berendezés. Gyors és egyszerű összeszerelhetősége miatt alkalmas mobil alkalmazásra is.
A detektor kültéri alkalmazásra kimondottan ajánlott, hiszen a széles paneles változat szélérzékenységével szemben nem csak merevebb kivitelével, de kisebb, áramvonalasabb felületével is jobban ellenáll a szélnyomásnak. A vibráció elleni programozhatóságával is kiemelkedik a manapság gyártott fémkereső kapuk közül.

 

 

 

 

  

 

 

CEIA SMD600CEIA SMD600

Az SMD600 típusú fémkereső kapu nagyobb érzékenységű eszköz. Kimondottan a kisméretű és kevés fémet tartalmazó tárgyak detektálására fejlesztették. Ez a nagy érzékenységű eszköz képes érzékelni a hagyományos fegyvereket (pisztoly, kés), de az alacsonyabb érzékenységű berendezések által nehezen észrevehető kis tárgyakat is, így az elektronikai gyártók előszeretettel alkalmazzák a dolgozók átvizsgálására kiléptetéskor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindkét típus főbb jellemzői:

 • Nemzetközi Biztonsági Szabványok azonnali választási lehetősége
 • mágnesezhető, nem-mágnesezhető és ötvözet anyagú tárgyak detektálása
 • mikroprocesszor által programozható és vezérelhető funkciók
 • programozás a vezérlőpanelen vagy soros porton keresztül, PC-n vagy hálózaton keresztül
 • mechanikus kulccsal és jelszóval védett programozás
 • szabályozható riasztási hangszín és hangerő
 • nagyfokú ellenállás az elektromágneses és mechanikus interferenciával szemben
 • két vagy több fémkereső kapu között automatikus szinkronizáció, minimális távolság 20 cm, kábel nem szükséges
 • profi és megbízható, integrált elektronikus vezérlőegység
 • kalibráció nem szükséges
 • megfelel az előírásoknak a következő területeken: pacemaker, defibrillátor, állapotos nők, mágneses adathordozók
 • megfelel a fémdetektor kapukra vonatkozó nemzetközi szabványoknak

 

Alkalmazási területek:

 • ipari létesítmények
 • raktárak, logisztikai központok
 • kormányzatiépületek és középületek
 • büntetés-végrehajtó intézetek
 • bíróságok

Solymár Zoltán, műszer- és szabályozástechnikai mérnök

Z&Z Biztonságtechnika Kft.

1141 Budapest, Paskál utca 27/B
Telefon: (+36-1) 220-5391
Fax: (+36-1) 221-1039
Honlap: znz.hu
E-mail: info@znz.hu

 

Kapcsolódó írásaink

Röntgenberendezések gyárak, raktárak és szállítmányozók részére

  

Fémkereső kapuk, nem csak repülőterekre

 

Lap teteje