Terrorizmus és biztonságvédelem. Van e reális veszély?

Mennyire reális a terrorizmus veszélye napjaink Magyarországán?  Amennyiben igen, mennyire vagyunk felkészülve egyáltalán a teendők átgondolására?  Mit tehetnek a hatóságok, a biztonságvédelmi szakma  egy, a mainál jóval veszélyesebb világban?

Még talán három hónapja sincs, hogy az MBF. nagyrendezvényén  Dr Nógrádi György a migráció  kapcsán, jelentős biztonsági veszélyekről nem, de esetleges közbiztonsági kockázatokról már említést tett. Úgy tűnik, hogy napjainkra a helyzet közelít az átértékelődéshez a migrációhoz kapcsolódó terror kockázatok vonatkozásában is.  A szakértők  immár óvatosabban fogalmaznak.

Legális mederbe kell terelni a migrációs határátlépéseket.

Földi László hírszerzési szakértő az ATV Egyenes Beszéd adásában lényegében a következőket mondta.

„A külföldről fenyegető bármely biztonsági kockázat felderítésére nélkülözhetetlen a hírszerzési tevékenység, amelynek elengedhetetlen része a legális határ átlépések célzott kontrolja. Ez ad tényleges esélyt a veszélyes személyek kiszűrésére. A migráns tömegek kontroll nélküli beáramlása még akkor is jelentős kockázatokat jelenthet tehát, ha egyébként a végső úti cél közismerten nem Magyarország és az is nyilvánvaló, hogy jelenleg döntő százalékban üldözöttek és gazdasági menekültek érkeznek.  A terrorszervezetek sejtjei intenzíven és sajnos  eredményesen szervezkednek az Unión belül, egyenlőre bizonyítottan döntően Nyugat –Európa, földrajzi és történelmi okok folytán ennek a hatásnak nagyobb mértékben kitett országaiban (Franciaország, Olaszország stb.), de illúzió  arra gondolni, hogy Közép – Európa és a migrációs nyomásnak különösen kitett Magyarország ebben a vonatkozásban majd érintetlen marad ( az utóbbi hetek nyugtalanító hírei alapján ma már az is bizonyított, hogy a tőlünk nem túl távoli Boszniában is megjelent az agresszív iszlámot képviselő közösség).

Terrorizmus és biztonságvédelem

A képlet egyszerű:  a jól szervezett terrorista hálózatok részéről csak döntés kérdése, a migrációs, kontroll nélküli határátlépések kapcsán olyan személyeket „beküldeni”, akik akár maguk képesek lehetnek akciók végrehajtására, akár – és ez a reálisabb veszély- a sejtek szervezéséért felelős személyeket „átdobni”.  Sajnos egyenlőre semmilyen eszközzel nem rendelkezünk ennek a veszélynek a kiszűrésére. ”

Ez bizony elgondolkodtató és felveti a teendők sürgető átgondolását. Ami első ránézésre is nélkülözhetetlen:  a belügyi (határőrizet, rendőrség), nemzetbiztonsági, honvédelmi, katasztrófavédelmi szervek Union belüli szoros együttműködése, a kapcsolódó szabályozási kérdések kidolgozása és mielőbbi hatályba léptetése, a Nyugat –Európai meglévő tapasztalatok felhasználásával és lehetőleg az egységes fellépés.

A cél biztonsági szempontból nálunk is nyilvánvalóan a következő kellene legyen:  a mindenkori lehetőségek függvényében civilizált (és hangsúlyozottan:  CIVILIZÁLT) körülmények között, lehetőleg kontroll és a nélkülözhetetlen humánus segítség nyújtás mellett átereszteni az országon a migrációs nyomást.  A feladat nagyon nehéz és egyenlőre láthatóan szinte megoldhatatlan.

Új kihívások a szakma előtt is.

Na és itt most a továbbiakban nem folyunk bele a kerítés építés, mint elhárítási módszer véleményezésébe, mert ez nem a portálunk profilja. Ami viszont biztos, hogy a potenciális veszély a biztonságvédelmi szakmát is új kihívások elé állítja. Nem vállalkozhatunk most  arra sem, hogy a következőkben  részletes elemzésekbe bocsátkozzunk, mégis biztos, hogy bizonyos értelemben változnak a szakma egyes ágait érintő prioritások is.

Ez érinteni fogja az élőerős védelmet, hiszen az eddigiek mellett, meg kell próbálni felkészülni  a terrorfenyegetések felismerésére az egyes objektumoknál, vagy pl. a tömegrendezvényeken, kiemelt közforgalmú helyeken,  ami az eddigiekhez viszonyítva más típusú ismereteket, rutint is igényel. De ugyanígy az intelligens épületfelügyeleti, és kültéri megfigyelési, védelmi technikák (beléptetés, behatolás, video, tűzjelzés stb.), a szállítmány és közlekedési eszközök védelmének biztosítása előtt is komoly kihívások állnak az elmondottak fényében.   Az IT területre változatlanul kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen már napjainkban is szembesülhettünk itthon az ISIS által  hekkelt oldallal, egyenlőre (szerencsénkre) az államműködést nem veszélyeztető területen.  A pénzintézeteken keresztül elvileg van mód terrorista csoportok finanszírozására, vagy az ő érdekköreiket segítő pénzmosásra, tehát itt is nélkülözhetetlen lesz a kiemeltebb figyelem.

Ami talán leginkább nyilvánvaló  az, hogy a szakma ebben a vonatkozásban a jövőben csak akkor tudhat  a siker minimális reményével  fellépni,  ha az eddigieknél szorosabb és szabályozott együttműködésben dolgozik  a rendvédelemmel, a hírszerző szervezetekkel,  a katasztrófavédelemmel, de esetenként a honvédséggel és a polgári védelemmel is. A cél természetesen a megelőzés, itt pedig nélkülözhetetlen az időben érkező információ (abban a reményben, hogy van ilyen…?) a kockázatveszélyes helyzetekről, eseményekről, csoportokról.  Mint ahogy óhatatlanul az eddigieknél is jobban fog felértékelődni a biztonsági kockázatelemzés, illetve az incidens kezelés területe is.

Az elmondottakból talán úgy tűnik, mintha azt sugallnánk, hogy a biztonságvédelmi szakma  nem foglalkozna tudatosan az erőszakos helyzetek, cselekmények elhárításának, megelőzésének gyakorlatával. Erről szó sincs!!  Mindössze arra próbáltuk ráirányítani a figyelmet, hogy a terrorizmus hazai megjelenésének perspektívája új fajta megközelítést  igényel és megköveteli a teendők tervezett átgondolását és a szükséges lépések megtételét.

kapcsolódó cikkek:

Termelő üzemek védelme bombafenyegetéssel szemben

Sűrűn lakott, forgalmas helyszínek védelme robbantás ellen

Növekvő igény a Drónok detektálására

Impressziók az MBF V. kecskeméti konferenciájáról. Cél a biztonsági kockázatok megelőzése, irány, a tudatos tervezés!

Vélemény, hozzászólás?